ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΚΜ: Εργασίες ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων στο δήμο Βέροιας

Παρεμβάσεις σε έργα οδοποιίας επιθεώρησαν από κοινού ο αντιπεριφερειαρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζιδης και ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζιδης

 12/09/2019 14:38

  ΠΚΜ: Εργασίες ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων στο δήμο Βέροιας

Αυτοψίες σε αγροτικό δρόμο του Λαζοχωρίου, όπου ολοκληρώθηκαν εργασίες αγροτικής οδοποιϊας, έργο της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του δήμου Βέροιας, πραγματοποίησαν από κοινού ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης και ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης.

Το έργο αφορά σε εργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών και σήμανσης για την ολοκλήρωση του οδοστρώματος δύο αγροτικών δρόμων Λαζοχωρίου και Μακροχωρίου και τη συντήρηση υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος ενός αγροτικού δρόμου Μαυροδενδρίου του Καλλικρατικού δήμου Βέροιας.

«Προτεραιότητα στην Ημαθία δεν είναι μόνο η εκτέλεση έργων πνοής με μεγάλο προϋπολογισμό. Επιβλέπουμε και παρακολουθούμε με συνέπεια κάθε έργο που εκτελείται και συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας των πολιτών» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, τονίζοντας ότι η όποια παρέμβαση γίνεται σε όφελος των αγροτών αποτελεί πρώτη επιλογή τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα.

Η κατασκευή του έργου έγινε σε εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και του Δήμου Βέροιας από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - ίδιους πόρους έτους 2019 και ο προϋπολογισμός του ανερχόταν στις 90.146,75 ευρώ.

Αυτοψίες σε αγροτικό δρόμο του Λαζοχωρίου, όπου ολοκληρώθηκαν εργασίες αγροτικής οδοποιϊας, έργο της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του δήμου Βέροιας, πραγματοποίησαν από κοινού ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης και ο δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης.

Το έργο αφορά σε εργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών και σήμανσης για την ολοκλήρωση του οδοστρώματος δύο αγροτικών δρόμων Λαζοχωρίου και Μακροχωρίου και τη συντήρηση υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος ενός αγροτικού δρόμου Μαυροδενδρίου του Καλλικρατικού δήμου Βέροιας.

«Προτεραιότητα στην Ημαθία δεν είναι μόνο η εκτέλεση έργων πνοής με μεγάλο προϋπολογισμό. Επιβλέπουμε και παρακολουθούμε με συνέπεια κάθε έργο που εκτελείται και συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας των πολιτών» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, τονίζοντας ότι η όποια παρέμβαση γίνεται σε όφελος των αγροτών αποτελεί πρώτη επιλογή τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα.

Η κατασκευή του έργου έγινε σε εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και του Δήμου Βέροιας από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - ίδιους πόρους έτους 2019 και ο προϋπολογισμός του ανερχόταν στις 90.146,75 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία