ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρευξείνια Τράπεζα: Αύξηση κεφαλαίου κατά 35%, στα 3,10 δισ. ευρώ

Οι μέτοχοι της Τράπεζας στηρίζουν την προσπάθεια για χρηματοδότηση της ανάπτυξης, στην Παρευξείνια Περιοχή, με φρέσκα κεφάλαια

 22/05/2024 13:20

Παρευξείνια Τράπεζα: Αύξηση κεφαλαίου κατά 35%, στα 3,10 δισ. ευρώ

 Το Συμβούλιο των Διοικητών της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (ΤΕΑΕΠ) ολοκλήρωσε τη διαδικασία εγγραφής για τη δεύτερη αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άγκυρα της Τουρκίας. Μετά την επιτυχή πλήρη εγγραφή και κατανομή της προσφοράς στους μετόχους της, η κεφαλαιακή βάση της ΤΕΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 35%, φτάνοντας τα 3,10 δισ. ευρώ.

Η αύξηση κεφαλαίου θα ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση της Παρευξείνιας Τράπεζας, επιτρέποντάς της να προσφέρει ένα ευρύτερο φάσμα χρηματοδοτικών μέσων για την αντιμετώπιση κρίσιμων περιφερειακών προκλήσεων, συμβάλλοντας  έτσι στην περαιτέρω ανάπτυξη των χωρών της Παρευξείνιας περιοχής.

Ο κ. Osman Çelik, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας και Πρόεδρος του Συμβουλίου των Διοικητών δήλωσε: «Είμαι περήφανος που ανακοινώνω ότι η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης της Μαύρης Θάλασσας αύξησε επιτυχώς το κεφάλαιό της, υλοποιώντας την εντολή της για υποστήριξη της ανάπτυξης στην παρευξείνια περιοχή. Αυτή η αύξηση κεφαλαίου σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο, δίνοντας στην Τράπεζα τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις περιφερειακές προκλήσεις και να συνεχίσει να παρέχει σημαντικούς οικονομικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας».

Σχολιάζοντας την απόφαση, ο Δρ. Σερχάτ Κιοκσάλ, Πρόεδρος της Τράπεζας, δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξή τους και τη δέσμευσή τους προς την Τράπεζα. Αυτή η αύξηση κεφαλαίου αποτελεί απόδειξη της εμπιστοσύνης που έχουν τα κράτη μέλη στην ικανότητα της Παρευξείνιας Τράπεζας να εκπληρώνει την αποστολή της, για υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και του εμπορίου στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Η νέα εισφορά κεφαλαίου θα δώσει στην Τράπεζα τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις πιο πιεστικές προκλήσεις της εποχής μας και θα μας επιτρέψει να παρέχουμε ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη στις χώρες μέλη μας».

 Το Συμβούλιο των Διοικητών της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (ΤΕΑΕΠ) ολοκλήρωσε τη διαδικασία εγγραφής για τη δεύτερη αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άγκυρα της Τουρκίας. Μετά την επιτυχή πλήρη εγγραφή και κατανομή της προσφοράς στους μετόχους της, η κεφαλαιακή βάση της ΤΕΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 35%, φτάνοντας τα 3,10 δισ. ευρώ.

Η αύξηση κεφαλαίου θα ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση της Παρευξείνιας Τράπεζας, επιτρέποντάς της να προσφέρει ένα ευρύτερο φάσμα χρηματοδοτικών μέσων για την αντιμετώπιση κρίσιμων περιφερειακών προκλήσεων, συμβάλλοντας  έτσι στην περαιτέρω ανάπτυξη των χωρών της Παρευξείνιας περιοχής.

Ο κ. Osman Çelik, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας και Πρόεδρος του Συμβουλίου των Διοικητών δήλωσε: «Είμαι περήφανος που ανακοινώνω ότι η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης της Μαύρης Θάλασσας αύξησε επιτυχώς το κεφάλαιό της, υλοποιώντας την εντολή της για υποστήριξη της ανάπτυξης στην παρευξείνια περιοχή. Αυτή η αύξηση κεφαλαίου σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο, δίνοντας στην Τράπεζα τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις περιφερειακές προκλήσεις και να συνεχίσει να παρέχει σημαντικούς οικονομικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας».

Σχολιάζοντας την απόφαση, ο Δρ. Σερχάτ Κιοκσάλ, Πρόεδρος της Τράπεζας, δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξή τους και τη δέσμευσή τους προς την Τράπεζα. Αυτή η αύξηση κεφαλαίου αποτελεί απόδειξη της εμπιστοσύνης που έχουν τα κράτη μέλη στην ικανότητα της Παρευξείνιας Τράπεζας να εκπληρώνει την αποστολή της, για υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και του εμπορίου στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Η νέα εισφορά κεφαλαίου θα δώσει στην Τράπεζα τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις πιο πιεστικές προκλήσεις της εποχής μας και θα μας επιτρέψει να παρέχουμε ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη στις χώρες μέλη μας».

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία