ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρώτο στην Ελλάδα το τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ

Στο ανώτερο 2% της παγκόσμιας κατάταξης 128 μέλη ΔΕΠ

 07/11/2023 13:05

Πρώτο στην Ελλάδα το τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ

Το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνεχίζει και για το έτος 2022-2023 τις διακρίσεις των μελών του διδακτικού του προσωπικού στην ερευνητική δραστηριότητα που το κατατάσσουν:

 • στη πρώτη τριάδα των τμημάτων σε επίπεδο Α.Π.Θ.
 • πρώτο στην Ελλάδα μεταξύ των τμημάτων Φυσικής.

Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν δύο έρευνες που αναφέρονται στην απήχηση του ερευνητικού έργου των διδασκόντων – ερευνητών σε Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο.

Η πρώτη αναφέρεται σε εν-ενεργεία και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ που συγκαταλέγονται στο υψηλότερο 2% της έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο με βάση βιβλιομετρική μελέτη που δημοσιεύεται με συνεργασία του εκδοτικού οίκου Elsevier και του κορυφαίου Πανεπιστημίου του Stanford των ΗΠΑ. Η διάκριση αυτή των ενεργών και αφυπηρετησάντων μελών καταδεικνύει την υψηλού επιπέδου έρευνα που πραγματοποιείται στο Τμήμα Φυσικής διαχρονικά.

Ο κατάλογος του Stanford, όπως συχνά ονομάζεται, ανακοινώνεται σε ετήσια βάση και είναι κοινά αποδεκτό ότι είναι από τις εγκυρότερες λίστες αξιολόγησης παγκοσμίως. Ο κατάλογος περιλαμβάνει κατατάξεις των επιστημόνων τόσο ως προς το τελευταίο έτος (single year 2022-2023), όσο και ως προς τη συνολική τους σταδιοδρομία μέχρι το έτος αναφοράς (career).

Στο Α.Π.Θ. με βάση τη συνολική τους σταδιοδρομία (career) στο επιστημονικό τους πεδίο, περιλαμβάνονται στο ανώτερο 2% της παγκόσμιας κατάταξης 128 μέλη ΔΕΠ (αφυπηρετήσαντες και εν ενεργεία) και από το Τμήμα Φυσικής 5 εν ενεργεία και 6 αφυπηρετήσαντες καθηγητές. Επίσης, με βάση την ετήσια κατάταξη για το 2022-23 (single year) στο επιστημονικό τους πεδίο, στο Α.Π.Θ. περιλαμβάνονται 122 μέλη ΔΕΠ και από το Τμήμα Φυσικής 5 εν ενεργεία και 3 αφυπηρετήσαντες καθηγητές (σε αλφαβητική σειρά):

 1. 1. Βόλος Χρήστος, αναπλ. καθηγητής
 2. Γούδος Σωτήριος, αναπλ. καθηγητής
 3. Δημητριάδης Χαράλαμπος, ομότιμος καθηγητής*
 4. Κίτης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής
 5. Λαλαζήσης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής
 6. Λογοθετίδης Στέργιος, ομότιμος καθηγητής
 7. 7. Παπαστεφάνου Κωνσταντίνος, αφυπηρετήσας καθηγητής*
 8. 8. Πατσαλάς Παναγιώτης, καθηγητής
 9. 9. Σάχαλος Ιωάννης, ομότιμος καθηγητής*
 10. 10. Στεργιούλας Νικόλαος, καθηγητής
 11. Χρυσάφης Κωνσταντίνος, καθηγητής

* Μόνο για τη συνολική καριέρα

Η δεύτερη μελέτη έγινε με την ευθύνη της πλατφόρμας Research.com με στοιχεία μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022. Τα στοιχεία που αφορούν το Α.Π.Θ. βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://research.com/university/aristotle-university-of-thessaloniki.

Από το Τμήμα Φυσικής περιλαμβάνονται 7 καθηγητές, εν ενεργεία και αφυπηρετήσαντες σε τρία διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

pin.png


Το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνεχίζει και για το έτος 2022-2023 τις διακρίσεις των μελών του διδακτικού του προσωπικού στην ερευνητική δραστηριότητα που το κατατάσσουν:

 • στη πρώτη τριάδα των τμημάτων σε επίπεδο Α.Π.Θ.
 • πρώτο στην Ελλάδα μεταξύ των τμημάτων Φυσικής.

Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν δύο έρευνες που αναφέρονται στην απήχηση του ερευνητικού έργου των διδασκόντων – ερευνητών σε Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο.

Η πρώτη αναφέρεται σε εν-ενεργεία και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ που συγκαταλέγονται στο υψηλότερο 2% της έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο με βάση βιβλιομετρική μελέτη που δημοσιεύεται με συνεργασία του εκδοτικού οίκου Elsevier και του κορυφαίου Πανεπιστημίου του Stanford των ΗΠΑ. Η διάκριση αυτή των ενεργών και αφυπηρετησάντων μελών καταδεικνύει την υψηλού επιπέδου έρευνα που πραγματοποιείται στο Τμήμα Φυσικής διαχρονικά.

Ο κατάλογος του Stanford, όπως συχνά ονομάζεται, ανακοινώνεται σε ετήσια βάση και είναι κοινά αποδεκτό ότι είναι από τις εγκυρότερες λίστες αξιολόγησης παγκοσμίως. Ο κατάλογος περιλαμβάνει κατατάξεις των επιστημόνων τόσο ως προς το τελευταίο έτος (single year 2022-2023), όσο και ως προς τη συνολική τους σταδιοδρομία μέχρι το έτος αναφοράς (career).

Στο Α.Π.Θ. με βάση τη συνολική τους σταδιοδρομία (career) στο επιστημονικό τους πεδίο, περιλαμβάνονται στο ανώτερο 2% της παγκόσμιας κατάταξης 128 μέλη ΔΕΠ (αφυπηρετήσαντες και εν ενεργεία) και από το Τμήμα Φυσικής 5 εν ενεργεία και 6 αφυπηρετήσαντες καθηγητές. Επίσης, με βάση την ετήσια κατάταξη για το 2022-23 (single year) στο επιστημονικό τους πεδίο, στο Α.Π.Θ. περιλαμβάνονται 122 μέλη ΔΕΠ και από το Τμήμα Φυσικής 5 εν ενεργεία και 3 αφυπηρετήσαντες καθηγητές (σε αλφαβητική σειρά):

 1. 1. Βόλος Χρήστος, αναπλ. καθηγητής
 2. Γούδος Σωτήριος, αναπλ. καθηγητής
 3. Δημητριάδης Χαράλαμπος, ομότιμος καθηγητής*
 4. Κίτης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής
 5. Λαλαζήσης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής
 6. Λογοθετίδης Στέργιος, ομότιμος καθηγητής
 7. 7. Παπαστεφάνου Κωνσταντίνος, αφυπηρετήσας καθηγητής*
 8. 8. Πατσαλάς Παναγιώτης, καθηγητής
 9. 9. Σάχαλος Ιωάννης, ομότιμος καθηγητής*
 10. 10. Στεργιούλας Νικόλαος, καθηγητής
 11. Χρυσάφης Κωνσταντίνος, καθηγητής

* Μόνο για τη συνολική καριέρα

Η δεύτερη μελέτη έγινε με την ευθύνη της πλατφόρμας Research.com με στοιχεία μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022. Τα στοιχεία που αφορούν το Α.Π.Θ. βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://research.com/university/aristotle-university-of-thessaloniki.

Από το Τμήμα Φυσικής περιλαμβάνονται 7 καθηγητές, εν ενεργεία και αφυπηρετήσαντες σε τρία διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

pin.png


ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία