ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα ΕΛΠΕ αφήνουν τα... πετρέλαια

Ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων στοχεύει να μετασχηματιστεί σε έναν «πράσινο» ενεργειακό όμιλο μέχρι το 2030

 12/07/2021 12:46

Τα ΕΛΠΕ αφήνουν τα... πετρέλαια

Σοφία Χριστοφορίδου

Σε έναν όμιλο παραγωγής πράσινης ενέργειας στοχεύει να μετασχηματιστεί ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων, που σήμερα έχει ως κύριο αντικείμενό της τη διύλιση πετρελαίου.

Ο στόχος της είναι η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες να φτάσει να παράγει 2.000MW από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2030. Σήμερα το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας είναι στα 1.300 MW (εκ των οποίων τα 1.000MW είναι από τα φωτοβολταϊκά) σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος είναι μέχρι το 2025 να είναι διασυνδεδεμένα με το σύστημα τα 600 MW.

Αιχμή του… πράσινου δόρατος του ομίλου είναι το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κοζάνη, ισχύος 204MW, που αντιστοιχεί στο 9% της εγκατεστημένης ισχύος του διασυνδεδεμένου συστήματος της χώρας σήμερα. Είναι το πρώτο και μεγαλύτερο υπό κατασκευή έργο ΑΠΕ στη χώρα, και μέσα σε έξι μήνες έχει κατασκευαστεί το 50% του πρότζεκτ.

Πρόκειται για επένδυση 130 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 75 εκατ. από την EBRD, 25 από ελληνικές τράπεζες και το υπόλοιπο από ίδια κεφάλαια). Το μέγα φωτοβολταϊκό γίνεται σε έκταση 4.400 στρεμμάτων δημόσιας έκτασης που εξαγοράστηκε έναντι 1.5 εκατ. ευρω (τα 1.500 στρ θα αποδοθούν ξανά για βόσκηση).

Να σημειωθεί ότι το έργο αδειοδοτήθηκε το… 2011, ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε μόλις το 2019 (με ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας 57,72 ευρω/MWh για τα 20ετη). Άρχισε να κατασκευάζεται το 2020, θα ολοκληρωθεί τέλη του 2021 και θα συνδεθεί αρχές 2022 στο κέντρο υψηλής τάσης Καρδίας. Για 25 χρόνια από αυτό το πάρκο θα παράγονται 350GWH πράσινης ενέργειας το έτος, με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η ενέργεια αυτή θα επαρκεί για την ηλεκτροδότηση 75.000 νοικοκυριών.

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια που χρησιμοποιούνται είναι διπλής όψεως (το μεγαλύτερο του είδους στην Ευρώπη) δηλαδή η παραγωγή ενέργειας θα γίνεται και από την εξ ανακλάσεως ακτινοβολίες στην πίσω πλευρά του πάνελ.

Το 35% της επένδυσης σε υλικά και εργασία προέρχεται από την Ελλάδα. Στη φάση της κατασκευής δημιουργούνται 300-350 θέσεις εργασίες (60% της απασχόλησης προέρχεται από κατασκευαστικές εταιρείες από τηνΚοζάνη) και σύμφωνα με την εταιρεία θα δημιουργηθούν και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Επί 20 χρόνια, το 3% των εσόδων της εταιρείας (περίπου μισό εκατομμύριο ευρω) θα αποδίδεται στον λογαριασμούς των οικιακών καταναλωτών και τους δήμους για να εκτελούν περιβαλλοντικά έργα

Η εταιρεία δεσμεύτηκε για αναδάσωση ίσης έκτασης με το πάρκο, με δαπάνη 1,5 εκατ. ευρώ και έδωσε διαβεβαιώσεις ότι η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται απρόσκοπτα από δημόσιους δρόμους, ενώ θα ληφθεί πρόνοια για τη μετακίνηση του ζωικού κεφαλαίου και της ενδημικής πανίδας

Σε έναν όμιλο παραγωγής πράσινης ενέργειας στοχεύει να μετασχηματιστεί ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων, που σήμερα έχει ως κύριο αντικείμενό της τη διύλιση πετρελαίου.

Ο στόχος της είναι η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες να φτάσει να παράγει 2.000MW από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2030. Σήμερα το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας είναι στα 1.300 MW (εκ των οποίων τα 1.000MW είναι από τα φωτοβολταϊκά) σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος είναι μέχρι το 2025 να είναι διασυνδεδεμένα με το σύστημα τα 600 MW.

Αιχμή του… πράσινου δόρατος του ομίλου είναι το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κοζάνη, ισχύος 204MW, που αντιστοιχεί στο 9% της εγκατεστημένης ισχύος του διασυνδεδεμένου συστήματος της χώρας σήμερα. Είναι το πρώτο και μεγαλύτερο υπό κατασκευή έργο ΑΠΕ στη χώρα, και μέσα σε έξι μήνες έχει κατασκευαστεί το 50% του πρότζεκτ.

Πρόκειται για επένδυση 130 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 75 εκατ. από την EBRD, 25 από ελληνικές τράπεζες και το υπόλοιπο από ίδια κεφάλαια). Το μέγα φωτοβολταϊκό γίνεται σε έκταση 4.400 στρεμμάτων δημόσιας έκτασης που εξαγοράστηκε έναντι 1.5 εκατ. ευρω (τα 1.500 στρ θα αποδοθούν ξανά για βόσκηση).

Να σημειωθεί ότι το έργο αδειοδοτήθηκε το… 2011, ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε μόλις το 2019 (με ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας 57,72 ευρω/MWh για τα 20ετη). Άρχισε να κατασκευάζεται το 2020, θα ολοκληρωθεί τέλη του 2021 και θα συνδεθεί αρχές 2022 στο κέντρο υψηλής τάσης Καρδίας. Για 25 χρόνια από αυτό το πάρκο θα παράγονται 350GWH πράσινης ενέργειας το έτος, με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η ενέργεια αυτή θα επαρκεί για την ηλεκτροδότηση 75.000 νοικοκυριών.

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια που χρησιμοποιούνται είναι διπλής όψεως (το μεγαλύτερο του είδους στην Ευρώπη) δηλαδή η παραγωγή ενέργειας θα γίνεται και από την εξ ανακλάσεως ακτινοβολίες στην πίσω πλευρά του πάνελ.

Το 35% της επένδυσης σε υλικά και εργασία προέρχεται από την Ελλάδα. Στη φάση της κατασκευής δημιουργούνται 300-350 θέσεις εργασίες (60% της απασχόλησης προέρχεται από κατασκευαστικές εταιρείες από τηνΚοζάνη) και σύμφωνα με την εταιρεία θα δημιουργηθούν και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Επί 20 χρόνια, το 3% των εσόδων της εταιρείας (περίπου μισό εκατομμύριο ευρω) θα αποδίδεται στον λογαριασμούς των οικιακών καταναλωτών και τους δήμους για να εκτελούν περιβαλλοντικά έργα

Η εταιρεία δεσμεύτηκε για αναδάσωση ίσης έκτασης με το πάρκο, με δαπάνη 1,5 εκατ. ευρώ και έδωσε διαβεβαιώσεις ότι η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται απρόσκοπτα από δημόσιους δρόμους, ενώ θα ληφθεί πρόνοια για τη μετακίνηση του ζωικού κεφαλαίου και της ενδημικής πανίδας

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία