ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΑΜΑΚ: Κάνει την επιστήμη της χημείας προσβάσιμη σε φοιτητές και φοιτήτριες με οπτική αναπηρία

Ο φοιτητής με οπτική αναπηρία αγγίζει τις απτικές εικόνες και αντιλαμβάνεται τις πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτές μέσω της αφής, ταυτόχρονα «ακούει» ένα πλήθος πληροφοριών που σχετίζονται γενικότερα με την εικόνα ή με το στοιχείο της εικόνας που αγγίζει

 13/05/2024 11:27

ΠΑΜΑΚ: Κάνει την επιστήμη της χημείας προσβάσιμη σε φοιτητές και φοιτήτριες με οπτική αναπηρία

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μια ερευνητική προσπάθεια δύο ελληνικών εργαστηρίων, που στόχο της έχει τη δημιουργία προσβάσιμων απτικών - ακουστικών εικόνων σχετικών με τη χημεία, για φοιτητές και φοιτήτριες με οπτική αναπηρία, χρηματοδοτείται από το «Inclusion and Diversity Fund» της βρετανικής «Royal Society of Chemistry» («RSC»).

Πρόκειται για το Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία, του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με υπεύθυνο τον καθηγητή Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με υπεύθυνη την καθηγήτρια Βικτωρία Σαμανίδου.

Η χρηματοδότηση που δίνεται από το «RSC Inclusion and Diversity Fund» αφορά υποτροφίες υποστήριξης για καινοτόμα προϊόντα, δραστηριότητες και ερευνητικά έργα που προωθούν τη συμπερίληψη στην επιστήμη της χημείας.

optiki-anapiria-ximeia.jpg


Στόχος του ερευνητικού έργου είναι η παραγωγή προσβάσιμων απτικo-ακουστικών εικόνων σχετικών με τη χημεία, για φοιτητές με οπτική αναπηρία. Οι απτικές (με υπερυψωμένα τα γραφικά) εικόνες, που είναι τυπωμένες σε ειδικό χαρτί με μικροκάψουλες, τοποθετούνται στην επιφάνεια απτικής συσκευής, όπου έχει προστεθεί λεκτική ανατροφοδότηση.

Στην πράξη, ο φοιτητής με οπτική αναπηρία αγγίζει τις απτικές εικόνες και αντιλαμβάνεται τις πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτές μέσω της αφής, ενώ ταυτόχρονα «ακούει» ένα πλήθος πληροφοριών που σχετίζονται γενικότερα με την εικόνα ή με το στοιχείο της εικόνας που αγγίζει κάθε χρονική στιγμή.

Αυτή η πολυαισθητηριακή προσέγγιση συμβάλλει σημαντικά στην αντίληψη του εκπαιδευτικού υλικού από τους φοιτητές με τύφλωση, παρέχοντας πρόσβαση στην εκπαίδευση και την επιστήμη.

Οι εικόνες και τα διαγράμματα που αναπτύχθηκαν στο πρώτο έργο σχετίζονται με την αναλυτική χημεία και συγκεκριμένα με την ενόργανη χημική ανάλυση και περιγράφουν χρωματογραφικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται ευρέως στα περισσότερα εργαστήρια ανάλυσης.

Όπως επισημαίνουν οι δύο υπεύθυνοι των εργαστηρίων, στο δεύτερο έργο το οποίο έχει επιλεγεί να χρηματοδοτηθεί, πρόκειται να δημιουργηθούν νέες εικόνες που θα αφορούν στη λειτουργία των κύριων φασματομετρικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό οργανικών και ανόργανων ενώσεων. Αυτές οι τεχνικές απαντώνται συνήθως στη βιομηχανία τροφίμων, τη φαρμακευτική βιομηχανία, τα τοξικολογικά εργαστήρια, τα εργαστήρια περιβαλλοντικής ρύπανσης και αλλού.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μια ερευνητική προσπάθεια δύο ελληνικών εργαστηρίων, που στόχο της έχει τη δημιουργία προσβάσιμων απτικών - ακουστικών εικόνων σχετικών με τη χημεία, για φοιτητές και φοιτήτριες με οπτική αναπηρία, χρηματοδοτείται από το «Inclusion and Diversity Fund» της βρετανικής «Royal Society of Chemistry» («RSC»).

Πρόκειται για το Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία, του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με υπεύθυνο τον καθηγητή Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με υπεύθυνη την καθηγήτρια Βικτωρία Σαμανίδου.

Η χρηματοδότηση που δίνεται από το «RSC Inclusion and Diversity Fund» αφορά υποτροφίες υποστήριξης για καινοτόμα προϊόντα, δραστηριότητες και ερευνητικά έργα που προωθούν τη συμπερίληψη στην επιστήμη της χημείας.

optiki-anapiria-ximeia.jpg


Στόχος του ερευνητικού έργου είναι η παραγωγή προσβάσιμων απτικo-ακουστικών εικόνων σχετικών με τη χημεία, για φοιτητές με οπτική αναπηρία. Οι απτικές (με υπερυψωμένα τα γραφικά) εικόνες, που είναι τυπωμένες σε ειδικό χαρτί με μικροκάψουλες, τοποθετούνται στην επιφάνεια απτικής συσκευής, όπου έχει προστεθεί λεκτική ανατροφοδότηση.

Στην πράξη, ο φοιτητής με οπτική αναπηρία αγγίζει τις απτικές εικόνες και αντιλαμβάνεται τις πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτές μέσω της αφής, ενώ ταυτόχρονα «ακούει» ένα πλήθος πληροφοριών που σχετίζονται γενικότερα με την εικόνα ή με το στοιχείο της εικόνας που αγγίζει κάθε χρονική στιγμή.

Αυτή η πολυαισθητηριακή προσέγγιση συμβάλλει σημαντικά στην αντίληψη του εκπαιδευτικού υλικού από τους φοιτητές με τύφλωση, παρέχοντας πρόσβαση στην εκπαίδευση και την επιστήμη.

Οι εικόνες και τα διαγράμματα που αναπτύχθηκαν στο πρώτο έργο σχετίζονται με την αναλυτική χημεία και συγκεκριμένα με την ενόργανη χημική ανάλυση και περιγράφουν χρωματογραφικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται ευρέως στα περισσότερα εργαστήρια ανάλυσης.

Όπως επισημαίνουν οι δύο υπεύθυνοι των εργαστηρίων, στο δεύτερο έργο το οποίο έχει επιλεγεί να χρηματοδοτηθεί, πρόκειται να δημιουργηθούν νέες εικόνες που θα αφορούν στη λειτουργία των κύριων φασματομετρικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό οργανικών και ανόργανων ενώσεων. Αυτές οι τεχνικές απαντώνται συνήθως στη βιομηχανία τροφίμων, τη φαρμακευτική βιομηχανία, τα τοξικολογικά εργαστήρια, τα εργαστήρια περιβαλλοντικής ρύπανσης και αλλού.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία