ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στην τελική ευθεία η αγροτική οδοποιία στην Επανομή

Το έργο υλοποιεί ο δήμος Θερμαϊκού μετά από αίτημα των κατοίκων της περιοχής

 07/06/2019 16:39

 Στην τελική ευθεία η αγροτική οδοποιία στην Επανομή

Ένα βήμα πριν την έναρξη υλοποίησης της «Αγροτικής Οδοποιίας Γηπέδου Επανομής έως Είσοδο Σχολείου Φύσης Τριλόφου» βρίσκεται ο δήμος Θερμαϊκού, με τη θετική γνωμοδότηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης να υπολείπεται για την εγκατάσταση του εργολάβου, μετά και την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.  

Ένα σημαντικό έργο – χρόνιο αίτημα των κατοίκων της Επανομής – που εξασφαλίζει ασφαλέστερη προσβασιμότητα τόσο του αγροτικού πληθυσμού στις καλλιέργειές του, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας και επιτυγχάνοντας ταχύτερη μεταφορά των διακινούμενων προϊόντων, όσο και της υπόλοιπης τοπικής κοινωνίας που κάνει χρήση της οδού, αλλά και των επισκεπτών που μετακινούνται μέσω αυτής.

Αλλά κι ένα έργο που η σημερινή Διοίκηση Θερμαϊκού πέτυχε να εντάξει για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, σύμφωνα με την απόφαση Α.Π. 1783/17-4-2018, εξασφαλίζοντας συγχρόνως έκπτωση 54,85% για την υλοποίησή του και μειώνοντας τη συνολική συμβατική δαπάνη στα 262,769,08 ευρώ, με τη δημοπράτησή του με ανοιχτό μειοδοτικό λογαριασμό.

Η ασφαλτόστρωση της οδού μήκους 3 χλμ. ξεκινάει από το Γήπεδο Επανομής και καταλήγει σε οδό που συνδέει το Σχολείο της Φύσης με τον οικισμό Τριλόφου, με τις προβλεπόμενες εργασίες να περιλαμβάνουν επιχώσεις κατά μήκος του δρόμου, μετακινήσεις δικτύων όπου απαιτείται, εφαρμογή σήμανσης και τοποθέτηση ανακλαστήρων, καθώς και εκτέλεση έργων για την ορθή αποχέτευση των ομβρίων.

Παρεμβάσεις με την ολοκλήρωση των οποίων, η αναβάθμιση του αγροτικού οδικού δικτύου, σηματοδοτεί τη βελτίωση της πρόσβαση των παραγωγών στην εργασία τους, στηρίζοντας σε μεγάλο βαθμό τις επενδύσεις, αλλά και την επιχειρηματικότητα στον πρωτογενή τομέα.

Ένα βήμα πριν την έναρξη υλοποίησης της «Αγροτικής Οδοποιίας Γηπέδου Επανομής έως Είσοδο Σχολείου Φύσης Τριλόφου» βρίσκεται ο δήμος Θερμαϊκού, με τη θετική γνωμοδότηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης να υπολείπεται για την εγκατάσταση του εργολάβου, μετά και την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.  

Ένα σημαντικό έργο – χρόνιο αίτημα των κατοίκων της Επανομής – που εξασφαλίζει ασφαλέστερη προσβασιμότητα τόσο του αγροτικού πληθυσμού στις καλλιέργειές του, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας και επιτυγχάνοντας ταχύτερη μεταφορά των διακινούμενων προϊόντων, όσο και της υπόλοιπης τοπικής κοινωνίας που κάνει χρήση της οδού, αλλά και των επισκεπτών που μετακινούνται μέσω αυτής.

Αλλά κι ένα έργο που η σημερινή Διοίκηση Θερμαϊκού πέτυχε να εντάξει για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, σύμφωνα με την απόφαση Α.Π. 1783/17-4-2018, εξασφαλίζοντας συγχρόνως έκπτωση 54,85% για την υλοποίησή του και μειώνοντας τη συνολική συμβατική δαπάνη στα 262,769,08 ευρώ, με τη δημοπράτησή του με ανοιχτό μειοδοτικό λογαριασμό.

Η ασφαλτόστρωση της οδού μήκους 3 χλμ. ξεκινάει από το Γήπεδο Επανομής και καταλήγει σε οδό που συνδέει το Σχολείο της Φύσης με τον οικισμό Τριλόφου, με τις προβλεπόμενες εργασίες να περιλαμβάνουν επιχώσεις κατά μήκος του δρόμου, μετακινήσεις δικτύων όπου απαιτείται, εφαρμογή σήμανσης και τοποθέτηση ανακλαστήρων, καθώς και εκτέλεση έργων για την ορθή αποχέτευση των ομβρίων.

Παρεμβάσεις με την ολοκλήρωση των οποίων, η αναβάθμιση του αγροτικού οδικού δικτύου, σηματοδοτεί τη βελτίωση της πρόσβαση των παραγωγών στην εργασία τους, στηρίζοντας σε μεγάλο βαθμό τις επενδύσεις, αλλά και την επιχειρηματικότητα στον πρωτογενή τομέα.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία