Τέλος τα μετρητά για συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ από την 1η Απριλίου

 10/02/2011 00:00

Τέλος τα μετρητά για συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ από την 1η Απριλίου

Αυξάνεται από τα 1.500 στα 3.000 ευρώ το όριο της αξίας των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών πελατών μέχρι το οποίο θα επιτρέπεται η πληρωμή τοις μετρητοίς.Ταυτόχρονα, η εφαρμογή του μέτρου μετατίθεται για την 1η Απριλίου 2011. Από την ίδια ημερομηνία, θα ισχύει επίσης όριο 3.000 ευρώ για συναλλαγές με μετρητά μεταξύ επιχειρήσεων. Συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώνονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Αναλυτικά οι αλλαγές που θα επέλθουν στον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από την 1η-4-2011 είναι οι ακόλουθες:
1. Όλα τα φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 3.000 ευρώ, που θα εκδίδονται για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, θα εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή με επιταγές. Η εξόφληση με μετρητά θα επιτρέπεται δηλαδή μόνο για συναλλαγές μέχρι 3.000 ευρώ.
2. Όλα τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν σε συναλλαγές αξίας άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων θα εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που θα πληρώνονται μέσω των ιδίων λογαριασμών.
 Από την 1η-1-2012 το όριο των 3.000 ευρώ που αφορά στις συναλλαγές με μετρητά μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών θα μειωθεί στα 1.500 ευρώ. Δηλαδή από το επόμενο έτος όλα τα φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 1.500 ευρώ που θα εκδίδονται εκδίδονται για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, θα εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή με επιταγές. Δεν θα επιτρέπεται δηλαδή η εξόφληση τοις μετρητοίς.

Αυξάνεται από τα 1.500 στα 3.000 ευρώ το όριο της αξίας των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών πελατών μέχρι το οποίο θα επιτρέπεται η πληρωμή τοις μετρητοίς.Ταυτόχρονα, η εφαρμογή του μέτρου μετατίθεται για την 1η Απριλίου 2011. Από την ίδια ημερομηνία, θα ισχύει επίσης όριο 3.000 ευρώ για συναλλαγές με μετρητά μεταξύ επιχειρήσεων. Συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώνονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Αναλυτικά οι αλλαγές που θα επέλθουν στον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από την 1η-4-2011 είναι οι ακόλουθες:
1. Όλα τα φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 3.000 ευρώ, που θα εκδίδονται για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, θα εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή με επιταγές. Η εξόφληση με μετρητά θα επιτρέπεται δηλαδή μόνο για συναλλαγές μέχρι 3.000 ευρώ.
2. Όλα τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν σε συναλλαγές αξίας άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων θα εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που θα πληρώνονται μέσω των ιδίων λογαριασμών.
 Από την 1η-1-2012 το όριο των 3.000 ευρώ που αφορά στις συναλλαγές με μετρητά μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών θα μειωθεί στα 1.500 ευρώ. Δηλαδή από το επόμενο έτος όλα τα φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 1.500 ευρώ που θα εκδίδονται εκδίδονται για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, θα εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή με επιταγές. Δεν θα επιτρέπεται δηλαδή η εξόφληση τοις μετρητοίς.

Επιλέξτε Κατηγορία