ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στη βουλή το νομοσχέδιο για το… σιωπητήριο της αντιπολίτευσης στα δημοτικά συμβούλια

Το Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών θα περάσει τις επόμενες μέρες από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές για να γίνουν κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις, ενώ στη συνέχεια θα κατατεθεί στην Ολομέλεια προς ψήφιση

 29/06/2022 16:05

Στη βουλή το νομοσχέδιο για το… σιωπητήριο της αντιπολίτευσης στα δημοτικά συμβούλια

Φανή Σοβιτσλή

Νόμο του κράτους θα αποτελεί μέσα στον Ιούλιο το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο περιλαμβάνεται το επίμαχο άρθρο 44, με το οποίο καταργείται το δικαίωμα των επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων να εισάγουν θέματα προ ημερησίας διάταξης στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων.

Το νομοσχέδιο, που είχε τεθεί σε διαβούλευση, κατατέθηκε χθες στη βουλή προς συζήτηση, ενώ τις επόμενες μέρες θα περάσει από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές για να γίνουν κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις και στη συνέχεια θα κατατεθεί στην Ολομέλεια προς ψήφιση.

Η διάταξη αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις στους κόλπους των δήμων με επικεφαλής αντιπολιτευόμενων παρατάξεων, αλλά και αιρετούς να κάνουν λόγο για «ολοκληρωτική φίμωση» των φωνών της αντιπολίτευσης στην τοπική αυτοδιοίκηση, στερώντας της το θεσμικό της δικαίωμα να θέτει ζητήματα προ ημερήσιας διάταξης.

«Αυτό πλέον θα μπορούν να το κάνουν μόνο ο δήμαρχος και ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα που κλονίζει τη λογική της Δημοκρατίας» σχολιάζουν στο makthes.gr αυτοδιοικητικά στελέχη, προσθέτοντας ότι στόχος της ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών, κυρίως του υπουργού Μάκη Βορίδη είναι να συγκροτήσει ένα απόλυτα δημαρχοκεντρικό μοντέλο το οποίο δίνει στο δήμαρχο και στη δημοτική αρχή, που δεν έχουν την πλειοψηφία μεγάλες εξουσίες.

Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι στην επίμαχη διάταξη αντιδρούν και πολλοί “γαλάζιοι” δήμαρχοι, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το ΥΠΕΣ, όφειλε να λάβεικ υπόψη τη θέση των θεσμικών οργάνων της αυτοδιοίκησης και όχι να λειτουργεί ερήμην της.

Μιλώντας στο makthes.gr νομικοί σύμβουλοι δήμων ανέφεραν ότι το ΥΠΕΣ από την πρώτη στιγμή, προσπάθησε να μειώσει την επιρροή της απλής αναλογικής στα συμβούλια, προκειμένου να κυβερνηθούν οι δήμοι, όπως η απόφαση του στερήσει αρμοδιότητες των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, μεταφέροντας τες στις Οικονομικές Επιτροπές, αλλαγές που έγιναν μετεκλογικά και εν τέλει κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Τι αναφέρει η επίμαχη διάταξη

Ειδικότερα, με το άρθρο 42 του νομοσχεδίου που έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Εσωτερικών διαγράφονται οι λέξεις «ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης» στην περίπτωση να συζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα το οποίο δεν είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη και κρίνεται κατεπείγον.

Είναι τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία, με βάση το νομοσχέδιο εφόσον γίνει νόμος του κράτους, θα τα φέρνει στο δημοτικό συμβούλιο είτε ο πρόεδρος, είτε ο δήμαρχος και όχι επικεφαλής παράταξης της αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα το άρθρο 42 αναφέρει: «Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 67 ν. 3852/2010. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) μετά από τις λέξεις «ή του δημάρχου» διαγράφονται οι λέξεις «ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης» και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής.

Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής».

Νόμο του κράτους θα αποτελεί μέσα στον Ιούλιο το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο περιλαμβάνεται το επίμαχο άρθρο 44, με το οποίο καταργείται το δικαίωμα των επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων να εισάγουν θέματα προ ημερησίας διάταξης στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων.

Το νομοσχέδιο, που είχε τεθεί σε διαβούλευση, κατατέθηκε χθες στη βουλή προς συζήτηση, ενώ τις επόμενες μέρες θα περάσει από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές για να γίνουν κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις και στη συνέχεια θα κατατεθεί στην Ολομέλεια προς ψήφιση.

Η διάταξη αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις στους κόλπους των δήμων με επικεφαλής αντιπολιτευόμενων παρατάξεων, αλλά και αιρετούς να κάνουν λόγο για «ολοκληρωτική φίμωση» των φωνών της αντιπολίτευσης στην τοπική αυτοδιοίκηση, στερώντας της το θεσμικό της δικαίωμα να θέτει ζητήματα προ ημερήσιας διάταξης.

«Αυτό πλέον θα μπορούν να το κάνουν μόνο ο δήμαρχος και ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα που κλονίζει τη λογική της Δημοκρατίας» σχολιάζουν στο makthes.gr αυτοδιοικητικά στελέχη, προσθέτοντας ότι στόχος της ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών, κυρίως του υπουργού Μάκη Βορίδη είναι να συγκροτήσει ένα απόλυτα δημαρχοκεντρικό μοντέλο το οποίο δίνει στο δήμαρχο και στη δημοτική αρχή, που δεν έχουν την πλειοψηφία μεγάλες εξουσίες.

Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι στην επίμαχη διάταξη αντιδρούν και πολλοί “γαλάζιοι” δήμαρχοι, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το ΥΠΕΣ, όφειλε να λάβεικ υπόψη τη θέση των θεσμικών οργάνων της αυτοδιοίκησης και όχι να λειτουργεί ερήμην της.

Μιλώντας στο makthes.gr νομικοί σύμβουλοι δήμων ανέφεραν ότι το ΥΠΕΣ από την πρώτη στιγμή, προσπάθησε να μειώσει την επιρροή της απλής αναλογικής στα συμβούλια, προκειμένου να κυβερνηθούν οι δήμοι, όπως η απόφαση του στερήσει αρμοδιότητες των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, μεταφέροντας τες στις Οικονομικές Επιτροπές, αλλαγές που έγιναν μετεκλογικά και εν τέλει κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Τι αναφέρει η επίμαχη διάταξη

Ειδικότερα, με το άρθρο 42 του νομοσχεδίου που έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Εσωτερικών διαγράφονται οι λέξεις «ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης» στην περίπτωση να συζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα το οποίο δεν είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη και κρίνεται κατεπείγον.

Είναι τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία, με βάση το νομοσχέδιο εφόσον γίνει νόμος του κράτους, θα τα φέρνει στο δημοτικό συμβούλιο είτε ο πρόεδρος, είτε ο δήμαρχος και όχι επικεφαλής παράταξης της αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα το άρθρο 42 αναφέρει: «Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 67 ν. 3852/2010. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) μετά από τις λέξεις «ή του δημάρχου» διαγράφονται οι λέξεις «ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης» και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής.

Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής».

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία