ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ορίστηκε συντονιστής για τη σωτηρία της Κορώνειας

Ο μηχανολόγος μηχανικός Χρίσος Βλαχοκώστας θα αναλάβει τον συντονισμό των δράσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της λίμνης με απόφαση Χατζηδάκη και σε συνεννόηση με οτν πρωθυπουργό

 11/11/2019 13:48

Ορίστηκε συντονιστής για τη σωτηρία της Κορώνειας
Ο μηχανολόγος μηχανικός Χρίστος Βλαχοκώστας θα αναλάβει τον συντονισμό των δράσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της λίμνης με απόφαση Χατζηδάκη και σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό

Ο μηχανολόγος μηχανικός Χρίστος Βλαχοκώστας θα είναι συντονιστής των δράσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λίμνης Κορώνειας, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, και σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Βλαχοκώστας είναι μέλος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, διδάκτορας σε θέματα Αστικού Περιβάλλοντος Περιβαλλοντικής Οικονομίας και Στρατηγικών Αντιρρύπανσης. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές αφορούν τη Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την επίσκεψη του κ. Χατζηδάκη στη λίμνη, ο γγ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κ. Αραβώσης, έλαβε πρωτοβουλία για τον προγραμματισμό σειράς δράσεων για τη λίμνη. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Πράσινο Ταμείο, στις 6/11, ενέκρινε 800.000 ευρώ για την εκτέλεση αναγκαίων μέτρων επείγουσας σημασίας για το Master Plan της Κορώνειας. Η κυβέρνηση, ωστόσο, θεωρεί ότι λόγω της περιπλοκότητας του θέματος είναι ανάγκη να τοποθετηθεί συντονιστής σε μόνιμη βάση, προκειμένου το όλο ζήτημα να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά.

Ο μηχανολόγος μηχανικός Χρίστος Βλαχοκώστας θα είναι συντονιστής των δράσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λίμνης Κορώνειας, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, και σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Βλαχοκώστας είναι μέλος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, διδάκτορας σε θέματα Αστικού Περιβάλλοντος Περιβαλλοντικής Οικονομίας και Στρατηγικών Αντιρρύπανσης. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές αφορούν τη Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την επίσκεψη του κ. Χατζηδάκη στη λίμνη, ο γγ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κ. Αραβώσης, έλαβε πρωτοβουλία για τον προγραμματισμό σειράς δράσεων για τη λίμνη. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Πράσινο Ταμείο, στις 6/11, ενέκρινε 800.000 ευρώ για την εκτέλεση αναγκαίων μέτρων επείγουσας σημασίας για το Master Plan της Κορώνειας. Η κυβέρνηση, ωστόσο, θεωρεί ότι λόγω της περιπλοκότητας του θέματος είναι ανάγκη να τοποθετηθεί συντονιστής σε μόνιμη βάση, προκειμένου το όλο ζήτημα να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία