ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρώτο βήμα για τον θύλακα καινοτομίας εντός της Αλεξάνδρειας Ζώνης

Διαβούλευση Περιβαλλοντικού Προελέγχου

 23/01/2023 18:48

Πρώτο βήμα για τον θύλακα καινοτομίας εντός της Αλεξάνδρειας Ζώνης
Φωτογραφία αρχείου

Σοφία Χριστοφορίδου

Μετά από διεκδικήσεις χρόνων, κάτι κινείται ως προς τη δημιουργία Θύλακα Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων, ειδικά για επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς του κλάδου της Αγροδιατροφής, σε έκταση στη Θέρμη, εντός των ορίων της Αλεξάνδρειας Ζώνη Καινοτομίας.

Από το 2009 οι αλλεπάλληλες διοικήσεις της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας ΑΕ αναλώθηκαν στην προσπάθεια παραχώρησης 200 στρεμμάτων του πρώην ΕΘΙΑΓΕ για να δημιουργηθεί εκεί ο πρώτος θύλακας καινοτομίας και στην θεσμοθέτηση ειδικών κινήτρων. Τελικά το 2014 παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά χρήση μια έκταση μόλις 60 στρεμμάτων (από την οποία αξιοποιούνται τα 41 στρ.), αλλά έκτοτε πολύ λίγα προχώρησαν. Η έκταση παραχωρήθηκε για 25 έτη στην ΑΖΚ με δυνατότητα παράτασης 10 έτη (2049), με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2184/108826/01-09-2014, ΑΔΑ ΒΧ68Β-Ε6Δ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από τον Δεκέμβριο του 2020 το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων είχε εγκρίνει την οριοθέτηση του Θύλακα, τον καθορισμό των χρήσεων γης και των δραστηριοτήτων εντός αυτού. Ακολούθησαν το β’ εξάμηνο το 2022 μια σειρά από εγκρίσεις από υπηρεσίες και τις Εφορείες Αρχαιοτήτων και Νεοτέρων Μνημείων και μόλις προ ημερών τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ο φάκελος Περιβαλλοντικού Προελέγχου.

Εντός του Θύλακα Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων Αγροδιατροφικού Τομέα επιτρέπονται βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης. Ο στόχος είναι στα πέντε οικοδομικά τετράγωνα της έκτασης να εγκατασταθούν τμήματα έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, εργαστήρια έρευνας και πιστοποίησης προϊόντων, ερευνητικά θερμοκήπια μικρής κλίμακας για την εφαρμογή ερευνητικών καινοτομιών κ.α.

Η διαβούλευση θα είναι διάρκειας 30 ημερών.

Μετά από διεκδικήσεις χρόνων, κάτι κινείται ως προς τη δημιουργία Θύλακα Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων, ειδικά για επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς του κλάδου της Αγροδιατροφής, σε έκταση στη Θέρμη, εντός των ορίων της Αλεξάνδρειας Ζώνη Καινοτομίας.

Από το 2009 οι αλλεπάλληλες διοικήσεις της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας ΑΕ αναλώθηκαν στην προσπάθεια παραχώρησης 200 στρεμμάτων του πρώην ΕΘΙΑΓΕ για να δημιουργηθεί εκεί ο πρώτος θύλακας καινοτομίας και στην θεσμοθέτηση ειδικών κινήτρων. Τελικά το 2014 παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά χρήση μια έκταση μόλις 60 στρεμμάτων (από την οποία αξιοποιούνται τα 41 στρ.), αλλά έκτοτε πολύ λίγα προχώρησαν. Η έκταση παραχωρήθηκε για 25 έτη στην ΑΖΚ με δυνατότητα παράτασης 10 έτη (2049), με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2184/108826/01-09-2014, ΑΔΑ ΒΧ68Β-Ε6Δ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από τον Δεκέμβριο του 2020 το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων είχε εγκρίνει την οριοθέτηση του Θύλακα, τον καθορισμό των χρήσεων γης και των δραστηριοτήτων εντός αυτού. Ακολούθησαν το β’ εξάμηνο το 2022 μια σειρά από εγκρίσεις από υπηρεσίες και τις Εφορείες Αρχαιοτήτων και Νεοτέρων Μνημείων και μόλις προ ημερών τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ο φάκελος Περιβαλλοντικού Προελέγχου.

Εντός του Θύλακα Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων Αγροδιατροφικού Τομέα επιτρέπονται βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης. Ο στόχος είναι στα πέντε οικοδομικά τετράγωνα της έκτασης να εγκατασταθούν τμήματα έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, εργαστήρια έρευνας και πιστοποίησης προϊόντων, ερευνητικά θερμοκήπια μικρής κλίμακας για την εφαρμογή ερευνητικών καινοτομιών κ.α.

Η διαβούλευση θα είναι διάρκειας 30 ημερών.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία