ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΣΠΗΕΦ: Xιλιάδες μικροί φ/β παραγωγοί κινδυνεύουν να μείνουν απλήρωτοι

Το αίτημα για παράταση της έκδοσης βεβαίωσης πολυγώνου εξαιρούμενου σταθμού

 22/02/2023 18:04

ΠΟΣΠΗΕΦ: Xιλιάδες μικροί φ/β παραγωγοί κινδυνεύουν να μείνουν απλήρωτοι

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΦωτοβολταΪκών Παραγωγών, ζητάει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να δοθεί τετράμηνη παράταση  στην υποχρέωση έκδοσης βεβαίωσης εξαιρούμενου σταθμού, καθώς η ΡΑΕ, λόγω υποστελέχωσης καθυστερεί στην έκδοση των βεβαιώσεων αυτών που αφορούν τους μικρομεσαίους παραγωγούς και τις Ενεργειακές Κοινότητες. 

Εάν, όπως σημειώνει η ΠΟΣΠΗΕΦ, δεν δοθεί παράταση, όσοι παραγωγοί δεν καταθέσουν τις σχετικές βεβαιώσεις ως τις 31/3/2023, θα σταματήσουν να πληρώνονται από τον ΔΑΠΕΕΠ, ακόμη και αν έχουν υποβάλλει αίτηση έκδοσης βεβαίωσης. Για να αντιμετωπιστεί δια μιας το πρόβλημα, η Ομοσπονδία ζητεί να θεωρείται σύνομος ο παραγωγός που έχει υποβάλλει πλήρη φάκελο για την έκδοση της βεβαίωσης καταχώρησης  εξαιρούμενου σταθμού , δηλαδή σταθμού χαμηλής ισχύος που έγινε δίχως τη συμμετοχή του επενδυτή σε διαγωνισμό. 

Το αίτημα αναλύεται στο παρακάτω κείμενο: 

"Σύμφωνα με τον Ν.4951/2022, όλοι οι Φ/Β Σταθμοί που εξαιρούνται από την έκδοση άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ έχουν υποχρέωση έκδοσης βεβαίωσης καταχώρησης πολυγώνου (σ.σ. τοπογραφικό διάγραμα)  μέχρι τις 31/3/2023. Η διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου σταθμού στη ΡΑΕ, αφορά πάνω από 20.000 «μικρά» έργα, τα οποία είτε έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν εδώ και αρκετά έτη, είτε έχουν κατασκευαστεί και αναμένουν ηλέκτριση. 

Σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν εκδώσει τη σχετική Βεβαίωση Πολυγώνου έως την 31 Μαρτίου 2023, θα σταματά η καταβολή αποζημιώσεων για την παραγωγή του Φ/Β Σταθμού. Δυστυχώς, τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τη διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης Πολυγώνου Εξαιρούμενου είναι αρκετά.

Καταρχήν, η ΡΑΕ δεν δύναται να ανταπεξέλθει στον όγκο των βεβαιώσεων που πρέπει να εκδοθούν. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι βεβαιώσεις πολυγώνων των οποίων οι αιτήσεις κατατέθηκαν το Δεκέμβριο 2022 δεν έχουν εκδοθεί ακόμη. Συνεπώς, αιτήσεις για χορήγηση βεβαίωσης εξαιρούμενων σταθμών που θα κατατεθούν Φεβρουάριο και Μάρτιο είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από τη ΡΑΕ, καθώς η ίδια δηλώνει αδυναμία να ανταπεξέλθει στον όγκο των αιτήσεων λόγω υποστελέχωσης. 

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να σταματήσει ο ΔΑΠΕΕΠ τις πληρωμές εκατοντάδων μικρών παραγωγών, των οποίων όμως τα δάνεια στις τράπεζες θα πρέπει να εξυπηρετηθούν. Και όλα αυτά, χωρίς οι παραγωγοί να έχουν την παραμικρή ευθύνη, αφού οι ίδιοι εκπληρώνουν την υποχρέωση τους για υποβολή αίτησης χορήγησης βεβαίωσης εξαιρούμενου πολυγώνου.Για ακόμη μία φορά τον πρόχειρο σχεδιασμό θα κληθούν να την πληρώσουν οι εκατοντάδες μικροί παραγωγοί.

Εκτός αυτού, έχουν προκύψει ζητήματα επικαλύψεων, τα οποία για να επιλυθούν απαιτούν εύλογο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να καθυστερεί ακόμη περισσότερο η διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης πολυγώνου εξαιρούμενου σταθμού και το αποτέλεσμα πάλι να είναι η μη πληρωμή του παραγωγού.

Για τους παραπάνω λόγους και δεδομένου ότι σύντομα αναμένεται η προκήρυξη Εθνικών Εκλογών όπου δεν θα μπορεί να γίνει κάποια νομοθετική παρέμβαση, η ΠΟΣΠΗΕΦ προτείνει την άμεση παράταση της υποχρέωσης έκδοσης βεβαίωσης εξαιρούμενου σταθμού τουλάχιστον κατά τέσσερις (4) μήνες, προκειμένου να μην προκύψει πρόβλημα με τις πληρωμές των εκατοντάδων μικρών παραγωγών.

Τέλος ζητάμε με την υποβολή των δικαιολογητικών στη ΡΑΕ για έκδοση βεβαίωσης και εφόσον η ‘αίτηση θεωρηθεί πλήρης να εκδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής που θα κατοχυρώνει την εμπρόθεσμη έκδοση της βεβαίωσης χωρίς περαιτέρω επιπτώσεις για τον παραγωγό. Η δε έκδοση και αποστολή της βεβαίωσης προς τον ΔΑΠΕΕΠ, να αποστέλλεται ψηφιακά από τη ΡΑΕ και όχι ταχυδρομικά από τους παραγωγούς που σημαίνει επιπλέον κόστος σε χρόνο και χρήμα".

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΦωτοβολταΪκών Παραγωγών, ζητάει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να δοθεί τετράμηνη παράταση  στην υποχρέωση έκδοσης βεβαίωσης εξαιρούμενου σταθμού, καθώς η ΡΑΕ, λόγω υποστελέχωσης καθυστερεί στην έκδοση των βεβαιώσεων αυτών που αφορούν τους μικρομεσαίους παραγωγούς και τις Ενεργειακές Κοινότητες. 

Εάν, όπως σημειώνει η ΠΟΣΠΗΕΦ, δεν δοθεί παράταση, όσοι παραγωγοί δεν καταθέσουν τις σχετικές βεβαιώσεις ως τις 31/3/2023, θα σταματήσουν να πληρώνονται από τον ΔΑΠΕΕΠ, ακόμη και αν έχουν υποβάλλει αίτηση έκδοσης βεβαίωσης. Για να αντιμετωπιστεί δια μιας το πρόβλημα, η Ομοσπονδία ζητεί να θεωρείται σύνομος ο παραγωγός που έχει υποβάλλει πλήρη φάκελο για την έκδοση της βεβαίωσης καταχώρησης  εξαιρούμενου σταθμού , δηλαδή σταθμού χαμηλής ισχύος που έγινε δίχως τη συμμετοχή του επενδυτή σε διαγωνισμό. 

Το αίτημα αναλύεται στο παρακάτω κείμενο: 

"Σύμφωνα με τον Ν.4951/2022, όλοι οι Φ/Β Σταθμοί που εξαιρούνται από την έκδοση άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ έχουν υποχρέωση έκδοσης βεβαίωσης καταχώρησης πολυγώνου (σ.σ. τοπογραφικό διάγραμα)  μέχρι τις 31/3/2023. Η διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου σταθμού στη ΡΑΕ, αφορά πάνω από 20.000 «μικρά» έργα, τα οποία είτε έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν εδώ και αρκετά έτη, είτε έχουν κατασκευαστεί και αναμένουν ηλέκτριση. 

Σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν εκδώσει τη σχετική Βεβαίωση Πολυγώνου έως την 31 Μαρτίου 2023, θα σταματά η καταβολή αποζημιώσεων για την παραγωγή του Φ/Β Σταθμού. Δυστυχώς, τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τη διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης Πολυγώνου Εξαιρούμενου είναι αρκετά.

Καταρχήν, η ΡΑΕ δεν δύναται να ανταπεξέλθει στον όγκο των βεβαιώσεων που πρέπει να εκδοθούν. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι βεβαιώσεις πολυγώνων των οποίων οι αιτήσεις κατατέθηκαν το Δεκέμβριο 2022 δεν έχουν εκδοθεί ακόμη. Συνεπώς, αιτήσεις για χορήγηση βεβαίωσης εξαιρούμενων σταθμών που θα κατατεθούν Φεβρουάριο και Μάρτιο είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από τη ΡΑΕ, καθώς η ίδια δηλώνει αδυναμία να ανταπεξέλθει στον όγκο των αιτήσεων λόγω υποστελέχωσης. 

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να σταματήσει ο ΔΑΠΕΕΠ τις πληρωμές εκατοντάδων μικρών παραγωγών, των οποίων όμως τα δάνεια στις τράπεζες θα πρέπει να εξυπηρετηθούν. Και όλα αυτά, χωρίς οι παραγωγοί να έχουν την παραμικρή ευθύνη, αφού οι ίδιοι εκπληρώνουν την υποχρέωση τους για υποβολή αίτησης χορήγησης βεβαίωσης εξαιρούμενου πολυγώνου.Για ακόμη μία φορά τον πρόχειρο σχεδιασμό θα κληθούν να την πληρώσουν οι εκατοντάδες μικροί παραγωγοί.

Εκτός αυτού, έχουν προκύψει ζητήματα επικαλύψεων, τα οποία για να επιλυθούν απαιτούν εύλογο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να καθυστερεί ακόμη περισσότερο η διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης πολυγώνου εξαιρούμενου σταθμού και το αποτέλεσμα πάλι να είναι η μη πληρωμή του παραγωγού.

Για τους παραπάνω λόγους και δεδομένου ότι σύντομα αναμένεται η προκήρυξη Εθνικών Εκλογών όπου δεν θα μπορεί να γίνει κάποια νομοθετική παρέμβαση, η ΠΟΣΠΗΕΦ προτείνει την άμεση παράταση της υποχρέωσης έκδοσης βεβαίωσης εξαιρούμενου σταθμού τουλάχιστον κατά τέσσερις (4) μήνες, προκειμένου να μην προκύψει πρόβλημα με τις πληρωμές των εκατοντάδων μικρών παραγωγών.

Τέλος ζητάμε με την υποβολή των δικαιολογητικών στη ΡΑΕ για έκδοση βεβαίωσης και εφόσον η ‘αίτηση θεωρηθεί πλήρης να εκδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής που θα κατοχυρώνει την εμπρόθεσμη έκδοση της βεβαίωσης χωρίς περαιτέρω επιπτώσεις για τον παραγωγό. Η δε έκδοση και αποστολή της βεβαίωσης προς τον ΔΑΠΕΕΠ, να αποστέλλεται ψηφιακά από τη ΡΑΕ και όχι ταχυδρομικά από τους παραγωγούς που σημαίνει επιπλέον κόστος σε χρόνο και χρήμα".

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία