ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Πτολεμαΐδα: Φωτοβολταϊκά μόνα, ψάχνουν… δίκτυο – Νέα καθυστέρηση στη διασύνδεση του φ/β σταθμού

Προσκόμματα στην επιτυχή κατάληξη της διαγωνιστικής διαδικασίας – Η νέα ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών

 20/01/2023 07:00

Πτολεμαΐδα: Φωτοβολταϊκά μόνα, ψάχνουν… δίκτυο – Νέα καθυστέρηση στη διασύνδεση του φ/β σταθμού

Στέφανος Μαχτσίρας

Η τρίτη κατά σειρά μετάθεση της προθεσμίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό της ΔΕΗ για τη διασύνδεση στο δίκτυο μεγάλου μέρους του φωτοβολταϊκού σταθμού συνολικής ισχύος 550 MW, και του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και των γεννητριών ΣΗΘΥΑ που πρόκειται να εγκατασταθούν στα ορυχεία της Πτολεμαΐδας, αναπόφευκτα βάζει εμπόδια στην έγκαιρη ενσωμάτωση του φωτοβολταϊκού σταθμού στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Η κατάθεση προσφορών στον σχετικό διαγωνισμό της ΔΕΗ έχει μετατεθεί για 01/02/2023 αντί για την αρχική προθεσμία που είχε οριστεί 01/12/2022. Αξίζει να σημειωθεί πως είχε προηγηθεί και ενδιάμεση παράταση για τις 18/01/2023. Μάλιστα γνώστες της αγοράς δεν αποκλείουν και νέα παράταση, πέραν της 1ης Φεβρουαρίου.

Το β΄ εξάμηνο του 2024

Αν ο διαγωνισμός, μετά και τη νέα παράταση, τελεσφορήσει μέχρι την άνοιξη, το έργο θα είναι έτοιμο μέχρι το β΄εξάμηνο του 2024 αν λάβουμε υπ’όψιν το γεγονός πως η ΔΕΗ έχει δώσει προθεσμία 18 μηνών για την κατασκευή και αποπεράτωση του έργου από τη στιγμή που θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο.

Το έργο σχετίζεται με την μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές, θέση σε λειτουργία του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και τα αναγκαία έργα πολιτικού μηχανικού (έργο turn-key) εντός της περιοχής του ΑΗΣ Καρδιάς και του ΚΥΤ Καρδιάς, προκειμένου να διασυνδεθούν με το σύστημα ΥΥΤ 400kV του ΑΔΜΗΕ τμήμα του φωτοβολταϊκού σταθμού «Ορυχείο ΔΕΗ Πτολεμαΐδα», συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές και ένας αριθμός γεννητριών ΣΗΘΥΑ.

Με ισχύ 550 MW

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός «Ορυχείο ΔΕΗ Πτολεμαΐδα» θα έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 550MW ενώ θα συνδεθούν τμήματα του φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 275MW, οι γεννήτριες ΣΗΘΥΑ ισχύος 105,336MW και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές ισχύος 300MW.

Η διασύνδεση με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας, του οποίου τη διαχείριση έχει ο ΑΔΜΗΕ, θα καταστεί δυνατή μέσω δύο νέων μετασχηματιστών 400/33-33kV ισχύος 340/170-170 MVA έκαστος, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στις θέσεις των μετασχηματιστών ανύψωσης των μονάδων 1 και 2 του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ.

Το κόστος του έργου αγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ.

Project ορόσημο

Η δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου – μαμούθ (550ΜW) από τη «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» είναι ένα από τα projects - ορόσημα όχι μόνο για την απολιγνιτοποίηση στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και για την αποφασιστική στροφή της ΔΕΗ προς τις ΑΠΕ, καθώς η επιτυχής κατάληξή του θα αποτελέσει τη λυδία λίθο για το επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ που στον πυρήνα του προβλέπει ραγδαία αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο και της απεξάρτησης της ηλεκτροπαραγωγής από το φυσικό αέριο

Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο εν λειτουργία έργο αυτή τη στιγμή είναι το φωτοβολταϊκό των ΕΛΠΕ στην Κοζάνη, συνολικής ισχύος 204 MW.

Η τρίτη κατά σειρά μετάθεση της προθεσμίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό της ΔΕΗ για τη διασύνδεση στο δίκτυο μεγάλου μέρους του φωτοβολταϊκού σταθμού συνολικής ισχύος 550 MW, και του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας και των γεννητριών ΣΗΘΥΑ που πρόκειται να εγκατασταθούν στα ορυχεία της Πτολεμαΐδας, αναπόφευκτα βάζει εμπόδια στην έγκαιρη ενσωμάτωση του φωτοβολταϊκού σταθμού στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Η κατάθεση προσφορών στον σχετικό διαγωνισμό της ΔΕΗ έχει μετατεθεί για 01/02/2023 αντί για την αρχική προθεσμία που είχε οριστεί 01/12/2022. Αξίζει να σημειωθεί πως είχε προηγηθεί και ενδιάμεση παράταση για τις 18/01/2023. Μάλιστα γνώστες της αγοράς δεν αποκλείουν και νέα παράταση, πέραν της 1ης Φεβρουαρίου.

Το β΄ εξάμηνο του 2024

Αν ο διαγωνισμός, μετά και τη νέα παράταση, τελεσφορήσει μέχρι την άνοιξη, το έργο θα είναι έτοιμο μέχρι το β΄εξάμηνο του 2024 αν λάβουμε υπ’όψιν το γεγονός πως η ΔΕΗ έχει δώσει προθεσμία 18 μηνών για την κατασκευή και αποπεράτωση του έργου από τη στιγμή που θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο.

Το έργο σχετίζεται με την μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές, θέση σε λειτουργία του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και τα αναγκαία έργα πολιτικού μηχανικού (έργο turn-key) εντός της περιοχής του ΑΗΣ Καρδιάς και του ΚΥΤ Καρδιάς, προκειμένου να διασυνδεθούν με το σύστημα ΥΥΤ 400kV του ΑΔΜΗΕ τμήμα του φωτοβολταϊκού σταθμού «Ορυχείο ΔΕΗ Πτολεμαΐδα», συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές και ένας αριθμός γεννητριών ΣΗΘΥΑ.

Με ισχύ 550 MW

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός «Ορυχείο ΔΕΗ Πτολεμαΐδα» θα έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 550MW ενώ θα συνδεθούν τμήματα του φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 275MW, οι γεννήτριες ΣΗΘΥΑ ισχύος 105,336MW και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές ισχύος 300MW.

Η διασύνδεση με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας, του οποίου τη διαχείριση έχει ο ΑΔΜΗΕ, θα καταστεί δυνατή μέσω δύο νέων μετασχηματιστών 400/33-33kV ισχύος 340/170-170 MVA έκαστος, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στις θέσεις των μετασχηματιστών ανύψωσης των μονάδων 1 και 2 του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ.

Το κόστος του έργου αγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ.

Project ορόσημο

Η δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου – μαμούθ (550ΜW) από τη «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» είναι ένα από τα projects - ορόσημα όχι μόνο για την απολιγνιτοποίηση στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και για την αποφασιστική στροφή της ΔΕΗ προς τις ΑΠΕ, καθώς η επιτυχής κατάληξή του θα αποτελέσει τη λυδία λίθο για το επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ που στον πυρήνα του προβλέπει ραγδαία αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο και της απεξάρτησης της ηλεκτροπαραγωγής από το φυσικό αέριο

Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο εν λειτουργία έργο αυτή τη στιγμή είναι το φωτοβολταϊκό των ΕΛΠΕ στην Κοζάνη, συνολικής ισχύος 204 MW.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία