ΠΑΙΔΕΙΑ

Προβλήματα, αδικίες και έντονες διαφωνίες έφερε η ανακοίνωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Πανελλαδικές εξετάσεις. Διαφωνίες και ένταση στη Βουλή για το θέμα, με την αντιπολίτευση σύσσωμη να καταδικάζει την κυβέρνηση για την εφαρμογή του μέτρου. Ανάλυση των προβλημάτων και των «παγίδων» που δημιουργούνται.

 27/07/2021 12:00

Προβλήματα, αδικίες και έντονες διαφωνίες έφερε η ανακοίνωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής
(Φ) Ανάλυση των επιπτώσεων της εφαρμογής της Ε.Β.Ε. από τον Ιωάννη Μπαχαράκη Διευθυντή Σπουδών στον εκπαιδευτικό οργανισμό «ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ»

Έλενα Αποστολίδου


Στρεβλώσεις, παράπονα και πολλά ερωτήματα, δημιούργησε στους υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετάσεων η ανακοίνωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής που αντιστοιχούν σε κάθε σχολή και τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αριστούχοι μαθητές, εκτός της σχολής προτίμησής τους, εισαγωγή υποψηφίων στην ίδια σχολή με σημαντική βαθμολογική απόκλιση και παράδοξα με τους συντελεστές βαρύτητας, έφερε η εφαρμογή του μέτρου.

Όπως αναλύει στη «ΜτΚ» ο κ. Ιωάννης Μπαχαράκης Διευθυντής Σπουδών στον εκπαιδευτικό οργανισμό «ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ», η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) όπως θεσμοθετήθηκε δημιούργησε αρκετές στρεβλώσεις, με τον ίδιο να συνοψίζει τις προβληματικές περιοχές του νέου μέτρου σε πέντε σημεία.

1) Ομοειδή τμήματα έχουν διαφορετική Ε.Β.Ε.: Σχολές με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο που χορηγούν αντίστοιχο πτυχίο με το ίδιο ακριβώς επαγγελματικό δικαίωμα εμφανίζουν τελείως διαφορετική ελάχιστη βάση εισαγωγής. Η Ε.Β.Ε. δεν επηρεάζει τις περιζήτητες σχολές όπως την Ιατρική και τη Νομική, αλλά εκείνες που είναι μεσαίας και χαμηλής ζήτησης. Η Ε.Β.Ε. δημιουργεί διαφορετικά δεδομένα πρόσβασης με μεγάλες βαθμολογικές αποκλίσεις. Για παράδειγμα, η Σχολή Μαθηματικών και Φυσικής του ΑΠΘ έχουν ελάχιστη βάση εισαγωγής 14,38 ενώ στα αντίστοιχα τμήματα των Ιωαννίνων, η Ε.Β.Ε. είναι 9,58. Μια τόσο μεγάλη διαφορά των 5 περίπου μονάδων στην εικοσάβαθμη κλίμακα δεν δικαιολογείται για τμήματα του ίδιου γνωστικού αντικειμένου. Δημιουργείται συνεπώς ένα σημαντικό θέμα αναφορικά με την ακαδημαϊκή σκοπιμότητα της Ε.Β.Ε. η οποία έπρεπε να λειτουργήσει ως ενιαίο φίλτρο για τους υποψηφίους με χαμηλό επίπεδο γνώσεων που δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις φοίτησης.

2) Ακαδημαϊκός πήχης: Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, πού πρέπει να τεθεί ο απαραίτητος ακαδημαϊκός πήχης που θα λειτουργήσει ως κόφτης για υποψηφίους με χαμηλό γνωστικό επίπεδο; Θα ήταν σαφώς ξεκάθαρο, απλό και εφαρμόσιμο εάν αποτελούσε ένα απόλυτο μέγεθος στην κλίμακα των 20.000 μορίων (π.χ. 10.000 μόρια) το οποίο θα είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων. Όλοι οι συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις θα γνώριζαν ότι θα πρέπει να ξεπεράσουν αυτό το επίπεδο μορίων. Η Ε.Β.Ε. αποτελεί έναν μεταβαλλόμενο μέσο όρο (Μ.Ο.) που εξαρτάται: α) από τις βαθμολογικές επιδόσεις όλων των συνυποψηφίων και β) από τους συντελεστές βαρύτητας οι οποίοι επελέγησαν σε ένα εύρος που είχε μεγάλη απόκλιση από 0,8 έως 1,2 από τα ίδια τα τμήματα και από 0,7 έως 1,1 για τα ειδικά μαθήματα. Εύλογα δημιουργείται προβληματισμός ως προς την εφαρμογή του σύνθετου και πολύπλοκου αυτού μέτρου της εξαγωγής της Ε.Β.Ε. ανά τμήμα.

3) Ειδικά μαθήματα: Στις σχολές όπου απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα παρατηρούνται πολλά παράδοξα. Για παράδειγμα, το τμήμα της Αρχιτεκτονικής στην Ξάνθη έχει Ε.Β.Ε. 14,45 (4 μαθήματα και ειδικά μαθήματα γραμμικού και ελεύθερου σχεδίου) ενώ η Αρχιτεκτονική του Α.Π.Θ. έχει Ε.Β.Ε. 13,13. Αυτό συνέβη γιατί επέλεξε η σχολή του Α.Π.Θ. χαμηλότερο συντελεστή σε σχέση με αυτή της Ξάνθης. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει βαθμολογική επίδοση μεγαλύτερη της Ε.Β.Ε. του κάθε ειδικού μαθήματος καθώς και συνολική βαθμολογική επίδοση υψηλότερη της Ε.Β.Ε. του τμήματος. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο μαθητές με εξαιρετικές επιδόσεις στις Πανελλαδικές Εξετάσεις να μην έχουν πρόσβαση σε σχολές όπου η Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος διαμορφώθηκε σε υψηλότατα επίπεδα. Δυστυχώς η εξαγωγή της Ε.Β.Ε. στα τμήματα αυτά αποτελεί μια πολυδαίδαλη και σύνθετη διαδικασία που αδίκησε μαθητές με πολύ καλές επιδόσεις.

4) Συντελεστές βαρύτητας 13% και 7%: Η Ε.Β.Ε. υπολογίζεται από τον Μέσο Όρο των 4 μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο. Τα μόρια του υποψηφίου όμως υπολογίζονται με άλλη διαδικασία λόγω των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας με συντελεστές 13% και 7% με αποτέλεσμα τα μόρια του υποψηφίου να αποκλίνουν από τον Μ.Ο. των γραπτών του επιδόσεων στα 4 μαθήματα. Συνεπώς θα παρατηρηθεί το παράδοξο, μαθητές με περισσότερα μόρια να μην εισέρχονται σε μία σχολή γιατί ο Μ.Ο. τους ήταν χαμηλότερος της Ε.Β.Ε. ενώ μαθητές με λιγότερα μόρια να πετυχαίνουν διότι ο Μ.Ο. τους ήταν πάνω από την Ε.Β.Ε. Με την ανακοίνωση των Βάσεων τον προσεχή Αύγουστο θα ανακύψουν τέτοια θέματα λόγω λανθασμένου σχεδιασμού της Ε.Β.Ε. και αναντιστοιχίας με τη διαδικασία μοριοδότησης.

5) Μετεγγραφές φοιτητών: Ο μαθητής που δεν θα μπορέσει να σπουδάσει στην πόλη του λόγω της Ε.Β.Ε. ενδέχεται να εισαχθεί σε αντίστοιχο τμήμα και να δικαιούται μετεγγραφής. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο μετεγγραφών κρίνεται δίκαιο, αξιόπιστο και αξιοκρατικό και δίνει τη δυνατότητα αίτησης βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Αποτελεί λοιπόν μια ισχυρή αντίφαση ο μαθητής που δεν δικαιούται καν να δηλώσει μια σχολή λόγω Ε.Β.Ε. στο μηχανογραφικό του να φοιτά εν τέλει μέσω μετεγγραφής στο ίδιο τμήμα παρακάμπτοντας την Ε.Β.Ε. Να σημειώσουμε ότι στο θέμα αυτό δεν έχει νομοθετηθεί κάτι νέο περί μετεγγραφών πέρα από τις αντιστοιχίες των τμημάτων που ανακοινώθηκαν ήδη.

Μηχανογραφικό δελτίο

Ο κ. Μπαχαράκης δηλώνει πως «η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου θα είναι ένας δύσκολος γρίφος για τα παιδιά κυρίως μεσαίων βαθμολογικών επιδόσεων γιατί όσοι είχαν βαθμολογίες κάτω από τον πήχη 8,27 που ήταν στο 4ο επιστημονικό πεδίο η χαμηλότερη Ε.Β.Ε. δεν θα δικαιούνται να υποβάλουν μηχανογραφικό και θα πρέπει να περιοριστούν στο παράλληλο μηχανογραφικό αποκλειστικά για τα τμήματα των ΙΕΚ». Ο κ. Μπαχαράκης εστιάζει στα ειδικά μαθήματα λέγοντας πως «θα υπάρξουν αρκετά παράδοξα λόγω της Ε.Β.Ε. και θα δημιουργηθούν αστοχίες και αδικίες που θα γίνουν αντιληπτές το επόμενο διάστημα με την ανακοίνωση των επιτυχόντων και των βάσεων».
vouli-mnimi-genoktonia-pontion.jpgΆγρια κόντρα στη Βουλή

Το ζήτημα της εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και τα προβλήματα που έφερε στην επιφάνεια, μεταφέρθηκε στη Βουλή στη διάρκεια συζήτησης γιο το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση του σχολείου. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας, έκανε λόγο για «έγκλημα εκ προμελέτης» αναφορικά με την υλοποίηση του μέτρου και δήλωσε πως «σήμερα περισσότερα από 20 χιλιάδες παιδιά, μαθητές, βλέπουν τον κ. Μητσοτάκη και την κ. Κεραμέως να τους κλέβουν το όνειρο του Πανεπιστημίου». Ο κ. Τσίπρας, ανέβασε τους τόνους λέγοντας στην υπουργό Παιδείας πως «ως άλλη ‘Ηρώδης’ σφαγιάζεται χιλιάδες μαθητές», ζητώντας όπως είπε «έστω και την ύστατη στιγμή να μην εφαρμόσει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής».

Η τομεάρχης Παιδείας του ΚΙΝΑΛ Χαρά Κεφαλίδου, χαρακτήρισε «βιαστική και ανεπαρκώς επεξεργασμένη» την εφαρμογή ενός σωστού μέτρου, όπως η είναι η καθιέρωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στα ΑΕΙ, επισημαίνοντας πως πρόκειται για «αρρυθμίες και αδικίες για σημαντική μερίδα υποψηφίων που πέρασαν μια πρωτόγνωρα δύσκολη χρονιά». Όπως είπε η κ. Κεφαλίδου, «θεωρούμε απαραίτητη την επανεξέταση και βελτίωση του μέτρου από το υπουργείο Παιδείας».

Το ΚΚΕ κατηγόρησε για «υποκρισία» την κυβέρνηση και τους ισχυρισμούς της ότι με την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής μπαίνει «κόφτης» στην είσοδο υποψηφίων με χαμηλές βαθμολογίες, τονίζοντας πως δημιούργησε «αδικίες και προς τους αριστούχους». «Αποδεικνύεται, επίσης, ότι ήταν και είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τους μαθητές που μπαίνουν στα ΑΕΙ με “λευκή κόλλα”, αφού πολλά παιδιά κατέγραψαν υψηλές βαθμολογίες, αλλά αποκλείστηκαν από τη δυνατότητα να δηλώσουν τα τμήματα και τις σχολές της επιλογής τους».

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, από την πλευρά της μίλησε για «ακαδημαϊκά κριτήρια που μπήκαν στα ΑΕΙ», επισημαίνοντας πως «θέλουμε φοιτητές, αλλά θέλουμε και αποφοίτους, δεν θέλουμε να εγκλωβίζονται από ένα πανεπιστήμιο από το οποίο δεν θα αποφοιτήσουν».

*Δημοσιεύτηκε στη "ΜτΚ" στις 25.07.2021


Στρεβλώσεις, παράπονα και πολλά ερωτήματα, δημιούργησε στους υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετάσεων η ανακοίνωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής που αντιστοιχούν σε κάθε σχολή και τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αριστούχοι μαθητές, εκτός της σχολής προτίμησής τους, εισαγωγή υποψηφίων στην ίδια σχολή με σημαντική βαθμολογική απόκλιση και παράδοξα με τους συντελεστές βαρύτητας, έφερε η εφαρμογή του μέτρου.

Όπως αναλύει στη «ΜτΚ» ο κ. Ιωάννης Μπαχαράκης Διευθυντής Σπουδών στον εκπαιδευτικό οργανισμό «ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ», η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) όπως θεσμοθετήθηκε δημιούργησε αρκετές στρεβλώσεις, με τον ίδιο να συνοψίζει τις προβληματικές περιοχές του νέου μέτρου σε πέντε σημεία.

1) Ομοειδή τμήματα έχουν διαφορετική Ε.Β.Ε.: Σχολές με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο που χορηγούν αντίστοιχο πτυχίο με το ίδιο ακριβώς επαγγελματικό δικαίωμα εμφανίζουν τελείως διαφορετική ελάχιστη βάση εισαγωγής. Η Ε.Β.Ε. δεν επηρεάζει τις περιζήτητες σχολές όπως την Ιατρική και τη Νομική, αλλά εκείνες που είναι μεσαίας και χαμηλής ζήτησης. Η Ε.Β.Ε. δημιουργεί διαφορετικά δεδομένα πρόσβασης με μεγάλες βαθμολογικές αποκλίσεις. Για παράδειγμα, η Σχολή Μαθηματικών και Φυσικής του ΑΠΘ έχουν ελάχιστη βάση εισαγωγής 14,38 ενώ στα αντίστοιχα τμήματα των Ιωαννίνων, η Ε.Β.Ε. είναι 9,58. Μια τόσο μεγάλη διαφορά των 5 περίπου μονάδων στην εικοσάβαθμη κλίμακα δεν δικαιολογείται για τμήματα του ίδιου γνωστικού αντικειμένου. Δημιουργείται συνεπώς ένα σημαντικό θέμα αναφορικά με την ακαδημαϊκή σκοπιμότητα της Ε.Β.Ε. η οποία έπρεπε να λειτουργήσει ως ενιαίο φίλτρο για τους υποψηφίους με χαμηλό επίπεδο γνώσεων που δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις φοίτησης.

2) Ακαδημαϊκός πήχης: Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, πού πρέπει να τεθεί ο απαραίτητος ακαδημαϊκός πήχης που θα λειτουργήσει ως κόφτης για υποψηφίους με χαμηλό γνωστικό επίπεδο; Θα ήταν σαφώς ξεκάθαρο, απλό και εφαρμόσιμο εάν αποτελούσε ένα απόλυτο μέγεθος στην κλίμακα των 20.000 μορίων (π.χ. 10.000 μόρια) το οποίο θα είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων. Όλοι οι συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις θα γνώριζαν ότι θα πρέπει να ξεπεράσουν αυτό το επίπεδο μορίων. Η Ε.Β.Ε. αποτελεί έναν μεταβαλλόμενο μέσο όρο (Μ.Ο.) που εξαρτάται: α) από τις βαθμολογικές επιδόσεις όλων των συνυποψηφίων και β) από τους συντελεστές βαρύτητας οι οποίοι επελέγησαν σε ένα εύρος που είχε μεγάλη απόκλιση από 0,8 έως 1,2 από τα ίδια τα τμήματα και από 0,7 έως 1,1 για τα ειδικά μαθήματα. Εύλογα δημιουργείται προβληματισμός ως προς την εφαρμογή του σύνθετου και πολύπλοκου αυτού μέτρου της εξαγωγής της Ε.Β.Ε. ανά τμήμα.

3) Ειδικά μαθήματα: Στις σχολές όπου απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα παρατηρούνται πολλά παράδοξα. Για παράδειγμα, το τμήμα της Αρχιτεκτονικής στην Ξάνθη έχει Ε.Β.Ε. 14,45 (4 μαθήματα και ειδικά μαθήματα γραμμικού και ελεύθερου σχεδίου) ενώ η Αρχιτεκτονική του Α.Π.Θ. έχει Ε.Β.Ε. 13,13. Αυτό συνέβη γιατί επέλεξε η σχολή του Α.Π.Θ. χαμηλότερο συντελεστή σε σχέση με αυτή της Ξάνθης. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει βαθμολογική επίδοση μεγαλύτερη της Ε.Β.Ε. του κάθε ειδικού μαθήματος καθώς και συνολική βαθμολογική επίδοση υψηλότερη της Ε.Β.Ε. του τμήματος. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο μαθητές με εξαιρετικές επιδόσεις στις Πανελλαδικές Εξετάσεις να μην έχουν πρόσβαση σε σχολές όπου η Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος διαμορφώθηκε σε υψηλότατα επίπεδα. Δυστυχώς η εξαγωγή της Ε.Β.Ε. στα τμήματα αυτά αποτελεί μια πολυδαίδαλη και σύνθετη διαδικασία που αδίκησε μαθητές με πολύ καλές επιδόσεις.

4) Συντελεστές βαρύτητας 13% και 7%: Η Ε.Β.Ε. υπολογίζεται από τον Μέσο Όρο των 4 μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο. Τα μόρια του υποψηφίου όμως υπολογίζονται με άλλη διαδικασία λόγω των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας με συντελεστές 13% και 7% με αποτέλεσμα τα μόρια του υποψηφίου να αποκλίνουν από τον Μ.Ο. των γραπτών του επιδόσεων στα 4 μαθήματα. Συνεπώς θα παρατηρηθεί το παράδοξο, μαθητές με περισσότερα μόρια να μην εισέρχονται σε μία σχολή γιατί ο Μ.Ο. τους ήταν χαμηλότερος της Ε.Β.Ε. ενώ μαθητές με λιγότερα μόρια να πετυχαίνουν διότι ο Μ.Ο. τους ήταν πάνω από την Ε.Β.Ε. Με την ανακοίνωση των Βάσεων τον προσεχή Αύγουστο θα ανακύψουν τέτοια θέματα λόγω λανθασμένου σχεδιασμού της Ε.Β.Ε. και αναντιστοιχίας με τη διαδικασία μοριοδότησης.

5) Μετεγγραφές φοιτητών: Ο μαθητής που δεν θα μπορέσει να σπουδάσει στην πόλη του λόγω της Ε.Β.Ε. ενδέχεται να εισαχθεί σε αντίστοιχο τμήμα και να δικαιούται μετεγγραφής. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο μετεγγραφών κρίνεται δίκαιο, αξιόπιστο και αξιοκρατικό και δίνει τη δυνατότητα αίτησης βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Αποτελεί λοιπόν μια ισχυρή αντίφαση ο μαθητής που δεν δικαιούται καν να δηλώσει μια σχολή λόγω Ε.Β.Ε. στο μηχανογραφικό του να φοιτά εν τέλει μέσω μετεγγραφής στο ίδιο τμήμα παρακάμπτοντας την Ε.Β.Ε. Να σημειώσουμε ότι στο θέμα αυτό δεν έχει νομοθετηθεί κάτι νέο περί μετεγγραφών πέρα από τις αντιστοιχίες των τμημάτων που ανακοινώθηκαν ήδη.

Μηχανογραφικό δελτίο

Ο κ. Μπαχαράκης δηλώνει πως «η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου θα είναι ένας δύσκολος γρίφος για τα παιδιά κυρίως μεσαίων βαθμολογικών επιδόσεων γιατί όσοι είχαν βαθμολογίες κάτω από τον πήχη 8,27 που ήταν στο 4ο επιστημονικό πεδίο η χαμηλότερη Ε.Β.Ε. δεν θα δικαιούνται να υποβάλουν μηχανογραφικό και θα πρέπει να περιοριστούν στο παράλληλο μηχανογραφικό αποκλειστικά για τα τμήματα των ΙΕΚ». Ο κ. Μπαχαράκης εστιάζει στα ειδικά μαθήματα λέγοντας πως «θα υπάρξουν αρκετά παράδοξα λόγω της Ε.Β.Ε. και θα δημιουργηθούν αστοχίες και αδικίες που θα γίνουν αντιληπτές το επόμενο διάστημα με την ανακοίνωση των επιτυχόντων και των βάσεων».
vouli-mnimi-genoktonia-pontion.jpgΆγρια κόντρα στη Βουλή

Το ζήτημα της εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και τα προβλήματα που έφερε στην επιφάνεια, μεταφέρθηκε στη Βουλή στη διάρκεια συζήτησης γιο το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση του σχολείου. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας, έκανε λόγο για «έγκλημα εκ προμελέτης» αναφορικά με την υλοποίηση του μέτρου και δήλωσε πως «σήμερα περισσότερα από 20 χιλιάδες παιδιά, μαθητές, βλέπουν τον κ. Μητσοτάκη και την κ. Κεραμέως να τους κλέβουν το όνειρο του Πανεπιστημίου». Ο κ. Τσίπρας, ανέβασε τους τόνους λέγοντας στην υπουργό Παιδείας πως «ως άλλη ‘Ηρώδης’ σφαγιάζεται χιλιάδες μαθητές», ζητώντας όπως είπε «έστω και την ύστατη στιγμή να μην εφαρμόσει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής».

Η τομεάρχης Παιδείας του ΚΙΝΑΛ Χαρά Κεφαλίδου, χαρακτήρισε «βιαστική και ανεπαρκώς επεξεργασμένη» την εφαρμογή ενός σωστού μέτρου, όπως η είναι η καθιέρωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στα ΑΕΙ, επισημαίνοντας πως πρόκειται για «αρρυθμίες και αδικίες για σημαντική μερίδα υποψηφίων που πέρασαν μια πρωτόγνωρα δύσκολη χρονιά». Όπως είπε η κ. Κεφαλίδου, «θεωρούμε απαραίτητη την επανεξέταση και βελτίωση του μέτρου από το υπουργείο Παιδείας».

Το ΚΚΕ κατηγόρησε για «υποκρισία» την κυβέρνηση και τους ισχυρισμούς της ότι με την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής μπαίνει «κόφτης» στην είσοδο υποψηφίων με χαμηλές βαθμολογίες, τονίζοντας πως δημιούργησε «αδικίες και προς τους αριστούχους». «Αποδεικνύεται, επίσης, ότι ήταν και είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τους μαθητές που μπαίνουν στα ΑΕΙ με “λευκή κόλλα”, αφού πολλά παιδιά κατέγραψαν υψηλές βαθμολογίες, αλλά αποκλείστηκαν από τη δυνατότητα να δηλώσουν τα τμήματα και τις σχολές της επιλογής τους».

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, από την πλευρά της μίλησε για «ακαδημαϊκά κριτήρια που μπήκαν στα ΑΕΙ», επισημαίνοντας πως «θέλουμε φοιτητές, αλλά θέλουμε και αποφοίτους, δεν θέλουμε να εγκλωβίζονται από ένα πανεπιστήμιο από το οποίο δεν θα αποφοιτήσουν».

*Δημοσιεύτηκε στη "ΜτΚ" στις 25.07.2021

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία