ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρώην Κεραμεία Αλλατίνη: Πήρε ΦΕΚ το φιλόδοξο σχέδιο του Σταύρου Ανδρεάδη

Πώς πρόκειται να αξιοποιηθεί η έκταση του άλλοτε εργοστασίου - Συνεργασία με γραφεία του εξωτερικού

 18/09/2023 19:00

Πρώην Κεραμεία Αλλατίνη: Πήρε ΦΕΚ το φιλόδοξο σχέδιο του Σταύρου Ανδρεάδη

Άννη Καρολίδου

Ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση της έκτασης των πρώην Κεραμείων Αλλατίνη από τη ΣΤΑΝΤΑ ΑΕΔΑ και τον επιχειρηματία Σταύρο Ανδρεάδη , με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ (15.9.2023, Τεύχος Δ, Αρ. Φύλλου 734) της έγκρισης του Ε.Π.Σ., με το οποίο καθορίζονται οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης και η έγκριση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Οι μελέτες για τα νέα, υπερυψηλά κτίρια, θα γίνουν σε συνεργασία της ΣΤΑΝΤΑ με τεχνικά γραφεία του εξωτερικού, τα οποία έχουν εμπειρία σε αυτού του είδους τις κατασκευές .

Αναλυτικότερα, εντός της περιοχής του Ε.Π.Σ. καθορίζονται χρήσεις γης σε δύο ενότητες.

Στην ‘Ενότητα 1’ επιεπιτρέπεται η χρήση «Ελεύθεροι Χώροι - Αστικό Πράσινο» καθώς και η κατασκευή υπογείων χώρων για τη στάθμευση αυτοκινήτων.

Στην ‘Ενότητα 2’, επιτρέπονται οι χρήσεις «Πολεοδομικό Κέντρο- Κεντρικές Λειτουργίας Πόλης», δηλαδή κατοικία και λοιπές λειτουργίες, τουριστικές, εμπορικές, πολιτισμού, συνεδριακές κ.αλ., πλην κέντρων διασκέδασης. Ο μέσος συντελεστής δόμησης είναι 0,80 , το μέγιστο ποσοστό κάλυψης 25% συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων διατηρητέων κτισμάτων και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων, φθάνει στα 100 μέτρα (σ.σ. ουρανοξύστες).

Στα νέα κτίρια, σύμφωνα με την εξειδίκευση του ΕΠΣ, θα εφαρμοστούν οι αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.

Υπόγεια πάρκινγκ, χώροι πρασίνου ανοικτοί στο κοινό

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους όρους δόμησης : α) Δεν επιτρέπεται η δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης. β) Επιβάλλεται ο ενιαίος σχεδιασμός του αδόμητου χώρου της Ενότητας 2 και της Ενότητας 1. γ) Επιτρέπεται η ανάπτυξη αναγκαίου εσωτερικού δικτύου διαδρόμων κίνησης για την προσέγγιση των κτιρίων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης δ) Επιτρέπονται οι απαραίτητες υποδομές ώστε οι ανοικτοί ελεύθεροι χώροι της περιοχής παρέμβασης να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την πολιτική προστασία σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.

Επίσης, εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στους κοινόχρηστους χώρους του ΕΠΣ, οι συνθήκες κίνησης ΑμεΑ.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΕΠΣ, θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο πάρκο, πόλος έλξης κατοίκων και επισκεπτών της πόλης, το οποίο θασυμβάλλει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών της άμεσης και ευρύτερης περιοχής. Για τον λόγο αυτό, οι προτεινόμενοι χώροι πρασίνου θα ενοποιηθούν με το υφιστάμενο πάρκο Νέας Ελβετίας σε έναν ενιαίο εκτεταμένο χώρο αστικού πρασίνου, που περιλαμβάνει αθλητικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις.

Αποκατάσταση των διατηρητέων

Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, θα εκτελεστούν μελέτες αποκατάστασης και επανάχρησης του μνημειακού συνόλου βασισμένες σε μελέτες εγκεκριμένες από το ΥΠΠΟ, ενώ εντός της ‘Ενότητας 1’, δεν επιτρέπονται δραστηριότητες εστίασης και αναψυχής και, σε αμφότερες τις Ενότητες 1 και 2, δεν επιτρέπεται η διαμόρφωση υπαίθριων - υπέργειων χώρων στάθμευσης. Στα χαρακτηρισμένα ως μνημεία κτίρια, δεν επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις: Υπεραγορές, Πολυκαταστήματα, Εμπορικά κέντρα, Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, Εκθεσιακά κέντρα, που περιλαμβάνονται στη γενική κατηγορία χρήσεων γης: (10) «Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών.

Ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση της έκτασης των πρώην Κεραμείων Αλλατίνη από τη ΣΤΑΝΤΑ ΑΕΔΑ και τον επιχειρηματία Σταύρο Ανδρεάδη , με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ (15.9.2023, Τεύχος Δ, Αρ. Φύλλου 734) της έγκρισης του Ε.Π.Σ., με το οποίο καθορίζονται οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης και η έγκριση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Οι μελέτες για τα νέα, υπερυψηλά κτίρια, θα γίνουν σε συνεργασία της ΣΤΑΝΤΑ με τεχνικά γραφεία του εξωτερικού, τα οποία έχουν εμπειρία σε αυτού του είδους τις κατασκευές .

Αναλυτικότερα, εντός της περιοχής του Ε.Π.Σ. καθορίζονται χρήσεις γης σε δύο ενότητες.

Στην ‘Ενότητα 1’ επιεπιτρέπεται η χρήση «Ελεύθεροι Χώροι - Αστικό Πράσινο» καθώς και η κατασκευή υπογείων χώρων για τη στάθμευση αυτοκινήτων.

Στην ‘Ενότητα 2’, επιτρέπονται οι χρήσεις «Πολεοδομικό Κέντρο- Κεντρικές Λειτουργίας Πόλης», δηλαδή κατοικία και λοιπές λειτουργίες, τουριστικές, εμπορικές, πολιτισμού, συνεδριακές κ.αλ., πλην κέντρων διασκέδασης. Ο μέσος συντελεστής δόμησης είναι 0,80 , το μέγιστο ποσοστό κάλυψης 25% συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων διατηρητέων κτισμάτων και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων, φθάνει στα 100 μέτρα (σ.σ. ουρανοξύστες).

Στα νέα κτίρια, σύμφωνα με την εξειδίκευση του ΕΠΣ, θα εφαρμοστούν οι αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.

Υπόγεια πάρκινγκ, χώροι πρασίνου ανοικτοί στο κοινό

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους όρους δόμησης : α) Δεν επιτρέπεται η δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης. β) Επιβάλλεται ο ενιαίος σχεδιασμός του αδόμητου χώρου της Ενότητας 2 και της Ενότητας 1. γ) Επιτρέπεται η ανάπτυξη αναγκαίου εσωτερικού δικτύου διαδρόμων κίνησης για την προσέγγιση των κτιρίων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης δ) Επιτρέπονται οι απαραίτητες υποδομές ώστε οι ανοικτοί ελεύθεροι χώροι της περιοχής παρέμβασης να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την πολιτική προστασία σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.

Επίσης, εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στους κοινόχρηστους χώρους του ΕΠΣ, οι συνθήκες κίνησης ΑμεΑ.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΕΠΣ, θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο πάρκο, πόλος έλξης κατοίκων και επισκεπτών της πόλης, το οποίο θασυμβάλλει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών της άμεσης και ευρύτερης περιοχής. Για τον λόγο αυτό, οι προτεινόμενοι χώροι πρασίνου θα ενοποιηθούν με το υφιστάμενο πάρκο Νέας Ελβετίας σε έναν ενιαίο εκτεταμένο χώρο αστικού πρασίνου, που περιλαμβάνει αθλητικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις.

Αποκατάσταση των διατηρητέων

Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, θα εκτελεστούν μελέτες αποκατάστασης και επανάχρησης του μνημειακού συνόλου βασισμένες σε μελέτες εγκεκριμένες από το ΥΠΠΟ, ενώ εντός της ‘Ενότητας 1’, δεν επιτρέπονται δραστηριότητες εστίασης και αναψυχής και, σε αμφότερες τις Ενότητες 1 και 2, δεν επιτρέπεται η διαμόρφωση υπαίθριων - υπέργειων χώρων στάθμευσης. Στα χαρακτηρισμένα ως μνημεία κτίρια, δεν επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις: Υπεραγορές, Πολυκαταστήματα, Εμπορικά κέντρα, Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, Εκθεσιακά κέντρα, που περιλαμβάνονται στη γενική κατηγορία χρήσεων γης: (10) «Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία