ΑΠΟΨΕΙΣ

«Πρόληψη δασικών πυρκαγιών: Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για να υπάρξει αποτέλεσμα

Στα δάση μας πρέπει να επιστρέψει η ανθρώπινη δραστηριότητα οι υλοτομίες, οι καθαρισμοί, η βόσκηση, η ρητίνευση, η μελισσοκομία. Μόνο έτσι οι ενέργειες της ΠΡΟΛΗΨΗΣ θα αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα.

 25/07/2023 13:12

Του Στέργιου Διαμαντόπουλου,

Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος

diamantopoulos-stergios.jpg

Οι δασικές πυρκαγιές ήταν, είναι και θα είναι μαζί μας ως μέρος της καθημερινότητάς μας πλέον. Η προσαρμογή και η ανθεκτικότητα των κοινωνιών απέναντι στις φυσικές καταστροφές, περνάει μέσα από την ΠΡΟΛΗΨΗ κυρίως, μέρος της οποίας είναι και η ενημέρωση και η εκπαίδευση των πολιτών.

Τι σημαίνει όμως ΠΡΟΛΗΨΗ; Ας επιχειρήσουμε να της δώσουμε ένα ουσιαστικό αλλά και εύκολα κατανοητό περιεχόμενο.

- Πρόληψη σημαίνει η Διαχείριση των Δασών μας προσαρμοσμένη στην κλιματική κρίση.

- Πρόληψη σημαίνει αντιπυρικό σχέδιο στις Ζώνες μίξης Δάσους – οικισμών.

- Πρόληψη σημαίνει αναθεώρηση του Προεδρικού Διατάγματος του 1980 για τις επικίνδυνες περιοχές έναρξης Δασικών πυρκαγιών με σύγχρονους όρους.

- Πρόληψη σημαίνει ένταξη της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού στην Διαχείριση και τους καθαρισμούς των Δασών.

- Πρόληψη σημαίνει ένταξη των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας στην φύλαξη των Δασών.

- Πρόληψη σημαίνει ένταξη νέων τεχνολογιών και εργαλείων στον καθορισμό του στατικού και δυναμικού κινδύνου κάθε μικροπεριοχής σε καθημερινή βάση.

- Πρόληψη σημαίνει αναδιοργάνωση των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών (Δασαρχεία) σε αποτελεσματικότερες και ευρύτερες επιχειρησιακές μονάδες.

- Πρόληψη σημαίνει συνειδητοποίηση της ατομικής ευθύνης του καθενός μας, απέναντι στους συνανθρώπους και στην κοινωνία μας.

Τα κόστη των παραπάνω προτάσεων είναι μηδαμινά μπροστά στα οφέλη μιας τέτοιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης μορφής ΠΡΟΛΗΨΗΣ.

Ας αποφασίσουμε πάντως τι μας ενδιαφέρει ως πολιτεία και ως κοινωνία, αλλά νομίζω και τι μας συμφέρει.

Στα δάση μας πρέπει να επιστρέψει η ανθρώπινη δραστηριότητα οι υλοτομίες, οι καθαρισμοί, η βόσκηση, η ρητίνευση, η μελισσοκομία. Μόνο έτσι οι ενέργειες της ΠΡΟΛΗΨΗΣ θα αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα.

Του Στέργιου Διαμαντόπουλου,

Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος

diamantopoulos-stergios.jpg

Οι δασικές πυρκαγιές ήταν, είναι και θα είναι μαζί μας ως μέρος της καθημερινότητάς μας πλέον. Η προσαρμογή και η ανθεκτικότητα των κοινωνιών απέναντι στις φυσικές καταστροφές, περνάει μέσα από την ΠΡΟΛΗΨΗ κυρίως, μέρος της οποίας είναι και η ενημέρωση και η εκπαίδευση των πολιτών.

Τι σημαίνει όμως ΠΡΟΛΗΨΗ; Ας επιχειρήσουμε να της δώσουμε ένα ουσιαστικό αλλά και εύκολα κατανοητό περιεχόμενο.

- Πρόληψη σημαίνει η Διαχείριση των Δασών μας προσαρμοσμένη στην κλιματική κρίση.

- Πρόληψη σημαίνει αντιπυρικό σχέδιο στις Ζώνες μίξης Δάσους – οικισμών.

- Πρόληψη σημαίνει αναθεώρηση του Προεδρικού Διατάγματος του 1980 για τις επικίνδυνες περιοχές έναρξης Δασικών πυρκαγιών με σύγχρονους όρους.

- Πρόληψη σημαίνει ένταξη της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού στην Διαχείριση και τους καθαρισμούς των Δασών.

- Πρόληψη σημαίνει ένταξη των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας στην φύλαξη των Δασών.

- Πρόληψη σημαίνει ένταξη νέων τεχνολογιών και εργαλείων στον καθορισμό του στατικού και δυναμικού κινδύνου κάθε μικροπεριοχής σε καθημερινή βάση.

- Πρόληψη σημαίνει αναδιοργάνωση των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών (Δασαρχεία) σε αποτελεσματικότερες και ευρύτερες επιχειρησιακές μονάδες.

- Πρόληψη σημαίνει συνειδητοποίηση της ατομικής ευθύνης του καθενός μας, απέναντι στους συνανθρώπους και στην κοινωνία μας.

Τα κόστη των παραπάνω προτάσεων είναι μηδαμινά μπροστά στα οφέλη μιας τέτοιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης μορφής ΠΡΟΛΗΨΗΣ.

Ας αποφασίσουμε πάντως τι μας ενδιαφέρει ως πολιτεία και ως κοινωνία, αλλά νομίζω και τι μας συμφέρει.

Στα δάση μας πρέπει να επιστρέψει η ανθρώπινη δραστηριότητα οι υλοτομίες, οι καθαρισμοί, η βόσκηση, η ρητίνευση, η μελισσοκομία. Μόνο έτσι οι ενέργειες της ΠΡΟΛΗΨΗΣ θα αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία