ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανελλαδικές εξετάσεις. Οι αλλαγές και το νέο τοπίο στο σύστημα εισαγωγής

Οι διαφοροποιήσεις των φετινών Πανελλαδικών εξετάσεων είναι πολλές και η «ΜτΚ» τις αποκωδικοποιεί με τη βοήθεια του κ. Γιάννη Μπαχαράκη.

 10/06/2022 09:00

Πανελλαδικές εξετάσεις. Οι αλλαγές και το νέο τοπίο στο σύστημα εισαγωγής

Έλενα Αποστολίδου

Αυξημένη ύλη και λιγότεροι εισακτέοι

Η εξεταστέα ύλη είναι φέτος αυξημένη σε όλα τα μαθήματα και αποτελεί μία σημαντική αλλαγή των φετινών Πανελλαδικών εξετάσεων. Όπως δηλώνει ο κ. Μπαχαράκης «φέτος, η εξεταστέα ύλη σε όλα τα μαθήματα είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Εκτιμούμε ότι υπάρχει μια αύξηση σε ποσοστό περίπου 25% με 30% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Άρα, αντικειμενικά η προετοιμασία των υποψηφίων ήταν πιο απαιτητική, ειδικότερα αν σταθμίσουμε ότι η φετινή Γ’ Λυκείου δεν έδωσε προαγωγικές εξετάσεις ούτε στην Α’ ούτε στη Β’ Λυκείου λόγω της πανδημίας. Επομένως είναι σημαντικό τα παιδιά να έχουν προετοιμαστεί σε εξετάσεις προσομοίωσης και να έχουν εξασκηθεί σε τρίωρα διαγωνίσματα στο σύνολο της διευρυμένης εξεταστέας ύλης».

Ένα σημαντικό θέμα αποτελεί η καθιέρωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), αλλά και η ιδιαιτερότητα με τους νέους Συντελεστές Βαρύτητας των μαθημάτων. «Η ΕΒΕ η οποία καθιερώθηκε πέρυσι είχε ως αποτέλεσμα πολλοί υποψήφιοι να μην μπορέσουν να περάσουν το προαπαιτούμενο αυτό «κατώφλι» ανά τμήμα και επομένως άφησε κενές θέσεις σε ορισμένες Σχολές χαμηλής και μεσαίας ζήτησης. Φέτος, όσον αφορά τους εισακτέους, το υπουργείο Παιδείας έχει προχωρήσει σε μια μείωση περίπου 9 χιλιάδων λιγότερων θέσεων σε σχέση με πέρυσι. Το αντεπιχείρημα εδώ είναι ότι και την προηγούμενη σχολική χρονιά πολλές θέσεις δεν καλύφθηκαν και έμειναν κενές. Συνεπώς η μείωση των θέσεων στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ενδέχεται να μην επηρεάσει τις βάσεις λόγω της «φιλτραρίσματος» των υποψηφίων από την ΕΒΕ.

Επιπλέον, φέτος έχουμε νέους Συντελεστές Βαρύτητας των μαθημάτων ανά τμήμα και σχολή. Κάθε τμήμα έχει ήδη ορίσει τους συντελεστές βαρύτητας ανά μάθημα με ελάχιστο όριο το 20%. Πολλά τμήματα όρισαν συντελεστές που διαφοροποιούνται σε σχέση με ομοειδή τμήματα άλλων πανεπιστημίων. Συμπερασματικά, τα μόρια του μαθητή δεν ορίζονται μονοσήμαντα αλλά θα μεταβάλλονται για πρώτη φορά ανάλογα με το τμήμα στο οποίο επιδιώκει ο μαθητής την εισαγωγή του».

pirosvestiko.jpg


Ένστολες σχολές

Στις αλλαγές με θετικό πρόσημο σύμφωνα με τον κ. Μπαχαράκη είναι η κατάργηση του διπλού Μηχανογραφικού, ενώ ένας ακόμα παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τις «ένστολες» σχολές όπως είναι η Αστυνομία και το Λιμενικό είναι η μείωση των ορίων στο ύψος των κοριτσιών από 1.70m σε 1,63m. «Αυτό θα οξύνει τον ανταγωνισμό γιατί υπάρχει ένα μαθητικό κοινό που ενδιαφέρεται για τα ένστολα επαγγέλματα», επισημαίνει ο ίδιος που διαθέτει πολυετή εμπειρία στην προετοιμασία υποψηφίων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Οι φετινές Προκαταρκτικές Εξετάσεις για τα ένστολα επαγγέλματα, για πρώτη φορά φέτος πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα από ποτέ, γεγονός που σηματοδοτεί και τη φιλοδοξία του υπουργείου Παιδείας να υπάρξει νωρίτερα ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και των βάσεων εισαγωγής, ακόμα πριν από τον Αύγουστο, ένα στοιχείο που σύμφωνα με τον κ. Μπαχαράκη είναι εφικτό και πιθανόν να αποτελέσει και την «έκπληξη των φετινών Πανελλαδικών εξετάσεων».

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 5.06.2022

Αυξημένη ύλη και λιγότεροι εισακτέοι

Η εξεταστέα ύλη είναι φέτος αυξημένη σε όλα τα μαθήματα και αποτελεί μία σημαντική αλλαγή των φετινών Πανελλαδικών εξετάσεων. Όπως δηλώνει ο κ. Μπαχαράκης «φέτος, η εξεταστέα ύλη σε όλα τα μαθήματα είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Εκτιμούμε ότι υπάρχει μια αύξηση σε ποσοστό περίπου 25% με 30% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Άρα, αντικειμενικά η προετοιμασία των υποψηφίων ήταν πιο απαιτητική, ειδικότερα αν σταθμίσουμε ότι η φετινή Γ’ Λυκείου δεν έδωσε προαγωγικές εξετάσεις ούτε στην Α’ ούτε στη Β’ Λυκείου λόγω της πανδημίας. Επομένως είναι σημαντικό τα παιδιά να έχουν προετοιμαστεί σε εξετάσεις προσομοίωσης και να έχουν εξασκηθεί σε τρίωρα διαγωνίσματα στο σύνολο της διευρυμένης εξεταστέας ύλης».

Ένα σημαντικό θέμα αποτελεί η καθιέρωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), αλλά και η ιδιαιτερότητα με τους νέους Συντελεστές Βαρύτητας των μαθημάτων. «Η ΕΒΕ η οποία καθιερώθηκε πέρυσι είχε ως αποτέλεσμα πολλοί υποψήφιοι να μην μπορέσουν να περάσουν το προαπαιτούμενο αυτό «κατώφλι» ανά τμήμα και επομένως άφησε κενές θέσεις σε ορισμένες Σχολές χαμηλής και μεσαίας ζήτησης. Φέτος, όσον αφορά τους εισακτέους, το υπουργείο Παιδείας έχει προχωρήσει σε μια μείωση περίπου 9 χιλιάδων λιγότερων θέσεων σε σχέση με πέρυσι. Το αντεπιχείρημα εδώ είναι ότι και την προηγούμενη σχολική χρονιά πολλές θέσεις δεν καλύφθηκαν και έμειναν κενές. Συνεπώς η μείωση των θέσεων στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ενδέχεται να μην επηρεάσει τις βάσεις λόγω της «φιλτραρίσματος» των υποψηφίων από την ΕΒΕ.

Επιπλέον, φέτος έχουμε νέους Συντελεστές Βαρύτητας των μαθημάτων ανά τμήμα και σχολή. Κάθε τμήμα έχει ήδη ορίσει τους συντελεστές βαρύτητας ανά μάθημα με ελάχιστο όριο το 20%. Πολλά τμήματα όρισαν συντελεστές που διαφοροποιούνται σε σχέση με ομοειδή τμήματα άλλων πανεπιστημίων. Συμπερασματικά, τα μόρια του μαθητή δεν ορίζονται μονοσήμαντα αλλά θα μεταβάλλονται για πρώτη φορά ανάλογα με το τμήμα στο οποίο επιδιώκει ο μαθητής την εισαγωγή του».

pirosvestiko.jpg


Ένστολες σχολές

Στις αλλαγές με θετικό πρόσημο σύμφωνα με τον κ. Μπαχαράκη είναι η κατάργηση του διπλού Μηχανογραφικού, ενώ ένας ακόμα παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τις «ένστολες» σχολές όπως είναι η Αστυνομία και το Λιμενικό είναι η μείωση των ορίων στο ύψος των κοριτσιών από 1.70m σε 1,63m. «Αυτό θα οξύνει τον ανταγωνισμό γιατί υπάρχει ένα μαθητικό κοινό που ενδιαφέρεται για τα ένστολα επαγγέλματα», επισημαίνει ο ίδιος που διαθέτει πολυετή εμπειρία στην προετοιμασία υποψηφίων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Οι φετινές Προκαταρκτικές Εξετάσεις για τα ένστολα επαγγέλματα, για πρώτη φορά φέτος πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα από ποτέ, γεγονός που σηματοδοτεί και τη φιλοδοξία του υπουργείου Παιδείας να υπάρξει νωρίτερα ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και των βάσεων εισαγωγής, ακόμα πριν από τον Αύγουστο, ένα στοιχείο που σύμφωνα με τον κ. Μπαχαράκη είναι εφικτό και πιθανόν να αποτελέσει και την «έκπληξη των φετινών Πανελλαδικών εξετάσεων».

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 5.06.2022

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία