ΠΑΙΔΕΙΑ

Ολοταχώς για τα διετή προγράμματα σπουδών στα πανεπιστήμια

Στους πρυτάνεις ΑΕΙ και ΤΕΙ η πρόταση Γαβρόγλου - Στο επίκεντρο οι νέες τεχνολογίες και οι ειδικότητες που σχετίζονται με τις τοπικές οικονομίες

 18/09/2018 12:38

Ολοταχώς για τα διετή προγράμματα σπουδών στα πανεπιστήμια

Έλενα Αποστολίδου

Ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου απέστειλε την πρόταση για τα διετή προγράμματα των πανεπιστημίων στους πρυτάνεις των ΑΕΙ και των ΤΕΙ της χώρας, με τα προγράμματα να έχουν ως επίκεντρό τους τις νέες τεχνολογίες καθώς και τις ειδικότητες που σχετίζονται με τις τοπικές οικονομίες.

Μεταξύ άλλων προτείνεται στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, τα διετή προγράμματα σπουδών να επικεντρωθούν σε 2 κατηγορίες:

Α. Τα προγράμματα με τοπ-ειδική εξειδίκευση. Η κατηγορία αυτή αφορά ειδικότητες που προσιδιάζουν σε εύρωστες μορφές τοπικής οικονομίας (π.χ. αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα σε ορισμένες περιοχές). Σχετικά παραδείγματα είναι η ειδικότητα της γαλακτοκομίας και της ιχθυοκαλλιέργειας.

Β. Προγράμματα με έμφαση τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία. Εδώ κατατάσσονται ειδικότητες με «αναδυόμενο» χαρακτήρα, που συνδυάζουν τεχνικές δεξιότητες με «Key Enabling Technologies» (όπως τα μικροηλεκτρονικά, η βιομηχανική βιοτεχνολογία, τα νανοϋλικά και η φωτονική). Υποδείγματα σε αυτήν την περίπτωση είναι οι συντηρητές μνημείων και εικόνων με τεχνολογία laser και οι εξειδικευμένοι τεχνικοί που χρειάζονται για τη συντήρηση και την επιδιόρθωση εργαστηριακού εξοπλισμού στα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία.

Οι προτάσεις εκπονήθηκαν έπειτα από τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), για το σχεδιασμό και τη μέθοδο υλοποίησης των προγραμμάτων «Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (Κ.Ε.Ε.) και των διετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Α.Ε.Ι.

Στην έκθεση γίνεται αναφορά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες τα διετή προγράμματα εφαρμόζονται εδώ και χρόνια. Σε ό,τι αφορά την επιλογή ειδικοτήτων, χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση ότι "το πρόβλημα που τίθεται στην ουσία είναι εάν τα διετή προγράμματα θα σχεδιασθούν επί τη βάσει της ζήτησης που υπάρχει στη σημερινή αγορά εργασίας ή επί τη βάσει μιας πιο μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής προοπτικής που περιλαμβάνει αναδυόμενα επαγγέλματα", ενώ προτείνονται τρόποι ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των προγραμμάτων.

Αναλυτικά η έκθεση εδώ

Ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου απέστειλε την πρόταση για τα διετή προγράμματα των πανεπιστημίων στους πρυτάνεις των ΑΕΙ και των ΤΕΙ της χώρας, με τα προγράμματα να έχουν ως επίκεντρό τους τις νέες τεχνολογίες καθώς και τις ειδικότητες που σχετίζονται με τις τοπικές οικονομίες.

Μεταξύ άλλων προτείνεται στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, τα διετή προγράμματα σπουδών να επικεντρωθούν σε 2 κατηγορίες:

Α. Τα προγράμματα με τοπ-ειδική εξειδίκευση. Η κατηγορία αυτή αφορά ειδικότητες που προσιδιάζουν σε εύρωστες μορφές τοπικής οικονομίας (π.χ. αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα σε ορισμένες περιοχές). Σχετικά παραδείγματα είναι η ειδικότητα της γαλακτοκομίας και της ιχθυοκαλλιέργειας.

Β. Προγράμματα με έμφαση τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία. Εδώ κατατάσσονται ειδικότητες με «αναδυόμενο» χαρακτήρα, που συνδυάζουν τεχνικές δεξιότητες με «Key Enabling Technologies» (όπως τα μικροηλεκτρονικά, η βιομηχανική βιοτεχνολογία, τα νανοϋλικά και η φωτονική). Υποδείγματα σε αυτήν την περίπτωση είναι οι συντηρητές μνημείων και εικόνων με τεχνολογία laser και οι εξειδικευμένοι τεχνικοί που χρειάζονται για τη συντήρηση και την επιδιόρθωση εργαστηριακού εξοπλισμού στα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία.

Οι προτάσεις εκπονήθηκαν έπειτα από τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), για το σχεδιασμό και τη μέθοδο υλοποίησης των προγραμμάτων «Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (Κ.Ε.Ε.) και των διετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Α.Ε.Ι.

Στην έκθεση γίνεται αναφορά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες τα διετή προγράμματα εφαρμόζονται εδώ και χρόνια. Σε ό,τι αφορά την επιλογή ειδικοτήτων, χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση ότι "το πρόβλημα που τίθεται στην ουσία είναι εάν τα διετή προγράμματα θα σχεδιασθούν επί τη βάσει της ζήτησης που υπάρχει στη σημερινή αγορά εργασίας ή επί τη βάσει μιας πιο μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής προοπτικής που περιλαμβάνει αναδυόμενα επαγγέλματα", ενώ προτείνονται τρόποι ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των προγραμμάτων.

Αναλυτικά η έκθεση εδώ

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία