ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Τα πάνω κάτω» έρχονται στη βραχυχρόνια μίσθωση: Δήμοι και ένοικοι πολυκατοικιών «αποφασίζουν» για τα Airbnb

Οι δήμοι και οι γενικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών θα έχουν σημαντικό μερίδιο στις αποφάσεις για τη λειτουργία των Airbnb - «Ένα τέτοιο μέτρο θα μεταβάλει τις συνελεύσεις κυριολεκτικά σε ρινγκ» υπογραμμίζουν οι ιδιοκτήτες

 20/11/2022 20:44

«Τα πάνω κάτω» έρχονται στη βραχυχρόνια μίσθωση: Δήμοι και ένοικοι πολυκατοικιών «αποφασίζουν» για τα Airbnb
Φωτ. αρχείου

Μεγάλες αλλαγές στη λειτουργία και τη διαχείριση των διαμερισμάτων που διατίθενται μέσω της πλατφόρμας Airbnb έρχονται με το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, πέρα από τη μεγάλη φορολογία που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες, η οποία φτάνει αυτή τη στιγμή το 45% – ή και περισσότερο σε περίπτωση που έχουν και άλλα εισοδήματα, θα έχουν να αντιμετωπίσουν και τις γενικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών που βρίσκονται τα διαμερίσματα.

Συγκεκριμένα, η πρόταση των ξενοδόχων και των τουριστικών φορέων προβλέπει αύξηση των κοινοχρήστων κατά 25% για τα Airbnb και να λαμβάνεται απόφαση από τη γενική συνέλευση των ιδιοκτητών (51% των μεριδίων) της πολυκατοικίας / συγκροτήματος / παραθεριστικού οικισμού αν θα επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση στα εν λόγω ακίνητα ή / και καθορισμός του μέγιστου αριθμού κατοικιών που μπορεί να διατίθενται για βραχυχρόνια διαμονή.

«Ένα τέτοιο μέτρο θα μεταβάλει τις συνελεύσεις κυριολεκτικά σε ρινγκ» υπογραμμίζουν από την πλευρά τους οι ιδιοκτήτες.

Την ίδια ώρα, οι ιδιοκτήτες μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) και του Συνδέσμου Εταιριών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Ελλάδος (ΣΤΑΜΑ) ζητούν να υπάρχει διαχωρισμός σε εκείνους που εκμεταλλεύονται ένα ή το πολύ δύο κατοικίες μέσω της πλατφόρμας του Airbnb, με εκείνους που έχουν περισσότερα διαμερίσματα και λειτουργούν επιχειρηματικά.

Αλλαγές και στις διανυκτερεύσεις

Παράλληλα, οι αρμόδιοι φορείς ζητούν με τις προτάσεις τους περισσότερες αλλαγές στη λειτουργία των Airbnb.

Ειδικότερα, ζητούν τη θέσπιση ανώτατου ορίου 90 ημερών ετησίως για όλη τη χώρα και να μειώνεται σε 60 σε περιπτώσεις όπως των νησιών κάτω των 10.000 κατοίκων ή σε περιοχές με χαμηλή μέση πληρότητα των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

Επίσης με απόφαση του εκάστοτε δήμου να μην επιτρέπεται η εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής νέων ακινήτων που βρίσκονται σε οριοθετημένα τμήματα των αστικών κέντρων, όταν διαπιστώνεται πως οι κατοικίες προς βραχυχρόνια μίσθωση υπερβαίνουν το 50% των κατοικιών που ιδιοκατοικούνται ή μισθώνονται για μακροχρόνια μίσθωση.

Όπως σημειώνουν οι ιδιοκτήτες «οι περιορισμοί στις διανυκτερεύσεις θα χτυπήσουν το τουριστικό προϊόν της χώρας και θα εξωθήσουν τους επιτυχημένους του χώρου στην παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή. Αυτό θα μειώσει τόσο το ΑΕΠ της χώρας όσο και τα έσοδα (αλλά και τους φόρους που δεν θα εισπραχθούν) δεκάδων χιλιάδων μικροϊδιοκτητών ακινήτων που συμβάλλουν ποικιλοτρόπως σε άλλους τομείς όπως στην ανακαίνιση κτιρίων, στην ανάπτυξη τοπικών επιχειρήσεων, κ.α.»

Επίσης, ζητούν τη θέσπιση ορίου στον αριθμό ακινήτων ανά εκμισθωτή / υπεκμισθωτή, ο οποίος στην περίπτωση που είναι φυσικό και όχι νομικό πρόσωπο θα μπορεί να εκμεταλλεύεται μέχρι δύο ακίνητα. Οι ιδιόκτητες θεωρούν πως «το δικαίωμα των Δήμων να καθορίζουν ανώτατο ποσοστό κατοικιών για βραχυχρόνια μίσθωση θα μπορούσε να έχει λογική μόνον αν συνυπολογίζονται και οι κενές κατοικίες. Όμως εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους η εν λευκώ παράδοση του κλάδου στις διαθέσεις κάποιων δημοτικών αρχών».

Μεγάλες αλλαγές στη λειτουργία και τη διαχείριση των διαμερισμάτων που διατίθενται μέσω της πλατφόρμας Airbnb έρχονται με το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, πέρα από τη μεγάλη φορολογία που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες, η οποία φτάνει αυτή τη στιγμή το 45% – ή και περισσότερο σε περίπτωση που έχουν και άλλα εισοδήματα, θα έχουν να αντιμετωπίσουν και τις γενικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών που βρίσκονται τα διαμερίσματα.

Συγκεκριμένα, η πρόταση των ξενοδόχων και των τουριστικών φορέων προβλέπει αύξηση των κοινοχρήστων κατά 25% για τα Airbnb και να λαμβάνεται απόφαση από τη γενική συνέλευση των ιδιοκτητών (51% των μεριδίων) της πολυκατοικίας / συγκροτήματος / παραθεριστικού οικισμού αν θα επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση στα εν λόγω ακίνητα ή / και καθορισμός του μέγιστου αριθμού κατοικιών που μπορεί να διατίθενται για βραχυχρόνια διαμονή.

«Ένα τέτοιο μέτρο θα μεταβάλει τις συνελεύσεις κυριολεκτικά σε ρινγκ» υπογραμμίζουν από την πλευρά τους οι ιδιοκτήτες.

Την ίδια ώρα, οι ιδιοκτήτες μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) και του Συνδέσμου Εταιριών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Ελλάδος (ΣΤΑΜΑ) ζητούν να υπάρχει διαχωρισμός σε εκείνους που εκμεταλλεύονται ένα ή το πολύ δύο κατοικίες μέσω της πλατφόρμας του Airbnb, με εκείνους που έχουν περισσότερα διαμερίσματα και λειτουργούν επιχειρηματικά.

Αλλαγές και στις διανυκτερεύσεις

Παράλληλα, οι αρμόδιοι φορείς ζητούν με τις προτάσεις τους περισσότερες αλλαγές στη λειτουργία των Airbnb.

Ειδικότερα, ζητούν τη θέσπιση ανώτατου ορίου 90 ημερών ετησίως για όλη τη χώρα και να μειώνεται σε 60 σε περιπτώσεις όπως των νησιών κάτω των 10.000 κατοίκων ή σε περιοχές με χαμηλή μέση πληρότητα των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

Επίσης με απόφαση του εκάστοτε δήμου να μην επιτρέπεται η εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής νέων ακινήτων που βρίσκονται σε οριοθετημένα τμήματα των αστικών κέντρων, όταν διαπιστώνεται πως οι κατοικίες προς βραχυχρόνια μίσθωση υπερβαίνουν το 50% των κατοικιών που ιδιοκατοικούνται ή μισθώνονται για μακροχρόνια μίσθωση.

Όπως σημειώνουν οι ιδιοκτήτες «οι περιορισμοί στις διανυκτερεύσεις θα χτυπήσουν το τουριστικό προϊόν της χώρας και θα εξωθήσουν τους επιτυχημένους του χώρου στην παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή. Αυτό θα μειώσει τόσο το ΑΕΠ της χώρας όσο και τα έσοδα (αλλά και τους φόρους που δεν θα εισπραχθούν) δεκάδων χιλιάδων μικροϊδιοκτητών ακινήτων που συμβάλλουν ποικιλοτρόπως σε άλλους τομείς όπως στην ανακαίνιση κτιρίων, στην ανάπτυξη τοπικών επιχειρήσεων, κ.α.»

Επίσης, ζητούν τη θέσπιση ορίου στον αριθμό ακινήτων ανά εκμισθωτή / υπεκμισθωτή, ο οποίος στην περίπτωση που είναι φυσικό και όχι νομικό πρόσωπο θα μπορεί να εκμεταλλεύεται μέχρι δύο ακίνητα. Οι ιδιόκτητες θεωρούν πως «το δικαίωμα των Δήμων να καθορίζουν ανώτατο ποσοστό κατοικιών για βραχυχρόνια μίσθωση θα μπορούσε να έχει λογική μόνον αν συνυπολογίζονται και οι κενές κατοικίες. Όμως εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους η εν λευκώ παράδοση του κλάδου στις διαθέσεις κάποιων δημοτικών αρχών».

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία