ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι προτάσεις της ΠΟΣΠΗΕΦ στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τις ΑΠΕ

Η δημόσια διαβούλευση περιορίστηκε μόλις σε τέσσερις ημέρες. Παρατηρήσεις για βελτιώσεις στο νομοσχέδιο

 01/03/2023 17:14

Οι προτάσεις της ΠΟΣΠΗΕΦ στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τις ΑΠΕ

Τις παρατηρήσεις της στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ- Ενσωμάτωση των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944», καταθέτει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτοβολταϊκών Παραγωγών.

Το ν/σχ, όπως επισημαίνεται, εισάγει βελτιώσεις και απαραίτητες παρεμβάσεις, αλλά

ήρθε πολύ καθυστερημένα σε δημόσια διαβούλευση, καθώς αυτή άρχισε στις 24/2/2023 και διήρκεσε μόλις τέσσερις (4) ημέρες , έως τις 28/2/2023.

 • ΑΡΘΡΟ 5 .

Το Νομοσχέδιο εισάγει παράταση για τους Εξαιρούμενους Σταθμούς .

Παρατείνεται κατά ένα χρόνο η Προθεσμία Υπογραφής της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης . Ταυτόχρονα όμως οι Διαχειριστές ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ μπορούν να κάνουν και 30 μήνες για την έκδοση Οριστικών Όρων Σύνδεσης από τη στιγμή της Κατάθεσης της αίτησης .

Άρα ο κάθε επενδυτής χάνει ή έστω έχει περιορισμένη δυνατότητα πραγματοποίησης επένδυσης, όχι με ευθύνη του αλλά με ευθύνη και καθυστέρηση των Διαχειριστών .

Η ΠΟΣΠΗΕΦ προτείνει, η παράταση να είναι τουλάχιστον μέχρι 31-12-2024 .

 • ΑΡΘΡΟ 6 .

Το άρθρο 6 δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στην αγορά με ταυτόχρονη παράταση της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης και επαναφορά στο καθεστώς όποτε το επιθυμεί ο επενδυτής.

Η πρόνοια αυτή θα πρέπει να γίνει από Εξαιρούμενο σταθμό, που δεν έχουν περάσει δύο χρόνια από τη σύνδεση του.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ αντιλαμβάνεται ότι ο νομοθέτης επιθυμεί να δώσει ευκαιρία στους φ/β σταθμούς που έχουν συνάψει σύμβαση διαφορικής προσαύξησης, να έχουν μια ευκαιρία για συμμετοχή στη ελεύθερη αγορά. Ωστόσο η Ομοσπονδία θεωρεί πιο ορθό, η παράταση και επαναφορά, να ισχύσει για τους φ/β σταθμούς που συνδέθηκαν από την 1/1/2020 και μετά, δλδ πρακτικά για όσους φ/β σταθμούς δεν έχουν κλείσει τρία (3) έτη σύνδεσης αντί των δύο (2) ετών που προβλέπονται στο νομοσχέδιο.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ προτείνει, δυνατότητα συμμετοχής στην αγορά να έχουν και όλοι οι φ/β σταθμοί που δεν έχουν κλείσει τρία (3) έτη σύνδεσης .

 • 1) ΑΡΘΡΟ 32 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97 - ΑΥΞΗΣΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

Άρθρο 32, παράγραφος 2

Η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος χωρίς την αύξηση της εξερχόμενης ισχύος δεν επηρεάζει καθόλου το σύστημα ΕΔΔΗΕ, τόσο ως προς το θερμικό όριο όσο και ως προς το όριο στάθμης βραχυκύκλωσης.

Συνεπώς ένας φ/β σταθμός, είτε έχει εγκατεστημένη ισχύ 1MW είτε 1,1MW, αν η εξερχόμενη ισχύς είναι 1 MW, το σύστημα ΕΔΔΗΕ θα “βλέπει” πάντα 1MW

Συνεπώς η ΠΟΣΠΗΕΦ κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία η γνωμοδότηση του ΔΕΔΔΗΕ για την εγκατάσταση της επιπλέον ισχύος κατά 10%.

Θα ήταν αρκετή μία απλή γνωστοποίηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ της πρόθεσης του παραγωγού για την εγκατάσταση της επιπλέον ισχύος.

Η υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ να απαντήσει στον παραγωγό, θα αφαιρέσει πόρους από τον ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι είναι ήδη ελλιπείς, και θα προκαλέσει δυσλειτουργία στην όλη διαδικασία.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ προτείνει: «…Για τους σταθμούς του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου, οι κάτοχοι των φωτοβολταϊκών σταθμών γνωστοποιούν στον αρμόδιο Διαχειριστή την πρόθεσή τους για τη σχετική αύξηση. Η εν λόγω γνωστοποίηση δεν συνιστά νέο αίτημα προς τον αρμόδιο Διαχειριστή.».

 • ΑΡΘΡΟ 33 .

Τo συγκεκριμένο άρθρο είναι μία ακύρωση της Νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου που εισήχθη με το άρθρο 98 του 4951/22 .

Με το άρθρο που εισήγαγε το Υπουργείο μόλις πριν από οκτώ (8) μήνες, ουσιαστικά επιστρέφεται στους Φωτοβολταικούς Παραγωγούς το 50 % του κόστους των Δικτύων, που ενώ είναι περιουσία του ΔΕΔΔΗΕ , το εκμεταλλεύεται ο ΔΕΔΔΗΕ και εισπράττει τέλος χρήσης , το κόστος το πλήρωνε εξ΄ολοκλήρου ο παραγωγός .

Με την προτεινόμενη τροποποίηση , ο νομοθέτης θεσπίζει αναδρομικό επιπρόσθετο κριτήριο υπαγωγής στην ρύθμιση την ημερομηνία ολοκλήρωσης του σταθμού μετά την 1.1.2021, αποστερώντας αίφνης το κεκτημένο αυτό δικαίωμα των παραγωγών οι οποίοι, αποκλειστικά εξαιτίας των καθυστερήσεων του ΔΕΔΔΗΕ στην εκτέλεση των έργων και σύνταξης του απολογισμού, δεν είχαν λάβει τιμολόγιο έργων σύνδεσης προ της 1.10.2021.

Ο ΔΕΔΔΗΕ όμως, όπως έχει καταγγείλει η Ομοσπονδία και μέσα στη Βουλή, εισπράττει τα χρήματα των Δικτύων και τον ΦΠΑ , όταν εδώ και χρόνια δεν εκδίδει τα τιμολόγια.

Επειδή η Κυβέρνηση συνειδητοποιεί ότι δεν έχουν εκδοθεί τιμολόγια Σύνδεσης από το ΔΕΔΔΗΕ για χρόνια τροποποιεί το νόμο που ψήφισε πριν οκτώ μήνες και βάζει κάποιες επιπλέον προϋποθέσεις προκειμένου ο ΔΕΔΔΗΕ να επιστρέψει πολύ λιγότερα χρήματα. Δηλαδή με το ν/σχ απαιτείται να έχει δηλωθεί από τον παραγωγό ετοιμότητα σύνδεσης ή να έχει συνδεθεί ο παραγωγός μετά την 1-1-21 .

Έτσι ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνεχίσει ανενόχλητος να εξακολουθεί να μην εκδίδει τιμολόγια και να φοροδιαφεύγει χωρίς περιττές νομοθετικές οχλήσεις .

Η επιλογή της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του σταθμού μετά την 1.1.2021 ως «κρίσιμη ημερομηνία», δεν προκύπτει από κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό που να διαχωρίζει τους παραγωγούς που υπέβαλαν δήλωση ετοιμότητας ή αίτηση ενεργοποίησης λ.χ. τους τελευταίους μήνες του 2020, σε σχέση με αυτούς που υπέβαλαν αντίστοιχες δηλώσεις/αιτήσεις τους πρώτους μήνες του 2021, ως προς την ενδεχόμενη διαφοροποίηση του συνολικού κόστους σύνδεσης.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν πολυάριθμες περιπτώσεις συμβάσεων σύνδεσης σταθμών που καταρτίσθηκαν εντός του 2020 ή ακόμα και εντός του 2019, οι οποίες περιείχαν ενισχύσεις γραμμών ή νέες γραμμές ή έργα σε υφιστάμενους ΥΣ διανομής του ΕΔΔΗΕ, ενώ αντίστοιχα υπήρξαν περιπτώσεις εντός του 2021 που δεν περιείχαν απολύτως κανένα έργο επέκτασης ή ενίσχυσης του ΕΔΔΗΕ! Απεναντίας, προκύπτει ότι οι παραγωγοί που κατήρτισαν συμβάσεις σύνδεσης εντός του 2019 και του 2020 και για οποιονδήποτε λόγο καθυστέρησαν να ολοκληρώσουν τους σταθμούς τους (λ.χ. εξάντλησαν τα χρονικά περιθώρια των συμβάσεων) και άρα δήλωσαν ετοιμότητα το 2021, επιβραβεύονται σε σχέση με τους επιμελείς, που έσπευσαν νωρίτερα να υλοποιήσουν τις επενδύσεις τους.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ προτείνει η διάταξη να έχει ως μόνο κριτήριο εφαρμογής, την έκδοση τιμολογίων σχετικών με έργα σύνδεσης που έχουν εκδοθεί μετά την 1.10.2021.

Εφόσον παρόλα αυτά είναι αναγκαίος, για λόγους μη αντιληπτούς και χωρίς καμία αντικειμενική αιτιολογία, ο καθορισμός μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας –  φίλτρου μετά την 1.1.2021, αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη παρά η ημερομηνία Σύνδεσης του Σταθμού με το Δίκτυο, η οποία εμπεριέχει τις καθυστερήσεις του ΔΕΔΔΗΕ στην εκτέλεση των έργων σύνδεσης, καθώς είναι αυτονόητο ότι κατά την ημερομηνία δήλωσης ετοιμότητας ή αίτησης ενεργοποίησης, ο σταθμός δεν παράγει έσοδα για τον παραγωγό και συνεπώς μια ημερομηνία προγενέστερη της 1.1.2021 δεν νοείται να λειτουργήσει περαιτέρω τιμωρητικά για αυτόν.

 • 1) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ . ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν. 4951

Τέλος, με το Παρόν Νομοσχέδιο πρέπει να Καταργηθεί η Διαπιστωτική Πράξη Εξαιρουμένων Σταθμών σε Ομαδικά Αιτήματα . Αρθρο 24 του 4951 /22 .

Σύμφωνα με το 4951/22 παράγραφος 2, ο Ενδιαφερόμενος για μεταφορά Θέσης Εξαιρούμενος Σταθμού απευθύνεται στην αρμόδια αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να αποφανθεί ότι το κόστος σύνδεσης είναι μικρότερο , και ότι δεν μεταβάλλεται το σημείο σύνδεσης κάτι που γνωρίζει ο Διαχειριστής και δε γνωρίζει η Αρμόδια Αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης .

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να αδυνατεί να εκδώσει την διαπιστωτική απόφαση και απευθύνεται εκτός Διαδικασιας του άρθρου 24, εκ των προτέρων στον ΑΔΜΗΕ , για την διαπίστωση του κριτηρίου της παρ.1ε, ήτοι της μείωσης του κόστους σύνδεσης και επιπλέον για την διαπίστωση ότι δεν μεταβάλλεται το σημείο σύνδεσης, το οποίο μόνο ο διαχειριστής – ΑΔΜΗΕ γνωρίζει από την στιγμή που έχει αναλάβει την έγκριση καταλληλότητας του προτεινόμενου υποσταθμού σύνδεσης των έργων κοινού αιτήματος.

Αντί ο επενδυτής να αποτείνεται στην αρμόδια αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αυτή στον ΑΔΜΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ στην Αποκεντρωμένη, που στη συνέχεια θα αποτανθεί στον επενδυτή και αυτός στον ΑΔΜΗΕ, μπορεί να υπάρχει απευθείας επικοινωνία επενδυτή με ΑΔΜΗΕ.

Άλλωστε όπως προκύπτει απο την τρέχουσα πολύμηνη προσπάθεια επενδυτών δεν έχει εκδοθεί κατ ουσία καμιά διαπιστωτική πράξη μεταφοράς από την θέσπιση του Ν 4951 /2022 και μέχρι τώρα

5, Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες των επενδυτών χωρίς αποτέλεσμα, δείχνουν ότι είναι χρονοβόρα και μη πρακτική, όπως αρχικά ορίστηκε στο αρθ 24 , του Ν 4951/2022, η εμπλοκή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας και ότι θα πρέπει ανελαστικά να καταργηθεί από το άρθρο 24 διότι άλλως συνιστά αδικαιολόγητη τροχοπέδη που μόνο ερωτηματικά προξενεί .

Η ΠΟΣΠΗΕΦ προτείνει να καταργηθεί η Διαπιστωτική Πράξη Εξαιρουμένων Σταθμών σε Ομαδικά Αιτήματα ( Αρθρο 24 του 4951 /22) .

 • 1) Τέλος, η ΠΟΣΠΗΕΦ διαμαρτύρεται για τη μη συμπερίληψη παράτασης της προθεσμίας για την Υποβολή Βεβαίωση Πολυγώνου .

Σύμφωνα με τον Ν.4951/2022, όλοι οι φ/β σταθμοί που εξαιρούνται από την έκδοση άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ έχουν υποχρέωση έκδοσης βεβαίωσης καταχώρησης πολυγώνου μέχρι τις 31/3/2023.

Η διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου σταθμού στη ΡΑΕ, αφορά πάνω από 20.000 «μικρά» έργα, τα οποία είτε έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν εδώ και αρκετά έτη, είτε έχουν κατασκευαστεί και αναμένουν ηλέκτριση. Σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν εκδώσει τη σχετική Βεβαίωση Πολυγώνου έως την 31 Μαρτίου 2023, θα σταματά η καταβολή αποζημιώσεων για την παραγωγή του Φ/Β Σταθμού. Δυστυχώς, όπως επισημαίνεται, τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τη διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης Πολυγώνου Εξαιρούμενου είναι αρκετά.

Καταρχήν, η ΡΑΕ δεν δύναται να ανταπεξέλθει στον όγκο των βεβαιώσεων που πρέπει να εκδοθούν. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι βεβαιώσεις πολυγώνων των οποίων οι αιτήσεις κατατέθηκαν το Δεκέμβριο 2022 δεν έχουν εκδοθεί ακόμη! Συνεπώς, αιτήσεις για χορήγηση βεβαίωσης εξαιρούμενων σταθμών που θα κατατεθούν Φεβρουάριο και Μάρτιο είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από τη ΡΑΕ, καθώς η ίδια δηλώνει αδυναμία να ανταπεξέλθει στον όγκο των αιτήσεων λόγω υποστελέχωσης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να σταματήσει ο ΔΑΠΕΕΠ τις πληρωμές εκατοντάδων μικρών παραγωγών, των οποίων όμως τα δάνεια στις τράπεζες θα πρέπει να εξυπηρετηθούν. Και όλα αυτά, χωρίς οι παραγωγοί να έχουν την παραμικρή ευθύνη, αφού οι ίδιοι εκπληρώνουν την υποχρέωση τους για υποβολή αίτησης χορήγησης βεβαίωσης εξαιρούμενου πολυγώνου. Για ακόμη μία φορά τον πρόχειρο σχεδιασμό θα κληθούν να την πληρώσουν οι εκατοντάδες μικροί παραγωγοί.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ προτείνει την άμεση παράταση της υποχρέωσης έκδοσης βεβαίωσης εξαιρούμενου σταθμού τουλάχιστον κατά τέσσερις (4) μήνες, προκειμένου να μην προκύψει πρόβλημα με τις πληρωμές των χιλιάδων μικρών παραγωγών με το παρόν νομοσχέδιο .


Τις παρατηρήσεις της στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ- Ενσωμάτωση των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944», καταθέτει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτοβολταϊκών Παραγωγών.

Το ν/σχ, όπως επισημαίνεται, εισάγει βελτιώσεις και απαραίτητες παρεμβάσεις, αλλά

ήρθε πολύ καθυστερημένα σε δημόσια διαβούλευση, καθώς αυτή άρχισε στις 24/2/2023 και διήρκεσε μόλις τέσσερις (4) ημέρες , έως τις 28/2/2023.

 • ΑΡΘΡΟ 5 .

Το Νομοσχέδιο εισάγει παράταση για τους Εξαιρούμενους Σταθμούς .

Παρατείνεται κατά ένα χρόνο η Προθεσμία Υπογραφής της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης . Ταυτόχρονα όμως οι Διαχειριστές ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ μπορούν να κάνουν και 30 μήνες για την έκδοση Οριστικών Όρων Σύνδεσης από τη στιγμή της Κατάθεσης της αίτησης .

Άρα ο κάθε επενδυτής χάνει ή έστω έχει περιορισμένη δυνατότητα πραγματοποίησης επένδυσης, όχι με ευθύνη του αλλά με ευθύνη και καθυστέρηση των Διαχειριστών .

Η ΠΟΣΠΗΕΦ προτείνει, η παράταση να είναι τουλάχιστον μέχρι 31-12-2024 .

 • ΑΡΘΡΟ 6 .

Το άρθρο 6 δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στην αγορά με ταυτόχρονη παράταση της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης και επαναφορά στο καθεστώς όποτε το επιθυμεί ο επενδυτής.

Η πρόνοια αυτή θα πρέπει να γίνει από Εξαιρούμενο σταθμό, που δεν έχουν περάσει δύο χρόνια από τη σύνδεση του.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ αντιλαμβάνεται ότι ο νομοθέτης επιθυμεί να δώσει ευκαιρία στους φ/β σταθμούς που έχουν συνάψει σύμβαση διαφορικής προσαύξησης, να έχουν μια ευκαιρία για συμμετοχή στη ελεύθερη αγορά. Ωστόσο η Ομοσπονδία θεωρεί πιο ορθό, η παράταση και επαναφορά, να ισχύσει για τους φ/β σταθμούς που συνδέθηκαν από την 1/1/2020 και μετά, δλδ πρακτικά για όσους φ/β σταθμούς δεν έχουν κλείσει τρία (3) έτη σύνδεσης αντί των δύο (2) ετών που προβλέπονται στο νομοσχέδιο.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ προτείνει, δυνατότητα συμμετοχής στην αγορά να έχουν και όλοι οι φ/β σταθμοί που δεν έχουν κλείσει τρία (3) έτη σύνδεσης .

 • 1) ΑΡΘΡΟ 32 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97 - ΑΥΞΗΣΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

Άρθρο 32, παράγραφος 2

Η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος χωρίς την αύξηση της εξερχόμενης ισχύος δεν επηρεάζει καθόλου το σύστημα ΕΔΔΗΕ, τόσο ως προς το θερμικό όριο όσο και ως προς το όριο στάθμης βραχυκύκλωσης.

Συνεπώς ένας φ/β σταθμός, είτε έχει εγκατεστημένη ισχύ 1MW είτε 1,1MW, αν η εξερχόμενη ισχύς είναι 1 MW, το σύστημα ΕΔΔΗΕ θα “βλέπει” πάντα 1MW

Συνεπώς η ΠΟΣΠΗΕΦ κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία η γνωμοδότηση του ΔΕΔΔΗΕ για την εγκατάσταση της επιπλέον ισχύος κατά 10%.

Θα ήταν αρκετή μία απλή γνωστοποίηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ της πρόθεσης του παραγωγού για την εγκατάσταση της επιπλέον ισχύος.

Η υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ να απαντήσει στον παραγωγό, θα αφαιρέσει πόρους από τον ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι είναι ήδη ελλιπείς, και θα προκαλέσει δυσλειτουργία στην όλη διαδικασία.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ προτείνει: «…Για τους σταθμούς του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου, οι κάτοχοι των φωτοβολταϊκών σταθμών γνωστοποιούν στον αρμόδιο Διαχειριστή την πρόθεσή τους για τη σχετική αύξηση. Η εν λόγω γνωστοποίηση δεν συνιστά νέο αίτημα προς τον αρμόδιο Διαχειριστή.».

 • ΑΡΘΡΟ 33 .

Τo συγκεκριμένο άρθρο είναι μία ακύρωση της Νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου που εισήχθη με το άρθρο 98 του 4951/22 .

Με το άρθρο που εισήγαγε το Υπουργείο μόλις πριν από οκτώ (8) μήνες, ουσιαστικά επιστρέφεται στους Φωτοβολταικούς Παραγωγούς το 50 % του κόστους των Δικτύων, που ενώ είναι περιουσία του ΔΕΔΔΗΕ , το εκμεταλλεύεται ο ΔΕΔΔΗΕ και εισπράττει τέλος χρήσης , το κόστος το πλήρωνε εξ΄ολοκλήρου ο παραγωγός .

Με την προτεινόμενη τροποποίηση , ο νομοθέτης θεσπίζει αναδρομικό επιπρόσθετο κριτήριο υπαγωγής στην ρύθμιση την ημερομηνία ολοκλήρωσης του σταθμού μετά την 1.1.2021, αποστερώντας αίφνης το κεκτημένο αυτό δικαίωμα των παραγωγών οι οποίοι, αποκλειστικά εξαιτίας των καθυστερήσεων του ΔΕΔΔΗΕ στην εκτέλεση των έργων και σύνταξης του απολογισμού, δεν είχαν λάβει τιμολόγιο έργων σύνδεσης προ της 1.10.2021.

Ο ΔΕΔΔΗΕ όμως, όπως έχει καταγγείλει η Ομοσπονδία και μέσα στη Βουλή, εισπράττει τα χρήματα των Δικτύων και τον ΦΠΑ , όταν εδώ και χρόνια δεν εκδίδει τα τιμολόγια.

Επειδή η Κυβέρνηση συνειδητοποιεί ότι δεν έχουν εκδοθεί τιμολόγια Σύνδεσης από το ΔΕΔΔΗΕ για χρόνια τροποποιεί το νόμο που ψήφισε πριν οκτώ μήνες και βάζει κάποιες επιπλέον προϋποθέσεις προκειμένου ο ΔΕΔΔΗΕ να επιστρέψει πολύ λιγότερα χρήματα. Δηλαδή με το ν/σχ απαιτείται να έχει δηλωθεί από τον παραγωγό ετοιμότητα σύνδεσης ή να έχει συνδεθεί ο παραγωγός μετά την 1-1-21 .

Έτσι ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνεχίσει ανενόχλητος να εξακολουθεί να μην εκδίδει τιμολόγια και να φοροδιαφεύγει χωρίς περιττές νομοθετικές οχλήσεις .

Η επιλογή της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του σταθμού μετά την 1.1.2021 ως «κρίσιμη ημερομηνία», δεν προκύπτει από κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό που να διαχωρίζει τους παραγωγούς που υπέβαλαν δήλωση ετοιμότητας ή αίτηση ενεργοποίησης λ.χ. τους τελευταίους μήνες του 2020, σε σχέση με αυτούς που υπέβαλαν αντίστοιχες δηλώσεις/αιτήσεις τους πρώτους μήνες του 2021, ως προς την ενδεχόμενη διαφοροποίηση του συνολικού κόστους σύνδεσης.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν πολυάριθμες περιπτώσεις συμβάσεων σύνδεσης σταθμών που καταρτίσθηκαν εντός του 2020 ή ακόμα και εντός του 2019, οι οποίες περιείχαν ενισχύσεις γραμμών ή νέες γραμμές ή έργα σε υφιστάμενους ΥΣ διανομής του ΕΔΔΗΕ, ενώ αντίστοιχα υπήρξαν περιπτώσεις εντός του 2021 που δεν περιείχαν απολύτως κανένα έργο επέκτασης ή ενίσχυσης του ΕΔΔΗΕ! Απεναντίας, προκύπτει ότι οι παραγωγοί που κατήρτισαν συμβάσεις σύνδεσης εντός του 2019 και του 2020 και για οποιονδήποτε λόγο καθυστέρησαν να ολοκληρώσουν τους σταθμούς τους (λ.χ. εξάντλησαν τα χρονικά περιθώρια των συμβάσεων) και άρα δήλωσαν ετοιμότητα το 2021, επιβραβεύονται σε σχέση με τους επιμελείς, που έσπευσαν νωρίτερα να υλοποιήσουν τις επενδύσεις τους.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ προτείνει η διάταξη να έχει ως μόνο κριτήριο εφαρμογής, την έκδοση τιμολογίων σχετικών με έργα σύνδεσης που έχουν εκδοθεί μετά την 1.10.2021.

Εφόσον παρόλα αυτά είναι αναγκαίος, για λόγους μη αντιληπτούς και χωρίς καμία αντικειμενική αιτιολογία, ο καθορισμός μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας –  φίλτρου μετά την 1.1.2021, αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη παρά η ημερομηνία Σύνδεσης του Σταθμού με το Δίκτυο, η οποία εμπεριέχει τις καθυστερήσεις του ΔΕΔΔΗΕ στην εκτέλεση των έργων σύνδεσης, καθώς είναι αυτονόητο ότι κατά την ημερομηνία δήλωσης ετοιμότητας ή αίτησης ενεργοποίησης, ο σταθμός δεν παράγει έσοδα για τον παραγωγό και συνεπώς μια ημερομηνία προγενέστερη της 1.1.2021 δεν νοείται να λειτουργήσει περαιτέρω τιμωρητικά για αυτόν.

 • 1) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ . ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν. 4951

Τέλος, με το Παρόν Νομοσχέδιο πρέπει να Καταργηθεί η Διαπιστωτική Πράξη Εξαιρουμένων Σταθμών σε Ομαδικά Αιτήματα . Αρθρο 24 του 4951 /22 .

Σύμφωνα με το 4951/22 παράγραφος 2, ο Ενδιαφερόμενος για μεταφορά Θέσης Εξαιρούμενος Σταθμού απευθύνεται στην αρμόδια αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να αποφανθεί ότι το κόστος σύνδεσης είναι μικρότερο , και ότι δεν μεταβάλλεται το σημείο σύνδεσης κάτι που γνωρίζει ο Διαχειριστής και δε γνωρίζει η Αρμόδια Αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης .

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να αδυνατεί να εκδώσει την διαπιστωτική απόφαση και απευθύνεται εκτός Διαδικασιας του άρθρου 24, εκ των προτέρων στον ΑΔΜΗΕ , για την διαπίστωση του κριτηρίου της παρ.1ε, ήτοι της μείωσης του κόστους σύνδεσης και επιπλέον για την διαπίστωση ότι δεν μεταβάλλεται το σημείο σύνδεσης, το οποίο μόνο ο διαχειριστής – ΑΔΜΗΕ γνωρίζει από την στιγμή που έχει αναλάβει την έγκριση καταλληλότητας του προτεινόμενου υποσταθμού σύνδεσης των έργων κοινού αιτήματος.

Αντί ο επενδυτής να αποτείνεται στην αρμόδια αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αυτή στον ΑΔΜΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ στην Αποκεντρωμένη, που στη συνέχεια θα αποτανθεί στον επενδυτή και αυτός στον ΑΔΜΗΕ, μπορεί να υπάρχει απευθείας επικοινωνία επενδυτή με ΑΔΜΗΕ.

Άλλωστε όπως προκύπτει απο την τρέχουσα πολύμηνη προσπάθεια επενδυτών δεν έχει εκδοθεί κατ ουσία καμιά διαπιστωτική πράξη μεταφοράς από την θέσπιση του Ν 4951 /2022 και μέχρι τώρα

5, Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες των επενδυτών χωρίς αποτέλεσμα, δείχνουν ότι είναι χρονοβόρα και μη πρακτική, όπως αρχικά ορίστηκε στο αρθ 24 , του Ν 4951/2022, η εμπλοκή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας και ότι θα πρέπει ανελαστικά να καταργηθεί από το άρθρο 24 διότι άλλως συνιστά αδικαιολόγητη τροχοπέδη που μόνο ερωτηματικά προξενεί .

Η ΠΟΣΠΗΕΦ προτείνει να καταργηθεί η Διαπιστωτική Πράξη Εξαιρουμένων Σταθμών σε Ομαδικά Αιτήματα ( Αρθρο 24 του 4951 /22) .

 • 1) Τέλος, η ΠΟΣΠΗΕΦ διαμαρτύρεται για τη μη συμπερίληψη παράτασης της προθεσμίας για την Υποβολή Βεβαίωση Πολυγώνου .

Σύμφωνα με τον Ν.4951/2022, όλοι οι φ/β σταθμοί που εξαιρούνται από την έκδοση άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ έχουν υποχρέωση έκδοσης βεβαίωσης καταχώρησης πολυγώνου μέχρι τις 31/3/2023.

Η διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου σταθμού στη ΡΑΕ, αφορά πάνω από 20.000 «μικρά» έργα, τα οποία είτε έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν εδώ και αρκετά έτη, είτε έχουν κατασκευαστεί και αναμένουν ηλέκτριση. Σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν εκδώσει τη σχετική Βεβαίωση Πολυγώνου έως την 31 Μαρτίου 2023, θα σταματά η καταβολή αποζημιώσεων για την παραγωγή του Φ/Β Σταθμού. Δυστυχώς, όπως επισημαίνεται, τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τη διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης Πολυγώνου Εξαιρούμενου είναι αρκετά.

Καταρχήν, η ΡΑΕ δεν δύναται να ανταπεξέλθει στον όγκο των βεβαιώσεων που πρέπει να εκδοθούν. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι βεβαιώσεις πολυγώνων των οποίων οι αιτήσεις κατατέθηκαν το Δεκέμβριο 2022 δεν έχουν εκδοθεί ακόμη! Συνεπώς, αιτήσεις για χορήγηση βεβαίωσης εξαιρούμενων σταθμών που θα κατατεθούν Φεβρουάριο και Μάρτιο είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από τη ΡΑΕ, καθώς η ίδια δηλώνει αδυναμία να ανταπεξέλθει στον όγκο των αιτήσεων λόγω υποστελέχωσης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να σταματήσει ο ΔΑΠΕΕΠ τις πληρωμές εκατοντάδων μικρών παραγωγών, των οποίων όμως τα δάνεια στις τράπεζες θα πρέπει να εξυπηρετηθούν. Και όλα αυτά, χωρίς οι παραγωγοί να έχουν την παραμικρή ευθύνη, αφού οι ίδιοι εκπληρώνουν την υποχρέωση τους για υποβολή αίτησης χορήγησης βεβαίωσης εξαιρούμενου πολυγώνου. Για ακόμη μία φορά τον πρόχειρο σχεδιασμό θα κληθούν να την πληρώσουν οι εκατοντάδες μικροί παραγωγοί.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ προτείνει την άμεση παράταση της υποχρέωσης έκδοσης βεβαίωσης εξαιρούμενου σταθμού τουλάχιστον κατά τέσσερις (4) μήνες, προκειμένου να μην προκύψει πρόβλημα με τις πληρωμές των χιλιάδων μικρών παραγωγών με το παρόν νομοσχέδιο .


ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία