ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη τελική ευθεία για τις εξετάσεις οι μαθητές - Όλες οι ημερομηνίες για προαγωγικές και απολυτήριες

Με την επιστροφή τους στο σχολείο, στις 13/5, οι μαθητές των Λυκείων θα λάβουν το πρόγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων

 25/04/2024 10:23

Στη τελική ευθεία για τις εξετάσεις οι μαθητές - Όλες οι ημερομηνίες για προαγωγικές και απολυτήριες
Τα σχολεία κλείνουν αύριο, 26 Απριλίου για τις διακοπές του Πάσχα με τους μαθητές να επανέρχονται στις τάξεις τη Δευτέρα 13 Μαϊου 2024.

Με την επιστροφή τους στο σχολείο, στις 13/5, οι μαθητές των Λυκείων θα λάβουν το πρόγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας, το πρόγραμμα ορίζεται τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων.

Τα μαθήματα σταματούν την Πέμπτη 16 Μαϊου ενώ την επομένη, Παρασκευή 17/5 δεν θα διεξαχθεί διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.

Απολυτήριες και προαγωγικές εξετάσεις

Από τη Δευτέρα 20 Μαϊου έως την Τετάρτη 29 Μαϊου, προγραμματίζεται η διεξαγωγή των απολυτηρίων εξετάσεων των μαθητών της Γ’ τάξης των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και των Λυκείων Ε.Α.Ε.(Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης). Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται έως την Τετάρτη 29 Μαϊου.

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α ́ και Β ́ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 20 Μαΐου έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους μαθητές το αργότερο την Παρασκευή 21 Ιουνίου .

Ειδική εξεταστική περίοδος κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου προβλέπεται για τους μαθητές, που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου και για τους της Γ' τάξης του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. (Γενικό Μέσο Όρο). Η έκδοση των αποτελεσμάτων, μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, θα γίνει μέχρι την Τρίτη 25 Ιουνίου.

Η διαδικασία της αναβαθμολόγησης

Σχετικά με την αναβαθμολόγηση γραπτών, μπορούν να την αιτηθούν εντός 2 εργάσιμων ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων και των δύο εξεταστικών περιόδων, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο, όπου φοιτούν. Αναβαθμολόγηση μπορεί να ζητηθεί για ένα ή περισσότερα γραπτά δοκίμια. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε 2 ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση.
Οι βαθμολογίες Β' τετραμήνου

Οι έλεγχοι προόδου για το δεύτερο τετράμηνο παραδίδονται στους κηδεμόνες των μαθητών – ή στους ίδιους εάν είναι ενήλικοι – μέχρι την Παρασκευή 17 Μαϊου.

Η εξεταστική Σεπτεμβρίου

Από το υπουργείο Παιδείας προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος στις αρχές του Σεπτεμβρίου, για τους μαθητές, οι οποίοι απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου. Επίσης, στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές των Α ́ και Β ́ τάξεων, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. καθώς και οι μαθητές της Γ' τάξης, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο..

Η Τράπεζα Θεμάτων

Την ημέρα κάθε προγραμματισμένης εξέτασης ανά συγκεκριμένο μάθημα και Λύκειο, ο Διευθυντής και ο οικείος ή οι οικείοι διδάσκοντες, κληρώνουν άπαξ τα προς εξέταση από την Τ.Θ.Δ.Δ. θέματα. Η διαδικασία λαμβάνει χώρα έως δύο ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών, των Αγγλικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών, καθώς και για τα μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου.

Κατά τη διαδικασία αυτή, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων και την εν γένει λειτουργία της σχολικής μονάδας κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους σε κάποιο Λύκειο δεν καταστεί δυνατή η κλήρωση των θεμάτων, ενημερώνεται ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης και η σχετική κλήρωση πραγματοποιείται στα γραφεία της Διεύθυνσης. Τα θέματα αποστέλλονται στο σχολείο με τον προσφορότερο τρόπο.

Τη γενικότερη ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, όπως την παροχή οδηγιών ή υποστήριξης, καθώς και για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων, που προκύπτουν στις σχολικές μονάδες ευθύνης του, έχει ο Διευθυντής Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό ορίζεται σε κάθε Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης υπάλληλος ως Υπεύθυνος της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.
Τα σχολεία κλείνουν αύριο, 26 Απριλίου για τις διακοπές του Πάσχα με τους μαθητές να επανέρχονται στις τάξεις τη Δευτέρα 13 Μαϊου 2024.

Με την επιστροφή τους στο σχολείο, στις 13/5, οι μαθητές των Λυκείων θα λάβουν το πρόγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας, το πρόγραμμα ορίζεται τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων.

Τα μαθήματα σταματούν την Πέμπτη 16 Μαϊου ενώ την επομένη, Παρασκευή 17/5 δεν θα διεξαχθεί διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.

Απολυτήριες και προαγωγικές εξετάσεις

Από τη Δευτέρα 20 Μαϊου έως την Τετάρτη 29 Μαϊου, προγραμματίζεται η διεξαγωγή των απολυτηρίων εξετάσεων των μαθητών της Γ’ τάξης των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και των Λυκείων Ε.Α.Ε.(Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης). Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται έως την Τετάρτη 29 Μαϊου.

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α ́ και Β ́ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 20 Μαΐου έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους μαθητές το αργότερο την Παρασκευή 21 Ιουνίου .

Ειδική εξεταστική περίοδος κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου προβλέπεται για τους μαθητές, που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου και για τους της Γ' τάξης του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. (Γενικό Μέσο Όρο). Η έκδοση των αποτελεσμάτων, μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, θα γίνει μέχρι την Τρίτη 25 Ιουνίου.

Η διαδικασία της αναβαθμολόγησης

Σχετικά με την αναβαθμολόγηση γραπτών, μπορούν να την αιτηθούν εντός 2 εργάσιμων ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων και των δύο εξεταστικών περιόδων, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο, όπου φοιτούν. Αναβαθμολόγηση μπορεί να ζητηθεί για ένα ή περισσότερα γραπτά δοκίμια. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε 2 ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση.
Οι βαθμολογίες Β' τετραμήνου

Οι έλεγχοι προόδου για το δεύτερο τετράμηνο παραδίδονται στους κηδεμόνες των μαθητών – ή στους ίδιους εάν είναι ενήλικοι – μέχρι την Παρασκευή 17 Μαϊου.

Η εξεταστική Σεπτεμβρίου

Από το υπουργείο Παιδείας προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος στις αρχές του Σεπτεμβρίου, για τους μαθητές, οι οποίοι απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου. Επίσης, στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές των Α ́ και Β ́ τάξεων, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. καθώς και οι μαθητές της Γ' τάξης, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο..

Η Τράπεζα Θεμάτων

Την ημέρα κάθε προγραμματισμένης εξέτασης ανά συγκεκριμένο μάθημα και Λύκειο, ο Διευθυντής και ο οικείος ή οι οικείοι διδάσκοντες, κληρώνουν άπαξ τα προς εξέταση από την Τ.Θ.Δ.Δ. θέματα. Η διαδικασία λαμβάνει χώρα έως δύο ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών, των Αγγλικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών, καθώς και για τα μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου.

Κατά τη διαδικασία αυτή, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων και την εν γένει λειτουργία της σχολικής μονάδας κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους σε κάποιο Λύκειο δεν καταστεί δυνατή η κλήρωση των θεμάτων, ενημερώνεται ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης και η σχετική κλήρωση πραγματοποιείται στα γραφεία της Διεύθυνσης. Τα θέματα αποστέλλονται στο σχολείο με τον προσφορότερο τρόπο.

Τη γενικότερη ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, όπως την παροχή οδηγιών ή υποστήριξης, καθώς και για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων, που προκύπτουν στις σχολικές μονάδες ευθύνης του, έχει ο Διευθυντής Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό ορίζεται σε κάθε Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης υπάλληλος ως Υπεύθυνος της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία