ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στην ανακρίτρια παραδίδεται η έκθεση του τεχνικού συμβούλου της Γεωργίας Μπίκα

Ζητούν να διασταυρωθεί το DNA που βρέθηκε στα ρούχα της 24χρονης και να γίνουν νέες εξετάσεις

 22/02/2022 13:54

Στην ανακρίτρια παραδίδεται η έκθεση του τεχνικού συμβούλου της Γεωργίας Μπίκα

Θεολόγος Ηλιού

Σήμερα ολοκλήρωσε την τεχνική του έκθεση για τις εξετάσεις της Γεωργίας Μπίκα ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης και αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να παραδοθεί στην 5η τακτική ανακρίτρια. Ο τεχνικός σύμβουλος της 24χρονης, έχοντας στα χέρια του όλα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και εργαστηριακών εξετάσεων σύνταξε την έκθεσή του σημειώνοντας τα κενά, τα λάθη και τις δικές του εκτιμήσεις.

«Στην έκθεση αναφέρονται όλα όσα έχουμε σημειώσει εξ’ αρχής για τις δειγματοληψίες αλλά και για τις εξετάσεις DNA. Δεν λήφθηκαν ποτέ τα κλινοσκεπάσματα του ξενοδοχείου για να γίνουν αναλύσεις» δηλώνει στο makthes.gr ο Δημήτρης Γαλεντέρης.

Αν και από την αρχική ανάγνωση των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων, το συμπέρασμα ήταν ότι δεν είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, ο κ. Γαλεντέρης διαβάζοντας την έκθεση από το εργαστήριο της Ελβετίας όπου στάλθηκαν τα δείγματα,  είχε μιλήσει για ανατροπή των δεδομένων. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως η εξέταση τελικά δείχνει υψηλή κατανάλωση αλκοόλ, ενώ αναφέρει πως στην έκθεση των Ελβετών σημειώνεται επίσης ότι πέρασαν πάνω από 16 ώρες για την λήψη του δείγματος από ούρα της Γεωργίας.

Τι προτείνουν

Μαζί με τις αναλύσεις στην τεχνική έκθεση, ο τεχνικός σύμβουλος της 24χρονος προτείνει στην ανακρίτρια μια σειρά από νέες εξετάσεις. Συγκεκριμένα, όπως λέει στο makthes.gr ο κ. Γαλεντέρης, θα ζητήσουν να εξεταστεί τρίχα από το κεφάλι της 24χρονης αλλά και να γίνει διασταύρωση του γενετικού υλικού που βρέθηκε σε κηλίδα σπέρματος στα ρούχα της Γεωργίας.

«Καταθέτουμε κάποιες προτάσεις στην ανακρίτρια για να γίνουν νέες εξετάσεις ουρολογικές και να σταλεί τρίχα της 24χρονης για εξέταση. Επίσης, πρέπει να διασταυρωθεί που ανήκει το DNA που βρέθηκε σε σπερματική κηλίδα στο μανίκι της» αναφέρει ο κ. Γαλεντέρης.

Σήμερα ολοκλήρωσε την τεχνική του έκθεση για τις εξετάσεις της Γεωργίας Μπίκα ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης και αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να παραδοθεί στην 5η τακτική ανακρίτρια. Ο τεχνικός σύμβουλος της 24χρονης, έχοντας στα χέρια του όλα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και εργαστηριακών εξετάσεων σύνταξε την έκθεσή του σημειώνοντας τα κενά, τα λάθη και τις δικές του εκτιμήσεις.

«Στην έκθεση αναφέρονται όλα όσα έχουμε σημειώσει εξ’ αρχής για τις δειγματοληψίες αλλά και για τις εξετάσεις DNA. Δεν λήφθηκαν ποτέ τα κλινοσκεπάσματα του ξενοδοχείου για να γίνουν αναλύσεις» δηλώνει στο makthes.gr ο Δημήτρης Γαλεντέρης.

Αν και από την αρχική ανάγνωση των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων, το συμπέρασμα ήταν ότι δεν είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, ο κ. Γαλεντέρης διαβάζοντας την έκθεση από το εργαστήριο της Ελβετίας όπου στάλθηκαν τα δείγματα,  είχε μιλήσει για ανατροπή των δεδομένων. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως η εξέταση τελικά δείχνει υψηλή κατανάλωση αλκοόλ, ενώ αναφέρει πως στην έκθεση των Ελβετών σημειώνεται επίσης ότι πέρασαν πάνω από 16 ώρες για την λήψη του δείγματος από ούρα της Γεωργίας.

Τι προτείνουν

Μαζί με τις αναλύσεις στην τεχνική έκθεση, ο τεχνικός σύμβουλος της 24χρονος προτείνει στην ανακρίτρια μια σειρά από νέες εξετάσεις. Συγκεκριμένα, όπως λέει στο makthes.gr ο κ. Γαλεντέρης, θα ζητήσουν να εξεταστεί τρίχα από το κεφάλι της 24χρονης αλλά και να γίνει διασταύρωση του γενετικού υλικού που βρέθηκε σε κηλίδα σπέρματος στα ρούχα της Γεωργίας.

«Καταθέτουμε κάποιες προτάσεις στην ανακρίτρια για να γίνουν νέες εξετάσεις ουρολογικές και να σταλεί τρίχα της 24χρονης για εξέταση. Επίσης, πρέπει να διασταυρωθεί που ανήκει το DNA που βρέθηκε σε σπερματική κηλίδα στο μανίκι της» αναφέρει ο κ. Γαλεντέρης.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία