ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στη Θεσσαλονίκη η πρώτη στον κόσμο μονάδα παραγωγής Εκτυπωμένων Οργανικών Φ/Β 3ης γενιάς

Το «Flex2Energy» χρηματοδοτείται από την ΕΕ με 21,2 εκατ ευρώ - Δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Αριστείας για τα Οργανικά Ηλεκτρονικά και τη Νανοτεχνολογία

 19/01/2023 07:00

Στη Θεσσαλονίκη η πρώτη στον κόσμο μονάδα παραγωγής Εκτυπωμένων Οργανικών Φ/Β 3ης γενιάς

Άννη Καρολίδου

Στη Θεσσαλονίκη θα δημιουργηθεί η πρώτη στο κόσμο, μονάδα παραγωγής εύκαμπτων εκτυπωμένων οργανικών φωτοβολταϊκών 3ης γενιάς, μία επένδυση 21,2 εκατ. ευρώ που θα υλοποιήσουν 15 βιομηχανικοί και ερευνητικοί φορείς της Ευρώπης, με συντονίστρια την ελληνική εταιρεία Organic Electronic Technologies (OET).

Διάκριση

Πρόκειται για μία σημαντική επιτυχία της ελληνικής επιστημονικής και καινοτόμου επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς μετά από πολλά βήματα που προηγήθηκαν με την συνεργατική υλοποίηση Ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων και, μέσω πρωτοβουλιών του πρωτοπόρου Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας (LTFN) του Α.Π.Θ., η συγκεκριμένη πρόταση του consortium των 15 εταίρων, διακρίθηκε έναντι πολλών ανταγωνιστικών προτάσεων και αξιολογήθηκε θετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Horizon Europe.

Πρόκειται για το έργο Flex2Energy’ (Automated Manufacturing Production Line for Integrated Printed Organic Photovoltaics, HORIZON-CL5 2022-D3-01-03 Advanced manufacturing of Integrated PV),  4ετούς διάρκειας που αρχίζει να τρέχει από 1/1/2023 και το οποίο περιλαμβάνει, αφ’ ενός την εγκατάσταση της γραμμής παραγωγής Εύκαμπτων Οργανικών Φωτοβολταϊκών 3ης γενιάς και, αφ’ ετέρου, την παραγωγική της χρησιμοποίηση σε τρία πιλοτικά  projects στους τομείς της γεωργίας (agrovoltaics), της αυτοκίνησης και των  κατασκευών (κτίρια).

Όπως είπε στο makthes.gr o δρ. Στέργιος Λογοθετίδης, συντονιστής και επιστημονικά υπεύθυνος του έργου, σκοπός του ‘Flex2Energy’ είναι, να αποδειχθεί η δυνατότητα παραγωγής Εύκαμπτων Εκτυπωμένων Οργανικών Φωτοβολταϊκών 3η γενιάς, σε υψηλές ταχύτητες, υψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλό κόστος, προκειμένου να καταστεί οικονομικά συμφέρουσα η εφαρμογή τους σε μεγάλη γκάμα μεταποιητικών και καταναλωτικών προϊόντων.

Βιομηχανικοί και ερευνητικοί φορείς της Ευρώπης

Το έργο, που συντονίζεται από την OET , συγκεντρώνει άλλους 14 βιομηχανικούς και ερευνητικούς φορείς της Ευρώπης. Συγκεκριμένα από την Ελλάδα μετέχουν έξι (6), οι: ΟΕΤ, ΑΛΟΥΜΙΛ, ΑΠΘ, HOPE-A, DEPIA, Κυριακίδης. Aπό την Γερμανία μετέχουν δύο (2), οι: Coatema και Mondragon. Από την Γαλλία μετέχουν τρεις (3), οι: Pole-Fibres, Incore και IPC. Από την Ουγγαρία συμμετέχει η SEMILAB, από τη Λιθουανία η WOP, από την Ιταλία η Stellantis Fiat και από τη Ρουμανία η AlbaJulia.

Το ‘Flex2Energy’ χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο της συνολικότερης προσπάθειας για την παραγωγή πράσινης ενέργειας, σε κατασκευές και δραστηριότητες υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης, όπως είναι τα κτίρια, τα θερμοκήπια αγροτικών εκμεταλλεύσεων και η αυτοκίνηση.

logothetidis-kolbusch.jpg
O δρ. Στέργιος Λογοθετίδης και ο αντιπρόεδρος της Coatema , Thomas Kolbusch

Στη Θεσσαλονίκη


Η μονάδα που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του ‘Flex2Energy’, πιθανότατα θα εγκατασταθεί στην βάση της ΟΕΤ στη Θεσσαλονίκη, ενώ για την υλοποίηση του έργου θα δημιουργηθούν άμεσα εκατοντάδες θέσεις εργασίας εξειδικευμένων, υψηλά αμειβόμενων επαγγελματιών, στελεχών, και επιστημόνων. Η επιτυχής ολοκλήρωση του ‘Flex2Energy’, θα οδηγήσει, όπως προέβλεψε ο δρ. Λογοθετίδης, στη δημιουργία πολλών μονάδων παραγωγής Εύκαμπτων Εκτυπωμένων Οργανικών Φωτοβολταϊκών 3ης γενιάς, ανά τον κόσμο, στην επόμενη δεκαετία.

Τα οφέλη για την Ελλάδα από την υλοποίηση του ‘Flex2Energy’, μπορούν να είναι εξαιρετικά σημαντικά, καθώς θα ενισχυθεί έτι περαιτέρω η Ελλάδα ως κέντρο παραγωγής πράσινης ενέργειας στην Ευρώπη.

Κέντρο Αριστείας για τα Οργανικά Ηλεκτρονικά και τη Νανοτεχνολογία

Το ‘Flex2Energy’ θα ανακοινωθεί από τους εταίρους του έργου, την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα και μαζί με αυτό θα γίνει μία ακόμη ανακοίνωση που θα αφορά τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Αριστείας για τα Οργανικά Ηλεκτρονικά και τη Νανοτεχνολογία.

Το διεθνές αυτό κέντρο θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργουCOPE-Nano΄ (Centre of Excellence for Organic, Printed Electronics & Nano-Technologies, HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01), θα συντονίζεται δε από το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του ΑΠΘ.

Στο ‘COPE-Nano’ θα μετέχουν φορείς Διεθνούς Αριστείας όπως το University of Cambridge και το University of Bordeaux. Το έργο έχει προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ και στο 50% θα χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε. και το υπόλοιπο 50% από την Ελλάδα.

Μέσω του έργου, το διεθνώς αναγνωρισμένο Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του ΑΠΘ, θα εξελιχθεί σε ένα Κέντρο Αριστείας στη Θεσσαλονίκη το οποίο θα ηγηθεί στην ΕΕ στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς των Οργανικών Ηλεκτρονικών και της Νανοτεχνολογίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην δημιουργία μίας νέας γενιάς επιστημόνων, αλλά και νεοφυών επιχειρήσεων στην οικονομία της γνώσης και της καινοτομίας.

Στη Θεσσαλονίκη θα δημιουργηθεί η πρώτη στο κόσμο, μονάδα παραγωγής εύκαμπτων εκτυπωμένων οργανικών φωτοβολταϊκών 3ης γενιάς, μία επένδυση 21,2 εκατ. ευρώ που θα υλοποιήσουν 15 βιομηχανικοί και ερευνητικοί φορείς της Ευρώπης, με συντονίστρια την ελληνική εταιρεία Organic Electronic Technologies (OET).

Διάκριση

Πρόκειται για μία σημαντική επιτυχία της ελληνικής επιστημονικής και καινοτόμου επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς μετά από πολλά βήματα που προηγήθηκαν με την συνεργατική υλοποίηση Ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων και, μέσω πρωτοβουλιών του πρωτοπόρου Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας (LTFN) του Α.Π.Θ., η συγκεκριμένη πρόταση του consortium των 15 εταίρων, διακρίθηκε έναντι πολλών ανταγωνιστικών προτάσεων και αξιολογήθηκε θετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Horizon Europe.

Πρόκειται για το έργο Flex2Energy’ (Automated Manufacturing Production Line for Integrated Printed Organic Photovoltaics, HORIZON-CL5 2022-D3-01-03 Advanced manufacturing of Integrated PV),  4ετούς διάρκειας που αρχίζει να τρέχει από 1/1/2023 και το οποίο περιλαμβάνει, αφ’ ενός την εγκατάσταση της γραμμής παραγωγής Εύκαμπτων Οργανικών Φωτοβολταϊκών 3ης γενιάς και, αφ’ ετέρου, την παραγωγική της χρησιμοποίηση σε τρία πιλοτικά  projects στους τομείς της γεωργίας (agrovoltaics), της αυτοκίνησης και των  κατασκευών (κτίρια).

Όπως είπε στο makthes.gr o δρ. Στέργιος Λογοθετίδης, συντονιστής και επιστημονικά υπεύθυνος του έργου, σκοπός του ‘Flex2Energy’ είναι, να αποδειχθεί η δυνατότητα παραγωγής Εύκαμπτων Εκτυπωμένων Οργανικών Φωτοβολταϊκών 3η γενιάς, σε υψηλές ταχύτητες, υψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλό κόστος, προκειμένου να καταστεί οικονομικά συμφέρουσα η εφαρμογή τους σε μεγάλη γκάμα μεταποιητικών και καταναλωτικών προϊόντων.

Βιομηχανικοί και ερευνητικοί φορείς της Ευρώπης

Το έργο, που συντονίζεται από την OET , συγκεντρώνει άλλους 14 βιομηχανικούς και ερευνητικούς φορείς της Ευρώπης. Συγκεκριμένα από την Ελλάδα μετέχουν έξι (6), οι: ΟΕΤ, ΑΛΟΥΜΙΛ, ΑΠΘ, HOPE-A, DEPIA, Κυριακίδης. Aπό την Γερμανία μετέχουν δύο (2), οι: Coatema και Mondragon. Από την Γαλλία μετέχουν τρεις (3), οι: Pole-Fibres, Incore και IPC. Από την Ουγγαρία συμμετέχει η SEMILAB, από τη Λιθουανία η WOP, από την Ιταλία η Stellantis Fiat και από τη Ρουμανία η AlbaJulia.

Το ‘Flex2Energy’ χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο της συνολικότερης προσπάθειας για την παραγωγή πράσινης ενέργειας, σε κατασκευές και δραστηριότητες υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης, όπως είναι τα κτίρια, τα θερμοκήπια αγροτικών εκμεταλλεύσεων και η αυτοκίνηση.

logothetidis-kolbusch.jpg
O δρ. Στέργιος Λογοθετίδης και ο αντιπρόεδρος της Coatema , Thomas Kolbusch

Στη Θεσσαλονίκη


Η μονάδα που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του ‘Flex2Energy’, πιθανότατα θα εγκατασταθεί στην βάση της ΟΕΤ στη Θεσσαλονίκη, ενώ για την υλοποίηση του έργου θα δημιουργηθούν άμεσα εκατοντάδες θέσεις εργασίας εξειδικευμένων, υψηλά αμειβόμενων επαγγελματιών, στελεχών, και επιστημόνων. Η επιτυχής ολοκλήρωση του ‘Flex2Energy’, θα οδηγήσει, όπως προέβλεψε ο δρ. Λογοθετίδης, στη δημιουργία πολλών μονάδων παραγωγής Εύκαμπτων Εκτυπωμένων Οργανικών Φωτοβολταϊκών 3ης γενιάς, ανά τον κόσμο, στην επόμενη δεκαετία.

Τα οφέλη για την Ελλάδα από την υλοποίηση του ‘Flex2Energy’, μπορούν να είναι εξαιρετικά σημαντικά, καθώς θα ενισχυθεί έτι περαιτέρω η Ελλάδα ως κέντρο παραγωγής πράσινης ενέργειας στην Ευρώπη.

Κέντρο Αριστείας για τα Οργανικά Ηλεκτρονικά και τη Νανοτεχνολογία

Το ‘Flex2Energy’ θα ανακοινωθεί από τους εταίρους του έργου, την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα και μαζί με αυτό θα γίνει μία ακόμη ανακοίνωση που θα αφορά τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Αριστείας για τα Οργανικά Ηλεκτρονικά και τη Νανοτεχνολογία.

Το διεθνές αυτό κέντρο θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργουCOPE-Nano΄ (Centre of Excellence for Organic, Printed Electronics & Nano-Technologies, HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01), θα συντονίζεται δε από το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του ΑΠΘ.

Στο ‘COPE-Nano’ θα μετέχουν φορείς Διεθνούς Αριστείας όπως το University of Cambridge και το University of Bordeaux. Το έργο έχει προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ και στο 50% θα χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε. και το υπόλοιπο 50% από την Ελλάδα.

Μέσω του έργου, το διεθνώς αναγνωρισμένο Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του ΑΠΘ, θα εξελιχθεί σε ένα Κέντρο Αριστείας στη Θεσσαλονίκη το οποίο θα ηγηθεί στην ΕΕ στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς των Οργανικών Ηλεκτρονικών και της Νανοτεχνολογίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην δημιουργία μίας νέας γενιάς επιστημόνων, αλλά και νεοφυών επιχειρήσεων στην οικονομία της γνώσης και της καινοτομίας.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία