Μονόλογοι

Σταυρός στις εκλογές: «Άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, αρκεί να πιάνει ποντίκια». Γράφει ο ανορθόγραφος(*)

23/04/2024 09:00

Η επιλογή υποψηφίων στις ευρωεκλογές, καταδεικνύει ότι η πολιτική μετασχηματίζεται σε επικοινωνία, με το TikTok να σηματοδοτεί υποψηφίους-influencers, παρά πολιτικούς. Η μετεξέλιξη του πελατειακού συστήματος σε πολιτικό θέαμα, περιορίζει την εξάρτηση του υποψήφιου από τον ψηφοφόρο, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει την εξάρτηση από τους ιδιοκτήτες-διαχειριστές μέσων επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης.

Το πρωθυπουργικοκεντρικό πολιτειακό σύστημα της χώρας μας ενισχύει τα αρχηγικά κόμματα, με τους υποψήφιους βουλευτές να επιλέγονται βάσει της ρήσης: «άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, αρκεί να πιάνει ποντίκια».

Στην πραγματικότητα, η σταυροδοσία διασφαλίζει την εξάρτηση των υποψηφίων από τον αρχηγό και τα εμπεδωμένα συμφέροντα. Ο υποψήφιος εξαρτάται από την οικονομική και μηντιακή υποστήριξη ισχυρών παραγόντων, αποδεχόμενος άτυπη συναλλακτική εξάρτηση και την εκλογή ως αυτοσκοπό.

Ο βουλευτής μετατρέπεται σε διαμεσολαβητή κράτους και πολίτη (μικρορουσφέτια), υποβαθμίζοντας τις νομοθετικές υποχρεώσεις του, όταν στην πράξη η εκτελεστική συμπίπτει με τη νομοθετική εξουσία.

Η σταυροδοσία αποτρέπει πολίτες από όλο το κοινωνικο-οικονομικό φάσμα να είναι υποψήφιοι, καθώς προκρίνονται οι προβεβλημένοι, «καταλλήλως» δικτυωμένοι και συχνά επιφανειακοί συνυποψήφιοι, ενώ αποτρεπτικό είναι το υψηλό οικονομικό κόστος.

Ο σταυρός στις ευρωεκλογές, ιδιαίτερα σε ενιαία περιφέρεια, διευκολύνει τους «αναγνωρίσιμους», οι οποίοι όταν εκλεγούν συχνά επιβεβαιώνουν τα στερεότυπα της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης για την Ελλάδα.

Η πλειοψηφία των Ελλήνων ευρωβουλευτών προσαρμόζει τις παρεμβάσεις της στο Ευρωκοινοβούλιο στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, καθώς όταν ευρωβουλευτές παρεμβαίνουν στην ευρωπαϊκή ατζέντα η δημοσιότητα απουσιάζει.

Αυτό οφείλεται στην αντίληψη ότι ΕΕ σημαίνει επιδοτήσεις, χρηματοδότηση προγραμμάτων, ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης. Οι ευρωπαϊκές εξελίξεις παραμένουν αντικείμενο ειδικών ή «ειδικών», παρότι το 80% της εγχώριας νομοθεσίας οφείλεται στην ενσωμάτωση οδηγιών, διεθνών συμβάσεων και κανονισμών της ΕΕ, με αντίκτυπο στην καθημερινότητα του πολίτη.

Η εγχώρια πολιτική και οικονομική ελίτ διευκολύνεται όταν ο πολιτικός διάλογος επικεντρώνεται στο εσωτερικό, με τις ευρωεκλογές να αντιμετωπίζονται ως πολιτική δημοσκόπηση για κομματικές στοχεύσεις.

Εάν η αντιπαράθεση διεξαγόταν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, θα αποδυναμωνόταν η μετάθεση της ευθύνης στις Βρυξέλλες, η οποία είναι η συνήθης δικαιολογία κυβερνήσεων και κομμάτων εξουσίας στα αιτήματα της κοινωνίας. Ομερτά στον αποπροσαντολισμό.

*Επισημαίνει ανορθογραφίες σε κυρίαρχα αφηγήματα.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 21.04.2024


Ο Ανορθόγραφος