ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντονιστής το ΑΠΘ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με θέματα αειφορίας

Στόχος της δράσης να δημιουργηθεί μια νέα γενιά πολιτών ευαισθητοποιημένων σε περιβαλλοντικά ζητήματα

 26/11/2019 17:44

Συντονιστής το ΑΠΘ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με θέματα αειφορίας
Φωτ. αρχείου

Την εκπαίδευση των μελών πανεπιστημιακών κοινοτήτων -φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό- σε θέματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, με στόχο να δημιουργηθεί μια γενιά Ευρωπαίων πολιτών ευαισθητοποιημένων σε περιβαλλοντικά ζητήματα προωθεί Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με συντονιστή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και με τη συμμετοχή Πανεπιστημίων από την Ιταλία και την Πορτογαλία, καθώς και του Παγκόσμιου Δικτύου για το Οικολογικό Αποτύπωμα (Global Footprint Network -GFN, ΗΠΑ).

Το πρόγραμμα με τίτλο "Ενδυνάμωση της Διδασκαλίας και των Πρακτικών των Πανεπιστημίων σε θέματα Αειφορίας μέσω του Οικολογικού Αποτυπώματος" (Enhancing Universities’ Sustainability Teaching and Practices through Ecological Footprint – EUSTEPs) συντονίζει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και συμμετέχουν ως εταίροι τα Πανεπιστήμια της Σιένα (Università degli Studi di Siena), του Αβέιρο (Universidade de Aveiro) και της Αμπέρτα (Universidade Aberta). Είναι τριετές (Σεπτέμβριος 2019 - Αύγουστος 2022) και χρηματοδοτήθηκε, μετά από σχετική διαγωνιστική διαδικασία, από το ΙΚΥ, μέσω του προγράμματος ERASMUS+ (ΚΑ203 - Strategic Partnerhips for Higher Education).

Η πρώτη συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ, όπου συμμετείχαν συνολικά 9 αντιπρόσωποι από τις 4 χώρες- εταίρους του προγράμματος (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, ΗΠΑ).

AΠΕ/ΜΠΕ 

Την εκπαίδευση των μελών πανεπιστημιακών κοινοτήτων -φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό- σε θέματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, με στόχο να δημιουργηθεί μια γενιά Ευρωπαίων πολιτών ευαισθητοποιημένων σε περιβαλλοντικά ζητήματα προωθεί Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με συντονιστή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και με τη συμμετοχή Πανεπιστημίων από την Ιταλία και την Πορτογαλία, καθώς και του Παγκόσμιου Δικτύου για το Οικολογικό Αποτύπωμα (Global Footprint Network -GFN, ΗΠΑ).

Το πρόγραμμα με τίτλο "Ενδυνάμωση της Διδασκαλίας και των Πρακτικών των Πανεπιστημίων σε θέματα Αειφορίας μέσω του Οικολογικού Αποτυπώματος" (Enhancing Universities’ Sustainability Teaching and Practices through Ecological Footprint – EUSTEPs) συντονίζει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και συμμετέχουν ως εταίροι τα Πανεπιστήμια της Σιένα (Università degli Studi di Siena), του Αβέιρο (Universidade de Aveiro) και της Αμπέρτα (Universidade Aberta). Είναι τριετές (Σεπτέμβριος 2019 - Αύγουστος 2022) και χρηματοδοτήθηκε, μετά από σχετική διαγωνιστική διαδικασία, από το ΙΚΥ, μέσω του προγράμματος ERASMUS+ (ΚΑ203 - Strategic Partnerhips for Higher Education).

Η πρώτη συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ, όπου συμμετείχαν συνολικά 9 αντιπρόσωποι από τις 4 χώρες- εταίρους του προγράμματος (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, ΗΠΑ).

AΠΕ/ΜΠΕ 

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία