ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οι δήμοι θέλουν τους ΦοΔΣΑ ισχυρούς, με επαρκές προσωπικό και διασφαλισμένους πόρους για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Την πρόταση της ΚΕΔΕ κατέθεσε ο γ.γ του οργάνου Δημήτρης Καφαντάρης, μιλώντας στη 15η Σύνοδο ΦοΔΣΑ, η οποία πραγματοποιείται 2- 4 Νοεμβρίου στην Καλαμάτα

 03/11/2023 14:29

Οι δήμοι θέλουν τους ΦοΔΣΑ ισχυρούς, με επαρκές προσωπικό και διασφαλισμένους πόρους για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Την πρόταση για υλοποίηση ενός πενταετούς σχεδίου δράσης εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής και του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, το οποίο θα περιέχει και ένα πρόγραμμα συλλογικής υποστήριξης των Δήμων και των ΦΟΔΣΑ, κατέθεσε εκ μέρους την ΚΕΔΕ ο γενικός γραμματέας Δημήτρης Καφαντάρης, μιλώντας χθες στη 15η Σύνοδο ΦοΔΣΑ, η οποία πραγματοποιείται 2- 4 Νοεμβρίου στην Καλαμάτα.

Ο κ. Καφαντάρης τόνισε ότι σε μια εποχή που όλα αλλάζουν ραγδαία και ιδιαίτερα στα θέματα του περιβάλλοντος και της ενέργειας, ζητούμενο είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που θα διασφαλίζουν την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, επιτυγχάνοντας υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών και ενέργειας.

Σημείωσε ότι η κυκλική οικονομία αποτελεί βασική παράμετρο για μία έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία «πράσινων» θέσεων εργασίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Τόνισε ωστόσο την ανάγκη ανασύνταξης Κράτους και Αυτοδιοίκησης για να λυθούν άμεσα προβλήματα που μας άφησαν πίσω, όπως ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων ΟΤΑ, ΦΟΔΣΑ, οι αργοπορίες στις αδειοδοτήσεις και αλλαγή του Εθνικού Σχεδιασμού, καθώς και η έλλειψη προσωπικού σε ΟΤΑ, ΦΟΔΣΑ κλπ.

Ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ αναφέρθηκε όπως και στα αξιόλογα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια ως προς τις υποδομές ΜΕΑ/ΜΕΒΑ και την υλοποίηση σε σημαντικό βαθμό ΠΕΣΔΑ 2016-2020, την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου με ενσωμάτωση και εναρμόνιση των Οδηγιών της ΕΕ.

Υπογράμμισε ακόμη ότι «ο νόμος όμως που ψηφίστηκε πρόσφατα και που συμπλήρωσε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ, δεν έλυσε προβλήματα, όπως την στελέχωση των ΦΟΔΣΑ με επαρκές και μόνιμο προσωπικό, την ενίσχυση των Δήμων με οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και την στήριξή τους με τεχνική βοήθεια.

«Είναι αναγκαία, τόνισε, η στήριξη των Δήμων και των ΦοΔΣΑ με τεχνικά και χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και η υλοποίηση ενός ευρύτατου προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης για να κάνουμε τον κάθε πολίτη κοινωνό, συμμέτοχο στην προσπάθεια της ανακύκλωσης. Παράλληλα θα πρέπει να δοθούν οικονομικά κίνητρα στους πολίτες με διάφορες μορφές επιδότησης (π.χ. με ανάλογη μείωση των δημοτικών τελών) αλλά και αντικίνητρα σε όσους κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση».

Ο κ. Καφαντάρης χαρακτήρισε ως σημαντική «τη θεσμοθέτηση της Επιτροπής Καθοδήγησης στην οποία συμμετέχουν ΚΕΔΕ και ΦΟΔΣΑ και η οποία ευελπιστούμε ότι θα λύσει χρονίζοντα και επερχόμενα προβλήματα. Επίσης, οριοθετεί τις προϋποθέσεις για την λειτουργία ενός ΦΟΔΣΑ με την υποχρέωση τουλάχιστον ενός χώρου ΧΥΤΑ εντός των διοικητικών του ορίων, την λειτουργία και πρόβλεψη στο ΠΕΣΔΑ μιας μονάδας μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας, ώστε ο ΦΟΔΣΑ να χειρίζεται τα τρία ρεύματα αστικών αποβλήτων».

«Θέλουμε, κατέληξε ο κ. Καφαντάρης, οι ΦοΔΣΑ να είναι «ισχυροί», «βιώσιμοι», με επαρκές προσωπικό και διασφαλισμένους πόρους για τις υποδομές διαχείρισης προκειμένου να μπορέσουν αν επιτελέσουν πραγματικά το ρόλο τους. Τέλος θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ο Α’ Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα συνεργαστεί με το Υπουργείο και τους ΦΟΔΣΑ προκειμένου να κερδηθεί το στοίχημα για την προώθηση της Ανακύκλωσης, της Κυκλικής Οικονομίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας. «ΜΑΖΙ Θα φύγουμε μπροστά με στοχοθεσία και θα κερδίσουμε την μάχη».

Την πρόταση για υλοποίηση ενός πενταετούς σχεδίου δράσης εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής και του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, το οποίο θα περιέχει και ένα πρόγραμμα συλλογικής υποστήριξης των Δήμων και των ΦΟΔΣΑ, κατέθεσε εκ μέρους την ΚΕΔΕ ο γενικός γραμματέας Δημήτρης Καφαντάρης, μιλώντας χθες στη 15η Σύνοδο ΦοΔΣΑ, η οποία πραγματοποιείται 2- 4 Νοεμβρίου στην Καλαμάτα.

Ο κ. Καφαντάρης τόνισε ότι σε μια εποχή που όλα αλλάζουν ραγδαία και ιδιαίτερα στα θέματα του περιβάλλοντος και της ενέργειας, ζητούμενο είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που θα διασφαλίζουν την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, επιτυγχάνοντας υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών και ενέργειας.

Σημείωσε ότι η κυκλική οικονομία αποτελεί βασική παράμετρο για μία έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία «πράσινων» θέσεων εργασίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Τόνισε ωστόσο την ανάγκη ανασύνταξης Κράτους και Αυτοδιοίκησης για να λυθούν άμεσα προβλήματα που μας άφησαν πίσω, όπως ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων ΟΤΑ, ΦΟΔΣΑ, οι αργοπορίες στις αδειοδοτήσεις και αλλαγή του Εθνικού Σχεδιασμού, καθώς και η έλλειψη προσωπικού σε ΟΤΑ, ΦΟΔΣΑ κλπ.

Ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ αναφέρθηκε όπως και στα αξιόλογα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια ως προς τις υποδομές ΜΕΑ/ΜΕΒΑ και την υλοποίηση σε σημαντικό βαθμό ΠΕΣΔΑ 2016-2020, την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου με ενσωμάτωση και εναρμόνιση των Οδηγιών της ΕΕ.

Υπογράμμισε ακόμη ότι «ο νόμος όμως που ψηφίστηκε πρόσφατα και που συμπλήρωσε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ, δεν έλυσε προβλήματα, όπως την στελέχωση των ΦΟΔΣΑ με επαρκές και μόνιμο προσωπικό, την ενίσχυση των Δήμων με οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και την στήριξή τους με τεχνική βοήθεια.

«Είναι αναγκαία, τόνισε, η στήριξη των Δήμων και των ΦοΔΣΑ με τεχνικά και χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και η υλοποίηση ενός ευρύτατου προγράμματος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντολογικής εκπαίδευσης για να κάνουμε τον κάθε πολίτη κοινωνό, συμμέτοχο στην προσπάθεια της ανακύκλωσης. Παράλληλα θα πρέπει να δοθούν οικονομικά κίνητρα στους πολίτες με διάφορες μορφές επιδότησης (π.χ. με ανάλογη μείωση των δημοτικών τελών) αλλά και αντικίνητρα σε όσους κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση».

Ο κ. Καφαντάρης χαρακτήρισε ως σημαντική «τη θεσμοθέτηση της Επιτροπής Καθοδήγησης στην οποία συμμετέχουν ΚΕΔΕ και ΦΟΔΣΑ και η οποία ευελπιστούμε ότι θα λύσει χρονίζοντα και επερχόμενα προβλήματα. Επίσης, οριοθετεί τις προϋποθέσεις για την λειτουργία ενός ΦΟΔΣΑ με την υποχρέωση τουλάχιστον ενός χώρου ΧΥΤΑ εντός των διοικητικών του ορίων, την λειτουργία και πρόβλεψη στο ΠΕΣΔΑ μιας μονάδας μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας, ώστε ο ΦΟΔΣΑ να χειρίζεται τα τρία ρεύματα αστικών αποβλήτων».

«Θέλουμε, κατέληξε ο κ. Καφαντάρης, οι ΦοΔΣΑ να είναι «ισχυροί», «βιώσιμοι», με επαρκές προσωπικό και διασφαλισμένους πόρους για τις υποδομές διαχείρισης προκειμένου να μπορέσουν αν επιτελέσουν πραγματικά το ρόλο τους. Τέλος θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ο Α’ Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα συνεργαστεί με το Υπουργείο και τους ΦΟΔΣΑ προκειμένου να κερδηθεί το στοίχημα για την προώθηση της Ανακύκλωσης, της Κυκλικής Οικονομίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας. «ΜΑΖΙ Θα φύγουμε μπροστά με στοχοθεσία και θα κερδίσουμε την μάχη».

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία