ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Μητρόπολη Σιδηροκάστρου το ακίνητο της πρώην Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς - «Πόλεμος» για την παραχώρηση

Τι απαντά η Μητρόπολη

 18/05/2023 15:20

Στην Μητρόπολη Σιδηροκάστρου το ακίνητο της πρώην Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς - «Πόλεμος» για την παραχώρηση

Παραχωρήθηκε και επισήμως στην Μητρόπολη Σιδηροκάστρου το ακίνητο της πρώην Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς (ΛΑΦ) Σιδηροκάστρου.

Όπως ανακοίνωσε η Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, υπεγράφη την Παρασκευή 12 Μαΐου, με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, η παραχώρηση του ακινήτου.

Μάλιστα στην ίδια ανακοίνωση, αφήνονται σαφείς αιχμές τονίζοντας χαρακτηριστικά πως για τους λόγους της παραχώρησης ας διερωτηθούν οι αρμόδιοι φορείς και κυρίως οι αντιτιθέμενοι, οι οποίοι- όπως είπε- είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού και πως προσπαθούν να να διαμορφώσουν λανθασμένα- και κυρίως με ύβρεις και απειλές- την κοινή γνώμη.

Από την άλλη πλευρά, η Κίνηση Πολιτών Σιντίκης «Η Λέσχη Σιδηροκάστρου στον Δήμο Σιντίκης» τονίζει ότι από το 2005, οι τρεις Δήμαρχοι της Σιντίκης αιτήθηκαν διαδοχικά τη χρήση του κτιρίου της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Σιδηροκάστρου, στην Πολιτεία και διεκδίκησαν το κτίριο σύννομα, συμμορφούμενοι απόλυτα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Ωστόσο, η στάση που συνάντησαν και οι τρεις ήταν αρνητική.

«Και ενώ ο λαός της Σιντικής αγωνιούσε για την εξέλιξη της υπόθεσης της Λέσχης, με αιφνίδια απόφαση του, το ΤΕΘΑ, χωρίς να ζητηθούν τα ανταλλάγματα που απαιτούνταν μέχρι τώρα από τον Δήμο Σιντικής, παραχώρησε το κτίριο της Λέσχης λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές δωρεάν και για είκοσι έτη στην Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, με την προοπτική να μετατραπεί σε Εκκλησιαστικό Μουσείο και να μεταφερθούν εκεί τα Γραφεία της, ώστε όπως εξήγγειλε ο Μητροπολίτης δημόσια, «να υπάρχει σε αυτά ευκολότερη πρόσβαση» προσθέτουν.

Υπογραμμίζουν ότι «η Πολιτεία δια των κυβερνητικών εκπροσώπων της όφειλε να αναλογιστεί και να αξιολογήσει ότι το αίτημα του Δήμου Σιντικής έχει απείρως μεγαλύτερη βαρύτητα.» και ότι «Ως Πολιτεία όφειλε επίσης -αντί να παραδώσει τη Λέσχη στη Μητρόπολη Σιδηροκάστρου είτε εξαιτίας πολιτικών σκοπιμοτήτων που αγνοούμε είτε εξαιτίας ελλιπούς πληροφόρησης- να τηρήσει την ισονομία και τη νομιμότητα στις διαδικασίες παραχώρησης, σεβόμενη το Κράτος Δικαίου και τις ανάγκες του πλέον αρμόδιου να κατέχει και να διαχειρίζεται το κτίριο της Λέσχης Φορέα, του Δήμου Σιντικής.»

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Μητρόπολης έχει ως εξής:
«Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου ἀνακοινώνει καί ἐνημερώνει ὅτι μέ τήν σύμβαση πού ὑπογράφηκε τήν Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 μεταξύ Αὐτῆς καί τοῦ Νομικοῦ Προσώπου Δημοσίου Δικαίου μέ τήν ἐπωνυμία «Ταμεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας» (ΤΕΘΑ) παραχωρήθηκε στήν Ἱερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου τό ἀκίνητο τῆς πρώην ΛΑΦ, δηλ. Λέσχης Ἀξιωματικῶν Φρουρᾶς Σιδηροκάστρου, μέ ὅρο «τήν ἀνακαίνισή του καί τήν λειτουργία ἀποκλειστικά σ’ αὐτήν Βυζαντινοῦ καί Λαογραφικοῦ Μουσείου, Μουσείου Ἐκκλησιαστικῶν Κειμηλίων καί Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως».
Πρός γνῶσιν τῶν ἐνδιαφερομένων γίνεται γνωστό ὅτι τό πιό πάνω ἀκίνητο ἦτο ἐγκαταλελειμμένο ἐδώ καί 15 περίπου χρόνια μέ τά ἴχνη τοῦ χρόνου, τῆς φθορᾶς καί τῆς ἐγκατάλειψης νά εἶναι φανερά καί στούς ἐσωτερικούς ἀλλά καί στούς ἐξωτερικούς χώρους. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σιδηροκάστρου γιά 15 ὁλόκληρα χρόνια ἀγωνίστηκε συστηματικά, μέ πολύ κόπο, πρόγραμμα, ἀγωνίες καί ἀπογοητεύσεις, ἀλλά καί ἐπιμονή γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ πιό πάνω κτιρίου 900 τ.μ., πού βρίσκεται σέ περίοπτη θέση στήν εἴσοδο τῆς πόλεως, γιά νά τό ἀξιοποιήσει καί νά ἐγκαταστήσει σ’ αὐτό τά πολλά κειμήλια πού διαθέτει γιά τήν διάσωση, τήν διαφύλαξη καί τή συντήρησή τους, ἀλλά κυρίως γιά τήν προβολή τους στό εὐρύτερο κοινό, οὕτως ὥστε νά δημιουργηθεῖ ἕνας βασικός πόλος ἕλξης τῶν ἐπισκεπτῶν τοῦ Σιδηροκάστρου, ἵσως ὁ μοναδικός πλήν τῆς Πλατείας καί τῶν καφέ – ἑστιατορίων, τῶν μόνων πού μᾶς ἀπέμειναν.
Εἶναι ἀκόμη γνωστό καί ἀληθές ὅτι καί οἱ κατά περιόδους Δημοτικές Ἀρχές διεκδικοῦσαν μέ τόν τρόπο τους τό κτίριο, ἴσως γιά μᾶς ὄχι τόσο σθεναρά, γιά τούς δικούς τους σκοπούς, πλήν ὅμως τοῦτο δέν ὑλοποιήθηκε. Γιά τούς λόγους τῆς παραχωρήσεώς του στήν Ἱερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου ἄς διερωτηθοῦν ὅλοι οἱ ἁρμόδιοι φορεῖς καί κυρίως οἱ ἀντιτιθέμενοι οἱ ὁποῖοι εἶναι μετρημένοι στά δάχτυλα τῆς μιᾶς χειρός καί προσπαθοῦν νά διαμορφώσουν λανθασμένα -καί κυρίως μέ ἀπειλές καί ὕβρεις- τήν κοινή γνώμη. Καί ἄς ἀναλογιστοῦν ὅτι πρῶτον ἡ Ἱερά Μητρόπολη καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης της ἐπί 21 χρόνια ἀγωνίζεται ἀκούραστα καί ἀκατάπαυστα γι’ αὐτόν τόν τόπο πού εἶναι ὁ τόπος ὅλων καί ὅτι δεύτερον ἀγωνίζεται νύχτα καί μέρα μέ ἔργα καί ὄχι μέ λόγους κενούς καί ἀνώφελους. Καί τοῦτο ὁ Ποιμενάρχης τοῦ Σιδηροκάστρου τό ἀπέδειξε ἀπό τήν πλούσια δραστηριότητά του στά 21 χρόνια τῆς ποιμαντορίας του στό Σιδηρόκαστρο παρά καί τό ὤριμον τῆς ἡλικίας του, ὅτι ἔργάζεται γιά τό καλό τοῦ τόπου πού ἀνήκει σέ ὅλους καί δέν εἶναι προνόμιο μερικῶν. Ὁ Μητροπολίτης κάλλιστα θά μποροῦσε νά εἶναι ὁ καλύτερος στά μάτια καί τήν συνείδηση ὅλων ἄν ἦταν παντελῶς ἄπραγος καί δέν ἔκανε ἀπολύτως τίποτα. Τό Σιδηρόκαστρο τό ἔκανε πανελληνίως καί πανορθοδόξως γνωστό μέ τίς πρωτοποριακές του ἐνέργειες.
Λυπούμεθα που σημειώνουμε ὅτι κάποιοι ἀπό τούς ἀντιθέτους ἔχουν νά παρουσιάσουν ἔργο πού δυστυχῶς ἀρχίζει ἀπό τήν εἴσοδο στήν καφετέρια καί τελειώνει στήν ἔξοδό της. Εἴκοσι ἕνα χρόνια τώρα παρατηροῦμε ὅτι δέν προσέφεραν οὔτε ἕνα εὐρώ στήν Ἐκκλησία μας καί τά ἔργα της. Τοῦτο μπορεῖ νά γίνεται γιατί ἴσως στέκονται ἀπέναντί μας γιά τούς δικούς τους προσωπικούς λόγους. Τουλάχιστον ὅμως ἄς συμμετέχουν στίς ἐκδηλώσεις τῶν τοπικῶν Συλλόγων γιά νά τούς ἐνισχύσουν στό ἔργο τους, γεγονός πού καί αὐτό δέν γίνεται. Οὔτε μία φορά δέν ἐθεάθησαν σέ ἐκδήλωση τῶν πολλῶν Συλλόγων μας.
Περισσότερα γιά τό θέμα θά ποῦμε ἐγγράφως στό ἐγγύς μέλλον γιά νά βάλουμε μιά σειρά στά πράγματα καί κάποιους στήν θέση τους πού ἀρέσκονται δυστυχῶς στή στεῖρα κριτική καί πολιτική. Κυρίως αὐτούς πού στρέφονται ἐναντίον μας ἀπό ἀντίθεση τῆς ἰδεολογίας τους σέ σχέση μέ τήν Ἐκκλησία μας.
Σχετικά δέ μέ τό άκίνητο τῆς ΛΑΦ Σιδηροκάστρου, ἔτσι ὅπως τό ὁραματιζόμεθα, καί σύμφωνα μέ τήν Συμφωνία μέ τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας, θέλουμε τοῦτο νά ἀναδειχθεῖ σ’ ἕνα κόσμημα ἀντάξιο τῆς περιοχῆς μας, καλύτερο ἀπό αὐτό πού φτιάξαμε στο Βαμβακόφυτο. Ἐκεῖνο τό ἐπισκέπτονται καί τό θαυμάζουν δεκάδες ἐπισκέπτες καί οἱ ἀναρτήσεις στό Διαδίκτυο πάρα πολλές. Ἀλήθεια, πόσοι ἀπό τούς κατοίκους τοῦ Σιδηροκάστρου τό ἐπισκεφθήκατε;
Ἤδη γιά τό κτίριο τῆς ΛΑΦ ἔχουμε συνεννοηθεῖ μέ ἀρχιτέκτονες καί μηχανικούς γιά τή διαμόρφωσή του. Θά διαθέτει: 1) Μουσεῖο Βυζαντινῶν κειμηλίων, εἰκόνων, σκευῶν, ἐκδόσεων, ἀμφίων, κεντημάτων καί 2) Μουσεῖο Ἐκκλησιαστικῶν Ξυλογλύπτων. 3) Πολεμικό Μουσεῖο προβολῆς τῆς ἱστορίας τοῦ τόπου καί τοῦ Ρούπελ ὑπό τήν εὐθύνη τοῦ μόνου ἀρμοδίου γι’ αὐτό κ. Βασίλη Νικόλτσιου, συμπολίτου μας ὁ ὁποῖος διαμόρφωσε τό Πολεμικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης καί μέ τόν ὁποῖο ἤλθαμε σέ συνεννόηση, 4) Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο μέ τά ἀξιόλογα εὐρήματα πού ἔχει στήν κυριότητά της ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σιδηροκάστρου καί ὁ Δῆμος Σιντικῆς, 5) Μουσεῖο παραδοσιακῶν στολῶν καί ἀξιόλογων κειμηλίων τῶν τοπικῶν Συλλόγων καί Φορέων, καί 6) ἕνα καί μοναδικό γραφεῖο τοῦ Μητροπολίτου, ὅπου θά διαφυλάττονται προσωπικά ἐκκλησιαστικά ἀντικείμενα τοῦ Σεβασμιωτάτου πού θά δωρήσει στήν Πόλη, ὅπως καί ἐλάχιστα ἀντικείμενα τῶν Προκατόχων Του Μητροπολιτῶν Παρθενίου, Βασιλείου καί Ἰωάννου πού διασώθηκαν γιά νά μήν διακόπτεται ἡ συνέχεια τῆς Ἱστορίας.
Τέλος, δηλώνουμε εὐθαρσῶς ὅτι τό πιό πάνω κτίριο ἐπ’ οὐδενί δέν θά εἶναι χῶρος προσωπικῶν ἤ κομματικῶν ἀντιπαραθέσεων ἀλλά χῶρος ἑνότητας καί προβολῆς τῆς ἱστορίας μας καί τοῦ τόπου μας, καί οὐδενός ἑτέρου ἀκόμη καί τοῦ Μητροπολίτου, ἀλλά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Δήμου Σιντικῆς καί ὅλων τῶν κατοίκων μας.
Οἱ ἐξωτερικοί χῶροι ἀπό τήν Ἄνοιξη καί μέχρι τό Φθινόπωρο θά διατίθενται δωρεάν γιά τήν πραγματοποίηση ἐκδηλώσεων τῶν Συλλόγων καί τῶν Φορέων τῆς πόλης, πλήν ἐκείνων πού θά μποροῦσαν νά φθείρουν ἤ νά καταστρέψουν τούς χώρους αὐτούς. Ἤδη ὁ παραγωγός φυτῶν κ. Κωνσταντινίδης ἀπό τίς Σέρρες προσεφέρθη νά φυτεύσει φυτά καί δένδρα δωρεάν κατά τίς ὑποδείξεις μας καί σύμφωνα μέ σχέδια πού γίνονται ἀπό περιβαλλοντολόγους. Γιά ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐκδήλωση ἡ Ἱερά Μητρόπολη, ὅπως ἔκανε μέχρι καί σήμερα, θά παραχωρεῖ ἀδιάκριτα τό κτίριο τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας της μέ τήν ὡραιότατη αἴθουσά τῶν 250 καθημένων καί τήν δεύτερη μικρότερη αἴθουσα τῶν 80 καθημένων.
Αὐτά μέ ἁπλότητα καί κάθε εἰλικρίνεια γιά τήν ἄρση κάθε παρεξήγησης καί ἠρεμία ὅσων ἀνησυχοῦν γιά τήν προβολή ἤ τίς δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί πού δυστυχῶς δέν τίς θέλουν, ἀλλά ἀναπόφευκτα θά πρέπει νά τίς ἀνεχθοῦν».

Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΙΝΤΙΚΗΣ «Η ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» σε επιστολή της προς τους προέδρους των κομμάτων και τους βουλευτές Σερρών αναφέρει:

Θέμα: Παραχώρηση της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Σιδηροκάστρου στον Δήμο Σιντικής

Αξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι Αρχηγοί Κομμάτων και υποψήφιοι/ες Βουλευτές της χώρας,

Για όποιον/α αποφασίσει να επισκεφθεί την πρωτεύουσα του προικισμένου με εξαίρετο φυσικό κάλλος Δήμου Σιντικής, το Σιδηρόκαστρο, θα διαπιστώσει ότι, παρότι είναι η έδρα του Δήμου, δεν διαθέτει μια Αίθουσα Εκδηλώσεων –Πολιτισμού.

Πολλοί δημότες/ισσες ονειρεύονται ότι σ’ αυτή την Αίθουσα θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν διαλέξεις ανθρώπων της Επιστήμης, της Τέχνης και της Διανόησης, να εκτεθούν κειμήλια των Πολιτιστικών Συλλόγων, να στεγαστεί ένας Μουσειακός Πολυχώρος με όλα τα Παλαιοντολογικά, Αρχαιολογικά και Νεώτερα Ιστορικά ευρήματα της Σιντικής. Ονειρεύονται την Αίθουσα αυτή ως μια ώθηση στην παιδεία των κατοίκων αλλά και στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Για να πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο τρεις Δήμαρχοι της Σιντικής, από το 2005 έως τις μέρες μας, οι κ. Σπάσης, Καρύδας και Δομουχτσίδης έχουν διαδοχικά κατά τη διάρκεια της θητείας τους αιτηθεί τη χρήση του κτιρίου της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Σιδηροκάστρου, το οποίο παραμένει σε αχρησία περισσότερο από μια εικοσαετία. Οι Δήμαρχοι απευθύνθηκαν στην Πολιτεία και διεκδίκησαν το κτίριο σύννομα, συμμορφούμενοι απόλυτα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Ωστόσο, η στάση που συνάντησαν και οι τρεις ήταν αρνητική. Μάλιστα, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, απαντώντας στο δημοτικό αίτημα για την παραχώρηση της Λέσχης αξίωσε μηνιαίο μίσθωμα 2000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα προφασίστηκε ασάφειες και καθυστερήσεις στην επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος του συγκροτήματος κτιρίου – οικοπέδου, επισημαίνοντας ότι θα επανέλθει ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο Δήμο, μόλις αυτές τελικά διευθετηθούν.

Και ενώ ο λαός της Σιντικής αγωνιούσε για την εξέλιξη της υπόθεσης της Λέσχης, με αιφνίδια απόφαση του, το ΤΕΘΑ, χωρίς να ζητηθούν τα ανταλλάγματα που απαιτούνταν μέχρι τώρα από τον Δήμο Σιντικής, παραχώρησε το κτίριο της Λέσχης λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές δωρεάν και για είκοσι έτη στην Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, με την προοπτική να μετατραπεί σε Εκκλησιαστικό Μουσείο και να μεταφερθούν εκεί τα Γραφεία της, ώστε όπως εξήγγειλε ο Μητροπολίτης δημόσια, «να υπάρχει σε αυτά ευκολότερη πρόσβαση».

Αξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι, η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου κατέχει ήδη και Γραφεία και Εκκλησιαστικό Μουσείο. Αν κατά τη δήλωση του καθηγούμενού της Σεβασμιώτατου Μητροπολιτη κ. Μακάριου επιθυμεί να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις της, ο ίδιος, αλλά πρωτίστως η Πολιτεία δια των κυβερνητικών εκπροσώπων της όφειλε να αναλογιστεί και να αξιολογήσει ότι το αίτημα του Δήμου Σιντικής έχει απείρως μεγαλύτερη βαρύτητα.

Ως Πολιτεία όφειλε επίσης -αντί να παραδώσει τη Λέσχη στη Μητρόπολη Σιδηροκάστρου είτε εξαιτίας πολιτικών σκοπιμοτήτων που αγνοούμε είτε εξαιτίας ελλιπούς πληροφόρησης- να τηρήσει την ισονομία και τη νομιμότητα στις διαδικασίες παραχώρησης, σεβόμενη το Κράτος Δικαίου και τις ανάγκες του πλέον αρμόδιου να κατέχει και να διαχειρίζεται το κτίριο της Λέσχης Φορέα, του Δήμου Σιντικής.

Αξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι, απευθυνόμαστε σε σας ως υπηρέτες της λαϊκής βούλησης όπως ορίζει το Σύνταγμα και το δημοκρατικό μας πολίτευμα, ως θεσμικούς προστάτες του Κράτους Δικαίου και Εγγυητές της νομιμότητας των διαδικασιών που διέπουν όλες τις αποφάσεις της Πολιτείας για τον λαό της και, επιπλέον, απευθυνόμαστε στους τοπικούς μας, Σερραίους υποψηφίους ως γνώστες της αυτοδιοικητικής πραγματικότητας της Σιντικής.

Εξαιτίας όλων των παραπάνω θεσμικών σας ιδιοτήτων και ως οφείλετε, σας ζητούμε να σεβαστείτε τις ανάγκες και τη βούληση του λαού της Σιντικής, να λάβετε δημόσια θέση στο πρόβλημα της Λέσχης και να ενεργήσετε ως εξής:

-να ελέγξετε και να επισημάνετε την παρατυπία της απόφασης παραχώρησης, η οποία ελήφθη προεκλογικά, παραβλέποντας τις μέχρι τότε διατυπωμένες απαιτήσεις του ΤΕΘΑ προς τον Δήμο και χαρίζοντας παραδόξως και κατ’ εξαίρεση, χωρίς κανέναν αντίτιμο, τη Λέσχη στη Μητρόπολη Σιδηροκάστρου

λαμβάνοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου Σιντικής και του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Σιδηροκάστρου -για την ανάκληση της απόφασης, σεβόμενοι τη λαϊκή βούληση όπως αυτή διατυπώνεται από τους αυτοδιοικητικούς της εκφραστές να ανακαλέσετε αυτή τη απόφασηαντιλαμβανόμενοι τις ζωτικές ανάγκες του Δήμου όπως τις περιγράψαμε παραπάνω να ενεργήσετε ώστε η Λέσχη, Γη των Σιδηροκαστρινών, να παραχωρηθεί δωρεάν στον φυσικό της αποδέκτη, τον Δήμο Σιντικής, αυτόν που την έχει πραγματικά ανάγκη και σε όλο το διάστημα των 20 σχεδόν τελευταίων ετών την διεκδικεί δίκαια, με κάθε νόμιμο τρόπο.

Με τιμή

Κίνηση Πολιτών

«Η ΛΑΦ Σιδηροκάστρου στον Δήμο Σιντικής»

Παραχωρήθηκε και επισήμως στην Μητρόπολη Σιδηροκάστρου το ακίνητο της πρώην Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς (ΛΑΦ) Σιδηροκάστρου.

Όπως ανακοίνωσε η Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, υπεγράφη την Παρασκευή 12 Μαΐου, με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, η παραχώρηση του ακινήτου.

Μάλιστα στην ίδια ανακοίνωση, αφήνονται σαφείς αιχμές τονίζοντας χαρακτηριστικά πως για τους λόγους της παραχώρησης ας διερωτηθούν οι αρμόδιοι φορείς και κυρίως οι αντιτιθέμενοι, οι οποίοι- όπως είπε- είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού και πως προσπαθούν να να διαμορφώσουν λανθασμένα- και κυρίως με ύβρεις και απειλές- την κοινή γνώμη.

Από την άλλη πλευρά, η Κίνηση Πολιτών Σιντίκης «Η Λέσχη Σιδηροκάστρου στον Δήμο Σιντίκης» τονίζει ότι από το 2005, οι τρεις Δήμαρχοι της Σιντίκης αιτήθηκαν διαδοχικά τη χρήση του κτιρίου της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Σιδηροκάστρου, στην Πολιτεία και διεκδίκησαν το κτίριο σύννομα, συμμορφούμενοι απόλυτα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Ωστόσο, η στάση που συνάντησαν και οι τρεις ήταν αρνητική.

«Και ενώ ο λαός της Σιντικής αγωνιούσε για την εξέλιξη της υπόθεσης της Λέσχης, με αιφνίδια απόφαση του, το ΤΕΘΑ, χωρίς να ζητηθούν τα ανταλλάγματα που απαιτούνταν μέχρι τώρα από τον Δήμο Σιντικής, παραχώρησε το κτίριο της Λέσχης λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές δωρεάν και για είκοσι έτη στην Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, με την προοπτική να μετατραπεί σε Εκκλησιαστικό Μουσείο και να μεταφερθούν εκεί τα Γραφεία της, ώστε όπως εξήγγειλε ο Μητροπολίτης δημόσια, «να υπάρχει σε αυτά ευκολότερη πρόσβαση» προσθέτουν.

Υπογραμμίζουν ότι «η Πολιτεία δια των κυβερνητικών εκπροσώπων της όφειλε να αναλογιστεί και να αξιολογήσει ότι το αίτημα του Δήμου Σιντικής έχει απείρως μεγαλύτερη βαρύτητα.» και ότι «Ως Πολιτεία όφειλε επίσης -αντί να παραδώσει τη Λέσχη στη Μητρόπολη Σιδηροκάστρου είτε εξαιτίας πολιτικών σκοπιμοτήτων που αγνοούμε είτε εξαιτίας ελλιπούς πληροφόρησης- να τηρήσει την ισονομία και τη νομιμότητα στις διαδικασίες παραχώρησης, σεβόμενη το Κράτος Δικαίου και τις ανάγκες του πλέον αρμόδιου να κατέχει και να διαχειρίζεται το κτίριο της Λέσχης Φορέα, του Δήμου Σιντικής.»

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Μητρόπολης έχει ως εξής:
«Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου ἀνακοινώνει καί ἐνημερώνει ὅτι μέ τήν σύμβαση πού ὑπογράφηκε τήν Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 μεταξύ Αὐτῆς καί τοῦ Νομικοῦ Προσώπου Δημοσίου Δικαίου μέ τήν ἐπωνυμία «Ταμεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας» (ΤΕΘΑ) παραχωρήθηκε στήν Ἱερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου τό ἀκίνητο τῆς πρώην ΛΑΦ, δηλ. Λέσχης Ἀξιωματικῶν Φρουρᾶς Σιδηροκάστρου, μέ ὅρο «τήν ἀνακαίνισή του καί τήν λειτουργία ἀποκλειστικά σ’ αὐτήν Βυζαντινοῦ καί Λαογραφικοῦ Μουσείου, Μουσείου Ἐκκλησιαστικῶν Κειμηλίων καί Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως».
Πρός γνῶσιν τῶν ἐνδιαφερομένων γίνεται γνωστό ὅτι τό πιό πάνω ἀκίνητο ἦτο ἐγκαταλελειμμένο ἐδώ καί 15 περίπου χρόνια μέ τά ἴχνη τοῦ χρόνου, τῆς φθορᾶς καί τῆς ἐγκατάλειψης νά εἶναι φανερά καί στούς ἐσωτερικούς ἀλλά καί στούς ἐξωτερικούς χώρους. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σιδηροκάστρου γιά 15 ὁλόκληρα χρόνια ἀγωνίστηκε συστηματικά, μέ πολύ κόπο, πρόγραμμα, ἀγωνίες καί ἀπογοητεύσεις, ἀλλά καί ἐπιμονή γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ πιό πάνω κτιρίου 900 τ.μ., πού βρίσκεται σέ περίοπτη θέση στήν εἴσοδο τῆς πόλεως, γιά νά τό ἀξιοποιήσει καί νά ἐγκαταστήσει σ’ αὐτό τά πολλά κειμήλια πού διαθέτει γιά τήν διάσωση, τήν διαφύλαξη καί τή συντήρησή τους, ἀλλά κυρίως γιά τήν προβολή τους στό εὐρύτερο κοινό, οὕτως ὥστε νά δημιουργηθεῖ ἕνας βασικός πόλος ἕλξης τῶν ἐπισκεπτῶν τοῦ Σιδηροκάστρου, ἵσως ὁ μοναδικός πλήν τῆς Πλατείας καί τῶν καφέ – ἑστιατορίων, τῶν μόνων πού μᾶς ἀπέμειναν.
Εἶναι ἀκόμη γνωστό καί ἀληθές ὅτι καί οἱ κατά περιόδους Δημοτικές Ἀρχές διεκδικοῦσαν μέ τόν τρόπο τους τό κτίριο, ἴσως γιά μᾶς ὄχι τόσο σθεναρά, γιά τούς δικούς τους σκοπούς, πλήν ὅμως τοῦτο δέν ὑλοποιήθηκε. Γιά τούς λόγους τῆς παραχωρήσεώς του στήν Ἱερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου ἄς διερωτηθοῦν ὅλοι οἱ ἁρμόδιοι φορεῖς καί κυρίως οἱ ἀντιτιθέμενοι οἱ ὁποῖοι εἶναι μετρημένοι στά δάχτυλα τῆς μιᾶς χειρός καί προσπαθοῦν νά διαμορφώσουν λανθασμένα -καί κυρίως μέ ἀπειλές καί ὕβρεις- τήν κοινή γνώμη. Καί ἄς ἀναλογιστοῦν ὅτι πρῶτον ἡ Ἱερά Μητρόπολη καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης της ἐπί 21 χρόνια ἀγωνίζεται ἀκούραστα καί ἀκατάπαυστα γι’ αὐτόν τόν τόπο πού εἶναι ὁ τόπος ὅλων καί ὅτι δεύτερον ἀγωνίζεται νύχτα καί μέρα μέ ἔργα καί ὄχι μέ λόγους κενούς καί ἀνώφελους. Καί τοῦτο ὁ Ποιμενάρχης τοῦ Σιδηροκάστρου τό ἀπέδειξε ἀπό τήν πλούσια δραστηριότητά του στά 21 χρόνια τῆς ποιμαντορίας του στό Σιδηρόκαστρο παρά καί τό ὤριμον τῆς ἡλικίας του, ὅτι ἔργάζεται γιά τό καλό τοῦ τόπου πού ἀνήκει σέ ὅλους καί δέν εἶναι προνόμιο μερικῶν. Ὁ Μητροπολίτης κάλλιστα θά μποροῦσε νά εἶναι ὁ καλύτερος στά μάτια καί τήν συνείδηση ὅλων ἄν ἦταν παντελῶς ἄπραγος καί δέν ἔκανε ἀπολύτως τίποτα. Τό Σιδηρόκαστρο τό ἔκανε πανελληνίως καί πανορθοδόξως γνωστό μέ τίς πρωτοποριακές του ἐνέργειες.
Λυπούμεθα που σημειώνουμε ὅτι κάποιοι ἀπό τούς ἀντιθέτους ἔχουν νά παρουσιάσουν ἔργο πού δυστυχῶς ἀρχίζει ἀπό τήν εἴσοδο στήν καφετέρια καί τελειώνει στήν ἔξοδό της. Εἴκοσι ἕνα χρόνια τώρα παρατηροῦμε ὅτι δέν προσέφεραν οὔτε ἕνα εὐρώ στήν Ἐκκλησία μας καί τά ἔργα της. Τοῦτο μπορεῖ νά γίνεται γιατί ἴσως στέκονται ἀπέναντί μας γιά τούς δικούς τους προσωπικούς λόγους. Τουλάχιστον ὅμως ἄς συμμετέχουν στίς ἐκδηλώσεις τῶν τοπικῶν Συλλόγων γιά νά τούς ἐνισχύσουν στό ἔργο τους, γεγονός πού καί αὐτό δέν γίνεται. Οὔτε μία φορά δέν ἐθεάθησαν σέ ἐκδήλωση τῶν πολλῶν Συλλόγων μας.
Περισσότερα γιά τό θέμα θά ποῦμε ἐγγράφως στό ἐγγύς μέλλον γιά νά βάλουμε μιά σειρά στά πράγματα καί κάποιους στήν θέση τους πού ἀρέσκονται δυστυχῶς στή στεῖρα κριτική καί πολιτική. Κυρίως αὐτούς πού στρέφονται ἐναντίον μας ἀπό ἀντίθεση τῆς ἰδεολογίας τους σέ σχέση μέ τήν Ἐκκλησία μας.
Σχετικά δέ μέ τό άκίνητο τῆς ΛΑΦ Σιδηροκάστρου, ἔτσι ὅπως τό ὁραματιζόμεθα, καί σύμφωνα μέ τήν Συμφωνία μέ τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας, θέλουμε τοῦτο νά ἀναδειχθεῖ σ’ ἕνα κόσμημα ἀντάξιο τῆς περιοχῆς μας, καλύτερο ἀπό αὐτό πού φτιάξαμε στο Βαμβακόφυτο. Ἐκεῖνο τό ἐπισκέπτονται καί τό θαυμάζουν δεκάδες ἐπισκέπτες καί οἱ ἀναρτήσεις στό Διαδίκτυο πάρα πολλές. Ἀλήθεια, πόσοι ἀπό τούς κατοίκους τοῦ Σιδηροκάστρου τό ἐπισκεφθήκατε;
Ἤδη γιά τό κτίριο τῆς ΛΑΦ ἔχουμε συνεννοηθεῖ μέ ἀρχιτέκτονες καί μηχανικούς γιά τή διαμόρφωσή του. Θά διαθέτει: 1) Μουσεῖο Βυζαντινῶν κειμηλίων, εἰκόνων, σκευῶν, ἐκδόσεων, ἀμφίων, κεντημάτων καί 2) Μουσεῖο Ἐκκλησιαστικῶν Ξυλογλύπτων. 3) Πολεμικό Μουσεῖο προβολῆς τῆς ἱστορίας τοῦ τόπου καί τοῦ Ρούπελ ὑπό τήν εὐθύνη τοῦ μόνου ἀρμοδίου γι’ αὐτό κ. Βασίλη Νικόλτσιου, συμπολίτου μας ὁ ὁποῖος διαμόρφωσε τό Πολεμικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης καί μέ τόν ὁποῖο ἤλθαμε σέ συνεννόηση, 4) Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο μέ τά ἀξιόλογα εὐρήματα πού ἔχει στήν κυριότητά της ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σιδηροκάστρου καί ὁ Δῆμος Σιντικῆς, 5) Μουσεῖο παραδοσιακῶν στολῶν καί ἀξιόλογων κειμηλίων τῶν τοπικῶν Συλλόγων καί Φορέων, καί 6) ἕνα καί μοναδικό γραφεῖο τοῦ Μητροπολίτου, ὅπου θά διαφυλάττονται προσωπικά ἐκκλησιαστικά ἀντικείμενα τοῦ Σεβασμιωτάτου πού θά δωρήσει στήν Πόλη, ὅπως καί ἐλάχιστα ἀντικείμενα τῶν Προκατόχων Του Μητροπολιτῶν Παρθενίου, Βασιλείου καί Ἰωάννου πού διασώθηκαν γιά νά μήν διακόπτεται ἡ συνέχεια τῆς Ἱστορίας.
Τέλος, δηλώνουμε εὐθαρσῶς ὅτι τό πιό πάνω κτίριο ἐπ’ οὐδενί δέν θά εἶναι χῶρος προσωπικῶν ἤ κομματικῶν ἀντιπαραθέσεων ἀλλά χῶρος ἑνότητας καί προβολῆς τῆς ἱστορίας μας καί τοῦ τόπου μας, καί οὐδενός ἑτέρου ἀκόμη καί τοῦ Μητροπολίτου, ἀλλά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Δήμου Σιντικῆς καί ὅλων τῶν κατοίκων μας.
Οἱ ἐξωτερικοί χῶροι ἀπό τήν Ἄνοιξη καί μέχρι τό Φθινόπωρο θά διατίθενται δωρεάν γιά τήν πραγματοποίηση ἐκδηλώσεων τῶν Συλλόγων καί τῶν Φορέων τῆς πόλης, πλήν ἐκείνων πού θά μποροῦσαν νά φθείρουν ἤ νά καταστρέψουν τούς χώρους αὐτούς. Ἤδη ὁ παραγωγός φυτῶν κ. Κωνσταντινίδης ἀπό τίς Σέρρες προσεφέρθη νά φυτεύσει φυτά καί δένδρα δωρεάν κατά τίς ὑποδείξεις μας καί σύμφωνα μέ σχέδια πού γίνονται ἀπό περιβαλλοντολόγους. Γιά ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐκδήλωση ἡ Ἱερά Μητρόπολη, ὅπως ἔκανε μέχρι καί σήμερα, θά παραχωρεῖ ἀδιάκριτα τό κτίριο τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας της μέ τήν ὡραιότατη αἴθουσά τῶν 250 καθημένων καί τήν δεύτερη μικρότερη αἴθουσα τῶν 80 καθημένων.
Αὐτά μέ ἁπλότητα καί κάθε εἰλικρίνεια γιά τήν ἄρση κάθε παρεξήγησης καί ἠρεμία ὅσων ἀνησυχοῦν γιά τήν προβολή ἤ τίς δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί πού δυστυχῶς δέν τίς θέλουν, ἀλλά ἀναπόφευκτα θά πρέπει νά τίς ἀνεχθοῦν».

Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΙΝΤΙΚΗΣ «Η ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ» σε επιστολή της προς τους προέδρους των κομμάτων και τους βουλευτές Σερρών αναφέρει:

Θέμα: Παραχώρηση της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Σιδηροκάστρου στον Δήμο Σιντικής

Αξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι Αρχηγοί Κομμάτων και υποψήφιοι/ες Βουλευτές της χώρας,

Για όποιον/α αποφασίσει να επισκεφθεί την πρωτεύουσα του προικισμένου με εξαίρετο φυσικό κάλλος Δήμου Σιντικής, το Σιδηρόκαστρο, θα διαπιστώσει ότι, παρότι είναι η έδρα του Δήμου, δεν διαθέτει μια Αίθουσα Εκδηλώσεων –Πολιτισμού.

Πολλοί δημότες/ισσες ονειρεύονται ότι σ’ αυτή την Αίθουσα θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν διαλέξεις ανθρώπων της Επιστήμης, της Τέχνης και της Διανόησης, να εκτεθούν κειμήλια των Πολιτιστικών Συλλόγων, να στεγαστεί ένας Μουσειακός Πολυχώρος με όλα τα Παλαιοντολογικά, Αρχαιολογικά και Νεώτερα Ιστορικά ευρήματα της Σιντικής. Ονειρεύονται την Αίθουσα αυτή ως μια ώθηση στην παιδεία των κατοίκων αλλά και στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Για να πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο τρεις Δήμαρχοι της Σιντικής, από το 2005 έως τις μέρες μας, οι κ. Σπάσης, Καρύδας και Δομουχτσίδης έχουν διαδοχικά κατά τη διάρκεια της θητείας τους αιτηθεί τη χρήση του κτιρίου της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Σιδηροκάστρου, το οποίο παραμένει σε αχρησία περισσότερο από μια εικοσαετία. Οι Δήμαρχοι απευθύνθηκαν στην Πολιτεία και διεκδίκησαν το κτίριο σύννομα, συμμορφούμενοι απόλυτα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Ωστόσο, η στάση που συνάντησαν και οι τρεις ήταν αρνητική. Μάλιστα, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, απαντώντας στο δημοτικό αίτημα για την παραχώρηση της Λέσχης αξίωσε μηνιαίο μίσθωμα 2000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα προφασίστηκε ασάφειες και καθυστερήσεις στην επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος του συγκροτήματος κτιρίου – οικοπέδου, επισημαίνοντας ότι θα επανέλθει ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο Δήμο, μόλις αυτές τελικά διευθετηθούν.

Και ενώ ο λαός της Σιντικής αγωνιούσε για την εξέλιξη της υπόθεσης της Λέσχης, με αιφνίδια απόφαση του, το ΤΕΘΑ, χωρίς να ζητηθούν τα ανταλλάγματα που απαιτούνταν μέχρι τώρα από τον Δήμο Σιντικής, παραχώρησε το κτίριο της Λέσχης λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές δωρεάν και για είκοσι έτη στην Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, με την προοπτική να μετατραπεί σε Εκκλησιαστικό Μουσείο και να μεταφερθούν εκεί τα Γραφεία της, ώστε όπως εξήγγειλε ο Μητροπολίτης δημόσια, «να υπάρχει σε αυτά ευκολότερη πρόσβαση».

Αξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι, η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου κατέχει ήδη και Γραφεία και Εκκλησιαστικό Μουσείο. Αν κατά τη δήλωση του καθηγούμενού της Σεβασμιώτατου Μητροπολιτη κ. Μακάριου επιθυμεί να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις της, ο ίδιος, αλλά πρωτίστως η Πολιτεία δια των κυβερνητικών εκπροσώπων της όφειλε να αναλογιστεί και να αξιολογήσει ότι το αίτημα του Δήμου Σιντικής έχει απείρως μεγαλύτερη βαρύτητα.

Ως Πολιτεία όφειλε επίσης -αντί να παραδώσει τη Λέσχη στη Μητρόπολη Σιδηροκάστρου είτε εξαιτίας πολιτικών σκοπιμοτήτων που αγνοούμε είτε εξαιτίας ελλιπούς πληροφόρησης- να τηρήσει την ισονομία και τη νομιμότητα στις διαδικασίες παραχώρησης, σεβόμενη το Κράτος Δικαίου και τις ανάγκες του πλέον αρμόδιου να κατέχει και να διαχειρίζεται το κτίριο της Λέσχης Φορέα, του Δήμου Σιντικής.

Αξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι, απευθυνόμαστε σε σας ως υπηρέτες της λαϊκής βούλησης όπως ορίζει το Σύνταγμα και το δημοκρατικό μας πολίτευμα, ως θεσμικούς προστάτες του Κράτους Δικαίου και Εγγυητές της νομιμότητας των διαδικασιών που διέπουν όλες τις αποφάσεις της Πολιτείας για τον λαό της και, επιπλέον, απευθυνόμαστε στους τοπικούς μας, Σερραίους υποψηφίους ως γνώστες της αυτοδιοικητικής πραγματικότητας της Σιντικής.

Εξαιτίας όλων των παραπάνω θεσμικών σας ιδιοτήτων και ως οφείλετε, σας ζητούμε να σεβαστείτε τις ανάγκες και τη βούληση του λαού της Σιντικής, να λάβετε δημόσια θέση στο πρόβλημα της Λέσχης και να ενεργήσετε ως εξής:

-να ελέγξετε και να επισημάνετε την παρατυπία της απόφασης παραχώρησης, η οποία ελήφθη προεκλογικά, παραβλέποντας τις μέχρι τότε διατυπωμένες απαιτήσεις του ΤΕΘΑ προς τον Δήμο και χαρίζοντας παραδόξως και κατ’ εξαίρεση, χωρίς κανέναν αντίτιμο, τη Λέσχη στη Μητρόπολη Σιδηροκάστρου

λαμβάνοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου Σιντικής και του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Σιδηροκάστρου -για την ανάκληση της απόφασης, σεβόμενοι τη λαϊκή βούληση όπως αυτή διατυπώνεται από τους αυτοδιοικητικούς της εκφραστές να ανακαλέσετε αυτή τη απόφασηαντιλαμβανόμενοι τις ζωτικές ανάγκες του Δήμου όπως τις περιγράψαμε παραπάνω να ενεργήσετε ώστε η Λέσχη, Γη των Σιδηροκαστρινών, να παραχωρηθεί δωρεάν στον φυσικό της αποδέκτη, τον Δήμο Σιντικής, αυτόν που την έχει πραγματικά ανάγκη και σε όλο το διάστημα των 20 σχεδόν τελευταίων ετών την διεκδικεί δίκαια, με κάθε νόμιμο τρόπο.

Με τιμή

Κίνηση Πολιτών

«Η ΛΑΦ Σιδηροκάστρου στον Δήμο Σιντικής»

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία