ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Πτολεμαΐδα: Συνεχίζονται τα έργα αγροτικής οδοποιίας στην Εορδαία (φωτ.)

Το έργο θα εξυπηρετήσει σημαντικά τη λειτουργία της σύνδεσης των αγροτικών εκτάσεων με τις Κοινότητες, εξυπηρετώντας παράλληλα την προσπέλαση στα παρακείμενα αγροκτήματα και τις συμβαλλόμενες οδούς

 11/04/2024 13:24

Πτολεμαΐδα: Συνεχίζονται τα έργα αγροτικής οδοποιίας στην Εορδαία (φωτ.)

Την πορεία υλοποίησης του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Εορδαίας» επιθεώρησε ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς, έχοντας στο πλευρό του τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας & Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Εορδαίας Νικόλαο Φουρκιώτη.

Με το έργο αυτό, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, γίνεται βελτίωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Εορδαίας, συνολικού μήκους 19,628 χλμ. που οδηγούν είτε σε γεωργική γη, είτε σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και εξυπηρετούν πολύ σημαντικό αριθμό καλλιεργειών και κτηνοτροφικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 3.950.000,00 ευρώ το οποίο με την έκπτωση του αναδόχου θα κοστίσει τελικά στο Δήμο Εορδαίας 2.483.053,25 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ενώ οι εργασίες ξεκίνησαν τον περασμένο Νοέμβριο αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου.

pxl-20240322-090323945.jpg

Το έργο θα εξυπηρετήσει σημαντικά τη λειτουργία της σύνδεσης των αγροτικών εκτάσεων με τις Κοινότητες, εξυπηρετώντας παράλληλα την προσπέλαση στα παρακείμενα αγροκτήματα και τις συμβαλλόμενες οδούς. Η υλοποίηση των έργων αυτών αφορούν βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων των περιοχών παρέμβασης.

Στο Δήμο Εορδαίας υπάρχουν δυναμικές καλλιέργειες οι οποίες θα υποστηριχθούν από τις παρεμβάσεις του συγκεκριμένου έργου, καθώς η Αγροτική αδοποιία αποτελεί σημαντική συνιστώσα για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στο Δήμο Εορδαίας, ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος κ. Πλακεντάς. Επισήμανε μάλιστα ότι η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κλπ.) θα συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων και θα έχει θετικές επιπτώσεις στο εισόδημα των αγροτών και κτηνοτρόφων.

pxl-20240322-090346327.jpg

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βελτιωτικές παρεμβάσεις στα τμήματα αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Εορδαίας γίνονται με βάση και τις προτάσεις που κατέθεσαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου.

Την πορεία υλοποίησης του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Εορδαίας» επιθεώρησε ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς, έχοντας στο πλευρό του τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας & Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Εορδαίας Νικόλαο Φουρκιώτη.

Με το έργο αυτό, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, γίνεται βελτίωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Εορδαίας, συνολικού μήκους 19,628 χλμ. που οδηγούν είτε σε γεωργική γη, είτε σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και εξυπηρετούν πολύ σημαντικό αριθμό καλλιεργειών και κτηνοτροφικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 3.950.000,00 ευρώ το οποίο με την έκπτωση του αναδόχου θα κοστίσει τελικά στο Δήμο Εορδαίας 2.483.053,25 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ενώ οι εργασίες ξεκίνησαν τον περασμένο Νοέμβριο αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου.

pxl-20240322-090323945.jpg

Το έργο θα εξυπηρετήσει σημαντικά τη λειτουργία της σύνδεσης των αγροτικών εκτάσεων με τις Κοινότητες, εξυπηρετώντας παράλληλα την προσπέλαση στα παρακείμενα αγροκτήματα και τις συμβαλλόμενες οδούς. Η υλοποίηση των έργων αυτών αφορούν βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων των περιοχών παρέμβασης.

Στο Δήμο Εορδαίας υπάρχουν δυναμικές καλλιέργειες οι οποίες θα υποστηριχθούν από τις παρεμβάσεις του συγκεκριμένου έργου, καθώς η Αγροτική αδοποιία αποτελεί σημαντική συνιστώσα για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στο Δήμο Εορδαίας, ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος κ. Πλακεντάς. Επισήμανε μάλιστα ότι η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κλπ.) θα συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων και θα έχει θετικές επιπτώσεις στο εισόδημα των αγροτών και κτηνοτρόφων.

pxl-20240322-090346327.jpg

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βελτιωτικές παρεμβάσεις στα τμήματα αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Εορδαίας γίνονται με βάση και τις προτάσεις που κατέθεσαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία