Στον ανακριτή οδηγούνται τα 13 μέλη του κυκλώματος διακίνησης μεταναστών

Η δικογραφία περιλαμβάνει 22 περιπτώσεις από τον περσινό Μάρτιο με 66 διακινούμενους πρόσφυγες και μετανάστες

 23/12/2023 18:45

Στον ανακριτή οδηγούνται τα 13 μέλη του κυκλώματος διακίνησης μεταναστών

Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα τα 13 άτομα, που συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα με την κατηγορία συμμετοχής σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών.

Πρόκειται ουσιαστικά για δύο ομάδες ατόμων, μία της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ήταν ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν εντελώς διαφορετικούς ρόλους σε ό,τι έκαναν για να οργανώσουν διακινήσεις μεγάλων ομάδων μεταναστών από τον Έβρο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Η δικογραφία περιλαμβάνει 22 τέτοιες περιπτώσεις από τον περσινό Μάρτιο με 66 διακινούμενους πρόσφυγες και μετανάστες. Το χαρακτηριστικό είναι ότι άλλος νοίκιαζε το αυτοκίνητο, άλλος παρέδιδε τα κλειδιά σε αυτόν, που θα το μετέφερε στη Θεσσαλονίκη, άλλος το μετέφερε, το άφηνε στη Θεσσαλονίκη, άλλος ερχόταν και το έβλεπε, το φωτογράφιζε, έστελνε τη φωτογραφία και το σημείο, που ήταν τα κλειδιά σε άλλο πρόσωπο για να το πάει στον Έβρο και τελικά άλλος ήταν ο διακινητής των μεταναστών. Όλα αυτά προκειμένου οι εμπλεκόμενοι να μη φτάσουν ποτέ στον πυρήνα της οργάνωσης.

Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα τα 13 άτομα, που συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα με την κατηγορία συμμετοχής σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών.

Πρόκειται ουσιαστικά για δύο ομάδες ατόμων, μία της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ήταν ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν εντελώς διαφορετικούς ρόλους σε ό,τι έκαναν για να οργανώσουν διακινήσεις μεγάλων ομάδων μεταναστών από τον Έβρο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Η δικογραφία περιλαμβάνει 22 τέτοιες περιπτώσεις από τον περσινό Μάρτιο με 66 διακινούμενους πρόσφυγες και μετανάστες. Το χαρακτηριστικό είναι ότι άλλος νοίκιαζε το αυτοκίνητο, άλλος παρέδιδε τα κλειδιά σε αυτόν, που θα το μετέφερε στη Θεσσαλονίκη, άλλος το μετέφερε, το άφηνε στη Θεσσαλονίκη, άλλος ερχόταν και το έβλεπε, το φωτογράφιζε, έστελνε τη φωτογραφία και το σημείο, που ήταν τα κλειδιά σε άλλο πρόσωπο για να το πάει στον Έβρο και τελικά άλλος ήταν ο διακινητής των μεταναστών. Όλα αυτά προκειμένου οι εμπλεκόμενοι να μη φτάσουν ποτέ στον πυρήνα της οργάνωσης.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία