ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οι δρόμοι στο δήμο Θερμαϊκού φωτίζονται με λαμπτήρες led

Τα φωτιστικά σώματα άρχισαν να τοποθετούνται από την περιοχή της Περαίας

 08/11/2018 14:28

 Οι δρόμοι στο δήμο Θερμαϊκού φωτίζονται με λαμπτήρες led

Στην τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων led προχωρά ο δήμος Θερμαϊκού σε κεντρικές οδούς της περιοχής του. Το έργο, προϋπολογισμού 3.301.376 ευρώ, ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα από την περιοχή της Περαίας, με την οδό Ανθέων να βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης και τις οδούς Φιλίππου και Αμπελοκήπων να ξεκινάνε άμεσα. Οι εργασίες προχωράνε με εντατικούς ρυθμούς και σε καθημερινή βάση, με στόχο την πλήρη ολοκλήρωση εντός χρονικού διαστήματος περίπου έξι μηνών.

Με την υλοποίησή του επιτυγχάνεται ο πρωταρχικός στόχος και βασικός λόγος των ακατάπαυστων προσπαθειών της διοίκησης Θερμαϊκού για δρομολόγησή του, που περιλαμβάνει έναν απαραίτητο εκσυγχρονισμό εκ βαθέως του παλαιάς τεχνολογίας, ενεργοβόρου και οικονομικά ασύμφορου δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

Τα 4.500 νέα φωτιστικά και οι 10.000 λαμπτήρες προς αντικατάσταση των υπαρχόντων, που αφορά η επένδυση, είναι νέας τεχνολογίας τύπου Led. Η επιλογή αυτή έγινε αφενός γιατί προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας φωτισμό με μεγάλες δυνατότητες ομοιομορφίας και αφετέρου γιατί παρέχει μεγάλης κλίμακας εξοικονόμηση ενέργειας (υπολογισμένη κοντά στο 60%), αφού μπορούν να καλύπτονται οι απαιτήσεις του για την ασφάλεια οχημάτων και πεζών με φωτιστικά πολύ μικρότερης ενεργειακής κατανάλωσης.

Με σεβασμό προς το περιβάλλον, παρέχεται καθαρής και προηγμένης τεχνολογίας φωτισμός, με τη χρήση λιγότερης ενέργειας από τις συμβατικές λύσεις, επιτυγχάνοντας έτσι δραστική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ως εκ τούτου, συνιστά την καλύτερη λύση φωτισμού, στο πλαίσιο ανάπτυξης μορφών πράσινης ενέργειας, ενώ εναρμονίζεται απόλυτα με ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα, περιλαμβάνουν:

 • Την υψηλότατη διάρκεια ζωής - μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
 • Τη μη εκπομπή θερμότητας
 • Τη μη ύπαρξη υδραργύρου (έχει απαγορευτεί η χρήση του)
 • Την εξαιρετική αποδοτικότητα.
 • Την καλύτερη απόδοση φωτισμού, που συνεπάγεται τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της νύκτας, καθώς και της εγκληματικότητας και του αισθήματος φόβου των δημοτών, βάσει διεθνών μελετών.

Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν τελικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, που μπορεί να αποτυπωθεί συνοπτικά και ενδεικτικά σε δύο νούμερα:

 • 63,24% το ποσοστό μείωσης των εκλυόμενων ρύπων
 • 414.022 ευρώ η ετήσια μείωση της δαπάνης οδοφωτισμού.

Στην τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων led προχωρά ο δήμος Θερμαϊκού σε κεντρικές οδούς της περιοχής του. Το έργο, προϋπολογισμού 3.301.376 ευρώ, ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα από την περιοχή της Περαίας, με την οδό Ανθέων να βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης και τις οδούς Φιλίππου και Αμπελοκήπων να ξεκινάνε άμεσα. Οι εργασίες προχωράνε με εντατικούς ρυθμούς και σε καθημερινή βάση, με στόχο την πλήρη ολοκλήρωση εντός χρονικού διαστήματος περίπου έξι μηνών.

Με την υλοποίησή του επιτυγχάνεται ο πρωταρχικός στόχος και βασικός λόγος των ακατάπαυστων προσπαθειών της διοίκησης Θερμαϊκού για δρομολόγησή του, που περιλαμβάνει έναν απαραίτητο εκσυγχρονισμό εκ βαθέως του παλαιάς τεχνολογίας, ενεργοβόρου και οικονομικά ασύμφορου δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

Τα 4.500 νέα φωτιστικά και οι 10.000 λαμπτήρες προς αντικατάσταση των υπαρχόντων, που αφορά η επένδυση, είναι νέας τεχνολογίας τύπου Led. Η επιλογή αυτή έγινε αφενός γιατί προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας φωτισμό με μεγάλες δυνατότητες ομοιομορφίας και αφετέρου γιατί παρέχει μεγάλης κλίμακας εξοικονόμηση ενέργειας (υπολογισμένη κοντά στο 60%), αφού μπορούν να καλύπτονται οι απαιτήσεις του για την ασφάλεια οχημάτων και πεζών με φωτιστικά πολύ μικρότερης ενεργειακής κατανάλωσης.

Με σεβασμό προς το περιβάλλον, παρέχεται καθαρής και προηγμένης τεχνολογίας φωτισμός, με τη χρήση λιγότερης ενέργειας από τις συμβατικές λύσεις, επιτυγχάνοντας έτσι δραστική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ως εκ τούτου, συνιστά την καλύτερη λύση φωτισμού, στο πλαίσιο ανάπτυξης μορφών πράσινης ενέργειας, ενώ εναρμονίζεται απόλυτα με ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα, περιλαμβάνουν:

 • Την υψηλότατη διάρκεια ζωής - μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
 • Τη μη εκπομπή θερμότητας
 • Τη μη ύπαρξη υδραργύρου (έχει απαγορευτεί η χρήση του)
 • Την εξαιρετική αποδοτικότητα.
 • Την καλύτερη απόδοση φωτισμού, που συνεπάγεται τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της νύκτας, καθώς και της εγκληματικότητας και του αισθήματος φόβου των δημοτών, βάσει διεθνών μελετών.

Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν τελικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, που μπορεί να αποτυπωθεί συνοπτικά και ενδεικτικά σε δύο νούμερα:

 • 63,24% το ποσοστό μείωσης των εκλυόμενων ρύπων
 • 414.022 ευρώ η ετήσια μείωση της δαπάνης οδοφωτισμού.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία