ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα εργαλεία της Google για τις ελληνικές Startups - Προγράμματα υποστήριξης, καθοδήγησης και ευκαιρίες χρηματοδότησης

Περισσότερες από 150 νεοφυείς επιχειρήσεις συμμετείχαν σε προγράμματα

 03/11/2022 17:32

Τα εργαλεία της Google για τις ελληνικές Startups - Προγράμματα υποστήριξης, καθοδήγησης και ευκαιρίες χρηματοδότησης

Η συνεργασία της Google με το Elevate Greece παρέχει στις νεοφυείς επιχειρήσεις σημαντικά εργαλεία, προγράμματα υποστήριξης και καθοδήγησης, ευκαιρίες χρηματοδότησης, ώστε να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια τους.

Αυτό τονίζει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας με αφορμή την διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Google, στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 150 νεοφυείς επιχειρήσεις του Elevate Greece.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων και την ανάπτυξη των ελληνικών startup μεταξύ άλλων με:

Προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών των νεοφυών επιχειρήσεων μέσα από προγράμματα όπως τα Founders' meetups

Digital Marketing & cloud upskilling

Προγράμματα Cloud credit & τεχνική υποστήριξη.

Η συνεργασία της Google με το Elevate Greece παρέχει στις νεοφυείς επιχειρήσεις σημαντικά εργαλεία, προγράμματα υποστήριξης και καθοδήγησης, ευκαιρίες χρηματοδότησης, ώστε να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια τους.

Αυτό τονίζει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας με αφορμή την διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Google, στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 150 νεοφυείς επιχειρήσεις του Elevate Greece.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων και την ανάπτυξη των ελληνικών startup μεταξύ άλλων με:

Προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών των νεοφυών επιχειρήσεων μέσα από προγράμματα όπως τα Founders' meetups

Digital Marketing & cloud upskilling

Προγράμματα Cloud credit & τεχνική υποστήριξη.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία