ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρόεδρος επιτροπής της διεθνούς ένωσης γεωδεσίας ο καθηγητής του ΑΠΘ Χριστόφορος Κωτσάκης

Η εκλογή του πραγματοποιήθηκε από το σύνολο των εθνικών αντιπροσώπων των χωρών-μελών της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας τον Μάιο του 2019, ενώ η θητεία του θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2019

 24/06/2019 17:01

Πρόεδρος επιτροπής της διεθνούς ένωσης γεωδεσίας ο καθηγητής του ΑΠΘ Χριστόφορος Κωτσάκης

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής «Reference Frames» της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας (International Association of Geodesy – IAG) -του επιστημονικού οργανισμού που προωθεί τη συνεργασία και την έρευνα στον τομέα της Γεωδαισίας σε παγκόσμια κλίμακα- εξελέγη ο καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Χριστόφορος Κωτσάκης.

Στη Διεθνή Ένωση Γεωδαισίας λειτουργούν τέσσερις μόνιμες επιστημονικές επιτροπές : Reference Frames (Πλαίσια Αναφοράς), Gravity Field (Πεδίο βαρύτητας), Earth Rotation and Geodynamics (Περιστροφή της Γης και Γεωδυναμική) και Positioning and Applications (Προσδιορισμός θέσης και εφαρμογές). Η Επιστημονική Επιτροπή «Reference Frames» είναι αρμόδια για τον καθορισμό, την εγκατάσταση και τη βελτίωση των γεωδαιτικών πλαισίων αναφοράς, την ανάπτυξη προηγμένων τεχνικών επίγειων και διαστημικών γεωδαιτικών παρατηρήσεων, την προώθηση διεθνών συνεργασιών αναφορικά με την ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων γεωδαιτικών παρατηρητηρίων.

Η εκλογή του κ. Κωτσάκη πραγματοποιήθηκε από το σύνολο των εθνικών αντιπροσώπων των χωρών-μελών της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας, τον Μάιο του 2019, ενώ η θητεία του θα ξεκινήσει στη συνδιάσκεψη της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας και Γεωφυσικής (IUGG), η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2019, στο Μόντρεαλ του Καναδά. Ο κ. Κωτσάκης θα συμμετέχει μαζί με τους νέους προέδρους των τριών άλλων Επιστημονικών Επιτροπών της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας στην εκτελεστική επιτροπή της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας για την περίοδο 2019-2023.

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής «Reference Frames» της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας (International Association of Geodesy – IAG) -του επιστημονικού οργανισμού που προωθεί τη συνεργασία και την έρευνα στον τομέα της Γεωδαισίας σε παγκόσμια κλίμακα- εξελέγη ο καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Χριστόφορος Κωτσάκης.

Στη Διεθνή Ένωση Γεωδαισίας λειτουργούν τέσσερις μόνιμες επιστημονικές επιτροπές : Reference Frames (Πλαίσια Αναφοράς), Gravity Field (Πεδίο βαρύτητας), Earth Rotation and Geodynamics (Περιστροφή της Γης και Γεωδυναμική) και Positioning and Applications (Προσδιορισμός θέσης και εφαρμογές). Η Επιστημονική Επιτροπή «Reference Frames» είναι αρμόδια για τον καθορισμό, την εγκατάσταση και τη βελτίωση των γεωδαιτικών πλαισίων αναφοράς, την ανάπτυξη προηγμένων τεχνικών επίγειων και διαστημικών γεωδαιτικών παρατηρήσεων, την προώθηση διεθνών συνεργασιών αναφορικά με την ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων γεωδαιτικών παρατηρητηρίων.

Η εκλογή του κ. Κωτσάκη πραγματοποιήθηκε από το σύνολο των εθνικών αντιπροσώπων των χωρών-μελών της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας, τον Μάιο του 2019, ενώ η θητεία του θα ξεκινήσει στη συνδιάσκεψη της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας και Γεωφυσικής (IUGG), η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2019, στο Μόντρεαλ του Καναδά. Ο κ. Κωτσάκης θα συμμετέχει μαζί με τους νέους προέδρους των τριών άλλων Επιστημονικών Επιτροπών της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας στην εκτελεστική επιτροπή της Διεθνούς Ένωσης Γεωδαισίας για την περίοδο 2019-2023.

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία