ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Εξοπλίζει τις ένοπλες δυνάμεις με 14 μηχανήματα πολιτικής προστασίας

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ

 08/04/2019 12:44

Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Εξοπλίζει τις ένοπλες δυνάμεις με 14 μηχανήματα πολιτικής προστασίας

Στον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, φυσικών καταστροφών και την αποκατάσταση ζημιών, προχωρά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά τη σχετική υπογραφή της προμήθειας μηχανημάτων, από τον Απόστολο Τζιτζικώστα. Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια των μηχανημάτων ανέρχεται σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ και η πράξη χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας. 

«Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξοπλίζει τις ένοπλες δυνάμεις με μηχανήματα, κυρίως γεωτεχνικών έργων, που θα φυλάσσονται σε στρατιωτικές μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας, για να μπορούν να επέμβουν άμεσα, όπου απαιτείται. Στόχος είναι η αντιμετώπιση και πρόληψη των φυσικών καταστροφών ή των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η αποκατάσταση τυχόν ζημιών», δήλωσε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος τόνισε πως με αυτή την παρέμβαση η περιφέρεια αναγνωρίζει τον πολύ κρίσιμο κοινωνικό ρόλο των ενόπλων δυνάμεων και τη συνεισφορά τους στην Πολιτική Προστασία. «Με τις ένοπλες δυνάμεις έχουμε διαμορφώσει ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας, συμμετέχουν ενεργά στην Πολιτική Προστασία της περιοχής και έχουν συμβάλει σημαντικά σε όλες τις περιπτώσεις που είχαμε ζητήματα εκτάκτων αναγκών, τόσο σε επίπεδο αντιμετώπισης, όσο και σε επίπεδο αποκατάστασης», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Τα μηχανήματα τα οποία θα δοθούν στις στρατιωτικές μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας αποτελούνται από διαφορετικούς τύπους, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής 14 μηχανήματα:

-Εκσκαφέας τάφρων (3): Για τον καθαρισμό ρεμάτων και τη δημιουργία τάφρων, για τη διοχέτευση των νερών.

-Ανατρεπόμενο όχημα (3): Για τη μεταφορά αδρανών και φερτών υλικών.

-Ρυμουλκό όχημα μεταφοράς μηχανημάτων (2): Για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου, αλλά και για τη μεταφορά υλικών παροχής βοήθειας σε πληγέντες.

-Πολυμηχάνημα μικρού μεγέθους τύπου bobcat (2): Για χρήση σε αστικό περιβάλλον και σε δύσκολα σημεία με περιορισμένη πρόσβαση.

-Φορτωτής γαιών (1): Για φόρτωση υλικών, κατασκευή και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, καθαρισμό ρεμάτων και οδών και εκτέλεση αποχιονίσεων.

-Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας τάφρων (με συμπληρωματική εξάρτηση σφύρας) (1): Για ανάλογες εργασίες με τον εκσκαφέα τάφρων.

-Ανατρεπόμενο φορτηγό (1): Για μεταφορά αδρανών και φερτών υλικών.

-Εκσκαφέας – Φορτωτής (1): Για εργασίες που απαιτούν ευελιξία, σε αστικό – ημιαστικό περιβάλλον. Συνδυάζει τα χαρακτηριστικά των δυο προαναφερόμενων μηχανημάτων με μικρότερες δυνατότητες, λόγω μεγέθους.

Στον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, φυσικών καταστροφών και την αποκατάσταση ζημιών, προχωρά η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά τη σχετική υπογραφή της προμήθειας μηχανημάτων, από τον Απόστολο Τζιτζικώστα. Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια των μηχανημάτων ανέρχεται σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ και η πράξη χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας. 

«Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξοπλίζει τις ένοπλες δυνάμεις με μηχανήματα, κυρίως γεωτεχνικών έργων, που θα φυλάσσονται σε στρατιωτικές μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας, για να μπορούν να επέμβουν άμεσα, όπου απαιτείται. Στόχος είναι η αντιμετώπιση και πρόληψη των φυσικών καταστροφών ή των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η αποκατάσταση τυχόν ζημιών», δήλωσε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος τόνισε πως με αυτή την παρέμβαση η περιφέρεια αναγνωρίζει τον πολύ κρίσιμο κοινωνικό ρόλο των ενόπλων δυνάμεων και τη συνεισφορά τους στην Πολιτική Προστασία. «Με τις ένοπλες δυνάμεις έχουμε διαμορφώσει ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας, συμμετέχουν ενεργά στην Πολιτική Προστασία της περιοχής και έχουν συμβάλει σημαντικά σε όλες τις περιπτώσεις που είχαμε ζητήματα εκτάκτων αναγκών, τόσο σε επίπεδο αντιμετώπισης, όσο και σε επίπεδο αποκατάστασης», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Τα μηχανήματα τα οποία θα δοθούν στις στρατιωτικές μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας αποτελούνται από διαφορετικούς τύπους, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής 14 μηχανήματα:

-Εκσκαφέας τάφρων (3): Για τον καθαρισμό ρεμάτων και τη δημιουργία τάφρων, για τη διοχέτευση των νερών.

-Ανατρεπόμενο όχημα (3): Για τη μεταφορά αδρανών και φερτών υλικών.

-Ρυμουλκό όχημα μεταφοράς μηχανημάτων (2): Για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου, αλλά και για τη μεταφορά υλικών παροχής βοήθειας σε πληγέντες.

-Πολυμηχάνημα μικρού μεγέθους τύπου bobcat (2): Για χρήση σε αστικό περιβάλλον και σε δύσκολα σημεία με περιορισμένη πρόσβαση.

-Φορτωτής γαιών (1): Για φόρτωση υλικών, κατασκευή και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, καθαρισμό ρεμάτων και οδών και εκτέλεση αποχιονίσεων.

-Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας τάφρων (με συμπληρωματική εξάρτηση σφύρας) (1): Για ανάλογες εργασίες με τον εκσκαφέα τάφρων.

-Ανατρεπόμενο φορτηγό (1): Για μεταφορά αδρανών και φερτών υλικών.

-Εκσκαφέας – Φορτωτής (1): Για εργασίες που απαιτούν ευελιξία, σε αστικό – ημιαστικό περιβάλλον. Συνδυάζει τα χαρακτηριστικά των δυο προαναφερόμενων μηχανημάτων με μικρότερες δυνατότητες, λόγω μεγέθους.

ΣΧΟΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλέξτε Κατηγορία