ΠΑΙΔΕΙΑ

Παρουσίαση του νέου Νομοσχεδίου για την Παιδεία

Διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου του υπουργείου Παιδείας για το νέο Λύκειο και τις αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης

 22/04/2020 12:58

Παρουσίαση του νέου Νομοσχεδίου για την Παιδεία
Η πρώτη διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου του υπουργείου Παιδείας για το νέο Νομοσχέδιο

Έλενα Αποστολίδου

Διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου παραχώρησε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, παρουσία των υφυπουργών Παιδείας Βασίλη Διγαλάκη και Σοφία Ζαχαράκη, για την παρουσίαση του νέου νομοσχεδίου για την εκπαίδευση και το νέο Λύκειο. Όπως τόνισε η κ. Κεραμέως «για πρώτη φορά γίνεται διαδικτυακά η συνέντευξη Τύπου του υπουργείου Παιδείας , γεγονός αναγκαίο λόγω των συνθηκών που δημιουργεί η πανδημία στη χώρα μας».

Αναφορικά με τις αλλαγές. Το νέο Νομοσχέδιο, που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνει μια σειρά αλλαγών, με τις βασικότερες:

• Νέα προγράμματα σπουδών

• Νέες θεματικές στο υποχρεωτικό πρόγραμμα

• Ενίσχυση πληροφορικής και ξένων γλωσσών

• Θεσμοθέτηση της Τράπεζα Θεμάτων

• Ενίσχυση εκπαιδευτικού έργου με επιμορφώσεις εκπαιδευτικών

• Θεσμοθέτηση 24 πρότυπων και 38 πειραματικών σχολείων

• Ρύθμιση για ασφάλεια στο σχολείο, με τη θεσμοθέτηση του Εκπαιδευτικού Εμπιστοσύνης

• Νέα προγράμματα σπουδών, με τα υφιστάμενα προγράμματα σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια να χρονολογούνται από το 2003 και στο λύκειο από το 1998

• Έμφαση σε καινοτομίες και μεθόδους διδασκαλίας

• Νέες θεματικές έρχονται πιλοτικά στο νηπιαγωγείο, το δημοτικό και το γυμνάσιο

• Να ενισχυθεί η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων. Τα εργαστήρια εφαρμόζονται σε 4 πυλώνες: 1) Ζω καλύτερα 2) Φροντίζω το περιβάλλον 3) Ενδιαφέρομαι και ενεργώ 4)Δημιουργώ και καινοτομώ

Αναλυτικότερα οι βασικότεροι άξονες στις βαθμίδες εκπαίδευσης:

Νηπιαγωγείο:

• Έμφαση στην πληροφορική και τη φυσική αγωγή

• Πιλοτική εισαγωγή των Αγγλικών, μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων

• Πιλοτική εφαρμογή των νέων θεματικών

Γυμνάσιο:

• Ενίσχυση πληροφορικής

• Πιλοτική εφαρμογή νέων θεματικών

• Αύξηση των εξεταζόμενων μαθημάτων από τα 4 στα 7

• Εξορθολογισμός των προϋποθέσεων προαγωγής /απόλυσης (10 σε κάθε μάθημα ή 13 στο μέσο όρο)

• Επαναληπτικές εξετάσεις μόνο Σεπτέμβριο

Λύκειο:

• Θεσμοθέτηση της Τράπεζας θεμάτων, με πρώτη εφαρμογή Α ’Λυκείου της χρονιάς 2020-2021

• Ενίσχυση πληροφορικής, ξενών γλωσσών, κλασικών γραμμάτων και φυσικής αγωγής

• Έμφαση στην ερευνητική εργασία

• 3 ομάδες προσανατολισμού από 4 που είναι σήμερα. 1) Ανθρωπιστικές σπουδές 2) Θετικές σπουδές και σπουδές υγείας 3) Σπουδές οικονομίας και πληροφορικής

• Αντικατάσταση Κοινωνιολογίας από Λατινικά

• Αύξηση γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων

• Ενίσχυση γενικής παιδείας- εισαγωγή «κόντρα μαθημάτων» στη Γ’ Λυκείου

Πανεπιστήμιο:

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας και ενδυνάμωση του Πανεπιστημίου

• Εξορθολογισμός μετεγγραφών

• Ίδρυση ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων αυτόνομα από κάθε ΑΕΙ (χωρίς υπογραφή Υπουργού)

• Θεσμοθέτηση κοινών και διπλών προγραμμάτων σπουδών μεταξύ ελληνικών και ξένων ΑΕΙ

• Διευκολύνσεις για την προσέλκυση και διαμονή αλλοδαπών φοιτητών

• Θεσμοθέτηση θερινών προγραμμάτων στα ΑΕΙ

Αξιολόγηση:

• Αξιολόγηση σχολικής μονάδας, αρχίζει από τον Σεπτέμβριο

• Θα είναι εσωτερική και εξωτερική από στελέχη εκπαίδευσης και από την ΑΔΙΠΠΔΕ

• Αξιολόγηση εκπαιδευτικών από τον Σεπτέμβριο του 2021

Διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου παραχώρησε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, παρουσία των υφυπουργών Παιδείας Βασίλη Διγαλάκη και Σοφία Ζαχαράκη, για την παρουσίαση του νέου νομοσχεδίου για την εκπαίδευση και το νέο Λύκειο. Όπως τόνισε η κ. Κεραμέως «για πρώτη φορά γίνεται διαδικτυακά η συνέντευξη Τύπου του υπουργείου Παιδείας , γεγονός αναγκαίο λόγω των συνθηκών που δημιουργεί η πανδημία στη χώρα μας».

Αναφορικά με τις αλλαγές. Το νέο Νομοσχέδιο, που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνει μια σειρά αλλαγών, με τις βασικότερες:

• Νέα προγράμματα σπουδών

• Νέες θεματικές στο υποχρεωτικό πρόγραμμα

• Ενίσχυση πληροφορικής και ξένων γλωσσών

• Θεσμοθέτηση της Τράπεζα Θεμάτων

• Ενίσχυση εκπαιδευτικού έργου με επιμορφώσεις εκπαιδευτικών

• Θεσμοθέτηση 24 πρότυπων και 38 πειραματικών σχολείων

• Ρύθμιση για ασφάλεια στο σχολείο, με τη θεσμοθέτηση του Εκπαιδευτικού Εμπιστοσύνης

• Νέα προγράμματα σπουδών, με τα υφιστάμενα προγράμματα σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια να χρονολογούνται από το 2003 και στο λύκειο από το 1998

• Έμφαση σε καινοτομίες και μεθόδους διδασκαλίας

• Νέες θεματικές έρχονται πιλοτικά στο νηπιαγωγείο, το δημοτικό και το γυμνάσιο

• Να ενισχυθεί η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων. Τα εργαστήρια εφαρμόζονται σε 4 πυλώνες: 1) Ζω καλύτερα 2) Φροντίζω το περιβάλλον 3) Ενδιαφέρομαι και ενεργώ 4)Δημιουργώ και καινοτομώ

Αναλυτικότερα οι βασικότεροι άξονες στις βαθμίδες εκπαίδευσης:

Νηπιαγωγείο:

• Έμφαση στην πληροφορική και τη φυσική αγωγή

• Πιλοτική εισαγωγή των Αγγλικών, μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων

• Πιλοτική εφαρμογή των νέων θεματικών

Γυμνάσιο:

• Ενίσχυση πληροφορικής

• Πιλοτική εφαρμογή νέων θεματικών

• Αύξηση των εξεταζόμενων μαθημάτων από τα 4 στα 7

• Εξορθολογισμός των προϋποθέσεων προαγωγής /απόλυσης (10 σε κάθε μάθημα ή 13 στο μέσο όρο)

• Επαναληπτικές εξετάσεις μόνο Σεπτέμβριο

Λύκειο:

• Θεσμοθέτηση της Τράπεζας θεμάτων, με πρώτη εφαρμογή Α ’Λυκείου της χρονιάς 2020-2021

• Ενίσχυση πληροφορικής, ξενών γλωσσών, κλασικών γραμμάτων και φυσικής αγωγής

• Έμφαση στην ερευνητική εργασία

• 3 ομάδες προσανατολισμού από 4 που είναι σήμερα. 1) Ανθρωπιστικές σπουδές 2) Θετικές σπουδές και σπουδές υγείας 3) Σπουδές οικονομίας και πληροφορικής

• Αντικατάσταση Κοινωνιολογίας από Λατινικά

• Αύξηση γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων

• Ενίσχυση γενικής παιδείας- εισαγωγή «κόντρα μαθημάτων» στη Γ’ Λυκείου

Πανεπιστήμιο:

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας και ενδυνάμωση του Πανεπιστημίου

• Εξορθολογισμός μετεγγραφών

• Ίδρυση ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων αυτόνομα από κάθε ΑΕΙ (χωρίς υπογραφή Υπουργού)

• Θεσμοθέτηση κοινών και διπλών προγραμμάτων σπουδών μεταξύ ελληνικών και ξένων ΑΕΙ

• Διευκολύνσεις για την προσέλκυση και διαμονή αλλοδαπών φοιτητών

• Θεσμοθέτηση θερινών προγραμμάτων στα ΑΕΙ

Αξιολόγηση:

• Αξιολόγηση σχολικής μονάδας, αρχίζει από τον Σεπτέμβριο

• Θα είναι εσωτερική και εξωτερική από στελέχη εκπαίδευσης και από την ΑΔΙΠΠΔΕ

• Αξιολόγηση εκπαιδευτικών από τον Σεπτέμβριο του 2021

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία