ΠΙΕΡΙΑ

Πιερία: «Ξηλώνεται» η γέφυρα προς Θεσσαλονίκη και έρχεται νέα, με ευρωπαϊκά πρότυπα

Το συνολικό μήκος της νέας γέφυρας θα είναι 23 μέτρα και το πλάτος 15 μέτρα

 10/03/2023 17:55

Πιερία: «Ξηλώνεται» η γέφυρα προς Θεσσαλονίκη και έρχεται νέα, με ευρωπαϊκά πρότυπα

Εργασίες πλήρους ανακατασκευής του κλάδου προς Θεσσαλονίκη της γέφυρας στη Χ.Θ. 464+360 στην περιοχή του Αιγινίου Πιερίας εκκινούν τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 προς υλοποίηση σχετικής υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, το οποίο έχει την αρμοδιότητα ανάθεσης, επίβλεψης και χρηματοδότησης των συγκεκριμένων εργασιών.

Οι τεχνικές εργασίες περιλαμβάνουν την ολική καθαίρεση της υφιστάμενης γέφυρας (ρεύμα προς Θεσσαλονίκη) και κατασκευή νέας γέφυρας δύο ανοιγμάτων (θεμέλια, βάθρα και πλάκα καταστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα) σύμφωνα με τα σύγχρονα ελληνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα. Το συνολικό μήκος της νέας γέφυρας θα είναι 23 μέτρα και το πλάτος 15 μέτρα.

Για την ασφάλεια των οδηγών και την απρόσκοπτη πραγματοποίηση των εργασιών έχουν εγκριθεί και προγραμματιστεί οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: αποκλεισμός του βόρειου κλάδου (προς Θεσσαλονίκη) και αμφιδρόμηση της κυκλοφορίας στο νότιο κλάδο (προς Αθήνα), η οποία θα έχει δύο (2) λωρίδες προς Θεσσαλονίκη και μια (1) λωρίδα προς Αθήνα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εκτείνονται σε περίπου 2,5 χιλιόμετρα στα οποία

Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα αποκλειστεί και η τοπική οδός μήκους 110 μέτρων που διέρχεται κάτω από τη γέφυρα που συνδέει τον ανατολικό με το δυτικό παράπλευρο δίκτυο, η οποία και θα ανακατασκευαστεί πριν την απόδοση της γέφυρας στην κυκλοφορία. Για την εξυπηρέτηση της τοπικής κυκλοφορίας θα χρησιμοποιούνται υπάρχουσες εναλλακτικές διαδρομές.

Η αναβαθμισμένη γέφυρα αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία σε ένα έτος.

Οι εργασίες αναβάθμισης, παρόλη την πρόσκαιρη όχληση που επιφέρουν στις τοπικές μετακινήσεις, είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και δημιουργούν επίσης ισχυρό παράγοντα ανάπτυξης για το μέλλον.

Για την διευκόλυνση των οδηγών, παρέχεται συνεχής ενημέρωση μέσω των πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων σε όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου για τα σημεία όπου παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία με ενδεχόμενες καθυστερήσεις. Επιπρόσθετα οι οδηγοί μπορούν να ενημερώνονται και πριν την έναρξη του ταξιδιού τους για όλες τις ισχύουσες εργασίες και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μέσω της ιστοσελίδας https://travel.aegeanmotorway.gr, προκειμένου να έχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στην περιοχή, ενδεχομένως να παρατηρηθούν καθυστερήσεις στις μετακινήσεις σε περιόδους αιχμής (εορτές και τριήμερα), κατά τις οποίες αναμένεται αυξημένη κυκλοφορία σε όλο το οδικό δίκτυο.
Κατά τις περιόδους αυτές συνιστάται στους οδηγούς να προγραμματίζουν το ταξίδι τους συνυπολογίζοντας τα ανωτέρω, προκειμένου η όχλησή τους να είναι η μικρότερη δυνατή.

olympusmera

Εργασίες πλήρους ανακατασκευής του κλάδου προς Θεσσαλονίκη της γέφυρας στη Χ.Θ. 464+360 στην περιοχή του Αιγινίου Πιερίας εκκινούν τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 προς υλοποίηση σχετικής υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, το οποίο έχει την αρμοδιότητα ανάθεσης, επίβλεψης και χρηματοδότησης των συγκεκριμένων εργασιών.

Οι τεχνικές εργασίες περιλαμβάνουν την ολική καθαίρεση της υφιστάμενης γέφυρας (ρεύμα προς Θεσσαλονίκη) και κατασκευή νέας γέφυρας δύο ανοιγμάτων (θεμέλια, βάθρα και πλάκα καταστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα) σύμφωνα με τα σύγχρονα ελληνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα. Το συνολικό μήκος της νέας γέφυρας θα είναι 23 μέτρα και το πλάτος 15 μέτρα.

Για την ασφάλεια των οδηγών και την απρόσκοπτη πραγματοποίηση των εργασιών έχουν εγκριθεί και προγραμματιστεί οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: αποκλεισμός του βόρειου κλάδου (προς Θεσσαλονίκη) και αμφιδρόμηση της κυκλοφορίας στο νότιο κλάδο (προς Αθήνα), η οποία θα έχει δύο (2) λωρίδες προς Θεσσαλονίκη και μια (1) λωρίδα προς Αθήνα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εκτείνονται σε περίπου 2,5 χιλιόμετρα στα οποία

Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα αποκλειστεί και η τοπική οδός μήκους 110 μέτρων που διέρχεται κάτω από τη γέφυρα που συνδέει τον ανατολικό με το δυτικό παράπλευρο δίκτυο, η οποία και θα ανακατασκευαστεί πριν την απόδοση της γέφυρας στην κυκλοφορία. Για την εξυπηρέτηση της τοπικής κυκλοφορίας θα χρησιμοποιούνται υπάρχουσες εναλλακτικές διαδρομές.

Η αναβαθμισμένη γέφυρα αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία σε ένα έτος.

Οι εργασίες αναβάθμισης, παρόλη την πρόσκαιρη όχληση που επιφέρουν στις τοπικές μετακινήσεις, είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και δημιουργούν επίσης ισχυρό παράγοντα ανάπτυξης για το μέλλον.

Για την διευκόλυνση των οδηγών, παρέχεται συνεχής ενημέρωση μέσω των πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων σε όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου για τα σημεία όπου παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία με ενδεχόμενες καθυστερήσεις. Επιπρόσθετα οι οδηγοί μπορούν να ενημερώνονται και πριν την έναρξη του ταξιδιού τους για όλες τις ισχύουσες εργασίες και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μέσω της ιστοσελίδας https://travel.aegeanmotorway.gr, προκειμένου να έχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στην περιοχή, ενδεχομένως να παρατηρηθούν καθυστερήσεις στις μετακινήσεις σε περιόδους αιχμής (εορτές και τριήμερα), κατά τις οποίες αναμένεται αυξημένη κυκλοφορία σε όλο το οδικό δίκτυο.
Κατά τις περιόδους αυτές συνιστάται στους οδηγούς να προγραμματίζουν το ταξίδι τους συνυπολογίζοντας τα ανωτέρω, προκειμένου η όχλησή τους να είναι η μικρότερη δυνατή.

olympusmera

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία