ΠΑΙΔΕΙΑ

Οι κορυφαίες επιλογές για πρόσληψη σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Στόχος του easy-education.gr είναι μέσα από τις συνεργασίες με δημόσιους φορείς και τα προγράμματα σπουδών εν γένει, η σίγουρη αναγνώριση και η μέγιστη μοριοδότηση

 12/12/2019 17:49

Οι κορυφαίες επιλογές για πρόσληψη σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Easy Education, www.easy-education.gr , τείνει πάντοτε να σχεδιάζει και να υλοποιεί σεμινάρια και επιμορφώσεις με επίκαιρους θεματικούς τίτλους, βάσει της ζήτησης στην αγορά εργασίας. Στόχος μας, μέσα από τις συνεργασίες με δημόσιους φορείς και τα προγράμματα σπουδών εν γένει, είναι η σίγουρη αναγνώριση και η μέγιστη μοριοδότηση.

Οι ετήσιες επιμορφώσεις σε θεματικά αντικείμενα μεγάλης ζήτησης -εικόνα 1η- (π.χ. Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση) στηρίζονται στη δομή τέτοια ώστε να προλάβετε και ενδεχόμενες αλλαγές στα κριτήρια μοριοδότησης.

contract-clauses-750x500.jpg

Τέλος, με τους ΝΕΟΥΣ καινοτόμους θεματικούς τίτλους ετήσιων επιμορφώσεων -εικόνα 2η- οι εκπαιδευόμενοι επιμορφώνoνται και προετοιμάζονται για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα και μοριοδότηση σε προκηρύξεις δημοσίου τομέα.

corsi-formazione-giovani-turismo.jpg

Μάθετε περισσότερα για τις κορυφαίες επιλογές εκπαιδευομένων πανελλαδικά πατώντας τον αντίστοιχο θεματικό τίτλο.

Δημοφιλείς θεματικοί τίτλοι ετήσιων επιμορφώσεων για μοριοδότηση σε όλες τις δομές εκπαίεδυσης   

Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση https://www.easy-education.gr/%CE%BC%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-400-%CF%89%CF%81%CF%89%CE%BD/programmata-spoudon-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85/389-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%84%CE%B7%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7

https://www.easy-education.gr/%CE%BC%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-400-%CF%89%CF%81%CF%89%CE%BD/programmata-spoudon-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85/391-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-e-learning-600-%CF%89%CF%81%CF%8E%CE%BD

Συμπληρώστε την αίτηση ενδιαφέροντος ώστε να λάβετε συγκεκριμένες πληροφορίες για τα νέα τμήματα, το κόστος προγραμμάτων και τις εκπτωτικές κοινωνικές κατηγορίες.

https://www.easy-education-forms.gr/form_aigaio.php

epimorfoseis.jpg

Νέες καινοτόμες επιμορφώσεις για επίκαιρη εναρμόνιση με τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα και επιπλέον για μοριοδότηση προσλήψεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα  

http://diaviou-mathisi.gr/index.php/about/bank-manager/2019-11-04-10-16-57

http://diaviou-mathisi.gr/index.php/about/coming-soon/2019-11-04-10-21-37

Συμπληρώστε την αίτηση ενδιαφέροντος ώστε να λάβετε συγκεκριμένες πληροφορίες για τα νέα τμήματα, το κόστος προγραμμάτων και τις εκπτωτικές κοινωνικές κατηγορίες.

http://diaviou-mathisi.gr/form_aigaio_2.php

Όλα τα προγράμματα υλοποιούνται εξ αποστάσεως και βασίζονται, κατά κύριο λόγο, στην ασύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω παράδοσης γραπτών εργασιών και δεν απαιτείται φυσική παρουσία.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στη γραμμή πληροφοριών εξ αποστάσεως επιμορφώσεων 210 3003913 (Δευτέρα - Παρασκευή 10.00-16.00).

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Easy Education

www.easy-education.gr

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Easy Education, www.easy-education.gr , τείνει πάντοτε να σχεδιάζει και να υλοποιεί σεμινάρια και επιμορφώσεις με επίκαιρους θεματικούς τίτλους, βάσει της ζήτησης στην αγορά εργασίας. Στόχος μας, μέσα από τις συνεργασίες με δημόσιους φορείς και τα προγράμματα σπουδών εν γένει, είναι η σίγουρη αναγνώριση και η μέγιστη μοριοδότηση.

Οι ετήσιες επιμορφώσεις σε θεματικά αντικείμενα μεγάλης ζήτησης -εικόνα 1η- (π.χ. Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση) στηρίζονται στη δομή τέτοια ώστε να προλάβετε και ενδεχόμενες αλλαγές στα κριτήρια μοριοδότησης.

contract-clauses-750x500.jpg

Τέλος, με τους ΝΕΟΥΣ καινοτόμους θεματικούς τίτλους ετήσιων επιμορφώσεων -εικόνα 2η- οι εκπαιδευόμενοι επιμορφώνoνται και προετοιμάζονται για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα και μοριοδότηση σε προκηρύξεις δημοσίου τομέα.

corsi-formazione-giovani-turismo.jpg

Μάθετε περισσότερα για τις κορυφαίες επιλογές εκπαιδευομένων πανελλαδικά πατώντας τον αντίστοιχο θεματικό τίτλο.

Δημοφιλείς θεματικοί τίτλοι ετήσιων επιμορφώσεων για μοριοδότηση σε όλες τις δομές εκπαίεδυσης   

Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση https://www.easy-education.gr/%CE%BC%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-400-%CF%89%CF%81%CF%89%CE%BD/programmata-spoudon-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85/389-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%84%CE%B7%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7

https://www.easy-education.gr/%CE%BC%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-400-%CF%89%CF%81%CF%89%CE%BD/programmata-spoudon-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%85/391-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-e-learning-600-%CF%89%CF%81%CF%8E%CE%BD

Συμπληρώστε την αίτηση ενδιαφέροντος ώστε να λάβετε συγκεκριμένες πληροφορίες για τα νέα τμήματα, το κόστος προγραμμάτων και τις εκπτωτικές κοινωνικές κατηγορίες.

https://www.easy-education-forms.gr/form_aigaio.php

epimorfoseis.jpg

Νέες καινοτόμες επιμορφώσεις για επίκαιρη εναρμόνιση με τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα και επιπλέον για μοριοδότηση προσλήψεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα  

http://diaviou-mathisi.gr/index.php/about/bank-manager/2019-11-04-10-16-57

http://diaviou-mathisi.gr/index.php/about/coming-soon/2019-11-04-10-21-37

Συμπληρώστε την αίτηση ενδιαφέροντος ώστε να λάβετε συγκεκριμένες πληροφορίες για τα νέα τμήματα, το κόστος προγραμμάτων και τις εκπτωτικές κοινωνικές κατηγορίες.

http://diaviou-mathisi.gr/form_aigaio_2.php

Όλα τα προγράμματα υλοποιούνται εξ αποστάσεως και βασίζονται, κατά κύριο λόγο, στην ασύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω παράδοσης γραπτών εργασιών και δεν απαιτείται φυσική παρουσία.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στη γραμμή πληροφοριών εξ αποστάσεως επιμορφώσεων 210 3003913 (Δευτέρα - Παρασκευή 10.00-16.00).

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Easy Education

www.easy-education.gr

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία