ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα χρηματοδοτηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

Οι προτάσεις της Επιτροπής εξωστρέφειας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκαν σε ειδική ημερίδα

 13/03/2019 19:56

Πώς θα χρηματοδοτηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

Ευτυχία Κωνσταντινίδου

Τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να χρηματοδοτηθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρουσιάζει σε ειδική ημερίδα, η επιτροπή εξωστρέφειας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Σε μία κατάμεστη αίθουσα, επαγγελματίες του επιχειρηματικού κλάδου της Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν με σκοπό να ενημερωθούν για τις προοπτικές που έχει η επιχείρησή τους να λάβει μερική ή ολική χρηματοδότηση από διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν νέες πηγές εσόδων μέσα από ποικίλα προγράμματα χρηματοδότησης, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
"Στην εκδήλωση θα αναλυθούν βασικές έννοιες σχετικά με το ποιοι είναι οι δικαιούχοι, πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν και ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες" σημειώνει μέλος της επιτροπής εξωστρέφειας και εκθέσεων του ΕΕ, Αναστασία Τζαμπαζλή.
"Το ΕΣΠΑ μεταφράζεται σε εταιρικό σύμφωνο για το πλαίσιο ανάπτυξης και είναι το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας. Στη συνείδηση πολλών παραμένει ένας μύθος που δεν μπορούν να αγγίξουν και αυτό ακριβώς θέλουμε να αλλάξουμε" καταλήγει.

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ
Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε υπάρχουσες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να έχουν ιδρυθεί από την 1/01/2016 και παλαιότερα. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, εστίασης, ιδιωτικής εκπαίδευσης και κοινωνικής μέριμνας.Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 60 εκατομμύρια ευρώ για όλη τη χώρα ενώ τα 33 εκατομμύρια κατανέμονται ισόποσα σε όλη τη βόρεια Ελλάδα.

Η δράση αφορά επενδυτικά σχέδια από 10.000€ έως 150.000€ με επιδότηση έως 50%.
Οι δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, διευκόλυνσης προσβασιμότητας σε ΑμεΑ για κτίρια, εγκαταστάσεις και μηχανήματα του επενδυτικού σχεδίου ενώ περιλαμβάνουν την ψηφιακή προβολή, το μισθολογικό κόστος των εργαζομένων και τις δαπάνες μελετών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα ο χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης.

Η περίοδος των υποβολών των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων λήγει στις 9 Μαΐου 2019.

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας


Το δεύτερο πρόγραμμα της εργαλειοθήκης στοχεύει στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν έως τις 31/12/15. Περιλαμβάνει επιχειρήσεις πολλών κλάδων με κύριους τομείς δραστηριοποίησης τον αγροδιατροφικό τομέα και τη βιομηχανία τροφίμων, την ενέργεια, την εφοδιαστική αλυσίδα, τους τομείς υγείας και το περιβάλλον αλλά και τις υπηρεσίες της τεχνολογίας και πληροφορικής. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια € για το σύνολο της χώρας.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€ με δυνατότητα επιδότησης από 50% έως 65%.

Στην επιδότηση περιλαμβάνονται σχεδόν όλες οι δαπάνες μεταξύ των οποίων νέο προσωπικό, μηχανήματα και εξοπλισμός, ψηφιακή προβολή και μεταφορικά μέσα.

Η υποβολή αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Να σημειωθεί ότι στα δύο παραπάνω προγράμματα δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με καθεστώς franchising.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση χρηματοδότησης στο www.ependyseis.gr/mis.

Τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να χρηματοδοτηθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρουσιάζει σε ειδική ημερίδα, η επιτροπή εξωστρέφειας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Σε μία κατάμεστη αίθουσα, επαγγελματίες του επιχειρηματικού κλάδου της Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν με σκοπό να ενημερωθούν για τις προοπτικές που έχει η επιχείρησή τους να λάβει μερική ή ολική χρηματοδότηση από διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν νέες πηγές εσόδων μέσα από ποικίλα προγράμματα χρηματοδότησης, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
"Στην εκδήλωση θα αναλυθούν βασικές έννοιες σχετικά με το ποιοι είναι οι δικαιούχοι, πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν και ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες" σημειώνει μέλος της επιτροπής εξωστρέφειας και εκθέσεων του ΕΕ, Αναστασία Τζαμπαζλή.
"Το ΕΣΠΑ μεταφράζεται σε εταιρικό σύμφωνο για το πλαίσιο ανάπτυξης και είναι το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας. Στη συνείδηση πολλών παραμένει ένας μύθος που δεν μπορούν να αγγίξουν και αυτό ακριβώς θέλουμε να αλλάξουμε" καταλήγει.

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ
Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε υπάρχουσες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να έχουν ιδρυθεί από την 1/01/2016 και παλαιότερα. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, εστίασης, ιδιωτικής εκπαίδευσης και κοινωνικής μέριμνας.Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 60 εκατομμύρια ευρώ για όλη τη χώρα ενώ τα 33 εκατομμύρια κατανέμονται ισόποσα σε όλη τη βόρεια Ελλάδα.

Η δράση αφορά επενδυτικά σχέδια από 10.000€ έως 150.000€ με επιδότηση έως 50%.
Οι δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, διευκόλυνσης προσβασιμότητας σε ΑμεΑ για κτίρια, εγκαταστάσεις και μηχανήματα του επενδυτικού σχεδίου ενώ περιλαμβάνουν την ψηφιακή προβολή, το μισθολογικό κόστος των εργαζομένων και τις δαπάνες μελετών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα ο χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης.

Η περίοδος των υποβολών των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων λήγει στις 9 Μαΐου 2019.

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας


Το δεύτερο πρόγραμμα της εργαλειοθήκης στοχεύει στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν έως τις 31/12/15. Περιλαμβάνει επιχειρήσεις πολλών κλάδων με κύριους τομείς δραστηριοποίησης τον αγροδιατροφικό τομέα και τη βιομηχανία τροφίμων, την ενέργεια, την εφοδιαστική αλυσίδα, τους τομείς υγείας και το περιβάλλον αλλά και τις υπηρεσίες της τεχνολογίας και πληροφορικής. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια € για το σύνολο της χώρας.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€ με δυνατότητα επιδότησης από 50% έως 65%.

Στην επιδότηση περιλαμβάνονται σχεδόν όλες οι δαπάνες μεταξύ των οποίων νέο προσωπικό, μηχανήματα και εξοπλισμός, ψηφιακή προβολή και μεταφορικά μέσα.

Η υποβολή αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Να σημειωθεί ότι στα δύο παραπάνω προγράμματα δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με καθεστώς franchising.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση χρηματοδότησης στο www.ependyseis.gr/mis.

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία