ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέμπη: Ολοκλήρωση της σύμβασης 717 ως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, δέκα χρόνια μετά τις υπογραφές

Υπογράφηκε τροποποιητική πράξη - Σε ποια υποέργα δίνεται μεγαλύτερη προτεραιότητα

 28/03/2023 17:34

Τέμπη: Ολοκλήρωση της σύμβασης 717 ως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, δέκα χρόνια μετά τις υπογραφές

Άννη Καρολίδου

Βρέξει- χιονίσει, η περιβόητη σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ, για την σηματοδότηση- τηλεδιοίκηση στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα- Θεσσαλονίκη- Προμαχώνας, θα πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2023, δέκα χρόνια από τότε που υπογράφηκε, φέρνοντας όμως μαζί της προς ολοκλήρωση, έργα- γέφυρα από το προηγούμενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Τα παραπάνω, όχι ακριβώς με αυτά τα λόγια, αποτυπώνονται στην τροποποιητική πράξη που υπογράφει ο Ειδικός Γραμματέας Προγραμμάτων ΕΤΠΑ κ. Γεώργιος Ζερβός, μετά από σχετικό αίτημα της ΕΡΓΟΣΕ προς την ΕΥΔ/Μεταφορές και, τη σύνταξη τεχνικού δελτίου, σε χρόνο ρεκόρ, σε λιγότερο από ένα μήνα, από το πολύνεκρο ατύχημα στα Τέμπη.

Όπως ακριβώς αναφέρεται, τροποποιείται η πράξη «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤCS LEVEL 1 ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΠΛΗΝ ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ) » με Κωδικό ΟΠΣ 5003288, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)».

Η δημόσια δαπάνη του έργου δεν μεταβάλλεται, παραμένει 87.356.980,85 ευρώ, αλλά τροποποιούνται δαπάνες που αφορούν σε υποέργα, ενώ δίνεται προτεραιότητα στο υποέργο 1 και στο υποέργο 4, που θεωρούνται πιο κύρια παραδοτέα. Σημειώνεται ότι το υποέργο 1 αφορά στην ανάταξη και αναβάθμιση του υπάρχοντας συστήματος συμβατικής σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης και, το υποέργο 4 αφορά στην αναβάθμιση των απαραίτητων συσκευών τηλεμετρίας για την επικοινωνία του συστήματος σηματοδότησης, των τηλεδιοίκησεων Αθήνας, Λάρισας , Θεσσαλονίκης κλπ.

Επίσης, από το υποέργο 2, κυριότερη είναι η εγκατάσταση του συστήματος ETCS-Level 1 στα τμήματα Οινόη - Τιθορέα, Πλατύ - ΤΧ1 - Προμαχώνας και Λάρισα - Πλατύ.

Το πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει από την παραπάνω τροποποιητική πράξη, είναι ότι επιτέλους κάποιοι, κάπου, συνειδητοποίησαν ότι η σύμβαση αυτή πρέπει να υλοποιηθεί τάχιστα ή μάλλον, έπρεπε, αν μη τι άλλο για λόγους ενίσχυσης της ασφάλειας στις μεταφορές, να είχε ολοκληρωθεί εχθές, αν όχι προχθές.

Υπάρχει όμως και ένα ακόμη συμπέρασμα, ένα πιο κυνικό, ότι λήγει στο τέλος του 2023 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ζητήσει να επιστραφούν κονδύλια από την Ελλάδα ή να επιβάλλει ποινή για μη συμμόρφωση, κάτι που θα πονέσει τους διαχειριστές, αφού η Κοινοτική χρηματοδότηση ήταν στα 57,186 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται στην τροποποιητική πράξη, δικαιούχος είναι η ΕΡΓΟΣΕ και φυσικό αντικείμενο έχει:

1. την ανάταξη και αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος συμβατικής σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης, σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας (πλην του τμήματος Τιθορέα-Δομοκός) μήκους 519 χλμ. και αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς επί του ίδιου άξονα

2. την εγκατάσταση και προσωρινή παραλαβή του συστήματος έλεγχου-χειρισμού σηματοδότησης ETCS level 1 σε 402 χλμ του σιδ/κού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα: Εγκατάσταση της καλωδίωσης και προσωρινή παραλαβή στο τμήμα Α5) Λάρισα (μη περ/νου) - Πλατύ (περ/νου). Εγκατάσταση και προσωρινή παραλαβή ETCS-level 1 στα τμήματα: Α3) ΣΣ Οινόης (μη περ/νου) – ΣΣ Τιθορέας (μη περ/νου) Β1) ΣΣ Πλατέως (περ/νου)– ΤΧ 1 (μη περ/νου) Β3)ΤΧ 1 (μη περ/νου) - Στρ - Προμαχώνας (περ/νου). Εκπαίδευση, ανταλλακτικά, συντήρηση μετά άρσης βλαβών και τεκμηρίωση του συστήματος ETCS για όλα τα τμήματα του άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Προμαχώνα (πλήν Τιθορέα - Δομοκός) και του τμήματος Οινόη - Χαλκίδα συνολικού μήκους 541 χλμ.

3. τις επιμερισμένες στο παρόν έργο, λειτουργικές δαπάνες της ΕΡΓΟΣΕ για την περίοδο υλοποίησης του έργου και

4. την αναβάθμιση των απαραίτητων συσκευών τηλεμετρίας για την επικοινωνία του συστήματος σηματοδότησης, των τηλεδιοίκησεων της σηματοδότησης Αθηνών, Λάρισας και Θεσσαλονίκης, της τηλεδιοίκησης ηλεκτροκίνησης της Θεσσαλονίκης και των τοπικών σταθμών εργασίας του τμήματος Πλατύ - Προμαχώνας. Επίσης, περιλαμβάνεται η αποκατάσταση της σηματοδότησης του ΣΣ Κατερίνης.

5. Παραδοτέα πράξης: Τα παραδοτέα κάθε υποέργου προσδιορίζονται από το φυσικό αντικείμενο που υλοποιείται μέσω κάθε ενός από αυτά. Πιο συγκεκριμένα, ως τα κυριότερα παραδοτέα θεωρούνται:

- Τα χλμ (519) στα οποία ανατάσσεται και αναβαθμίζεται η σηματοδότηση-τηλεδιοίκηση (υποέργο 1 και υποέργο 4)

- Τα χλμ (402) στα οποία εγκαθίσταται σύστημα ETCS-Level 1. Πρόκειται για τα τμήματα Οινόη - Τιθορέα, Πλατύ - ΤΧ1 - Προμαχώνας και Λάρισα - Πλατύ (υποέργο 2).

Βρέξει- χιονίσει, η περιβόητη σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ, για την σηματοδότηση- τηλεδιοίκηση στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα- Θεσσαλονίκη- Προμαχώνας, θα πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2023, δέκα χρόνια από τότε που υπογράφηκε, φέρνοντας όμως μαζί της προς ολοκλήρωση, έργα- γέφυρα από το προηγούμενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Τα παραπάνω, όχι ακριβώς με αυτά τα λόγια, αποτυπώνονται στην τροποποιητική πράξη που υπογράφει ο Ειδικός Γραμματέας Προγραμμάτων ΕΤΠΑ κ. Γεώργιος Ζερβός, μετά από σχετικό αίτημα της ΕΡΓΟΣΕ προς την ΕΥΔ/Μεταφορές και, τη σύνταξη τεχνικού δελτίου, σε χρόνο ρεκόρ, σε λιγότερο από ένα μήνα, από το πολύνεκρο ατύχημα στα Τέμπη.

Όπως ακριβώς αναφέρεται, τροποποιείται η πράξη «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤCS LEVEL 1 ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΠΛΗΝ ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ) » με Κωδικό ΟΠΣ 5003288, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)».

Η δημόσια δαπάνη του έργου δεν μεταβάλλεται, παραμένει 87.356.980,85 ευρώ, αλλά τροποποιούνται δαπάνες που αφορούν σε υποέργα, ενώ δίνεται προτεραιότητα στο υποέργο 1 και στο υποέργο 4, που θεωρούνται πιο κύρια παραδοτέα. Σημειώνεται ότι το υποέργο 1 αφορά στην ανάταξη και αναβάθμιση του υπάρχοντας συστήματος συμβατικής σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης και, το υποέργο 4 αφορά στην αναβάθμιση των απαραίτητων συσκευών τηλεμετρίας για την επικοινωνία του συστήματος σηματοδότησης, των τηλεδιοίκησεων Αθήνας, Λάρισας , Θεσσαλονίκης κλπ.

Επίσης, από το υποέργο 2, κυριότερη είναι η εγκατάσταση του συστήματος ETCS-Level 1 στα τμήματα Οινόη - Τιθορέα, Πλατύ - ΤΧ1 - Προμαχώνας και Λάρισα - Πλατύ.

Το πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει από την παραπάνω τροποποιητική πράξη, είναι ότι επιτέλους κάποιοι, κάπου, συνειδητοποίησαν ότι η σύμβαση αυτή πρέπει να υλοποιηθεί τάχιστα ή μάλλον, έπρεπε, αν μη τι άλλο για λόγους ενίσχυσης της ασφάλειας στις μεταφορές, να είχε ολοκληρωθεί εχθές, αν όχι προχθές.

Υπάρχει όμως και ένα ακόμη συμπέρασμα, ένα πιο κυνικό, ότι λήγει στο τέλος του 2023 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ζητήσει να επιστραφούν κονδύλια από την Ελλάδα ή να επιβάλλει ποινή για μη συμμόρφωση, κάτι που θα πονέσει τους διαχειριστές, αφού η Κοινοτική χρηματοδότηση ήταν στα 57,186 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται στην τροποποιητική πράξη, δικαιούχος είναι η ΕΡΓΟΣΕ και φυσικό αντικείμενο έχει:

1. την ανάταξη και αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος συμβατικής σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης, σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας (πλην του τμήματος Τιθορέα-Δομοκός) μήκους 519 χλμ. και αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς επί του ίδιου άξονα

2. την εγκατάσταση και προσωρινή παραλαβή του συστήματος έλεγχου-χειρισμού σηματοδότησης ETCS level 1 σε 402 χλμ του σιδ/κού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα: Εγκατάσταση της καλωδίωσης και προσωρινή παραλαβή στο τμήμα Α5) Λάρισα (μη περ/νου) - Πλατύ (περ/νου). Εγκατάσταση και προσωρινή παραλαβή ETCS-level 1 στα τμήματα: Α3) ΣΣ Οινόης (μη περ/νου) – ΣΣ Τιθορέας (μη περ/νου) Β1) ΣΣ Πλατέως (περ/νου)– ΤΧ 1 (μη περ/νου) Β3)ΤΧ 1 (μη περ/νου) - Στρ - Προμαχώνας (περ/νου). Εκπαίδευση, ανταλλακτικά, συντήρηση μετά άρσης βλαβών και τεκμηρίωση του συστήματος ETCS για όλα τα τμήματα του άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Προμαχώνα (πλήν Τιθορέα - Δομοκός) και του τμήματος Οινόη - Χαλκίδα συνολικού μήκους 541 χλμ.

3. τις επιμερισμένες στο παρόν έργο, λειτουργικές δαπάνες της ΕΡΓΟΣΕ για την περίοδο υλοποίησης του έργου και

4. την αναβάθμιση των απαραίτητων συσκευών τηλεμετρίας για την επικοινωνία του συστήματος σηματοδότησης, των τηλεδιοίκησεων της σηματοδότησης Αθηνών, Λάρισας και Θεσσαλονίκης, της τηλεδιοίκησης ηλεκτροκίνησης της Θεσσαλονίκης και των τοπικών σταθμών εργασίας του τμήματος Πλατύ - Προμαχώνας. Επίσης, περιλαμβάνεται η αποκατάσταση της σηματοδότησης του ΣΣ Κατερίνης.

5. Παραδοτέα πράξης: Τα παραδοτέα κάθε υποέργου προσδιορίζονται από το φυσικό αντικείμενο που υλοποιείται μέσω κάθε ενός από αυτά. Πιο συγκεκριμένα, ως τα κυριότερα παραδοτέα θεωρούνται:

- Τα χλμ (519) στα οποία ανατάσσεται και αναβαθμίζεται η σηματοδότηση-τηλεδιοίκηση (υποέργο 1 και υποέργο 4)

- Τα χλμ (402) στα οποία εγκαθίσταται σύστημα ETCS-Level 1. Πρόκειται για τα τμήματα Οινόη - Τιθορέα, Πλατύ - ΤΧ1 - Προμαχώνας και Λάρισα - Πλατύ (υποέργο 2).

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία