ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στον δήμο Λαγκαδά

Σύμφωνα με τους ενάγοντες, παραβιάζονται διατάξεις της Συνθήκης Ράμσαρ με την οποία προστατεύονται οι λίμνες Κορώνεια και Βόλβη

 29/07/2020 20:10

Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στον δήμο Λαγκαδά
Φωτογραφία αρχείου
Στο ΣτΕ προσέφυγε το Συντονιστικό της Συνεργασίας Όλων (Φορέων, Συλλόγων και πολιτών) κατά της ΜΕΑ στον δήμο Λαγκαδά, καθώς τη Δευτέρα 27 Ιουλίου κατατέθηκε στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 207010(704)/14.5.2020

βεβαίωσης χωροθέτησης της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφορά τη χωροθέτησή της εντός των ορίων της περιοχής προστασίας Γ’ του υγροτοπικού συμπλέγματος των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης, όπως αναφέρει το Συντονιστικό σε σημερινή, Τετάρτη, ανακοίνωσή του.

«Η εν λόγω βεβαίωση συνιστά κατά την κείμενη νομοθεσία την έγκριση εγκατάστασης που απαιτείται για έργα περιβαλλοντικών υποδομών αυτής της κατηγορίας. Ο προσδιορισμός δικασίμου της αίτησης εκκρεμεί, πρόκειται, όμως, να υποβληθεί αίτημα προτίμησης, προκειμένου να εκδικαστεί το ταχύτερο δυνατόν, δεδομένου ότι η εκπόνηση της ΑΕΠΟ βρίσκεται σε εξέλιξη, ως βεβαιώνει, άλλωστε, και ο ΦοΔΣΑ στο πρόσφατο έγγραφό του – απάντηση στο αίτημά μας για την προσκόμιση των εγγράφων που αφορούν στις εναλλακτικές θέσεις», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Πλέον, «με την κατατεθείσα αίτηση ενώπιον του ΣτΕ επιδιώκεται η ακύρωση της χωροθέτησης για λόγους που αφορούν την παραβίαση

(α) των αρχών του ορθολογικού χωροταξικού σχεδιασμού,

(β) των διατάξεων της Σύμβασης Ραμσάρ,

(γ) των αρχών της αειφορίας, της πρόληψης και της προφύλαξης, ιδία δε λόγω της λανθασμένης κατάταξης του έργου σε κατηγορία επιτρεπόμενη και

(δ) των διατάξεων της Σύμβασης Άαρχους για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το περιβάλλον», εκτιμάται σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Παράλληλα, «η βεβαίωση είναι, εξάλλου, ακυρωτέα διότι για τη χωροθέτηση του έργου δεν ελήφθη υπόψη η γνώμη του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας -Βόλβης Χαλκιδικής και δεν εξετάσθηκαν κατά προτεραιότητα, όπως υποδεικνύει η εγκεκριμένη ΕΠΜ, εναλλακτικές λύσεις εκτός των ορίων της προστατευόμενης περιοχής», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Τέλος, «η προσβαλλόμενη εκδόθηκε κατά πλημμελή εφαρμογή των προβλεπόμενων στις οικείες διατάξεις κριτηρίων χωροθέτησης, άλλως κατά πλάνη περί τα πράγματα της διοικήσεως», καταλήγει η ανακοίνωση.

Στο ΣτΕ προσέφυγε το Συντονιστικό της Συνεργασίας Όλων (Φορέων, Συλλόγων και πολιτών) κατά της ΜΕΑ στον δήμο Λαγκαδά, καθώς τη Δευτέρα 27 Ιουλίου κατατέθηκε στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 207010(704)/14.5.2020

βεβαίωσης χωροθέτησης της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφορά τη χωροθέτησή της εντός των ορίων της περιοχής προστασίας Γ’ του υγροτοπικού συμπλέγματος των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης, όπως αναφέρει το Συντονιστικό σε σημερινή, Τετάρτη, ανακοίνωσή του.

«Η εν λόγω βεβαίωση συνιστά κατά την κείμενη νομοθεσία την έγκριση εγκατάστασης που απαιτείται για έργα περιβαλλοντικών υποδομών αυτής της κατηγορίας. Ο προσδιορισμός δικασίμου της αίτησης εκκρεμεί, πρόκειται, όμως, να υποβληθεί αίτημα προτίμησης, προκειμένου να εκδικαστεί το ταχύτερο δυνατόν, δεδομένου ότι η εκπόνηση της ΑΕΠΟ βρίσκεται σε εξέλιξη, ως βεβαιώνει, άλλωστε, και ο ΦοΔΣΑ στο πρόσφατο έγγραφό του – απάντηση στο αίτημά μας για την προσκόμιση των εγγράφων που αφορούν στις εναλλακτικές θέσεις», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Πλέον, «με την κατατεθείσα αίτηση ενώπιον του ΣτΕ επιδιώκεται η ακύρωση της χωροθέτησης για λόγους που αφορούν την παραβίαση

(α) των αρχών του ορθολογικού χωροταξικού σχεδιασμού,

(β) των διατάξεων της Σύμβασης Ραμσάρ,

(γ) των αρχών της αειφορίας, της πρόληψης και της προφύλαξης, ιδία δε λόγω της λανθασμένης κατάταξης του έργου σε κατηγορία επιτρεπόμενη και

(δ) των διατάξεων της Σύμβασης Άαρχους για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το περιβάλλον», εκτιμάται σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Παράλληλα, «η βεβαίωση είναι, εξάλλου, ακυρωτέα διότι για τη χωροθέτηση του έργου δεν ελήφθη υπόψη η γνώμη του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας -Βόλβης Χαλκιδικής και δεν εξετάσθηκαν κατά προτεραιότητα, όπως υποδεικνύει η εγκεκριμένη ΕΠΜ, εναλλακτικές λύσεις εκτός των ορίων της προστατευόμενης περιοχής», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Τέλος, «η προσβαλλόμενη εκδόθηκε κατά πλημμελή εφαρμογή των προβλεπόμενων στις οικείες διατάξεις κριτηρίων χωροθέτησης, άλλως κατά πλάνη περί τα πράγματα της διοικήσεως», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία