ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Νέο υπερσύγχρονο ακτινοχειρουργικό σύστημα στο Διαβαλκανικό

Το σύστημα επιτρέπει την εκτέλεση μη επεμβατικών ακτινοχειρουργικών θεραπειών με ταυτόχρονο εντοπισμό όγκων

 17/05/2024 13:01

Θεσσαλονίκη: Νέο υπερσύγχρονο ακτινοχειρουργικό σύστημα στο Διαβαλκανικό

Νέες δυνατότητες και επιλογές στη θεραπεία των ογκολογικών ασθενών προσφέρει ένα υπερσύχρονο ακτινοθεραπευτικό σύστημα θεραπείας όγκων, το οποίο εγκαταστάθηκε στο Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας του νέου Διεθνούς Ογκολογικού Κέντρου. Πρόκειται για το ακτινοχειρουργικό σύστημα EDGE της εταιρείας Varian, το οποίο είναι το πρώτο στη Βόρεια Ελλάδα που εξασφάλισε ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών. Το σύστημα αυτό επιτρέπει την εκτέλεση μη επεμβατικών ακτινοχειρουργικών θεραπειών (SRS/ SBRT) με ταυτόχρονο εντοπισμό του όγκου - στόχου σε πραγματικό χρόνο.

Η συγκεκριμένη θεραπεία αφορά ασθενείς με όγκους στον εγκέφαλο (καλοήθεις ή κακοήθεις), στον πνεύμονα, τη σπονδυλική στήλη, καθώς και σε άλλα σημεία του σώματος. Ειδικά για τις ενδοκρανιακές θεραπείες, υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί η τεχνική HyperArc, με την οποία επιτυγχάνεται η μέγιστη ακρίβεια στην ταυτόχρονη ακτινοβόληση πολλαπλών όγκων εγκεφάλου.

Το Τμήμα Ακτινοθεραπείας του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης είναι το μεγαλύτερο στη Β. Ελλάδα και στα 24 χρόνια της λειτουργίας του έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 476.000 ιατρικές πράξεις. Διαθέτει τρεις Γραμμικούς Επιταχυντές (Συστήματα Ακτινοθεραπείας) τελευταίας γενιάς και όλον τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό, ο οποίος εγγυάται την ακρίβεια, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας των νεοπλασματικών νοσημάτων. Η χρήση της τεχνολογίας αιχμής σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία των Ακτινοθεραπευτών Ογκολόγων, που υποστηρίζονται και από την άκρως εξειδικευμένη ομάδα Ιατρικής Φυσικής, επιτρέπουν την αντιμετώπιση των πιο σύνθετων ογκολογικών περιστατικών και διασφαλίζουν την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας στους ασθενείς με διεθνή αναγνώριση του έργου τους.

Νέες δυνατότητες και επιλογές στη θεραπεία των ογκολογικών ασθενών προσφέρει ένα υπερσύχρονο ακτινοθεραπευτικό σύστημα θεραπείας όγκων, το οποίο εγκαταστάθηκε στο Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας του νέου Διεθνούς Ογκολογικού Κέντρου. Πρόκειται για το ακτινοχειρουργικό σύστημα EDGE της εταιρείας Varian, το οποίο είναι το πρώτο στη Βόρεια Ελλάδα που εξασφάλισε ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών. Το σύστημα αυτό επιτρέπει την εκτέλεση μη επεμβατικών ακτινοχειρουργικών θεραπειών (SRS/ SBRT) με ταυτόχρονο εντοπισμό του όγκου - στόχου σε πραγματικό χρόνο.

Η συγκεκριμένη θεραπεία αφορά ασθενείς με όγκους στον εγκέφαλο (καλοήθεις ή κακοήθεις), στον πνεύμονα, τη σπονδυλική στήλη, καθώς και σε άλλα σημεία του σώματος. Ειδικά για τις ενδοκρανιακές θεραπείες, υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί η τεχνική HyperArc, με την οποία επιτυγχάνεται η μέγιστη ακρίβεια στην ταυτόχρονη ακτινοβόληση πολλαπλών όγκων εγκεφάλου.

Το Τμήμα Ακτινοθεραπείας του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης είναι το μεγαλύτερο στη Β. Ελλάδα και στα 24 χρόνια της λειτουργίας του έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 476.000 ιατρικές πράξεις. Διαθέτει τρεις Γραμμικούς Επιταχυντές (Συστήματα Ακτινοθεραπείας) τελευταίας γενιάς και όλον τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό, ο οποίος εγγυάται την ακρίβεια, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας των νεοπλασματικών νοσημάτων. Η χρήση της τεχνολογίας αιχμής σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία των Ακτινοθεραπευτών Ογκολόγων, που υποστηρίζονται και από την άκρως εξειδικευμένη ομάδα Ιατρικής Φυσικής, επιτρέπουν την αντιμετώπιση των πιο σύνθετων ογκολογικών περιστατικών και διασφαλίζουν την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας στους ασθενείς με διεθνή αναγνώριση του έργου τους.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία