ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τελλόγλειο: Ένα Σύγχρονο Ίδρυμα στην Ψηφιακή Εποχή

Η ψηφιοποιημένη συλλογή του Τελλογλείου θα παρουσιαστεί στο κοινό υπό τη μορφή εικονικού μουσείου, καθιστώντας την προσβάσιμη σε όλη την Ελλάδα, αλλά και διεθνώς

 22/11/2023 14:00

Τελλόγλειο: Ένα Σύγχρονο Ίδρυμα στην Ψηφιακή Εποχή

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. παρουσιάζει το έργο «Ένα Σύγχρονο Ίδρυμα στην Ψηφιακή Εποχή», το οποίο συμπεριλαμβάνει την ψηφιοποίηση και την τεκμηρίωση μουσειακών και αρχειακών συλλογών, καθώς και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών για την ανάδειξή τους.

Σε συνέπεια των κύριων στόχων του Τελλογλείου να συμβάλλει στη συστηματική γνωριμία του κοινού με την τέχνη, την επαφή των παιδιών με τον πολιτισμό και τη συλλογή και μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς, αυτή η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν πολυδιάστατο ψηφιακό εκπαιδευτικό προορισμό βασισμένο στη βιωματική εμπειρία. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αντιπροσωπεύει μια νέα εποχή εξωστρέφειας για το Ίδρυμα, επιτρέποντας στο κοινό να αλληλεπιδρά με το έργο του χωρίς περιορισμούς.

Το έργο υλοποιήθηκε από τον ανάδοχο, την εταιρεία PostScriptum μέσω του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα είναι σύντομα διαθέσιμο στο κοινό.

Βασικός άξονας του έργου είναι η ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και διαχείριση του πλούσιου αρχειακού υλικού του Τελλογλείου Ιδρύματος. Η ψηφιοποιημένη συλλογή του Τελλογλείου θα παρουσιαστεί στο κοινό υπό τη μορφή εικονικού μουσείου, καθιστώντας την προσβάσιμη σε όλη την Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Οι διαδικτυακοί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγούνται στη συλλογή σε πραγματικό χρόνο και να εξετάζουν λεπτομερώς σημαντικά έργα τέχνης, τεκμήρια και αρχεία της συλλογής του Τελλογλείου Ιδρύματος.

Παράλληλα, με στόχο την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης του κοινού με την ιστορία και το έργο του Τελλογλείου, στο πλαίσιο της δράσης «Ένα σύγχρονο Ίδρυμα στην ψηφιακή εποχή», αναπτύσσονται μια σειρά από ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, όπως εικονικές εκθέσεις, περιηγήσεις 360°, διαδραστικά βίντεο, εκπαιδευτικά παιχνίδια και δραστηριότητες.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε από τον ανάδοχο του έργου, από την εταιρεία PostScriptum - Πληροφορική Επικοινωνίας Ε.Π.Ε. για λογαριασμό του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ. Ειδικοί ερευνητές, μουσειολόγοι, πολιτιστικοί διαχειριστές διαμόρφωσαν αφηγήσεις και παρουσιάσεις του αρχειακού υλικού και ταυτόχρονα επαγγελματίες πληροφορικής και προγραμματιστές ανέπτυξαν ευέλικτες, πλήρως λειτουργικές και φιλικές προς τον χρήστη ψηφιακές εφαρμογές, εναρμονισμένες με το σύγχρονο πολιτιστικό και ψηφιακό τοπίο.

Το έργο «Ένα σύγχρονο Ίδρυμα στην ψηφιακή εποχή» υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης– ΕΤΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα στο www.teloglion.gr.

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. παρουσιάζει το έργο «Ένα Σύγχρονο Ίδρυμα στην Ψηφιακή Εποχή», το οποίο συμπεριλαμβάνει την ψηφιοποίηση και την τεκμηρίωση μουσειακών και αρχειακών συλλογών, καθώς και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών για την ανάδειξή τους.

Σε συνέπεια των κύριων στόχων του Τελλογλείου να συμβάλλει στη συστηματική γνωριμία του κοινού με την τέχνη, την επαφή των παιδιών με τον πολιτισμό και τη συλλογή και μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς, αυτή η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν πολυδιάστατο ψηφιακό εκπαιδευτικό προορισμό βασισμένο στη βιωματική εμπειρία. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αντιπροσωπεύει μια νέα εποχή εξωστρέφειας για το Ίδρυμα, επιτρέποντας στο κοινό να αλληλεπιδρά με το έργο του χωρίς περιορισμούς.

Το έργο υλοποιήθηκε από τον ανάδοχο, την εταιρεία PostScriptum μέσω του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα είναι σύντομα διαθέσιμο στο κοινό.

Βασικός άξονας του έργου είναι η ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και διαχείριση του πλούσιου αρχειακού υλικού του Τελλογλείου Ιδρύματος. Η ψηφιοποιημένη συλλογή του Τελλογλείου θα παρουσιαστεί στο κοινό υπό τη μορφή εικονικού μουσείου, καθιστώντας την προσβάσιμη σε όλη την Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Οι διαδικτυακοί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγούνται στη συλλογή σε πραγματικό χρόνο και να εξετάζουν λεπτομερώς σημαντικά έργα τέχνης, τεκμήρια και αρχεία της συλλογής του Τελλογλείου Ιδρύματος.

Παράλληλα, με στόχο την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης του κοινού με την ιστορία και το έργο του Τελλογλείου, στο πλαίσιο της δράσης «Ένα σύγχρονο Ίδρυμα στην ψηφιακή εποχή», αναπτύσσονται μια σειρά από ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, όπως εικονικές εκθέσεις, περιηγήσεις 360°, διαδραστικά βίντεο, εκπαιδευτικά παιχνίδια και δραστηριότητες.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε από τον ανάδοχο του έργου, από την εταιρεία PostScriptum - Πληροφορική Επικοινωνίας Ε.Π.Ε. για λογαριασμό του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ. Ειδικοί ερευνητές, μουσειολόγοι, πολιτιστικοί διαχειριστές διαμόρφωσαν αφηγήσεις και παρουσιάσεις του αρχειακού υλικού και ταυτόχρονα επαγγελματίες πληροφορικής και προγραμματιστές ανέπτυξαν ευέλικτες, πλήρως λειτουργικές και φιλικές προς τον χρήστη ψηφιακές εφαρμογές, εναρμονισμένες με το σύγχρονο πολιτιστικό και ψηφιακό τοπίο.

Το έργο «Ένα σύγχρονο Ίδρυμα στην ψηφιακή εποχή» υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης– ΕΤΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα στο www.teloglion.gr.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία