ΚΟΙΝΩΝΙΑ

1,2 δισ.ευρώ για την Παιδεία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης . Οι τρείς άξονες των έργων.

Ψηφιακός μετασχηματισμός, επαγγελματική εκπαίδευση και καινοτομία στα ΑΕΙ

 15/06/2022 07:00

1,2 δισ.ευρώ για την Παιδεία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης . Οι τρείς άξονες των έργων.
Oι τρεις πυλώνες των έργων στον τομέα της Παιδείας που περιλαμβάνονται στο Ταμείο Ανάκαμψης, καλύπτουν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2025.

Έλενα Αποστολίδου

Η «ΜτΚ» παρουσιάζει τους τρεις πυλώνες των έργων στον τομέα της Παιδείας που περιλαμβάνονται στο Ταμείο Ανάκαμψης, καλύπτουν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2025.

Σε μια ολιστική προσέγγιση μετασχηματισμού και ενίσχυσης της εκπαίδευσης στοχεύουν τα έργα του υπουργείου Παιδείας που θα χρηματοδοτηθούν μέσα από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου που μίλησε στη «ΜτΚ» για τους τρείς άξονες των έργων, τη στόχευσή τους αλλά και το ύψος της χρηματοδότησής τους. Το υπουργείο Παιδείας θα χρηματοδοτηθεί με 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης με παρεμβάσεις σε τρείς άξονες και εκτείνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει 11 έργα και αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης, ο δεύτερος την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ο τρίτος άξονας, εστιάζει στην προώθηση της καινοτομίας, της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια και της σύνδεσής τους με την αγορά εργασίας.

Α’ άξονας: Ψηφιακός Μετασχηματισμός

«Ο πρώτος πυλώνας επικεντρώνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης όσον αφορά το περιεχόμενο, την υποδομή και τις υπηρεσίες, ενσωματωμένη σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική μεταρρύθμισης για την ενημέρωση των προγραμμάτων σπουδών, τον εξ ορθολογισμό των υπηρεσιών και την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων» αναφέρει στη «ΜτΚ» στέλεχος του υπουργείου Παιδείας.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την Ειδική Αγωγή και την Ανώτατη Εκπαίδευση και αποτελείται από 11 έργα, με το ύψος της χρηματοδότησης να φτάνει τα 364 εκατομμύρια ευρώ, και σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας «όλα τα έργα οδηγούν σε μια ολιστική προσέγγιση, σε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που εστιάζει στην Α' και Β' εκπαίδευση και περιλαμβάνει και μία δράση για την Ανώτατη Εκπαίδευση».

Πιο συγκεκριμένα, στον πρώτο πυλώνα περιλαμβάνονται έργα όπως η μετατροπή των προγραμμάτων σπουδών, η δημιουργίας ενός νέου ψηφιακού ωκεανού μαθησιακών αντικειμένων, πολλά από τα οποία είναι διαδραστικά, αξιοποιώντας έτσι με συμπληρωματικό τρόπο τους διαδραστικούς πίνακες που θα εγκατασταθούν στα σχολεία. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός περιλαμβάνει την παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, τις υποδομές και τις υπηρεσίες καθώς και τα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία σε όλους αυτούς τους τομείς. «Μέσα από το έργο που λέγεται Ψηφιακή Μέριμνα 1, και του voucher βοηθάμε περισσότερους από 560 χιλιάδες μαθητές να μπορέσουν να αποκτήσουν δικό τους εξοπλισμό, δηλαδή να αγοράσουν tablet, desktop ή Laptop. Ταυτόχρονα μέσα από την Ψηφιακή Μέριμνα 2 ενισχύουμε με μορφή voucher 160 χιλιάδες εκπαιδευτικούς, δίνοντας τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα δικά τους ψηφιακά εργαλεία». Το έργο της ψηφιακής Μέριμνας φτάνει τα 140 εκατομμύρια ευρώ και αφορά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους σπουδαστές και φοιτητές μέχρι 24 ετών.

Στον πρώτο πυλώνα συμπεριλαμβάνονται δυο μεγάλα έργα, «κομβικής σημασίας που θα ενισχύσουν τις ψηφιακές υποδομές στα σχολεία» όπως τονίζει η πλευρά του υπουργείου Παιδείας. Πρόκειται για τη ρομποτική που ξεκινάει από το νηπιαγωγείο και φτάνει μέχρι το γυμνάσιο εγκαθιστώντας ρομποτικά συστήματα στα εν λόγω σχολεία, ενώ το δεύτερο αφορά τους διαδραστικούς πίνακες, όπου σε όλα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας καθώς στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού θα εγκατασταθούν διαδραστικά συστήματα μάθησης, τα οποία θα συνοδεύονται με σχετικό εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό.

Το έργο e-school περιλαμβάνει πλήθος ψηφιακών υπηρεσιών για την εκπαιδευτική κοινότητα, μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και πολίτες να εξυπηρετούνται από τις ψηφιακές υπηρεσίες. «Σκεφτείτε ένα gov.gr για την εκπαίδευση, όπου θα είναι συγκεντρωμένες όλες οι υπηρεσίες και θα διασυνδέονται μεταξύ τους. Το υπουργείο Παιδείας έχει ένα πλήθος πληροφοριακών συστημάτων όπου εκεί θέλουμε να διασυνδέσουμε όλα τα πληροφοριακά συστήματα, δηλαδή να γίνει μια αναβάθμιση και μέσα από ένα ΒI σύστημα το υπουργείο παιδείας να χρησιμοποιεί δεδομένα και στοιχεία που θα συνδράμουν πιο αποτελεσματικά στον ουσιαστικό και στρατηγικό σχεδιασμό με βάση τα πραγματικά στοιχεία και να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να διευκολυνθούν στην πράξη», δηλώνει στέλεχος του υπουργείου.

Επιπλέον, σε αυτόν τον άξονα δίνεται έμφαση και στην Ειδική Αγωγή με προμήθεια ειδικού εξοπλισμού στα σχολεία, αλλά και στον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό και σε κέντρα καινοτομίας που θα δημιουργηθούν στην επικράτεια. «Δεν σταματάμε όμως στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συνεχίζουμε και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με μια αντίστοιχη δημιουργία ψηφιακών υπηρεσιών οργανωμένων για να μπορέσουμε να διασυνδέσουμε τις ψηφιακές υπηρεσίες στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και να παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία και στα πανεπιστήμια μας». Το έργο αυτό για τον ψηφιακό μετασχηματισμό αξιοποιεί σύμφωνα με το υπουργείο περισσότερα από 364 εκατομμύρια ευρώ κοινοτικούς πόρους, δηλαδή χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.


idiotiki-ekpaideusi.jpgΒ’ άξονας: Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Ο δεύτερος πυλώνας των μεταρρυθμίσεων που θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και το ύψος του φτάνει τα 160 εκατομμύρια ευρώ, εστιάζει στην αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. «Στόχος αποτελεί η επιτάχυνση της εφαρμογής του νόμου που έχει ψηφιστεί και αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με στόχο να καταστεί μια ελκυστική εκπαιδευτική διαδρομή βραχυπρόθεσμα, που θα δώσει ώθηση στην παραγωγικότητα συντελώντας στη μείωση της ανεργίας. Δηλαδή, θέλουμε να αναβαθμίσουμε, να βγάλουμε από τη «σκιά» την επαγγελματική εκπαίδευση, να την ενισχύσουμε, να την αναβαθμίσουμε να τις δώσουμε ουσιαστικά τη σημασία που πρέπει και να αποτελέσει πραγματικά μια εναλλακτική διαδρομή για τους αποφοίτους. Θέλουμε να αναβαθμίσουμε πραγματικά την επαγγελματική εκπαίδευση σε όλους τους τομείς και σε υποδομές και σε εκπαιδευτικό υλικό και να τρέξουμε παράλληλα δράσεις καινοτόμες προκειμένου να μπορέσει η Επαγγελματική Εκπαίδευση να συνδεθεί με την αγορά εργασίας», δηλώνει στέλεχος του υπουργείου Παιδείας στη «ΜτΚ».

Στα έργα που περιλαμβάνονται στον δεύτερο άξονα εντάσσονται η ίδρυση και ενίσχυση των Θεματικών και Πειραματικών ΙΕΚ όπου θα δημιουργηθεί καινοτόμο, ψηφιακό, εκπαιδευτικό υλικό και θα ιδρυθούν και θα ενισχυθούν Θεματικά και Πειραματικά ΙΕΚ, ενώ θα γίνουν κτιριακές παρεμβάσεις και ενίσχυση των υποδομών στα υπάρχοντα με παράλληλη προμήθεια εξοπλισμού. «Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση με καινοτόμα προγράμματα τα οποία θα μπορούν να εφαρμοστούν στη συνέχεια στο σύνολο των ΙΕΚ της επικράτειας».

Αντίστοιχο με το έργο των ΙΕΚ είναι και το έργο στα ΕΠΑΛ που περιλαμβάνεται στον δεύτερο πυλώνα. Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση των Επαγγελματικών Λυκείων, η ίδρυση πρότυπων ΕΠΑΛ, με νέο και καινοτόμο εξοπλισμό και νέα προγράμματα σπουδών με ψηφιακό περιεχόμενο. Επιπρόσθετα, στον άξονα αυτό εντάσσεται το έργο Ψηφιοποίησης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), εμπλουτίζεται η Τράπεζα Θεμάτων με επίκαιρες ερωτήσεις, ενώ φοιτούντες και απόφοιτοι μπορούν μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών να διευκολυνθούν στο έργο τους πολύ περισσότερο. Κομβικής σημασίας επίσης είναι η δημιουργία ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπου όλο το υλικό της επαγγελματικής εκπαίδευσης θα ψηφιοποιηθεί και θα είναι προσβάσιμο online έτσι ώστε να μπορέσουν εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να αξιοποιήσουν αυτό το πολύ χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο και να μπορέσουν να αναβαθμίσουν το μάθημά τους και να έχουν νέο ψηφιοποιημένο υλικό, ενισχύοντας την ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης».

foitites-amfitheatro.jpg


Γ’ άξονας: Προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα ΑΕΙ

Ο τρίτος και τελευταίος πυλώνας στον οποίο εντάσσονται τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, με το ύψος της χρηματοδότησης να φτάνει τα 457 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύει τα ΑΕΙ, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια. Περιλαμβάνει συμπράξεις, ερευνητικές προτάσεις πανεπιστημίων και εταιρειών, καθώς στόχος αποτελεί η διασύνδεση στην πράξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, δηλαδή τη συνεργασία των πανεπιστημίων με τον ιδιωτικό τομέα, στοχευμένα, επάνω σε συγκεκριμένες ερευνητικές δράσεις.

Στον τρίτο άξονα περιλαμβάνεται και η δράση του επισκέπτη – καθηγητή, με εκείνους που βρίσκονται στο εξωτερικό να επιστρέφουν και να προσφέρουν με τις γνώσεις τους και τη τεχνογνωσία τους στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που γίνεται στην Ανώτατη Εκπαίδευση, θέλοντας το υπουργείο να ανασχέσει τη διαρροή του ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικο (brain drain), πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας. Επιπλέον, η δράση University of Excellence ενισχύει χρηματοδοτικά και με συγκεκριμένα κριτήρια δράσεις καινοτόμες που αναπτύσσονται στα πανεπιστήμια, ενώ παράλληλα μπαίνουν δυναμικά και χρηματοδοτούνται τα Βιομηχανικά Διδακτορικά, όπου ένας υποψήφιος διδάκτορας να έχει τη δυνατότητα να εστιάζει σε ένα υπαρκτό πρόβλημα και να παράγει ένα έργο που να δίνει λύση σε αυτό, ενισχύοντας την αξία του παραγόμενου ερευνητικού έργου στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας προχωράει στη ψηφιοποίηση του δικτύου των Εθνικών Βιβλιοθηκών, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και ψηφιακών υπηρεσιών.

Τα έργα του υπουργείου Παιδείας που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης τρέχουν παράλληλα και συμπληρωματικά με τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσής τους είναι το 2025 και μαζί με τις δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 που προχώρησαν τα τελευταία 3 χρόνια «υποστηρίζουν στην πράξη την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης».

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 11-12.06.2022

Η «ΜτΚ» παρουσιάζει τους τρεις πυλώνες των έργων στον τομέα της Παιδείας που περιλαμβάνονται στο Ταμείο Ανάκαμψης, καλύπτουν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2025.

Σε μια ολιστική προσέγγιση μετασχηματισμού και ενίσχυσης της εκπαίδευσης στοχεύουν τα έργα του υπουργείου Παιδείας που θα χρηματοδοτηθούν μέσα από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου που μίλησε στη «ΜτΚ» για τους τρείς άξονες των έργων, τη στόχευσή τους αλλά και το ύψος της χρηματοδότησής τους. Το υπουργείο Παιδείας θα χρηματοδοτηθεί με 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης με παρεμβάσεις σε τρείς άξονες και εκτείνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει 11 έργα και αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης, ο δεύτερος την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ο τρίτος άξονας, εστιάζει στην προώθηση της καινοτομίας, της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια και της σύνδεσής τους με την αγορά εργασίας.

Α’ άξονας: Ψηφιακός Μετασχηματισμός

«Ο πρώτος πυλώνας επικεντρώνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης όσον αφορά το περιεχόμενο, την υποδομή και τις υπηρεσίες, ενσωματωμένη σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική μεταρρύθμισης για την ενημέρωση των προγραμμάτων σπουδών, τον εξ ορθολογισμό των υπηρεσιών και την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων» αναφέρει στη «ΜτΚ» στέλεχος του υπουργείου Παιδείας.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την Ειδική Αγωγή και την Ανώτατη Εκπαίδευση και αποτελείται από 11 έργα, με το ύψος της χρηματοδότησης να φτάνει τα 364 εκατομμύρια ευρώ, και σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας «όλα τα έργα οδηγούν σε μια ολιστική προσέγγιση, σε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που εστιάζει στην Α' και Β' εκπαίδευση και περιλαμβάνει και μία δράση για την Ανώτατη Εκπαίδευση».

Πιο συγκεκριμένα, στον πρώτο πυλώνα περιλαμβάνονται έργα όπως η μετατροπή των προγραμμάτων σπουδών, η δημιουργίας ενός νέου ψηφιακού ωκεανού μαθησιακών αντικειμένων, πολλά από τα οποία είναι διαδραστικά, αξιοποιώντας έτσι με συμπληρωματικό τρόπο τους διαδραστικούς πίνακες που θα εγκατασταθούν στα σχολεία. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός περιλαμβάνει την παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, τις υποδομές και τις υπηρεσίες καθώς και τα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία σε όλους αυτούς τους τομείς. «Μέσα από το έργο που λέγεται Ψηφιακή Μέριμνα 1, και του voucher βοηθάμε περισσότερους από 560 χιλιάδες μαθητές να μπορέσουν να αποκτήσουν δικό τους εξοπλισμό, δηλαδή να αγοράσουν tablet, desktop ή Laptop. Ταυτόχρονα μέσα από την Ψηφιακή Μέριμνα 2 ενισχύουμε με μορφή voucher 160 χιλιάδες εκπαιδευτικούς, δίνοντας τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα δικά τους ψηφιακά εργαλεία». Το έργο της ψηφιακής Μέριμνας φτάνει τα 140 εκατομμύρια ευρώ και αφορά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους σπουδαστές και φοιτητές μέχρι 24 ετών.

Στον πρώτο πυλώνα συμπεριλαμβάνονται δυο μεγάλα έργα, «κομβικής σημασίας που θα ενισχύσουν τις ψηφιακές υποδομές στα σχολεία» όπως τονίζει η πλευρά του υπουργείου Παιδείας. Πρόκειται για τη ρομποτική που ξεκινάει από το νηπιαγωγείο και φτάνει μέχρι το γυμνάσιο εγκαθιστώντας ρομποτικά συστήματα στα εν λόγω σχολεία, ενώ το δεύτερο αφορά τους διαδραστικούς πίνακες, όπου σε όλα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας καθώς στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού θα εγκατασταθούν διαδραστικά συστήματα μάθησης, τα οποία θα συνοδεύονται με σχετικό εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό.

Το έργο e-school περιλαμβάνει πλήθος ψηφιακών υπηρεσιών για την εκπαιδευτική κοινότητα, μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και πολίτες να εξυπηρετούνται από τις ψηφιακές υπηρεσίες. «Σκεφτείτε ένα gov.gr για την εκπαίδευση, όπου θα είναι συγκεντρωμένες όλες οι υπηρεσίες και θα διασυνδέονται μεταξύ τους. Το υπουργείο Παιδείας έχει ένα πλήθος πληροφοριακών συστημάτων όπου εκεί θέλουμε να διασυνδέσουμε όλα τα πληροφοριακά συστήματα, δηλαδή να γίνει μια αναβάθμιση και μέσα από ένα ΒI σύστημα το υπουργείο παιδείας να χρησιμοποιεί δεδομένα και στοιχεία που θα συνδράμουν πιο αποτελεσματικά στον ουσιαστικό και στρατηγικό σχεδιασμό με βάση τα πραγματικά στοιχεία και να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να διευκολυνθούν στην πράξη», δηλώνει στέλεχος του υπουργείου.

Επιπλέον, σε αυτόν τον άξονα δίνεται έμφαση και στην Ειδική Αγωγή με προμήθεια ειδικού εξοπλισμού στα σχολεία, αλλά και στον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό και σε κέντρα καινοτομίας που θα δημιουργηθούν στην επικράτεια. «Δεν σταματάμε όμως στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συνεχίζουμε και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με μια αντίστοιχη δημιουργία ψηφιακών υπηρεσιών οργανωμένων για να μπορέσουμε να διασυνδέσουμε τις ψηφιακές υπηρεσίες στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και να παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία και στα πανεπιστήμια μας». Το έργο αυτό για τον ψηφιακό μετασχηματισμό αξιοποιεί σύμφωνα με το υπουργείο περισσότερα από 364 εκατομμύρια ευρώ κοινοτικούς πόρους, δηλαδή χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.


idiotiki-ekpaideusi.jpgΒ’ άξονας: Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Ο δεύτερος πυλώνας των μεταρρυθμίσεων που θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και το ύψος του φτάνει τα 160 εκατομμύρια ευρώ, εστιάζει στην αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. «Στόχος αποτελεί η επιτάχυνση της εφαρμογής του νόμου που έχει ψηφιστεί και αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με στόχο να καταστεί μια ελκυστική εκπαιδευτική διαδρομή βραχυπρόθεσμα, που θα δώσει ώθηση στην παραγωγικότητα συντελώντας στη μείωση της ανεργίας. Δηλαδή, θέλουμε να αναβαθμίσουμε, να βγάλουμε από τη «σκιά» την επαγγελματική εκπαίδευση, να την ενισχύσουμε, να την αναβαθμίσουμε να τις δώσουμε ουσιαστικά τη σημασία που πρέπει και να αποτελέσει πραγματικά μια εναλλακτική διαδρομή για τους αποφοίτους. Θέλουμε να αναβαθμίσουμε πραγματικά την επαγγελματική εκπαίδευση σε όλους τους τομείς και σε υποδομές και σε εκπαιδευτικό υλικό και να τρέξουμε παράλληλα δράσεις καινοτόμες προκειμένου να μπορέσει η Επαγγελματική Εκπαίδευση να συνδεθεί με την αγορά εργασίας», δηλώνει στέλεχος του υπουργείου Παιδείας στη «ΜτΚ».

Στα έργα που περιλαμβάνονται στον δεύτερο άξονα εντάσσονται η ίδρυση και ενίσχυση των Θεματικών και Πειραματικών ΙΕΚ όπου θα δημιουργηθεί καινοτόμο, ψηφιακό, εκπαιδευτικό υλικό και θα ιδρυθούν και θα ενισχυθούν Θεματικά και Πειραματικά ΙΕΚ, ενώ θα γίνουν κτιριακές παρεμβάσεις και ενίσχυση των υποδομών στα υπάρχοντα με παράλληλη προμήθεια εξοπλισμού. «Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση με καινοτόμα προγράμματα τα οποία θα μπορούν να εφαρμοστούν στη συνέχεια στο σύνολο των ΙΕΚ της επικράτειας».

Αντίστοιχο με το έργο των ΙΕΚ είναι και το έργο στα ΕΠΑΛ που περιλαμβάνεται στον δεύτερο πυλώνα. Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση των Επαγγελματικών Λυκείων, η ίδρυση πρότυπων ΕΠΑΛ, με νέο και καινοτόμο εξοπλισμό και νέα προγράμματα σπουδών με ψηφιακό περιεχόμενο. Επιπρόσθετα, στον άξονα αυτό εντάσσεται το έργο Ψηφιοποίησης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), εμπλουτίζεται η Τράπεζα Θεμάτων με επίκαιρες ερωτήσεις, ενώ φοιτούντες και απόφοιτοι μπορούν μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών να διευκολυνθούν στο έργο τους πολύ περισσότερο. Κομβικής σημασίας επίσης είναι η δημιουργία ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπου όλο το υλικό της επαγγελματικής εκπαίδευσης θα ψηφιοποιηθεί και θα είναι προσβάσιμο online έτσι ώστε να μπορέσουν εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να αξιοποιήσουν αυτό το πολύ χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο και να μπορέσουν να αναβαθμίσουν το μάθημά τους και να έχουν νέο ψηφιοποιημένο υλικό, ενισχύοντας την ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης».

foitites-amfitheatro.jpg


Γ’ άξονας: Προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα ΑΕΙ

Ο τρίτος και τελευταίος πυλώνας στον οποίο εντάσσονται τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, με το ύψος της χρηματοδότησης να φτάνει τα 457 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύει τα ΑΕΙ, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια. Περιλαμβάνει συμπράξεις, ερευνητικές προτάσεις πανεπιστημίων και εταιρειών, καθώς στόχος αποτελεί η διασύνδεση στην πράξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, δηλαδή τη συνεργασία των πανεπιστημίων με τον ιδιωτικό τομέα, στοχευμένα, επάνω σε συγκεκριμένες ερευνητικές δράσεις.

Στον τρίτο άξονα περιλαμβάνεται και η δράση του επισκέπτη – καθηγητή, με εκείνους που βρίσκονται στο εξωτερικό να επιστρέφουν και να προσφέρουν με τις γνώσεις τους και τη τεχνογνωσία τους στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που γίνεται στην Ανώτατη Εκπαίδευση, θέλοντας το υπουργείο να ανασχέσει τη διαρροή του ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικο (brain drain), πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας. Επιπλέον, η δράση University of Excellence ενισχύει χρηματοδοτικά και με συγκεκριμένα κριτήρια δράσεις καινοτόμες που αναπτύσσονται στα πανεπιστήμια, ενώ παράλληλα μπαίνουν δυναμικά και χρηματοδοτούνται τα Βιομηχανικά Διδακτορικά, όπου ένας υποψήφιος διδάκτορας να έχει τη δυνατότητα να εστιάζει σε ένα υπαρκτό πρόβλημα και να παράγει ένα έργο που να δίνει λύση σε αυτό, ενισχύοντας την αξία του παραγόμενου ερευνητικού έργου στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας προχωράει στη ψηφιοποίηση του δικτύου των Εθνικών Βιβλιοθηκών, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και ψηφιακών υπηρεσιών.

Τα έργα του υπουργείου Παιδείας που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης τρέχουν παράλληλα και συμπληρωματικά με τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσής τους είναι το 2025 και μαζί με τις δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 που προχώρησαν τα τελευταία 3 χρόνια «υποστηρίζουν στην πράξη την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης».

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 11-12.06.2022

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία