ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρεμιέρα σήμερα για τις ενδοσχολικές εξετάσεις του Λυκείου

«Προβληματική η Τράπεζα Θεμάτων για τα ΕΝΕΕΓΥΛ»

 23/05/2023 07:00

Πρεμιέρα σήμερα για τις ενδοσχολικές εξετάσεις του Λυκείου

Έλενα Καραβασίλη

Αρχίζουν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές της Α', Β' και Γ' Λυκείου, μέσω της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας κληρώνονται είτε ενότητες θεμάτων είτε αυτοτελή θέματα. Την ημέρα κάθε προγραμματισμένης εξέτασης ανά συγκεκριμένο μάθημα και Λύκειο, ο/η Διευθυντής/ντρια και ο/η οικείος/-α ή οι οικείοι/-ες διδάσκοντες/-ουσες, κληρώνουν άπαξ τα προς εξέταση από την Τ.Θ.Δ.Δ. θέματα (έως δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών, των Αγγλικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών, καθώς και για τα μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου).

Η κλήρωση διενεργείται ως εξής:

α) Είσοδος της σχολικής μονάδας στην ιστοσελίδα της Τ.Θ.Δ.Δ. με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.).

β) Επιλογή: «Τρέχουσα εξεταστική περίοδος (Μαΐου-Ιουνίου 2023 ή Σεπτεμβρίου 2023)», «Τάξη» και «Μάθημα».

γ) Επιλογή: «Κλήρωση»: Ανάλογα με το εξεταζόμενο μάθημα κληρώνονται με τυχαία επιλογή τρεις (3) ενότητες θεμάτων ή έξι (6) θέματα από τα οποία τρία (3) για το 2ο και τρία (3) για το 4ο ερώτημα. Για το μάθημα της Ιστορίας κληρώνονται, αντίστοιχα, τρία (3) θέματα για το 1ο και τρία (3) για το 3ο ερώτημα.

δ) Οι διδάσκοντες/-ουσες επιλέγουν από τα κληρωθέντα μία ενότητα θεμάτων ή ένα θέμα για το 2ο και ένα θέμα για το 4ο (εκτός του μαθήματος της Ιστορίας στο οποίο επιλέγουν ένα θέμα για το 1ο και ένα θέμα για το 3ο) στα οποία θα εξεταστούν οι μαθητές/-τριες.

Στη συνέχεια, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας, καταχωρίζουν την επιλογή τους, στην πλατφόρμα της Τ.Θ.Δ.Δ. Κατά τη διαδικασία αυτή, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων και την εν γένει λειτουργία της σχολικής μονάδας κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κατατακτήριες εξετάσεις, τα θέματα των προφορικών εξετάσεων καταρτίζονται από τους/τις οικείους/-ες διδάσκοντες/-ουσες. Οι γραπτές εξετάσεις για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους/τις υπόλοιπους/-ες μαθητές/-τριες (άρθρα 113 και 136 του ν. 4610/2019).

Εάν, εκ παραδρομής, γίνει κλήρωση σε λάθος μάθημα

Ο/Η Διευθυντής/-ντρια καταχωρίζει σε συγκεκριμένη φόρμα της Τ.Θ.Δ.Δ. αιτιολογημένο αίτημα εκ νέου κλήρωσης στο μάθημα αυτό. Στη συνέχεια επιλέγει "Αποστολή‘’. Το αίτημα διαβιβάζεται, μέσω της πλατφόρμας της Τ.Θ.Δ.Δ., στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αφού προχωρήσει σε σχετικό έλεγχο, δίνει τη δυνατότητα στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα εκ νέου κλήρωσης. Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους σε κάποιο Λύκειο δεν καταστεί δυνατή η κλήρωση των θεμάτων, ενημερώνεται ο/η οικείος/-α Διευθυντής/-ντρια Εκπαίδευσης και η σχετική κλήρωση πραγματοποιείται στα γραφεία της Διεύθυνσης.

Τα θέματα αποστέλλονται στο σχολείο με τον προσφορότερο τρόπο. Τη γενικότερη ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (παροχή οδηγιών, υποστήριξη κ.ά.) και την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων που προκύπτουν στις σχολικές μονάδες ευθύνης του έχει ο/η Διευθυντής/-ντρια Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό ορίζεται σε κάθε Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης υπάλληλος/-οι ως Υπεύθυνος/-οι της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας. Ειδικότερες οδηγίες σχετικά με την πρόσβαση και υποστήριξη της διαδικασίας υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας».

Στις 19 Ιουνίου η ειδική εξεταστική

Ο Ιωάννης Βιόπουλος, διευθυντής στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου περιγράφει στο makthes.gr πως «το κάθε σχολείο ορίζει το πρόγραμμα των εξετάσεων του, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που έχει θέσει το ΥΠΑΙΘ. 

Τα μισά θέματα μπαίνουν από τον καθηγητή και τα υπόλοιπα από την Τράπεζα Θεμάτων. Οι εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ ́ τάξης των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. αρχίζουν σήμερα και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023. Οι εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α ́ και Β ́ τάξης της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 6 Ιουνίου». 

Σημειώνεται ότι οι εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής Ιουνίου για όσους γράψουν κάτω από 9,5, θα αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Ιουνίου και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 26 Ιουνίου.

«Η Τράπεζα Θεμάτων πρέπει να επανεξεταστεί»

Προβληματικό φαίνεται να είναι το εφαρμοζόμενο σύστημα ενδοσχολικών εξετάσεων για τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥΛ), καθώς στο Γυμνάσιο συνεχίζονται τα μαθήματα μέχρι και τις 29 Μαΐου, με τις εξετάσεις του Λυκείου να ξεκινούν κανονικά σήμερα. 

«Ένας εκπαιδευτικός που είναι εισηγητής στο Λύκειο, δεν θα μπορεί να κάνει μάθημα στο Γυμνάσιο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αναστάτωση στο πρόγραμμα», αναφέρουν πηγές στο makthes.gr. Παρά το γεγονός ότι οι θεματικές της Τράπεζας Θεμάτων για τα ειδικά σχολεία είναι διαφορετικές, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές να δώσουν πανελλήνιες ωστόσο, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως «από τους 100 μαθητές που είχαμε στη Δ’ Λυκείου τα τελευταία χρόνια, ο ένας πέρασε στις πανελλαδικές. Η Τράπεζα Θεμάτων δημιουργεί πρόβλημα στα ΕΝΕΕΓΥΛ διότι οι μαθητές μπαίνουν σε μία διαδικασία επιπλέον πίεσης. Είναι ένα μέτρο που θα πρέπει να επανεξεταστεί».

Αρχίζουν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές της Α', Β' και Γ' Λυκείου, μέσω της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας κληρώνονται είτε ενότητες θεμάτων είτε αυτοτελή θέματα. Την ημέρα κάθε προγραμματισμένης εξέτασης ανά συγκεκριμένο μάθημα και Λύκειο, ο/η Διευθυντής/ντρια και ο/η οικείος/-α ή οι οικείοι/-ες διδάσκοντες/-ουσες, κληρώνουν άπαξ τα προς εξέταση από την Τ.Θ.Δ.Δ. θέματα (έως δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών, των Αγγλικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών, καθώς και για τα μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου).

Η κλήρωση διενεργείται ως εξής:

α) Είσοδος της σχολικής μονάδας στην ιστοσελίδα της Τ.Θ.Δ.Δ. με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.).

β) Επιλογή: «Τρέχουσα εξεταστική περίοδος (Μαΐου-Ιουνίου 2023 ή Σεπτεμβρίου 2023)», «Τάξη» και «Μάθημα».

γ) Επιλογή: «Κλήρωση»: Ανάλογα με το εξεταζόμενο μάθημα κληρώνονται με τυχαία επιλογή τρεις (3) ενότητες θεμάτων ή έξι (6) θέματα από τα οποία τρία (3) για το 2ο και τρία (3) για το 4ο ερώτημα. Για το μάθημα της Ιστορίας κληρώνονται, αντίστοιχα, τρία (3) θέματα για το 1ο και τρία (3) για το 3ο ερώτημα.

δ) Οι διδάσκοντες/-ουσες επιλέγουν από τα κληρωθέντα μία ενότητα θεμάτων ή ένα θέμα για το 2ο και ένα θέμα για το 4ο (εκτός του μαθήματος της Ιστορίας στο οποίο επιλέγουν ένα θέμα για το 1ο και ένα θέμα για το 3ο) στα οποία θα εξεταστούν οι μαθητές/-τριες.

Στη συνέχεια, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας, καταχωρίζουν την επιλογή τους, στην πλατφόρμα της Τ.Θ.Δ.Δ. Κατά τη διαδικασία αυτή, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων και την εν γένει λειτουργία της σχολικής μονάδας κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κατατακτήριες εξετάσεις, τα θέματα των προφορικών εξετάσεων καταρτίζονται από τους/τις οικείους/-ες διδάσκοντες/-ουσες. Οι γραπτές εξετάσεις για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους/τις υπόλοιπους/-ες μαθητές/-τριες (άρθρα 113 και 136 του ν. 4610/2019).

Εάν, εκ παραδρομής, γίνει κλήρωση σε λάθος μάθημα

Ο/Η Διευθυντής/-ντρια καταχωρίζει σε συγκεκριμένη φόρμα της Τ.Θ.Δ.Δ. αιτιολογημένο αίτημα εκ νέου κλήρωσης στο μάθημα αυτό. Στη συνέχεια επιλέγει "Αποστολή‘’. Το αίτημα διαβιβάζεται, μέσω της πλατφόρμας της Τ.Θ.Δ.Δ., στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αφού προχωρήσει σε σχετικό έλεγχο, δίνει τη δυνατότητα στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα εκ νέου κλήρωσης. Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους σε κάποιο Λύκειο δεν καταστεί δυνατή η κλήρωση των θεμάτων, ενημερώνεται ο/η οικείος/-α Διευθυντής/-ντρια Εκπαίδευσης και η σχετική κλήρωση πραγματοποιείται στα γραφεία της Διεύθυνσης.

Τα θέματα αποστέλλονται στο σχολείο με τον προσφορότερο τρόπο. Τη γενικότερη ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (παροχή οδηγιών, υποστήριξη κ.ά.) και την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων που προκύπτουν στις σχολικές μονάδες ευθύνης του έχει ο/η Διευθυντής/-ντρια Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό ορίζεται σε κάθε Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης υπάλληλος/-οι ως Υπεύθυνος/-οι της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας. Ειδικότερες οδηγίες σχετικά με την πρόσβαση και υποστήριξη της διαδικασίας υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας».

Στις 19 Ιουνίου η ειδική εξεταστική

Ο Ιωάννης Βιόπουλος, διευθυντής στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου περιγράφει στο makthes.gr πως «το κάθε σχολείο ορίζει το πρόγραμμα των εξετάσεων του, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που έχει θέσει το ΥΠΑΙΘ. 

Τα μισά θέματα μπαίνουν από τον καθηγητή και τα υπόλοιπα από την Τράπεζα Θεμάτων. Οι εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ ́ τάξης των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. αρχίζουν σήμερα και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023. Οι εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α ́ και Β ́ τάξης της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 6 Ιουνίου». 

Σημειώνεται ότι οι εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής Ιουνίου για όσους γράψουν κάτω από 9,5, θα αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Ιουνίου και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 26 Ιουνίου.

«Η Τράπεζα Θεμάτων πρέπει να επανεξεταστεί»

Προβληματικό φαίνεται να είναι το εφαρμοζόμενο σύστημα ενδοσχολικών εξετάσεων για τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝΕΕΓΥΛ), καθώς στο Γυμνάσιο συνεχίζονται τα μαθήματα μέχρι και τις 29 Μαΐου, με τις εξετάσεις του Λυκείου να ξεκινούν κανονικά σήμερα. 

«Ένας εκπαιδευτικός που είναι εισηγητής στο Λύκειο, δεν θα μπορεί να κάνει μάθημα στο Γυμνάσιο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αναστάτωση στο πρόγραμμα», αναφέρουν πηγές στο makthes.gr. Παρά το γεγονός ότι οι θεματικές της Τράπεζας Θεμάτων για τα ειδικά σχολεία είναι διαφορετικές, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές να δώσουν πανελλήνιες ωστόσο, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως «από τους 100 μαθητές που είχαμε στη Δ’ Λυκείου τα τελευταία χρόνια, ο ένας πέρασε στις πανελλαδικές. Η Τράπεζα Θεμάτων δημιουργεί πρόβλημα στα ΕΝΕΕΓΥΛ διότι οι μαθητές μπαίνουν σε μία διαδικασία επιπλέον πίεσης. Είναι ένα μέτρο που θα πρέπει να επανεξεταστεί».

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία