ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στην δουλειά τους θα παραμείνουν 25.000 εργαζόμενοι σε δήμους, περιφέρειες και υπηρεσίες του δημοσίου

Πρόκειται για τετράμηνη παράταση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (αρ. Φύλλου 5081 Τεύχος Β’) στις16 Αυγούστου 2023

 20/08/2023 15:00

Στην δουλειά τους θα παραμείνουν 25.000 εργαζόμενοι σε δήμους, περιφέρειες και υπηρεσίες του δημοσίου

Φανή Σοβιτσλή

Στις θέσεις τους για άλλους τέσσερις μήνες θα παραμείνουν 25.000 εργαζόμενοι σε δήμους, περιφέρειες και υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα, οι οποίοι απασχολούνται μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, το οποίο παρατείνεται για τρίτη συνεχή φορά.

Η νέα παράταση στις συμβάσεις των εργαζομένων του προγράμματος δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (αρ. Φύλλου 5081 Τεύχος Β’ 16 Αυγούστου 2023) που αφορά σε απόφαση για την τρίτη τροποποίηση της υπ’ αρ. 1.5613/14-12-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.) συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Στην ουσία οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν στη δουλειά τους μέχρι και το πέρας των αυτοδιοικητικών εκλογών, κυρίως εκείνοι που απασχολούνται ήδη σε δήμους και περιφέρειες, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες κατά την κρίσιμη περίοδο των εκλογών, οπότε είναι αυξημένος ο φόρτος εργασίας.

Αυτό σημαίνει ότι η παράταση του προγράμματος ισχύει από τον Ιούλιο έως και τον Οκτώβριο, καθώς οι περισσότερες συμβάσεις έληγαν τον έβδομο μήνα του τρέχοντος έτους.

Πάντως οι εργαζόμενοι - συμβασιούχοι, βρίσκονταν από τα μέσα του περασμένου Ιουλίου σε αναμονή της υπογραφής της σχετικής απόφασης από τον υπουργό Εργασίας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος είχε προαναγγείλει τον οριστικό τερματισμό του προγράμματος, ελλείψει χρηματοδότησης.

Ωστόσο τα καλά νέα ανακοίνωσε την ίδια περίοδο η πρώην υφυπουργός Εργασίας, νυν υφυπουργός Παιδείας Δόμνα Μηχαηλίδου, απαντώντας σε σχετικό αίτημα του δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη, που είχε αιτηθεί πριν ακόμη τις εθνικές εκλογές την παράταση των συμβάσεων των απασχολουμένων στις υπηρεσίες του δήμου του μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα των ωφελούμενων του προγράμματος για νέα παράταση έχουν στηρίξει τόσο η ΚΕΔΕ όσο και οι κατά τόπους Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, υποστηρίζοντας ότι είναι ανάγκη να διατηρηθεί το πρόγραμμα και το 2023.

Τι αναφέρει η απόφαση για την παράταση

Η δράση της απασχόλησης μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας χρηματοδοτείται τόσο από συγχρηματοδοτούμενους, όσο και από εθνικούς πόρους εντός των ορίων των εγκεκριμένων σχετικών πιστώσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις υπ’ αρ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.
Η δράση της κατάρτισης για όλες τις Περιφέρειες της χώρας εντάσσεται στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. Ειδικότερα: Η παράγραφος. 5 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η παρούσα δράση επεκτείνεται, μετά το πέρας της, για διάστημα τεσσάρων (4) επιπλέον μηνών.
Η δαπάνη της επέκτασης θα καλυφθεί από συγχρηματοδοτούμενους και εθνικούς πόρους εντός των ορίων των εγκεκριμένων σχετικών πιστώσεων και σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στην απόφαση ένταξης της πράξης αναφορικά με τα όρια της συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης ανά τύπο Περιφερειών.

Στο άρθρο 1 προστίθεται η παράγραφος. 6 ως εξής:
«Οι ωφελούμενοι των οποίων η διάρκεια της απασχόλησης λήγει πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος της θεωρητικής κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν συνεχίζουν να απασχολούνται έως την ολοκλήρωση της κατάρτισης και πάντως όχι πέραν της 15ης Ιουλίου 2023, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική δημόσια πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα, σε Δήμους, Περιφέρειες και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.

Επίσης στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για την απρόσκοπτη υλοποίηση της δράσης, για τα τμήματα κατάρτισης που σχηματίζονται μετά την 9-06-2023 και για τις περιπτώσεις μη σχηματισμού τμημάτων των θεματικών αντικειμένων της αρχικής επιλογής των ωφελουμένων, είναι δυνατή, με σύμφωνη γνώμη των ωφελούμενων, η αλλαγή του θεματικού αντικειμένου της κατάρτισης.».

Στις θέσεις τους για άλλους τέσσερις μήνες θα παραμείνουν 25.000 εργαζόμενοι σε δήμους, περιφέρειες και υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα, οι οποίοι απασχολούνται μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, το οποίο παρατείνεται για τρίτη συνεχή φορά.

Η νέα παράταση στις συμβάσεις των εργαζομένων του προγράμματος δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (αρ. Φύλλου 5081 Τεύχος Β’ 16 Αυγούστου 2023) που αφορά σε απόφαση για την τρίτη τροποποίηση της υπ’ αρ. 1.5613/14-12-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.) συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων».

Στην ουσία οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν στη δουλειά τους μέχρι και το πέρας των αυτοδιοικητικών εκλογών, κυρίως εκείνοι που απασχολούνται ήδη σε δήμους και περιφέρειες, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες κατά την κρίσιμη περίοδο των εκλογών, οπότε είναι αυξημένος ο φόρτος εργασίας.

Αυτό σημαίνει ότι η παράταση του προγράμματος ισχύει από τον Ιούλιο έως και τον Οκτώβριο, καθώς οι περισσότερες συμβάσεις έληγαν τον έβδομο μήνα του τρέχοντος έτους.

Πάντως οι εργαζόμενοι - συμβασιούχοι, βρίσκονταν από τα μέσα του περασμένου Ιουλίου σε αναμονή της υπογραφής της σχετικής απόφασης από τον υπουργό Εργασίας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος είχε προαναγγείλει τον οριστικό τερματισμό του προγράμματος, ελλείψει χρηματοδότησης.

Ωστόσο τα καλά νέα ανακοίνωσε την ίδια περίοδο η πρώην υφυπουργός Εργασίας, νυν υφυπουργός Παιδείας Δόμνα Μηχαηλίδου, απαντώντας σε σχετικό αίτημα του δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη, που είχε αιτηθεί πριν ακόμη τις εθνικές εκλογές την παράταση των συμβάσεων των απασχολουμένων στις υπηρεσίες του δήμου του μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα των ωφελούμενων του προγράμματος για νέα παράταση έχουν στηρίξει τόσο η ΚΕΔΕ όσο και οι κατά τόπους Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, υποστηρίζοντας ότι είναι ανάγκη να διατηρηθεί το πρόγραμμα και το 2023.

Τι αναφέρει η απόφαση για την παράταση

Η δράση της απασχόλησης μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας χρηματοδοτείται τόσο από συγχρηματοδοτούμενους, όσο και από εθνικούς πόρους εντός των ορίων των εγκεκριμένων σχετικών πιστώσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις υπ’ αρ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.
Η δράση της κατάρτισης για όλες τις Περιφέρειες της χώρας εντάσσεται στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. Ειδικότερα: Η παράγραφος. 5 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η παρούσα δράση επεκτείνεται, μετά το πέρας της, για διάστημα τεσσάρων (4) επιπλέον μηνών.
Η δαπάνη της επέκτασης θα καλυφθεί από συγχρηματοδοτούμενους και εθνικούς πόρους εντός των ορίων των εγκεκριμένων σχετικών πιστώσεων και σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στην απόφαση ένταξης της πράξης αναφορικά με τα όρια της συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης ανά τύπο Περιφερειών.

Στο άρθρο 1 προστίθεται η παράγραφος. 6 ως εξής:
«Οι ωφελούμενοι των οποίων η διάρκεια της απασχόλησης λήγει πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος της θεωρητικής κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν συνεχίζουν να απασχολούνται έως την ολοκλήρωση της κατάρτισης και πάντως όχι πέραν της 15ης Ιουλίου 2023, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική δημόσια πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα, σε Δήμους, Περιφέρειες και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.

Επίσης στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για την απρόσκοπτη υλοποίηση της δράσης, για τα τμήματα κατάρτισης που σχηματίζονται μετά την 9-06-2023 και για τις περιπτώσεις μη σχηματισμού τμημάτων των θεματικών αντικειμένων της αρχικής επιλογής των ωφελουμένων, είναι δυνατή, με σύμφωνη γνώμη των ωφελούμενων, η αλλαγή του θεματικού αντικειμένου της κατάρτισης.».

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία