ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στο πλευρό φοιτητών και καθηγητών του ΔΙΠΑΕ το ΒΕΘ: Όχι στη συγχώνευση και μεταφορά τμημάτων του Ιδρύματος

Το ΒΕΘ χαρακτηρίζει την πρόταση αναίτια και αιφνιδιαστική και ζητεί την ανάκληση της δρομολόγησης μεταφοράς τμημάτων από τη Θεσσαλονίκη στις Σέρρες.

 18/04/2022 12:01

Στο πλευρό φοιτητών και καθηγητών του ΔΙΠΑΕ το ΒΕΘ: Όχι στη συγχώνευση και μεταφορά τμημάτων του Ιδρύματος

Την πλήρη αντίθεση του με την προτεινόμενη συγχώνευση τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου και μεταφορά τους από τη Σίνδο της Θεσσαλονίκης στις Σέρρες εκφράζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με επιστολή του προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως.

Το ΒΕΘ χαρακτηρίζει την πρόταση αναίτια και αιφνιδιαστική και ζητεί την ανάκληση της δρομολόγησης μεταφοράς τμημάτων από τη Θεσσαλονίκη στις Σέρρες.

Πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος Καπνοπώλης, που υπογράφει την επιστολή τονίζει πως «έχει γίνει για το θέμα αποδέκτης διαμαρτυριών σωματείων που βρίσκονται στους κόλπους του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η πρόταση για τη μεταφορά του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) στην πανεπιστημιούπολη των Σερρών έχει πέσει σαν κεραυνός εν αιθρία, την ώρα μάλιστα που δεν είναι αιτιολογημένη και προκαλεί ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα της και κυρίως αναστάτωση σε χιλιάδες φοιτητές».

«Δυστυχώς με την προτεινόμενη μεταφορά του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ένα διαχρονικό αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου για τη διασύνδεση της παραγωγής με την εκπαίδευση, για μια ακόμη φορά δεν εισακούεται. Επιχειρήσεις όπως η ΕΛΒΟ, που βρίσκονται στην περιοχή της Σίνδου μπορούν να αποτελέσουν τους πλέον ενδεδειγμένους χώρους προκειμένου οι φοιτητές του ΜΠΔ να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους εξάσκηση. Ωστόσο η δυνατότητα αυτή παρακάμπτεται» αναφέρεται στην επιστολή.

«Θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως δεν μπορεί να επηρεάζεται τόσο αιφνιδιαστικά και αναίτια η ζωή χιλιάδων φοιτητών, των οικογενειών και των καθηγητών τους, ενώ παράλληλα είναι λάθος να μεταφερθούν υποδομές που έχουν προκύψει μετά από διαβούλευση και εκθέσεις σκοπιμότητας από τη Θεσσαλονίκη στις Σέρρες, όπου θα πρέπει να μελετηθεί αν μπορεί να φιλοξενήσει έναν επιπλέον όγκο φοιτητών που θα προκύψουν από τις προτεινόμενες συγχωνεύσεις. Επιπρόσθετα δεν πρέπει να λησμονούμε πως δαπανήθηκαν χρήματα για την δημιουργία του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στη Σίνδο. Κατά συνέπεια είμαστε αντίθετοι με την όποια κατάργηση, συγχώνευση ή μεταφορά και σας ζητούμε να μην προχωρήσει οποιαδήποτε κίνηση που θα οδηγούσε σε ενδεχόμενη διάλυση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης» καταλήγει η επιστολή.

Σημειώνεται πως το ΒΕΘ έχει συνάψει σύμφωνο συνεργασίας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο, έχοντας μεταξύ των σκοπών του τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα και ειδικότερα την εκπαίδευση των μηχανικών αυτοκινήτων στις νέες τεχνολογίες.

Σχετικά Άρθρα

Την πλήρη αντίθεση του με την προτεινόμενη συγχώνευση τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου και μεταφορά τους από τη Σίνδο της Θεσσαλονίκης στις Σέρρες εκφράζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με επιστολή του προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως.

Το ΒΕΘ χαρακτηρίζει την πρόταση αναίτια και αιφνιδιαστική και ζητεί την ανάκληση της δρομολόγησης μεταφοράς τμημάτων από τη Θεσσαλονίκη στις Σέρρες.

Πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Αναστάσιος Καπνοπώλης, που υπογράφει την επιστολή τονίζει πως «έχει γίνει για το θέμα αποδέκτης διαμαρτυριών σωματείων που βρίσκονται στους κόλπους του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Η πρόταση για τη μεταφορά του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) στην πανεπιστημιούπολη των Σερρών έχει πέσει σαν κεραυνός εν αιθρία, την ώρα μάλιστα που δεν είναι αιτιολογημένη και προκαλεί ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα της και κυρίως αναστάτωση σε χιλιάδες φοιτητές».

«Δυστυχώς με την προτεινόμενη μεταφορά του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, ένα διαχρονικό αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου για τη διασύνδεση της παραγωγής με την εκπαίδευση, για μια ακόμη φορά δεν εισακούεται. Επιχειρήσεις όπως η ΕΛΒΟ, που βρίσκονται στην περιοχή της Σίνδου μπορούν να αποτελέσουν τους πλέον ενδεδειγμένους χώρους προκειμένου οι φοιτητές του ΜΠΔ να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους εξάσκηση. Ωστόσο η δυνατότητα αυτή παρακάμπτεται» αναφέρεται στην επιστολή.

«Θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως δεν μπορεί να επηρεάζεται τόσο αιφνιδιαστικά και αναίτια η ζωή χιλιάδων φοιτητών, των οικογενειών και των καθηγητών τους, ενώ παράλληλα είναι λάθος να μεταφερθούν υποδομές που έχουν προκύψει μετά από διαβούλευση και εκθέσεις σκοπιμότητας από τη Θεσσαλονίκη στις Σέρρες, όπου θα πρέπει να μελετηθεί αν μπορεί να φιλοξενήσει έναν επιπλέον όγκο φοιτητών που θα προκύψουν από τις προτεινόμενες συγχωνεύσεις. Επιπρόσθετα δεν πρέπει να λησμονούμε πως δαπανήθηκαν χρήματα για την δημιουργία του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στη Σίνδο. Κατά συνέπεια είμαστε αντίθετοι με την όποια κατάργηση, συγχώνευση ή μεταφορά και σας ζητούμε να μην προχωρήσει οποιαδήποτε κίνηση που θα οδηγούσε σε ενδεχόμενη διάλυση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης» καταλήγει η επιστολή.

Σημειώνεται πως το ΒΕΘ έχει συνάψει σύμφωνο συνεργασίας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο, έχοντας μεταξύ των σκοπών του τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα και ειδικότερα την εκπαίδευση των μηχανικών αυτοκινήτων στις νέες τεχνολογίες.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία