ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Περισσότερη και καλύτερη ανακύκλωση ζητούν κάτοικοι του δήμου Δέλτα

Σύμφωνα με έρευνα το 61% δεν είναι ικανοποιημένο με τον τόπο που γίνεται η ανακύκλωση και ζητούν καλύτερη οργάνωση και περισσότερους κάδους

 12/05/2021 22:12

Περισσότερη και καλύτερη ανακύκλωση ζητούν κάτοικοι του δήμου Δέλτα
Φωτογραφία αρχείου

Δυσαρεστημένοι εμφανίζονται οι κάτοικοι του δήμου Δέλτα σχετικά με τον τρόπο που πραγματοποιείται η ανακύκλωση στον δήμο σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαδικτυακής έρευνας η οποία παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) Ecoroutes.

Στην έρευνα συμμετέχουν 398 δημότες από τις 29/3 έως τις 22/4, οι οποίοι δηλώνουν αρκετά έως πολύ ενημερωμένοι για την ανακύκλωση (ποσοστό75%) που πιστεύουν ότι συνδέεται με την προσωπική τους ποιότητα ζωής. 

Βέβαια σε ποσοστό 61%, οι εν λόγω κάτοικοι εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από τον τρόπο που γίνεται η ανακύκλωση στο δήμο Δέλτα και ζητούν καλύτερη οργάνωση στο σύστημα ανακύκλωσης και αύξηση των κάδων. Επιπλέον, δηλώνουν ότι δεν ενδιαφέρονται τόσο για προσωπικά οικονομικά οφέλη με τη μορφή μείωσης των δημοτικών τελών, όσο για τα οφέλη που προκύπτουν για το κοινωνικό σύνολο (εξοικονόμηση πόρων για δημόσια έργα), καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση τηςποιότητας ζωής τους.

Η εκδήλωση με τίτλο «Ανακύκλωση και μείωση απορριμμάτων στον δήμο Δέλτα: ενημερωνόμαστε, δρούμε μαζί, βελτιώνουμε τη ζωή μας!» περιλαμβάνεται στις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις για την προώθηση της ανακύκλωσης και την πρόληψη παραγωγής πλαστικών απορριμμάτων στον δήμο Δέλτα», που υλοποιεί η ΚΟΙΝΣΕΠ Ecoroutes με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ» του τομέα Μακεδονίας-Θράκης του υπουργείου Εσωτερικών. Το έργο περιλαμβάνει επίσης, την παραγωγή ενημερωτικών σποτ και εντύπων, εργαστήρια αναβαθμιστικής ανακύκλωσης, καθώς και έκθεση παρουσίασης των αντικειμένων που θα παραχθούν στα εργαστήρια.

Δυσαρεστημένοι εμφανίζονται οι κάτοικοι του δήμου Δέλτα σχετικά με τον τρόπο που πραγματοποιείται η ανακύκλωση στον δήμο σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαδικτυακής έρευνας η οποία παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) Ecoroutes.

Στην έρευνα συμμετέχουν 398 δημότες από τις 29/3 έως τις 22/4, οι οποίοι δηλώνουν αρκετά έως πολύ ενημερωμένοι για την ανακύκλωση (ποσοστό75%) που πιστεύουν ότι συνδέεται με την προσωπική τους ποιότητα ζωής. 

Βέβαια σε ποσοστό 61%, οι εν λόγω κάτοικοι εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από τον τρόπο που γίνεται η ανακύκλωση στο δήμο Δέλτα και ζητούν καλύτερη οργάνωση στο σύστημα ανακύκλωσης και αύξηση των κάδων. Επιπλέον, δηλώνουν ότι δεν ενδιαφέρονται τόσο για προσωπικά οικονομικά οφέλη με τη μορφή μείωσης των δημοτικών τελών, όσο για τα οφέλη που προκύπτουν για το κοινωνικό σύνολο (εξοικονόμηση πόρων για δημόσια έργα), καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση τηςποιότητας ζωής τους.

Η εκδήλωση με τίτλο «Ανακύκλωση και μείωση απορριμμάτων στον δήμο Δέλτα: ενημερωνόμαστε, δρούμε μαζί, βελτιώνουμε τη ζωή μας!» περιλαμβάνεται στις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις για την προώθηση της ανακύκλωσης και την πρόληψη παραγωγής πλαστικών απορριμμάτων στον δήμο Δέλτα», που υλοποιεί η ΚΟΙΝΣΕΠ Ecoroutes με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ» του τομέα Μακεδονίας-Θράκης του υπουργείου Εσωτερικών. Το έργο περιλαμβάνει επίσης, την παραγωγή ενημερωτικών σποτ και εντύπων, εργαστήρια αναβαθμιστικής ανακύκλωσης, καθώς και έκθεση παρουσίασης των αντικειμένων που θα παραχθούν στα εργαστήρια.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία