ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οδηγίες του δήμου Θεσσαλονίκης στους επιχειρηματίες της εστίασης για τα τραπεζοκαθίσματα

Απαραίτητη η συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης και για όσους δεν επιθυμούν επέκταση, προκειμένου να λάβουν 50% μείωση στα δημοτικά τέλη

 24/05/2020 13:15

Οδηγίες του δήμου Θεσσαλονίκης στους επιχειρηματίες της εστίασης για τα τραπεζοκαθίσματα
Φωτογραφία αρχείου

Οδηγίες προς τους καταστηματάρχες του κλάδου της εστίασης οι οποίοι είτε επιθυμούν, είτε όχι να αναπτύξουν περισσότερα τραπεζοκαθίσματα, από τα προβλεπόμενα, σε δημόσιους χώρους,  δίνει ο δήμος Θεσσαλονίκης, εφιστώντας την προσοχή τους και υπογραμμίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης.

Αυτό συμβαίνει διότι όποιος καταστηματάρχης της εστίασης δεν επιθυμεί επιπλέον τραπεζοκαθίσματα, μπορεί να λάβει μείωση 50% στα δημοτικά τέλη, αρκεί να συμπληρώσει όμως τη σχετική αίτηση.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του δήμου και «σε εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επιφέρει στις κανονιστικές πράξεις του δήμου Θεσσαλονίκης το σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε», ο κάθε επιχειρηματίας θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση και να τη γνωστοποιήσει στον δήμο αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σ.σ. e-mail).

Παράλληλα ο δήμος υπενθυμίζει ότι το σχετικό σχέδιο νόμου αναφέρει ότι σε οποιαδήποτε από τις τρεις παρακάτω περιπτώσεις, ο επιχειρηματίας οφείλει να ενημερώσει τον δήμο εγγράφως και μέσω e-mail:

«1) στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας έχει άδεια και επιθυμεί την επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων ή,

2) στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας δεν έχει άδεια για φέτος και καταθέτει τώρα την αίτηση με βάση τις νέες ρυθμίσεις ή,

3) στην περίπτωση κατά την οποία, η αίτηση ενός επιχειρηματία, η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν έγινε αποδεκτή, είτε ο επιχειρηματίας που έχει άδεια δεν επιθυμεί ανάπτυξη επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων, αλλά επιθυμεί αναλογικά μείωση ή επιστροφή (έως 50%) τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων».

Σε κάθε περίπτωση, «αναλυτικές οδηγίες, αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και έκτακτες ρυθμίσεις που ισχύουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης με βάση το νέο νόμο, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει στην αρχική σελίδα του site του Δήμου Θεσσαλονίκης https://thessaloniki.gr, (Υποβολή αιτήσεων για την επιπλέον ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις)», υπενθυμίζει ο δήμος στην ανακοίνωσή του.

Οδηγίες προς τους καταστηματάρχες του κλάδου της εστίασης οι οποίοι είτε επιθυμούν, είτε όχι να αναπτύξουν περισσότερα τραπεζοκαθίσματα, από τα προβλεπόμενα, σε δημόσιους χώρους,  δίνει ο δήμος Θεσσαλονίκης, εφιστώντας την προσοχή τους και υπογραμμίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης.

Αυτό συμβαίνει διότι όποιος καταστηματάρχης της εστίασης δεν επιθυμεί επιπλέον τραπεζοκαθίσματα, μπορεί να λάβει μείωση 50% στα δημοτικά τέλη, αρκεί να συμπληρώσει όμως τη σχετική αίτηση.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του δήμου και «σε εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επιφέρει στις κανονιστικές πράξεις του δήμου Θεσσαλονίκης το σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε», ο κάθε επιχειρηματίας θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση και να τη γνωστοποιήσει στον δήμο αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σ.σ. e-mail).

Παράλληλα ο δήμος υπενθυμίζει ότι το σχετικό σχέδιο νόμου αναφέρει ότι σε οποιαδήποτε από τις τρεις παρακάτω περιπτώσεις, ο επιχειρηματίας οφείλει να ενημερώσει τον δήμο εγγράφως και μέσω e-mail:

«1) στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας έχει άδεια και επιθυμεί την επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων ή,

2) στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας δεν έχει άδεια για φέτος και καταθέτει τώρα την αίτηση με βάση τις νέες ρυθμίσεις ή,

3) στην περίπτωση κατά την οποία, η αίτηση ενός επιχειρηματία, η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν έγινε αποδεκτή, είτε ο επιχειρηματίας που έχει άδεια δεν επιθυμεί ανάπτυξη επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων, αλλά επιθυμεί αναλογικά μείωση ή επιστροφή (έως 50%) τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων».

Σε κάθε περίπτωση, «αναλυτικές οδηγίες, αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και έκτακτες ρυθμίσεις που ισχύουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης με βάση το νέο νόμο, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει στην αρχική σελίδα του site του Δήμου Θεσσαλονίκης https://thessaloniki.gr, (Υποβολή αιτήσεων για την επιπλέον ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις)», υπενθυμίζει ο δήμος στην ανακοίνωσή του.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία