ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην Πάτρα το πρώτο στην Ελλάδα κτίριο με τη μέθοδο της 3D εκτύπωσης

«Το Κτίριο του Αύριο» θα χτιστεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και θα λειτουργεί ως κόμβος καινοτόμου επιχειρηματικότητας για νέους επιστήμονες - Η κατασκευή ενός τέτοιου κτιρίου μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες ώρες

 20/11/2022 17:43

Στην Πάτρα το πρώτο στην Ελλάδα κτίριο με τη μέθοδο της 3D εκτύπωσης

Μια επανάσταση στον κλάδο της κατασκευής κτιρίων πρόκειται να λάβει χώρα σύντομα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου θα ανεγερθεί το πρώτο στην Ελλάδα κτίσμα με την μέθοδο της τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Το 3D Printing αποτελεί μια σχετικά νέα μέθοδος στις κατασκευές. Όπως αναφέρει το pelop.gr, πρόκειται για μία μέθοδο προσθετικής κατασκευής στην οποία κατασκευάζονται αντικείμενα μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως παρά το γεγονός ότι στα πρώτα της βήματα χρησιμοποιούσε ως πρώτη ύλη κυρίως το πλαστικό, πλέον στη διαδικασία έχουν προστεθεί διάφορα μέταλλα, αλλά και τσιμέντο για την κατασκευή κτιρίων.

Η κατασκευή ενός τέτοιου κτιρίου μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες ώρες, ενώ τα 3D printed κτίρια θεωρούνται πολύ πιο οικονομικά λόγω του μειωμένου προσωπικού και της μείωσης κόστους.

Ο αντιπρύτανης Ερευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών Παναγιώτης Δημόπουλος δήλωσε στην ιστοσελίδα «Πελοπόννησος» το νέο κτίριο θα αλλάξει την Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας, παρέχοντας τις υποδομές σε νέους επιστήμονες να αναπτύξουν επιχειρηματικά καινοτόμες ιδέες, καθώς θα λειτουργεί ως κόμβος καινοτόμου επιχειρηματικότητας για νέους επιστήμονες.

Η τεχνολογία κατασκευής του, εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ο υψηλός βαθμός ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης επιτρέπει:

  • Ευελιξία σχεδιασμού – Η κατασκευή πολύπλοκων δομών υψηλής καμπυλότητας γίνεται εφικτή
  • Ταχύτητα κατασκευής – Ο χρόνος κατασκευής μειώνεται τουλάχιστον στο ήμισυ, γεγονός που επιβεβαιώνεται από πιλοτικές και εμπορικές εφαρμογές (ταχ. διάστρωσης πάνω από 0,3 μέτρα/δευτερόλεπτο)
  • Μειωμένα απόβλητα – Μειώνεται η απόρριψη υλικών λόγω αστοχίας, επιτρέποντας έτσι την βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της κατασκευής
  • Μείωση εργατικού κόστος

Το κτίριο θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στον κύκλο ζωής του. Για την κατασκευή θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονα υλικά δόμησης χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος με υψηλό περιεχόμενο ανακυκλώσιμων, δομικά υλικά υψηλής ενεργειακής εξοικονόμησης και υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Κουρής, γενικός διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Ηρακλής, επισήμανε: «Ανακοινώνουμε σήμερα με χαρά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών, για τη σχεδίαση και ανέγερση μιας σύγχρονης και αειφόρου κατασκευής, που θα υποστηρίζει τους νέους επιστήμονες στο καινοτόμο έργο τους και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα στη χώρα μας».

Με πληροφορίες pelop.gr

Μια επανάσταση στον κλάδο της κατασκευής κτιρίων πρόκειται να λάβει χώρα σύντομα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου θα ανεγερθεί το πρώτο στην Ελλάδα κτίσμα με την μέθοδο της τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Το 3D Printing αποτελεί μια σχετικά νέα μέθοδος στις κατασκευές. Όπως αναφέρει το pelop.gr, πρόκειται για μία μέθοδο προσθετικής κατασκευής στην οποία κατασκευάζονται αντικείμενα μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως παρά το γεγονός ότι στα πρώτα της βήματα χρησιμοποιούσε ως πρώτη ύλη κυρίως το πλαστικό, πλέον στη διαδικασία έχουν προστεθεί διάφορα μέταλλα, αλλά και τσιμέντο για την κατασκευή κτιρίων.

Η κατασκευή ενός τέτοιου κτιρίου μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες ώρες, ενώ τα 3D printed κτίρια θεωρούνται πολύ πιο οικονομικά λόγω του μειωμένου προσωπικού και της μείωσης κόστους.

Ο αντιπρύτανης Ερευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών Παναγιώτης Δημόπουλος δήλωσε στην ιστοσελίδα «Πελοπόννησος» το νέο κτίριο θα αλλάξει την Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας, παρέχοντας τις υποδομές σε νέους επιστήμονες να αναπτύξουν επιχειρηματικά καινοτόμες ιδέες, καθώς θα λειτουργεί ως κόμβος καινοτόμου επιχειρηματικότητας για νέους επιστήμονες.

Η τεχνολογία κατασκευής του, εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ο υψηλός βαθμός ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης επιτρέπει:

  • Ευελιξία σχεδιασμού – Η κατασκευή πολύπλοκων δομών υψηλής καμπυλότητας γίνεται εφικτή
  • Ταχύτητα κατασκευής – Ο χρόνος κατασκευής μειώνεται τουλάχιστον στο ήμισυ, γεγονός που επιβεβαιώνεται από πιλοτικές και εμπορικές εφαρμογές (ταχ. διάστρωσης πάνω από 0,3 μέτρα/δευτερόλεπτο)
  • Μειωμένα απόβλητα – Μειώνεται η απόρριψη υλικών λόγω αστοχίας, επιτρέποντας έτσι την βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της κατασκευής
  • Μείωση εργατικού κόστος

Το κτίριο θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στον κύκλο ζωής του. Για την κατασκευή θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονα υλικά δόμησης χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος με υψηλό περιεχόμενο ανακυκλώσιμων, δομικά υλικά υψηλής ενεργειακής εξοικονόμησης και υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Από την πλευρά του, ο Χαράλαμπος Κουρής, γενικός διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Ηρακλής, επισήμανε: «Ανακοινώνουμε σήμερα με χαρά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών, για τη σχεδίαση και ανέγερση μιας σύγχρονης και αειφόρου κατασκευής, που θα υποστηρίζει τους νέους επιστήμονες στο καινοτόμο έργο τους και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα στη χώρα μας».

Με πληροφορίες pelop.gr

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία