ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλαδικές 2019 - Μία ψύχραιμη αποτίμηση των εξετάσεων

Αναλυτικά σχόλια για τα θέματα όλων των μαθημάτων - Πώς οι δυσκολίες στη Φυσική και τη Χημεία θα επηρεάσουν τις βάσεις - Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού

 19/06/2019 15:24

Πανελλαδικές 2019 - Μία ψύχραιμη αποτίμηση των εξετάσεων

Του Ιωάννη Μ. Μπαχαράκη*

Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων ολοκληρώθηκαν. Είναι ένας καταξιωμένος και αδιάβλητος θεσμός, και με δεδομένη τη συσσωρευμένη εμπειρία που υπάρχει στη υλοποίηση του, το διαδικαστικό μέρος ολοκληρώθηκε ομαλά.

Γενική διαπίστωση είναι ότι τα θέματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και είχαν την απαιτούμενη  κλιμάκωση. Εξαίρεση αποτέλεσαν η Φυσική και η Χημεία. Στη Φυσική διότι ο διαθέσιμος χρόνος δεν επαρκούσε για την πλήρη επίλυσή των θεμάτων . Στη  Χημεία διότι υπήρχαν αρκετά θέματα που οριακά εντάσσονται στην εξεταζόμενη ύλη , είχαν υψηλό βαθμό δυσκολίας και  ασάφειες στη διατύπωση τους . Ειδικά στη Χημεία θα μπορούσαμε να πούμε με ασφάλεια ότι οι μαθητές βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα δυσκολότερα θέματα της τελευταίας δεκαετίας. Εξαιτίας αυτών των δυσκολιών οι διαγωνιζόμενοι στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο αναμένεται να βρεθούν σε μειονεκτική θέση για την πρόσβαση σε σχολές που είναι κοινές με άλλα επιστημονικά πεδία.

Αναμένουμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών και  τη διαδικασία  συμπλήρωσης των μηχανογραφικών. Είναι πρόωρο να γίνει εκτίμηση για τις βάσεις εισαγωγής πριν την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Τονίζουμε ότι το σύστημα είναι κλειστό. Ανεξάρτητα δηλαδή από το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων, ο αριθμός των θέσεων είναι δεδομένος. Έτσι οι βάσεις ουσιαστικά ρυθμίζονται σε έναν βαθμό από τις βαθμολογίες αλλά επηρεάζονται ουσιαστικά από τις προτιμήσεις που θα δηλώσουν οι μαθητές στα μηχανογραφικά δελτία.

Οι υποψήφιοι σε λίγες μέρες θα δουν τη βαθμολογία τους. Ας μη βιαστούν να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Με την απαιτούμενη προσοχή και νηφαλιότητα,  με βάση τις πραγματικές προτιμήσεις τους και τα όνειρα τους, να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους και να περιμένουν τα τελικά αποτελέσματα. Να μην επηρεαστούν από πιθανολογούμενες προβλέψεις για τη διακύμανση των βάσεων εισαγωγής. Όλα τα μαθηματικά μοντέλα για την πρόβλεψη των βάσεων χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους. Δεν έχουν όμως στη διάθεσή τους μια βασική παράμετρο. Τις δηλώσεις των υποψηφίων στα μηχανογραφικά τους. Επιπρόσθετα φέτος, με την κατάργηση των ΤΕΙ και τις συνενώσεις τμημάτων, αλλάζει ριζικά ο χάρτης  στο Μηχανογραφικό Δελτίο, δημιουργώντας νέα δεδομένα στο ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης στις Πανεπιστημιακές Σχολές. Μέχρι λοιπόν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τον Αύγουστο όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.

Ένας κύκλος κλείνει για τους διαγωνιζόμενους, η ζωή όμως συνεχίζεται. Η προετοιμασία για την επόμενη χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει. Μία σχολική χρονιά με σημαντικές αλλαγές και αυξημένη εξεταστέα ύλη. Η διετής προετοιμασία των υποψηφίων είναι πλέον επιβεβλημένη. Ας μη ξεχνάμε ότι το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν.

Σχόλια ανά μάθημα

Νεοελληνική Γλώσσα

- Τα θέματα θεωρούνται προσιτά, χωρίς προβλήματα στη διατύπωση.

- Το κείμενο ήταν εύκολα κατανοητό, αλλά απαιτητικό ως προς την πύκνωση του λόγου.

- Ορισμένες ασκήσεις δεν ακολούθησαν την πεπατημένη των τελευταίων χρόνων, χωρίς, όμως, να προκαλέσουν προβλήματα στους καλά προετοιμασμένους μαθητές.

- Τα ζητούμενα της έκθεσης ήταν άκρως επίκαιρα και σχετίζονταν με τον θεσμό της Δημοκρατίας. Ειδικά το Β΄ ζητούμενο προσανατολίζονταν γύρω από τις δράσεις εντός του σχολείου που θα προαγάγουν το δημοκρατικό ήθος. Τα τελευταία χρόνια συνηθίζεται το Β΄ερώτημα να περιστρέφεται γύρω από πρωτοβουλίες εντός του σχολείου, επομένως θεωρείται φυσιολογικό έως και αναμενόμενο.

Μαθηματικά
Τα θέματα προορίζονταν για καλά προετοιμασμένους μαθητές καθώς κάλυπταν μεγάλο εύρος της ύλης. Πιο συγκεκριμένα:
-Θέμα Α: Θεωρία Απαιτούσε καλή γνώση θεωρίας και κριτική ικανότητα
-Θέμα Β: Ήταν αναμενόμενο και βατό θέμα για τους περισσότερους μαθητές
-Θέμα Γ: Εύκολο στον χειρισμό των πράξεων αλλά απαιτούσε καλή γνώση διαφορικού λογισμού
-Θέμα Δ: Με εξαίρεση το ερώτημα Δ1 τα υπόλοιπα ερωτήματα απαιτούσαν κριτική σκέψη και υψηλή ικανότητα υπολογισμού.

Αρχαία

-Ήταν θέματα για καλά προετοιμασμένους μαθητές.
-Το διδαγμένο κείμενο απαιτούσε καλή κατανόηση των ερμηνευτικών ερωτήσεων, συνδυαστική σκέψη και κριτική ικανότητα.
-Το αδίδακτο απαιτούσε πλούσιο λεξιλόγιο της αρχαίας για την ερώτηση κατανόησης.
-Οι ερωτήσεις γραμματικής και συντακτικού ήταν βατές.

Ιστορία

Τα θέματα είχαν χαμηλότερο συντελεστή δυσκολίας και μικρότερο όγκο πηγών άρα και κειμένου σχολικού βιβλίου  σε σχέση με τα περυσινά.

Παγίδες: Το Β1 θέμα απαιτούσε συνδυασμό τριών σημείων του σχολικού βιβλίου και το Δ1 «έκρυβε» στο β ερώτημα το τρικουπικό πρόγραμμα. Μία ακόμη δυσκολία λανθάνει στην αδυναμία του σαφούς προσδιορισμού των συνδέσεων βιβλίου-πηγής και στο Γ1 και στο Δ1.

Φυσική

Τα θέματα Φυσικής ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια  και κάλυπταν μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης. Στο θέμα Β:  τα ερωτήματα Β2 & Β3 ήταν επιπέδου Γ΄, συνδυαστικά και απαιτητικά. Το θέμα Γ: είχε αναφορά σε άσκηση του σχολικού βιβλίου χωρίς ιδιαίτερα σύνθετους υπολογισμούς  Το θέμα Δ: ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό με σύνθετες αριθμητικές πράξεις.  Τα θέματα ήταν τα απαιτητικότερα των τριών τελευταίων ετών  και  ο διαθέσιμος χρόνος δεν επαρκούσε για την πλήρη επίλυση τους.

ΑΕΕΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
  

  Τα θέματα κρίνονται με μια λέξη ως βατά.   Το θέμα Β1 ήταν μια εύκολη παραλλαγή της σειριακής αναζήτησης ενώ το θέμα Β2, εξέτασε ένα μεγάλο μέρος του κεφαλαίου 10. Το θέμα Γ ήταν γενικά εύκολο αν και προσοχή απαιτούνταν στα ερωτήματα  Γ3,Γ4,Γ5. Το θέμα Δ δεν παρουσίασε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Όλα τα θέματα δεν απαιτούσαν παρά την εφαρμογή τυπικών μεθοδολογιών.           

XHMEIA

Τα θέματα χαρακτηρίζονται ως τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών και   απαιτούσαν για την επίλυση τους αρκετά περισσότερο χρόνο από αυτόν που είχαν στη διάθεση τους οι μαθητές. Κάποια από τα θέματα εμφάνισαν ασάφειες ως προς τη διατύπωσή τους, ήταν υψηλής δυσκολίας (λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη χημικής εκπαίδευσης στις προηγούμενες τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου), η έκταση τους ήταν δυσανάλογη ως προς τον χρόνο εξέτασης τους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν οριακά εκτός της διδασκόμενης ύλης.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Τα θέματα των λατινικών, όπως άλλωστε τα τελευταία χρόνια, χαρακτηρίζονται εύκολα.   Τα ζητούμενα στο κομμάτι της συντακτικής αναγνώρισης και των μετατροπών δεν ήταν πολλά και δεν είχαν ιδιαίτερη δυσκολία.

Επομένως, ο καλά διαβασμένος και κατάλληλα προετοιμασμένος μαθητής μπορεί να πετύχει άριστη επίδοση.

ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

Τα θέματα ήταν ποιοτικά και  απαιτούσαν καλή γνώση της θεωρίας και της μεθοδολογίας των ασκήσεων. Απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους μαθητές, είχαν στοιχεία πρωτοτυπίας και προαπαιτούσαν ουσιαστική εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο και  συνδυαστική σκέψη. Σε σχέση με τα θέματα της προηγούμενης χρονιάς το επίπεδο ήταν  σαφώς υψηλότερο.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Τα θέματα ήταν, όπως άλλωστε και τα προηγούμενα τρία χρόνια, αρκετά απλά. Ο μαθητής που γνώριζε καλά τη θεωρία του βιβλίου δε δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να πετύχει άριστη επίδοση.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα θέματα κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης, ήταν αρκετά, ωστόσο ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και βατά. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές δεν αντιμετώπισαν δυσκολία στην επίλυση των θεμάτων.

* Ο κ. Ιωάννης Μ. Μπαχαράκης είναι B. Eng M.Sc, PG.C.E. , MBA Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ – Οικονομολόγος

Διευθυντής Σπουδών Φροντιστηρίων Μπαχαράκη

Του Ιωάννη Μ. Μπαχαράκη*

Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων ολοκληρώθηκαν. Είναι ένας καταξιωμένος και αδιάβλητος θεσμός, και με δεδομένη τη συσσωρευμένη εμπειρία που υπάρχει στη υλοποίηση του, το διαδικαστικό μέρος ολοκληρώθηκε ομαλά.

Γενική διαπίστωση είναι ότι τα θέματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και είχαν την απαιτούμενη  κλιμάκωση. Εξαίρεση αποτέλεσαν η Φυσική και η Χημεία. Στη Φυσική διότι ο διαθέσιμος χρόνος δεν επαρκούσε για την πλήρη επίλυσή των θεμάτων . Στη  Χημεία διότι υπήρχαν αρκετά θέματα που οριακά εντάσσονται στην εξεταζόμενη ύλη , είχαν υψηλό βαθμό δυσκολίας και  ασάφειες στη διατύπωση τους . Ειδικά στη Χημεία θα μπορούσαμε να πούμε με ασφάλεια ότι οι μαθητές βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα δυσκολότερα θέματα της τελευταίας δεκαετίας. Εξαιτίας αυτών των δυσκολιών οι διαγωνιζόμενοι στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο αναμένεται να βρεθούν σε μειονεκτική θέση για την πρόσβαση σε σχολές που είναι κοινές με άλλα επιστημονικά πεδία.

Αναμένουμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών και  τη διαδικασία  συμπλήρωσης των μηχανογραφικών. Είναι πρόωρο να γίνει εκτίμηση για τις βάσεις εισαγωγής πριν την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Τονίζουμε ότι το σύστημα είναι κλειστό. Ανεξάρτητα δηλαδή από το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων, ο αριθμός των θέσεων είναι δεδομένος. Έτσι οι βάσεις ουσιαστικά ρυθμίζονται σε έναν βαθμό από τις βαθμολογίες αλλά επηρεάζονται ουσιαστικά από τις προτιμήσεις που θα δηλώσουν οι μαθητές στα μηχανογραφικά δελτία.

Οι υποψήφιοι σε λίγες μέρες θα δουν τη βαθμολογία τους. Ας μη βιαστούν να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Με την απαιτούμενη προσοχή και νηφαλιότητα,  με βάση τις πραγματικές προτιμήσεις τους και τα όνειρα τους, να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους και να περιμένουν τα τελικά αποτελέσματα. Να μην επηρεαστούν από πιθανολογούμενες προβλέψεις για τη διακύμανση των βάσεων εισαγωγής. Όλα τα μαθηματικά μοντέλα για την πρόβλεψη των βάσεων χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους. Δεν έχουν όμως στη διάθεσή τους μια βασική παράμετρο. Τις δηλώσεις των υποψηφίων στα μηχανογραφικά τους. Επιπρόσθετα φέτος, με την κατάργηση των ΤΕΙ και τις συνενώσεις τμημάτων, αλλάζει ριζικά ο χάρτης  στο Μηχανογραφικό Δελτίο, δημιουργώντας νέα δεδομένα στο ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης στις Πανεπιστημιακές Σχολές. Μέχρι λοιπόν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τον Αύγουστο όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.

Ένας κύκλος κλείνει για τους διαγωνιζόμενους, η ζωή όμως συνεχίζεται. Η προετοιμασία για την επόμενη χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει. Μία σχολική χρονιά με σημαντικές αλλαγές και αυξημένη εξεταστέα ύλη. Η διετής προετοιμασία των υποψηφίων είναι πλέον επιβεβλημένη. Ας μη ξεχνάμε ότι το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν.

Σχόλια ανά μάθημα

Νεοελληνική Γλώσσα

- Τα θέματα θεωρούνται προσιτά, χωρίς προβλήματα στη διατύπωση.

- Το κείμενο ήταν εύκολα κατανοητό, αλλά απαιτητικό ως προς την πύκνωση του λόγου.

- Ορισμένες ασκήσεις δεν ακολούθησαν την πεπατημένη των τελευταίων χρόνων, χωρίς, όμως, να προκαλέσουν προβλήματα στους καλά προετοιμασμένους μαθητές.

- Τα ζητούμενα της έκθεσης ήταν άκρως επίκαιρα και σχετίζονταν με τον θεσμό της Δημοκρατίας. Ειδικά το Β΄ ζητούμενο προσανατολίζονταν γύρω από τις δράσεις εντός του σχολείου που θα προαγάγουν το δημοκρατικό ήθος. Τα τελευταία χρόνια συνηθίζεται το Β΄ερώτημα να περιστρέφεται γύρω από πρωτοβουλίες εντός του σχολείου, επομένως θεωρείται φυσιολογικό έως και αναμενόμενο.

Μαθηματικά
Τα θέματα προορίζονταν για καλά προετοιμασμένους μαθητές καθώς κάλυπταν μεγάλο εύρος της ύλης. Πιο συγκεκριμένα:
-Θέμα Α: Θεωρία Απαιτούσε καλή γνώση θεωρίας και κριτική ικανότητα
-Θέμα Β: Ήταν αναμενόμενο και βατό θέμα για τους περισσότερους μαθητές
-Θέμα Γ: Εύκολο στον χειρισμό των πράξεων αλλά απαιτούσε καλή γνώση διαφορικού λογισμού
-Θέμα Δ: Με εξαίρεση το ερώτημα Δ1 τα υπόλοιπα ερωτήματα απαιτούσαν κριτική σκέψη και υψηλή ικανότητα υπολογισμού.

Αρχαία

-Ήταν θέματα για καλά προετοιμασμένους μαθητές.
-Το διδαγμένο κείμενο απαιτούσε καλή κατανόηση των ερμηνευτικών ερωτήσεων, συνδυαστική σκέψη και κριτική ικανότητα.
-Το αδίδακτο απαιτούσε πλούσιο λεξιλόγιο της αρχαίας για την ερώτηση κατανόησης.
-Οι ερωτήσεις γραμματικής και συντακτικού ήταν βατές.

Ιστορία

Τα θέματα είχαν χαμηλότερο συντελεστή δυσκολίας και μικρότερο όγκο πηγών άρα και κειμένου σχολικού βιβλίου  σε σχέση με τα περυσινά.

Παγίδες: Το Β1 θέμα απαιτούσε συνδυασμό τριών σημείων του σχολικού βιβλίου και το Δ1 «έκρυβε» στο β ερώτημα το τρικουπικό πρόγραμμα. Μία ακόμη δυσκολία λανθάνει στην αδυναμία του σαφούς προσδιορισμού των συνδέσεων βιβλίου-πηγής και στο Γ1 και στο Δ1.

Φυσική

Τα θέματα Φυσικής ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια  και κάλυπταν μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης. Στο θέμα Β:  τα ερωτήματα Β2 & Β3 ήταν επιπέδου Γ΄, συνδυαστικά και απαιτητικά. Το θέμα Γ: είχε αναφορά σε άσκηση του σχολικού βιβλίου χωρίς ιδιαίτερα σύνθετους υπολογισμούς  Το θέμα Δ: ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό με σύνθετες αριθμητικές πράξεις.  Τα θέματα ήταν τα απαιτητικότερα των τριών τελευταίων ετών  και  ο διαθέσιμος χρόνος δεν επαρκούσε για την πλήρη επίλυση τους.

ΑΕΕΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)
  

  Τα θέματα κρίνονται με μια λέξη ως βατά.   Το θέμα Β1 ήταν μια εύκολη παραλλαγή της σειριακής αναζήτησης ενώ το θέμα Β2, εξέτασε ένα μεγάλο μέρος του κεφαλαίου 10. Το θέμα Γ ήταν γενικά εύκολο αν και προσοχή απαιτούνταν στα ερωτήματα  Γ3,Γ4,Γ5. Το θέμα Δ δεν παρουσίασε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Όλα τα θέματα δεν απαιτούσαν παρά την εφαρμογή τυπικών μεθοδολογιών.           

XHMEIA

Τα θέματα χαρακτηρίζονται ως τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών και   απαιτούσαν για την επίλυση τους αρκετά περισσότερο χρόνο από αυτόν που είχαν στη διάθεση τους οι μαθητές. Κάποια από τα θέματα εμφάνισαν ασάφειες ως προς τη διατύπωσή τους, ήταν υψηλής δυσκολίας (λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη χημικής εκπαίδευσης στις προηγούμενες τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου), η έκταση τους ήταν δυσανάλογη ως προς τον χρόνο εξέτασης τους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν οριακά εκτός της διδασκόμενης ύλης.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Τα θέματα των λατινικών, όπως άλλωστε τα τελευταία χρόνια, χαρακτηρίζονται εύκολα.   Τα ζητούμενα στο κομμάτι της συντακτικής αναγνώρισης και των μετατροπών δεν ήταν πολλά και δεν είχαν ιδιαίτερη δυσκολία.

Επομένως, ο καλά διαβασμένος και κατάλληλα προετοιμασμένος μαθητής μπορεί να πετύχει άριστη επίδοση.

ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

Τα θέματα ήταν ποιοτικά και  απαιτούσαν καλή γνώση της θεωρίας και της μεθοδολογίας των ασκήσεων. Απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους μαθητές, είχαν στοιχεία πρωτοτυπίας και προαπαιτούσαν ουσιαστική εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο και  συνδυαστική σκέψη. Σε σχέση με τα θέματα της προηγούμενης χρονιάς το επίπεδο ήταν  σαφώς υψηλότερο.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Τα θέματα ήταν, όπως άλλωστε και τα προηγούμενα τρία χρόνια, αρκετά απλά. Ο μαθητής που γνώριζε καλά τη θεωρία του βιβλίου δε δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να πετύχει άριστη επίδοση.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα θέματα κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης, ήταν αρκετά, ωστόσο ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και βατά. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές δεν αντιμετώπισαν δυσκολία στην επίλυση των θεμάτων.

* Ο κ. Ιωάννης Μ. Μπαχαράκης είναι B. Eng M.Sc, PG.C.E. , MBA Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ – Οικονομολόγος

Διευθυντής Σπουδών Φροντιστηρίων Μπαχαράκη

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία