ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο σφυρί ακίνητα των Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value στη Θεσσαλονίκη

Πού βρίσκονται

 27/12/2022 13:45

Στο σφυρί ακίνητα των Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value στη Θεσσαλονίκη

Με την υπ’ αριθ. 156/2/21.9.2009 (ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 11292/21.9.2009) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 409/2/22.12.2021 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/2/7.1.2022) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδας, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο κ. Βασιλόπουλος Σωτήριος του Ηλία.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής:

Ι) Προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση των ακινήτων που κατωτέρω περιγράφονται:

Α)Ακίνητο με αριθμό 01

Οι κατωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες στην υπ΄ αρ. I οικοδομή του κτιριακού συγκροτήματος “POLIS” που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 62 & Πρεμετής του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής:

Α) Υπ’ αριθμόν 1 οριζόντια ιδιοκτησία του 4ου ορόφου επιφανείας 1.083 τ.μ. με κοινόχρηστους χώρους αποκλειστικά και μόνο αυτής 22 τ.μ.

Β) Τις υπ΄ αριθμόν 4 έως και 20 (17 συνολικά) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου του β’ υπογείου επιφανείας 11 τ. μ. η καθεμία.

Τιμή Εκκίνησης: € 3.251.000,00. Εγγύηση: € 650.200,00.

Β)Ακίνητο με αριθμό 02

Οι κατωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες σε πολυκατοικία επί της οδού Όθωνος αρ. 4 του Δήμου Αθηναίων:

Α) Υπό στοιχεία Ζ-Ι οριζόντια ιδιοκτησία 7ου ορόφου, επιφανείας 152,43 τ.μ.

Β) Υπό στοιχεία Ζ-ΙΙ οριζόντια ιδιοκτησία 7ου ορόφου, επιφανείας 62,73 τ.μ.

Γ) Υπό στοιχεία Ζ-ΙΙΙ οριζόντια ιδιοκτησία 7ου ορόφου, επιφανείας 74,94 τ.μ.

Δ) Υπό στοιχεία Η’ οριζόντια ιδιοκτησία 8ου ορόφου, επιφανείας 290,10 τ.μ. στην οποία περιλαμβάνεται εξώστης επιφανείας 18,35 τ.μ.

Ε) Το 50% εξ αδιαιρέτου βοηθητικού χώρου του δώματος εμβαδού 10 τ.μ. καθώς και του ακαλύπτου μέρους του δώματος (ταράτσα) εμβαδού 289 τ.μ. που αποτελούν χωριστή οριζόντια ιδιοκτησία.

Τιμή Εκκίνησης: € 2.273.500,00. Εγγύηση: € 454.700,00.

Γ)Ακίνητο με αριθμό 03

Πολυώροφη οικοδομή (κτήριο καταστημάτων – γραφείων) σε οικόπεδο εμβαδού 348,30 τ.μ. συνολικής επιφανείας 730,24 τ.μ. που βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στη θέση Αγία Βαρβάρα ή «Κοψαχείλα» επί της Λεωφόρου Αγίας Βαρβάρας αρ. 89 και Ευεργετών.

Τιμή Εκκίνησης: € 475.000,00. Εγγύηση: € 95.000,00.

Δ)Ακίνητο με αριθμό 04

Το με στοιχεία Γ-2 διαμέρισμα 3ου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Υψηλάντου αρ. 6 του Δήμου Ελευσίνας, επιφανείας 98,00 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 83.000,00. Εγγύηση: € 16.600,00

Ε)Ακίνητο με αριθμό 05

Οικόπεδο, διαιρετό τμήμα του υπ’ αρ. 22 ακινήτου, που βρίσκεται στη θέση «Μαλάμη» της κτηματικής περιφέρειας της πρώην Κοινότητας Αμφιθέας Ιωαννίνων και ήδη Τοπικής Κοινότητας Αμφιθέας Δημοτικής Ενότητας Περάματος Δήμου Ιωαννιτών, εμβαδού 857,20 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 76.500,00. Εγγύηση: € 15.300,00

IΙ) Προκηρύσσει εκ νέου Πλειοδοτικό Διαγωνισμό (Επαναληπτικό) με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτE (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση του ακινήτου που κατωτέρω περιγράφεται:

ΣΤ)Ακίνητο με αριθμό 06

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 63,40 τ.μ. (δύο αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες) και ειδικότερα:

1)Υπ’ αριθμόν 5 γραφείο 3ου ορόφου, επιφανείας 27,90 τ.μ.,

2)Υπ΄ αριθμόν 6 γραφείο 3ου ορόφου, επιφανείας 35,50 τ.μ.,

σε πολυκατοικία επί των οδών Ερμού αρ. 20 και Κομνηνών αρ. 23 του Δήμου Θεσσαλονίκης

Τιμή Εκκίνησης: €62.500,00. Εγγύηση: €12.500,00.

Σημειώνεται ότι ο διενεργηθείς στις 30.06.2022 πλειοδοτικός διαγωνισμός για την πώληση του ως άνω ακινήτου απέβη άγονος και επαναλαμβάνεται εκ νέου η διαδικασία μετά την παρέλευση προθεσμίας έξι μηνών όπως ορίζεται στον ως άνω Κανονισμό.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 10:30 π.μ. μέχρι τις 11:30 π.μ. Στις 12:00 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για το με αύξοντα αριθμό (α/α) 1 ακίνητο, στις 12:30 μ.μ. για το με α/α 2 ακίνητο, στις 13:00 μ.μ. για το με α/α 3 ακίνητο, στις 13:30 μ.μ. για το με α/α 4 ακίνητο, στις 14:00 μ.μ. για το με α/α 5 ακίνητο και στις 14:30 μ.μ. για το με α/α 6 ακίνητο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.aspispronia.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2114111657, 2114111656 και στo email: info@aspisliquidation.gr.

Commercial Value

Με την υπ’ αριθ. 176/2/25.2.2010 (ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 1468/26.2.2010) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία «COMMERCIAL VALUE Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 409/1/22.12.2021 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/2/7.1.2022) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τραπέζης της Ελλάδος, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο κ. Βασιλόπουλος Σωτήριος του Ηλία.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της της Τραπέζης της Ελλάδος (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση των ακινήτων που κατωτέρω περιγράφονται:

Α) Ακίνητο με αριθμό 01:

Υπό στοιχεία Α1 οριζόντια ιδιοκτησία 1ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 35-37 του δήμου Αθηναίων, συνολικής επιφανείας 393,00 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: €615.000,00. Εγγύηση: €123.000,00.

Β) Ακίνητο με αριθμό 02:

Υπό στοιχεία Β1 οριζόντια ιδιοκτησία 2ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 35-37 του δήμου Αθηναίων, συνολικής επιφανείας 393,00 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: €616.000,00. Εγγύηση: €123.200,00.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 01 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 10:30 π.μ. μέχρι τις 11:30 π.μ. Στις 15:00 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για το με αύξοντα αριθμό (α/α) 1 ακίνητο και στις 15:30 μ.μ. για το με α/α 2 ακίνητο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.aspispronia.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2114111657, 2114111656 και στo email: info@aspisliquidation.gr.

Με την υπ’ αριθ. 156/2/21.9.2009 (ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 11292/21.9.2009) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 409/2/22.12.2021 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/2/7.1.2022) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδας, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο κ. Βασιλόπουλος Σωτήριος του Ηλία.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής:

Ι) Προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση των ακινήτων που κατωτέρω περιγράφονται:

Α)Ακίνητο με αριθμό 01

Οι κατωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες στην υπ΄ αρ. I οικοδομή του κτιριακού συγκροτήματος “POLIS” που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 62 & Πρεμετής του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής:

Α) Υπ’ αριθμόν 1 οριζόντια ιδιοκτησία του 4ου ορόφου επιφανείας 1.083 τ.μ. με κοινόχρηστους χώρους αποκλειστικά και μόνο αυτής 22 τ.μ.

Β) Τις υπ΄ αριθμόν 4 έως και 20 (17 συνολικά) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου του β’ υπογείου επιφανείας 11 τ. μ. η καθεμία.

Τιμή Εκκίνησης: € 3.251.000,00. Εγγύηση: € 650.200,00.

Β)Ακίνητο με αριθμό 02

Οι κατωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες σε πολυκατοικία επί της οδού Όθωνος αρ. 4 του Δήμου Αθηναίων:

Α) Υπό στοιχεία Ζ-Ι οριζόντια ιδιοκτησία 7ου ορόφου, επιφανείας 152,43 τ.μ.

Β) Υπό στοιχεία Ζ-ΙΙ οριζόντια ιδιοκτησία 7ου ορόφου, επιφανείας 62,73 τ.μ.

Γ) Υπό στοιχεία Ζ-ΙΙΙ οριζόντια ιδιοκτησία 7ου ορόφου, επιφανείας 74,94 τ.μ.

Δ) Υπό στοιχεία Η’ οριζόντια ιδιοκτησία 8ου ορόφου, επιφανείας 290,10 τ.μ. στην οποία περιλαμβάνεται εξώστης επιφανείας 18,35 τ.μ.

Ε) Το 50% εξ αδιαιρέτου βοηθητικού χώρου του δώματος εμβαδού 10 τ.μ. καθώς και του ακαλύπτου μέρους του δώματος (ταράτσα) εμβαδού 289 τ.μ. που αποτελούν χωριστή οριζόντια ιδιοκτησία.

Τιμή Εκκίνησης: € 2.273.500,00. Εγγύηση: € 454.700,00.

Γ)Ακίνητο με αριθμό 03

Πολυώροφη οικοδομή (κτήριο καταστημάτων – γραφείων) σε οικόπεδο εμβαδού 348,30 τ.μ. συνολικής επιφανείας 730,24 τ.μ. που βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στη θέση Αγία Βαρβάρα ή «Κοψαχείλα» επί της Λεωφόρου Αγίας Βαρβάρας αρ. 89 και Ευεργετών.

Τιμή Εκκίνησης: € 475.000,00. Εγγύηση: € 95.000,00.

Δ)Ακίνητο με αριθμό 04

Το με στοιχεία Γ-2 διαμέρισμα 3ου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Υψηλάντου αρ. 6 του Δήμου Ελευσίνας, επιφανείας 98,00 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 83.000,00. Εγγύηση: € 16.600,00

Ε)Ακίνητο με αριθμό 05

Οικόπεδο, διαιρετό τμήμα του υπ’ αρ. 22 ακινήτου, που βρίσκεται στη θέση «Μαλάμη» της κτηματικής περιφέρειας της πρώην Κοινότητας Αμφιθέας Ιωαννίνων και ήδη Τοπικής Κοινότητας Αμφιθέας Δημοτικής Ενότητας Περάματος Δήμου Ιωαννιτών, εμβαδού 857,20 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 76.500,00. Εγγύηση: € 15.300,00

IΙ) Προκηρύσσει εκ νέου Πλειοδοτικό Διαγωνισμό (Επαναληπτικό) με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτE (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση του ακινήτου που κατωτέρω περιγράφεται:

ΣΤ)Ακίνητο με αριθμό 06

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 63,40 τ.μ. (δύο αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες) και ειδικότερα:

1)Υπ’ αριθμόν 5 γραφείο 3ου ορόφου, επιφανείας 27,90 τ.μ.,

2)Υπ΄ αριθμόν 6 γραφείο 3ου ορόφου, επιφανείας 35,50 τ.μ.,

σε πολυκατοικία επί των οδών Ερμού αρ. 20 και Κομνηνών αρ. 23 του Δήμου Θεσσαλονίκης

Τιμή Εκκίνησης: €62.500,00. Εγγύηση: €12.500,00.

Σημειώνεται ότι ο διενεργηθείς στις 30.06.2022 πλειοδοτικός διαγωνισμός για την πώληση του ως άνω ακινήτου απέβη άγονος και επαναλαμβάνεται εκ νέου η διαδικασία μετά την παρέλευση προθεσμίας έξι μηνών όπως ορίζεται στον ως άνω Κανονισμό.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 10:30 π.μ. μέχρι τις 11:30 π.μ. Στις 12:00 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για το με αύξοντα αριθμό (α/α) 1 ακίνητο, στις 12:30 μ.μ. για το με α/α 2 ακίνητο, στις 13:00 μ.μ. για το με α/α 3 ακίνητο, στις 13:30 μ.μ. για το με α/α 4 ακίνητο, στις 14:00 μ.μ. για το με α/α 5 ακίνητο και στις 14:30 μ.μ. για το με α/α 6 ακίνητο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.aspispronia.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2114111657, 2114111656 και στo email: info@aspisliquidation.gr.

Commercial Value

Με την υπ’ αριθ. 176/2/25.2.2010 (ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ 1468/26.2.2010) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), η εταιρεία με την επωνυμία «COMMERCIAL VALUE Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία», ετέθη σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 409/1/22.12.2021 (ΦΕΚ ΠΡΑΔΙΤ/2/7.1.2022) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τραπέζης της Ελλάδος, ορίστηκε ως Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής, ο κ. Βασιλόπουλος Σωτήριος του Ηλία.

Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της της Τραπέζης της Ελλάδος (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση των ακινήτων που κατωτέρω περιγράφονται:

Α) Ακίνητο με αριθμό 01:

Υπό στοιχεία Α1 οριζόντια ιδιοκτησία 1ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 35-37 του δήμου Αθηναίων, συνολικής επιφανείας 393,00 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: €615.000,00. Εγγύηση: €123.000,00.

Β) Ακίνητο με αριθμό 02:

Υπό στοιχεία Β1 οριζόντια ιδιοκτησία 2ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 35-37 του δήμου Αθηναίων, συνολικής επιφανείας 393,00 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: €616.000,00. Εγγύηση: €123.200,00.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 01 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 10:30 π.μ. μέχρι τις 11:30 π.μ. Στις 15:00 μ.μ. θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών για το με αύξοντα αριθμό (α/α) 1 ακίνητο και στις 15:30 μ.μ. για το με α/α 2 ακίνητο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα, www.aspispronia.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2114111086, 2114111657, 2114111656 και στo email: info@aspisliquidation.gr.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία