ΑΠΟΨΕΙΣ

Όχι άλλες αποφάσεις για τον σταθμό της Βενιζέλου!

Νομίζω ότι το τερματίσαμε!

 08/09/2019 08:00

Όχι άλλες αποφάσεις για τον σταθμό της Βενιζέλου!

Χρήστος Μάτης

Με τις αρχαιότητες στον Σταθμό της Βενιζέλου, ασχολήθηκε και αποφάσισε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ). Τον Ιανουάριο του 2013.

Αμέσως μετά ο Υπουργός Πολιτισμού, τον Φεβρουάριο του 2013 αποφάσισε να υπογράψει τη σχετική απόφαση.

Στη συνέχεια με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, το θέμα πήγε στα δικαστήρια και έφτασε μέχρι το ανώτατο δικαστήριο, το Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο αποφάσισε για τις προηγούμενες αποφάσεις.

Μετά, το 2014, ανέλαβε να διαπραγματευθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αποφάσισαν τι θα κάνουν με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού, του ΤΕΕ, του ΑΠΘ, της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και άλλων

Στη συνέχεια, το 2015 για το θέμα αποφάσισε εκ νέου το Υπουργείο Πολιτισμού και υπεγράφη άλλη απόφαση

Μετά το 2016 την πίπα της ειρήνης για το θέμα κάπνισαν όλοι οι συμμετέχοντες στην Επιτροπή του 2014 μαζί με τον εργολάβο και αποφάσισαν -συμπεριλαμβανομένων δυο υπουργών της ίδιας κυβέρνησης- να υπογράψουν “μνημόνιο συναντίληψης”

Ακολούθως το 2017 όλοι οι προηγούμενοι αποφάσισαν ξανα τι θα γίνει με τον σταθμό και το ΚΑΣ αποφάσισε να επικυρώσει την απόφαση τους.

Το 2019 για το θέμα αποφάσισε ο πρωθυπουργός.

Ελπίζω βαθύτατα να το έχουμε τερματίσει με την απόφαση που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός!

Διότι αλλιώς στην επόμενη διαφωνία, το θέμα θα πάει για απόφαση στη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε δεύτερο βαθμό στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ...

Για να παραφράσουμε τον Αναγνωστάκη

"Η απόφαση αυτή μπορεί και να ’ναι η τελευταία...

Η τελευταία στις τελευταίες που θα γραφτούν"

Ελπίζω να το έχουμε τερματίσει αλλά δεν αισιοδοξώ...

Με τις αρχαιότητες στον Σταθμό της Βενιζέλου, ασχολήθηκε και αποφάσισε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ). Τον Ιανουάριο του 2013.

Αμέσως μετά ο Υπουργός Πολιτισμού, τον Φεβρουάριο του 2013 αποφάσισε να υπογράψει τη σχετική απόφαση.

Στη συνέχεια με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, το θέμα πήγε στα δικαστήρια και έφτασε μέχρι το ανώτατο δικαστήριο, το Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο αποφάσισε για τις προηγούμενες αποφάσεις.

Μετά, το 2014, ανέλαβε να διαπραγματευθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αποφάσισαν τι θα κάνουν με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού, του ΤΕΕ, του ΑΠΘ, της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και άλλων

Στη συνέχεια, το 2015 για το θέμα αποφάσισε εκ νέου το Υπουργείο Πολιτισμού και υπεγράφη άλλη απόφαση

Μετά το 2016 την πίπα της ειρήνης για το θέμα κάπνισαν όλοι οι συμμετέχοντες στην Επιτροπή του 2014 μαζί με τον εργολάβο και αποφάσισαν -συμπεριλαμβανομένων δυο υπουργών της ίδιας κυβέρνησης- να υπογράψουν “μνημόνιο συναντίληψης”

Ακολούθως το 2017 όλοι οι προηγούμενοι αποφάσισαν ξανα τι θα γίνει με τον σταθμό και το ΚΑΣ αποφάσισε να επικυρώσει την απόφαση τους.

Το 2019 για το θέμα αποφάσισε ο πρωθυπουργός.

Ελπίζω βαθύτατα να το έχουμε τερματίσει με την απόφαση που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός!

Διότι αλλιώς στην επόμενη διαφωνία, το θέμα θα πάει για απόφαση στη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε δεύτερο βαθμό στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ...

Για να παραφράσουμε τον Αναγνωστάκη

"Η απόφαση αυτή μπορεί και να ’ναι η τελευταία...

Η τελευταία στις τελευταίες που θα γραφτούν"

Ελπίζω να το έχουμε τερματίσει αλλά δεν αισιοδοξώ...

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία